Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 7

Morgunblaðið - 01.08.1995, Blaðsíða 7
R" - 4 MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 1: ÁGÚST 1995 C..." 7 * ' I k*. 'í ¦': h< VALHÖLL f A 5 T E 1 G ~>N A S' "A L A jfFélag fasteignasala S- 588-4477 Ný i Ljósheimar - lítil blokk Hörkin Sími 5 88 3 /10 8 Reykjavík •4 47 7 Fáx 5 8 8-4479 Máhháttur vikunnar. ¦ Hver vill halda sínu. Bárður H. Tryggvason Ipgjlfur G. Gissurarspn Þórarinn Friðgeirssori Sesselja Tómasdóttir Kristinn Kolbeirisson, viðskfr. og löggiltur fasteignasali. Ný^-Heiöargerði - eihbýli.>ai- legt 'og vel .við haldið 102 fm einbýíi. Hæd og ns SJ»mt 40 'írti Mskúr. k ffábæntm' stað. 3 svhero., 2 síoftjr. Fallega ræktuð 166. Verð 115T milliySKfpt/ ösAasf * 3phéii>. ib- á jarð- tiejð. eða f, hæ<J með JMÍs/«?r. T*ft1.- Ný - Garðabaesr, 'N'/ft s'iæ'^. *nbyi- ¦ tet).) atðjörum.sérfl. á éinnt og tveimur hæð- , um, Hafið .samband. ¦¦' Ný - Skögarhæð. púiibvia swr- glæsil. 230 fm einb. á einni hæð. Eign i sér- fiokkj. Áhv. ftúsbr. 5 tn|Hj;115. Ný^Stuðlaberg - Hfj. Mjegser- istaktea,150frneinbýlf ásamffS bilskúr./Húa- tö er nærri fullbúíö. Stór og björt étöfa. Petta er- eign' s'em-þú hre'inlega vertíur að skoðai Átiv. hagst. lán 6,7 míllj. Verö 12,4 millj. 1462. . "" ' Glæsilegt einb. í Hf. tíi söiu virðu- legt 230 fm einb. við SmárahvamTh. Fallegar saml. stofur með glæsij. gegnheilu parketi. Stórt eldh. 5-6 svefnhertr. Fráb. útsýni. Stór hornjóð.Húsiö er nýmálaðað utan og í ágætu ástandi.' Áhy. byggsj. Og húsbréf 3,4 milljJ=essa eign er vert að skofja. VecjS aðeins '11,8 millj. 1313. Viðarrími- - eíhb. Skemrntil.'hannað •ca 170 fm einb. meó innb. góðuxn bíiskúr. Til 'áfh. fljótl. tiib.til innr. Verð 10,9 millj: 4 svefn- • herti Vandaður" utanhússfrág;, viðhaidsfrír. Lóðtyríð. Skipttmögul. ó 60*. 'eigri-.'i 427., Krókamýri - Gbæ. Gfæsn. cV-19? fm hús á eínni næð. Nær.fullb. hús. Van^aðar 'rnnr. Stór herb, Ath. skiptl á Mýrari. Verð . 16,f}miílj. 1366. ..'¦,"• .-. -,. Ný - Hamrahveríi - Grafarv. GlæsiL iiýl.205,fmparh0|. Innb. bílskúr,,vánd- afW'wnr. Parket. Ahv. 5 millj. húsbr. + bygg- sj. Verö 14,5 mltli. Sert) ss/a eða sft: ú ááýr- Bríelgnmögul,',<i72 Ný"-Fannafolíi."'ca 226'fm skemm'tii. sereign á 3 pðllum. Tvöfi bílskúr. GlEesil. út- sjnfesi. 5 syherb. $i$"ártv..'láh. Verð 14,5 infflj.116.. - ' . '¦ SJý - Steinsnar frá Borgarsp. Ca 207 fm hœð, og ffe ásajnt bílskúf I nýfegu, glgjsilegu búsi. 4 svherh., góðar stofur. Glaésil, titsýni, V.e»ð 13,9 millj. S*/ptí magul. á ódýr- mieign. 1125. TorfUfell. Fatleg 138fm endaraðhús + bíl- skúr. 4 svefnherb. Þessi vilja skiþta á'ðd. eign. Failegur garður mót suðri. Sérstakl. vel skipul. og auðvelt hús.Verð aðeins 10 millj.142. Kambasel Glæsli. f80fm enda raðhús. Innb. bilsk. Arinn. Vandaðar innr. Sérl. vel urh gengin og góð eign. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 12,5 millj. 1004. KÓp. - parh. Ágætt 140 fm raðh. á tveimur hæðurn ásamt bjlsk. Góður suðjjr- garður. Sanhgj. verð aðelns 9,9 mlllj. 145Ö. Grasarimi - parh. í sérfl.Giæsii. ca 180 fm hðs. Innb.-tSiste Vandað'eldh. og bað. Áhv. hftgst lán. Skipti rhógul. á ódýrari eign. Verð 12,8*níllj. 144a •: HVáSSáleítÍ. Ca 258 f'm raðh. m. innb. ¦ 'þílsk. Stiipti-á ádýrari Ver^ t3-13,2 rhijlj. Saabólsbraut - m. 2 íbúðum. Glæsil. 280'fm hiús. Verð t4,7 millj. 132-1. . Fannafofd -; Skipti mögul. á 7 milli. kr. eign. Faiiegt 150 tm Áhv. 2,'8'millj. Skipti 13"49. i 'hagst lán ca 6millj, ¦mögul. á édýreri elgn.' iúsahverfi' - glaesiL;einöýÍi - - .g3*-f"hæð- innb.'„bl'^' ?^L ia'?urc Mæðum 240 fm «uk-tvöf. 40..fm"eísgf5-« . swefnberd. 6óður mðgúl á serit^^1.jih«. Arjft inn. Flisar. Falleg ræktuð lóð.ííejiljgwhir® Bein saia eða skipti á rninni cigri. t4^ t^ . Flatir - einb. Fallegtoa ^O'.fniilhb. gfí ismíöum Fallegt oa 120'.fm fthb". ¦^inni hæð.auk 32 fm bilsk. 3.svefnrr:'Stutt í' . skóla, iþróttir, súnd og alla þjónustu'VsoS 114Í mlllj. Bein sala eða skipti mögul. á 3ja-4r* herb.lb.JQbæ,Hfjl)se,.KÖp. 1414^ . Álmholt - Mos, - einbv3-*tvöfi * bílskÚr. Fallegt ca 150 'fm hOs áelnni hæ* ásamt tvöf. bílsk. 4-svefnh. F/áb. «kipul. Gfæsil. 1300 fm garður mót suðri. Skipll mögul. á ódýrari eign. Verð 13,3 miKj. 1355. UrríðakVÍSl. Glæsil. ca 210 fm einb. á tveimur hæðum. Nærfullb. hús ásamt 82 fm bílsk. Skemmtil. innr. Fallegur nær frág. gérðu m. stórri timburverönd.SWpf/ mögul. á óa eign.Verð 16,8 millj. 1384. SefðakVÍSl. Gullfallegt 160,fm hú ásamt 32 fm bifsk. 4 svefnh, Arinn." Skip^ mögul. á rhlnnl eign. Verð tilboð? 1358." Grundartangi - Ivl.os. tíott 1401^ elrfB. ásamt 26 Jm bílsk. Skípti mögul. á sér; bý6 i Gratarvogi, rhá vera í byggingu. Verð« ".1?;2millj. 1360. , '•"' ^ Laufrími 77 - Skemmtil, 133fm raðhúsS - ath,r strax. þílsk. 3 svefnherb. ^f^iís - ¦•>-ariius' Ný - Seljabraut 30 Opið Mbjj WjaNWjl ;Tiib.,til ath. frág.'utan', fokh. innan. Verð að- elns 6.850lJús. 1157. Sérhæðir og 5-6 herb. Ný- MáVahlíðVsérhæð. Faiteg 4«t h'erb, Íéih. á' 1. hæð. Nýl. eldh. og bað- herti. Endurn, gler, þak, rafmagn o.fl. Suðursv. Vírð 8 niia};;lj99. , i/.ogur - sérh. m. m, Nýlke>g 130 fm efri sér- R. Útsýnið gerist vart betra. „.,, hústtr.Boín sala eða skip- f3/B-4raherb. ib.Vgfo »1,!?«^ Hvammsví Ca 11Ó fm algjörfij t28fm bilskúr. Nýt^ ".'Veið-«,ímili|.r "*!. é%.t»«í^rr ikiSiýtafidJ. utan lernjrjuín.'' rJavegur. gi*síí. s-b I. ÁJltipýtt og varidað. 4 sv- herb. ék. rtíðgut é ádýrari miilj.1096. StÍgahlíð - Sérh. Gullfatleg 165 fm néðri s'érh. 28 fm bllsk. 4-5 svefnherb. Áhv. -húsbr.S mlllj. Verð 12,4 millj. 1400. Vesturgata - endurn. Bkemmtii endurb. 145 fm neðri hæð og kj. 7 gtillfallegLr' endurb.' h/fbýlish. með góðum aflpkuðum ræktuðum garði. Húsið var endurb. fyrir ca 10 árum og kj. fyrir ca 5 árurri. Fráb. staðsero'. Verð 10,5 mlllj. 1382. Borgarholtsbraut - sérh.Góð "113 fm neðri sérh. itvtb. + bílsk/. Góðurgarö--¦, u'r, 3 svéfnherb.Frábært verð 8,3 millj. 1453. í nýja miðbænum. stðrgi.-120 fn? íb. á 1. hasð í litlu fjölb. ásamt stæðí i bilskyh. Etgn í sérfi. Pafket. Verð 12,2 millj. 1333. GrafárVOgur. Falleg 130fm ib,-lnnb. bilsk. Áhy. veðd. 5,2 mlllj. Verð 10,5 millj. Skiptí mögul. é 2ja-3ja herb. íb, 1390. 4ra herb. Ný *> Dalsel - Steniklaétt. Sérlega falleg og rúntg. 109 fm endaib. á 3. fi. • áuk rumgoðs stæðis i bilskýlí; Sérþvottah. Suðursv. Vjðhaldsfrltt riús og góÓ sameign, Verð 7,6. rnillj. Bein sala eða sK. á élgrt f Fössvogi. '1493. ' Ný - Grandavegur - bílskór. Glæsil. og vel innr. 4ra herb. íb. á 2. fjpeð ásamt bllskúr, Sérþvottahús. 3 góð.Svhete. Suátjrsv. Parket. Stopii mbguteg á stærri aigii (iVesturba^rná vera I byggingu, Verð 10,5 rml!.. 1501. >, Ný - FlÚðasel - SkÍptL Falleg 93 fm fb. á % hæð. Stæði í bílskýll. Gqtf líús. Ahv. - htobr. »¦ TOit* Verð 7,4 .^iij; >ri»fs skfpti rrtöguh á,ýdýré^.eóa<iýr»ffeign. 1490. Hiarðárbagi - Bílsk. 102 ur, skemmtil. íb. á 2. hæð + 25 fm bílskúr.'með nýl hurð, hita, vatni og ratmagni). Húshýviðg. ¦og.málað að utap. Endurn. sameign. fÍýf raf- maga Vérð aðeins 7,7 millj. Skiptl mígut.á ód. e/gn.1310. Mjðahiið. Ca. 105 fm ef;i hæa. serr. I þarfn. stantísetn. aðjnnan, en ígöðu-husi.Aiýf.' '¦"gler. ýerð aðeins 6^ milij;t287. , f ÁUStUfbær KÓp. Falíég 95fm ib.á3., , hajð i lyftuhusl.Húsi* nýi. vlðg. að utan. Skip- ti mögul.;á 2ja-3ia herb. íb. Tombclu-pría að^ eihs 6,5 miKj. 1467. LjÓSheÍinar. Falieg 82 fm ib. s 2. hæð. Lyftuhtis. Verð aðeins 6,8 millj. 1425. Kirkjuteigur - 110 fm. ca.nofm litið.niðurgrafin eign (var áður verslhúsn.'yrii áfh. strax. Miklirmðgul. til að útbúá íbúð. Goð lofthæð.Varð 4,9 millj. 1344. v " Laufvangur Hfj. - Laus. goö 126 fm 4ra-5 herb. Ib. á 3. hæð (efstu). Stórar suð- . ursv, lb. skilast nýmál. m. nýju baði. Frábært' *erð aðeins 7,6 millj. 1469. FÍÍUSel - bíiSkýiÍ. Glæsil. 100 fm ib: á 3. hæð í vönduðu fjölb. Bilskýli. Stðrkostl. út- sýni yfir borgina. Verð. 7,2 miilj.1003. - DÍgraneshe'rðÚ Falleg ca 90 lm efri ,sérh»sð á fráb. útsv^pt. með qfrinng. 3 svef^ierb. Verð>,S TÍJj#>»..sfs eða skip -Ummuil. á sl Sérlega falleg 83 fm Ib. á 1. hæð (jarðhæð) með suðurvérönd. Parket. Frábær staðsetn. Áhv. húsbr. 3,6 millj. Verð 6,4 millj. 1495. Ný - Miðbraut - bílskúr Glæsileg eign Petta vandaða raðhús er til sölu og er til sýnis .I kvöld mllll kl. 20 og 22 i boði Uliu "ög Högna. Eignin er ca 190 fm.ásamt stæði í bilskýli. 5-6 svherb. Tvennar suðursv." Suðurúfsýni. Rækt- uð suðurfóð. í'önduð eign á vægu verði. Aör eins 11.3millj. 1104. Ný - Hálsasel - ehdaraðh. Sérlega vandað 230 fm endaraðh. á mjög góð- um stað. 5 svherb. Áhv. 5 millj. Gott ásett verð. Verð 12,8 inillj. Bein sala eða skiptl á 4ra herb. Ib. 1496. HjJÍSmtStBr 180 fm. Glæsil. ca 160 fm % jbflrjveimur hæðum I litlu fallegu fjölb. Innb. (þ'^lO'lm bílsk. Slæsil. eldhús. með eldaeyju. 4 íj? ^vefnherb. Áhv. byggsj. til 40 ára ca 3,7 millj. fri VerSl1,8*millj. 1337. Laugwrneshverfi - hæð +.bíl- Sk. WWð 7,4 millj. 95 fm hæð I góðu fjbrbýlissteinhúsi auk 25 fm bllskúrs. Góðar stofur. Laus strax. Verð aðeins 7,4 millj. 101. Telgar. Skemmtll. 135 fm sérh. á 1. hæð. Frábær staðsetn. Verð 10,7 millj. 1123. Efstasund - sérhæð. Giæsii. ca 105 fm sérhæð ásamt nýinnr. risi. Allt nýtt, gler, ofrtár, rafmagn, eldhús, baðherb. Áhv. 4,7 millj. húsbr. Verð 9,2 mlllj. 1365. Reykás - 160 fm. Giæsiieg ieofm "fb. + bllskúr. Extra stór svefnherb. Sklpti á óéýrari. Þessi eign kemur á óvart. Áhv. byggsj. ca 3,0 millj. Verð 11,2 millj. 1448. Rauðalækur - sérh. Faiieg 90 fm sérh. i virðul. fjórbýli á 1. hæð. Sérinng. 25 fm bilskúr, Suðursv. Ib. og hús i toppstandi. Áhv. 5,9 millj. Verð 9,2 millj. Bein saia eða skipti á 3ja-4ra herb. ódýrariíb. 1411. Goðheimar. Ca 141 fm sérh. (1. hæð). 4 svefnh. Stórar stofur. Stórar suðursv. Fallegt nýl. málað fjórbhús. Sklpti mögul. é 3ja herb. ib. Verð 10,0 mlllj. 1430. Dalaland - bílskúr. Guiitaiieg 120 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. Bllsk. Suðursvalir. Sérþvherb. I íb. 4 svefnherb. Verð 10,5 millj. Bein ákv. sala. 1405. Rekagrandí. Falleg lÍS fm 4ra-5 herb. endaib. Stæði I bllskýli. Áhv. hagst. lán ca 4 millj. Verö 9,7 millj. 1377. gj*s9. svóluM.^Mg^'^ mld Veabm^ærv 3Ja-4ra herb. íq' áa'hæð.'. Nýl. psSft. Verð 5,8 millj. Í332, . \ Hmmbær - útb. 1,5 tfx^neg ? Iierti,.á 3. haéð. Aukaherb. í kj. Hús StenVkæft að utan. Parket. Verð 7,8 millj. 1036. Jörfabakki * glæsiíb. skemmti- lega skipul. ca 100 fm íb. á 3. h»ð. Nýtt eld- hús og bað. Merbau-parket. Sérþvottah. Hús nýmálað að utan. Verð 7,2 millj. 1486. Lyngmóar - bílsk. Giæsii. 4ra-s herb. 118 fm ib. á 1. hæð I fallegu fjölb. Park- et. 3 mjög stór svefnherb. Yfirb. svalir. Hús er nýl. viðg. að utan og veriö er að mála. Fallegt útsýni. Verð 9,5 millj. 1305. ÁlfatÚn - í FoSSVOgÍ. Glæsil. 4ra-5 herb. 101..fm íb. á 1. hæö m. sér swðurverönd. Fallegar innr. Parket. Glæsil. útsýni. Pvotta- herb.'á hæð. Fráb. aðstaða fyrir börn. Áhv. 3,0 millj. Verð 9,2 millj. 1388. Garðabær. Ný 102 fm 4ra herb. ib, m. stórgl. útsýni. Sérþvhús. Suðursv. Glæsil. hús. Verð9,1 millj. 1376. 3ja herb. Ný - Hraunbær 126 Opið hÚS í kVÖId. Falleg 78 fm 3ja herb. á 3. h«ð. Vel sklpulögð. Nýl. rafmagn. Danfoss. Húmgóð stofa. Benodikía sjrni'r tbúðina ikvöld tré kl. 19 UI22. Ailir vclkomn- ir. Verð aðeins 5,9 millj. 1016. Ný - Bárugrandi - byggsj. 5 prollj. - útb. á 2 árum vaxta- laUSt. Nýleg 87 frrílb. & 1. HÍBð f nýl. litlu fjölbýli ósamt stæði i bílsk. Verð 8,4 mltlj. Milligj. má greiða 6 2 árum vaxtalausl. 1162. Ný - Seltjnes. - Nýleg 107 fm« Falleg og afar njmg. íb. á 2, hæð auk bltskýlis. Sameiginl. ihng. m. elnni ib. Örstutt I Eiðistorg. Vonduö nær tullbúln eign, Áhv. hús- br. + IffsJ. 4 mlllj. Verð 8,2 mllij. 1494. Gullfalleanýl. 3ja herb,. íb. á 2. hæð i vönduðu failegu fjórbhúsi asamt góðúm bilsk. Parket. Sérþvottati. og búr Innaf. elclh. Eign í sérfl. Verð8,í millj. 1498. Ný - Hiaðbrekka * jarðhæð. Aigiðrf. endurn. 3Ja herb, ib. í ágætu steinhúsi m- frábærum mtkið ræktuðum garai. Allt sér. Áhv. byggsj, rfk. 3,4, millj. Verð 6,3 millj. ^ , ¦ " Ný - Ortahólar. Giæsij/sefmib.á2. háið i iitlu Sölbýii, ^uðursvaiir.'Stórskemmtil. fb. 09 fráb. sKSpsl," tUa er eign sem þú fellur fyrir.Verð 6,5 mlilj. 1429, Ný - Kambsvegur - hýlegt. ca 80-90 fni nýl. ristb. i.nýstands.ysrftiýlish. Áhv. byggsj. cai.S milli. Verð "7,7 mi|('. 1206. - Ný."!ÍHátún - glæsiéign fyrir eran borgara. oiæsii. 97 fm íb. á2. hæð i" nýl. vónduðu Jy1.tuh"ú'Jtog stæði i rúmg. Jiþnu.bilský'li. Góðat vestym'alir.Ágœtt útsýní. Sérþyottah. Parket. Frábær itaðsetn. Stutt í ' ulía þjónustu. Gl'æsil. samctgnt Verð 8,7 millj. 4?36- :.,.,.- -Ny - Skúiagata. F.aii^ogbjart^e ' .-. rin-tb. á 3. hísS6íM»iö enaurn.-Suöursvalir. Atw. 4,3 millVWrð aðelnsSJB.q0\.1316. i^ r-Háa!eitisbraut. úóo n tm íb. " jjSSaéð'' rrl. s9.-king. og^hila. Laus. Lyklar á .skritst. V^ré' 5;» nji«J." 1506. KjarrhOlmi-.3ja.herb.ib". i 1. hæð. Sér- þYOttoh. Hús állfftýstaridsett að utan. Áhv. 3,3 miRj. Verð dðeins 5,7 mitij.1466,' j» Álftamýri glæáil. Giæs.i ^ierb ib. á 4rhaérJ: Nýf.,parket. ib. öll uopgerð. Glæsit. uts.virð6,3/íiil!J4473'. Vesturbær - frábv verð. ca 60 fm. vel skípu!. 3ja herb. iþ. á.^. hæð í góðu fjölb. Sameign í toppsta'nd'i. íb.sr laus. Lyklar á'skrifst. Verð aðeins 4,9 millj.1470. Reynimélur - Rúnigéð. Mjog " rtimgóð og skemmtil. 90 fm 3(a-herb. séríb. á % ^hæð í góðu húsi. Útðangt af svölum i garð. . Frábæf staðsetn. 1459. ,- .' Lundarbrekka - glæsil. Giæsii. mikið endutn. c«. 90 fm ib. á 2. hæð. Sérinng. af svölum. Nýl. ^tdtyjs, parket o.fl. Pvottah. á hæð. Verð aðrinofi.Z miltj, 113. Skúttfiatar f. eidri borgara. Glæsil^FtOO-105 fmjbúðira-2..og 4. hæð í nýjum lyftuhúsum. Mikifsameign. Verð frá kr. 12,5 millj.1444 og 1419., ' Álftamýrí. Eigum til skemmtil. 3ja herb. íb. I Alftamýri á verði í kringum'6 mlllj. Hafið samband.» •v , í VeStuVbæ KÖp. Falleg 75 fm litið n^urgr. íb. rn.Æérinng.'á'grððursealum stað v. frébært utivisfarsvæði. Verð5,6'millJ. 1295. - Furugrund é8 - í Jýftuh. Faiieg K fm ib. á 5. hæð i vönduðu lyftuhúsl. Suður- >l3V.'SkukffáWVerð.6,4.millj. 1447. FÓSSVOgÖr - KÓp'; Góð ca. 80 fm Ib. á 1. hæð. Fráb. útsýni. Ahv. 4 millj. góð lán. Verð aðeins 5,8-5,9 millj. 1466. Skúlagata - ,,lúxus"-íbúð. Nýi. !úxus"-íb. á 2. hæð (jarðhæð) ca 105 fm ásamt stæði i vönduðu bilskýli. Glæsil. mikil sameign. Sauna. Áhv. byggsj. ca 3 millj. Verð 10,8 millj. Bein sala eða skiptl mögul. á ib. eða hœðmeðbilsk. 1419. Bámgata. Falleg endurn. 75 fm Ib. i kj. I traustu sleinh. Ný). baðherb., þak o.fl. Áhv. 2,3 m. Verð aðeins 4,7 millj. 1415. BrekkUStígur. Stórglæsil. 3ja herb. ib. á 1. hæð í fallegu húsi ásamt aukaherb. í kj. (aðg. að snyrt.). Nýl. þak. Hús nýl. málað að utan. !b. öil nýinnr. á mjög glæsil. hátt. Parket. Verð 7,6 millj. 1487. Vesturberg - útborgun á 3-4 árum. Falleg 3ja herb. íb. a 1. hæð á hagst. verði m. fráb. kjörum í nýstands. lyftuh. Nýl. gler. Parket. Útb. sem venjul. er greidd á einu ári, er þér boðið að greiða á 3-4 árum, vaxtalaust. Eftirstöðvar greiðast með hús- br. Verð 5,5 millj. 1002." - ¦. BírkÍhlíð - Sén'b. Gullfalleg ca 100 fm neðri hæð í nýi. tvíb.-Súöurgárður. Allt sér. Verð 8,9 mlllj. 987. Lindasmári - riýtt. Giæsii. ca 90- 100 fm (b. á jarðh. sern afh.'strax tilb. u. trév. Verð 7-7,1 millj. 1482f Flétturimi - bílskýli - glæsil. Útsýní. Ný ca 90 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð. Mikil lofthæð. Parket. Góðar vestltrsv. Stór- glæsil. útsýni yfir Sundto. Verð 8,3 millj. 1363. Laugarnesvegur. p,úmg.,3ja herb.„ ib. í góðu fjölb. Glæsil. útsýni. Áhv. góð Iðn'ca 5,1 mlllj. Verð 6,2-millJ: 1454. 'V* Lindasmári. GlassiL 90 fm Ib.á 1. hæð' í nýju vistvaanu'15ölb*. Sérg'arður mói suðri. ib. , skilast fallSág.;innan m. vönduðu'm innr. qg gólfefnum. Verð 8,5 miHj. 1379. Garðábær, Falleg ca 70 fm risíb. í góðu tvib. Áhv. 2,6 millj. byggsj. + húsbr. Verð að- eins5,3millj:i137. Skógarás - 2ja-3ja. sén. faiieg 84 fm íb. á jarðh. m: sétgarði. Áhv. 3,0 millj. góð_' lán. Verð 6,5 miUj. 1389. DÚfnahÓlar. Falleg 80 fm ib.,á 2,hæð! nýstands. fyftuh. Yfirhyggðar svaHr.lÆus. Lykl- ar á skrifst. Verð 5,8 millj. 1222. Lækir— lauS. Ca 80-fm 3Ja tierb. íb'. Áhv. byggsJ-,2,7; millj. Hagstætt verð. 1294. .. 2ia herb. Ný - Kwmmahólar. Agæt ?1 fmflj. á 2: hjeð: Séíþvottah. f5 fra suðursv. Ativ. 3 mlttj.Arert aíeina 4,8 miltj. 1009. " - *¦ l\ Ný - Við Sundtn bié. Rumg.'áfa herb. ib. é 1. ii^sð I goðu steinh. Áhy.'byggsj. 2 millj. VeriS*,5 rhrlti. 14?«. ,. ;'" Ný - Flúðaselv útb. S0Q þús. Falleg 40.fra ósarrtþ. jþ.i kj:i Steni-klæctdu fjöibýli. Nytt bað.Laus straic. Góð langtima- lón ca. 2,émitU. Verð 3,3 rhlllj. 1492, Dvergabakki 70 fm. Faiieg 2ja herb. Ib. á 3. hæð. Vestursv. Fallegt úts. Áhv:: 3,1 miilj. Verð aðeins 4,9 niillj. 109. Lyngmðar - bílsk. Faiieg 70 tní ib á 3. hæð ásamt innb. btlsk. Áhv 4 millj. hagst. ian. Glæ'sil.útsýni m.a. Snæfellsjökull. Verð 6,1 mill}. Mjögjjáky. sala. 1371. SpÓahÓlar - bllsk. Falleg 2ja ncb. íb. ásamt innb. bílskúr.-mjög goðgm í litlu fal- legu fjöib. Park.ej.Laus strax.1342. Hofsvallagata - glæsil. íb.Ai gjörl. endu^Vr 2ja tier|). íb. á*1.*hæð ásamt góðu auka4érb í.kj.. sem gefur'mðgul.*á stækkun. Allt-nýtC Eign í sérflokki.Verð 8,3. millj.1919, :. ÁttU 1300 - 14000 þÚS? Snyrti! ca 45 fm íb.f"3. ha»ð liýftuh, Ahv ca 2,5 milij. Verð 3,8-3,9'miHÍ. Laus.101gj Benarirní-jný íb. - útb. á 3-4 árUnÍ. Gteesi!. rOfmnýib.'lvtóg^llWgreiöa " 30% útb, á 3-4 aiunn vextsiaust. Tii efh. strax. vérð fra 5,91}««. Reýkás * 66frrt+ bílsklFaiieg, nýl. Ib. a 1. ha^i,+ 24 tm liiiskúi. Þvottaaöst. í Ib. Verð 6^5 Alílj. 1423./ "" ^, Samtúh r laus. góö d 40 m , herb.íþ. i kj:-ifallefiu'-tvib.^ýtt baðherb. Nýl. gluggar og gler. Laus. Áhv. 2,6 mi1Íj;*Verð að-• 1» elns 3.950 þú£.hagst jari. 1465. Vesturbérg - byggsj. 3,5 millj. Hjimg. 64Tm íb. á 4. hæð (lyffuh. m., fráb. útsýniyfir botgiha.Áhv. byggsj. 3,5rnillj. til 40 ára. Verð 5,1 millj. Útb. aðeins 1,6 millj. áérinu. 1T03. . Grafary. *-,.byggsj, 4,7 m. sér- lega falleg 68 fm ib: á 3. hæð (efstu) í fallegu fjölb. Sérþvottah».Suðvestursv. Mikið utsynl. Áhv. 4,7" millj; byggsj. til 40óra. Vérð^p^ millj. Útb. 1,9-m/!//. á árinu. Í403. t Vesturbær. Góð 40 tm ib. .jjt 2. ;«æð. Laus. Lykjaf-áskrifst. Ve«6 3,6 miilj. 141.&, , Hamrab"Org>' Fafeg' ?.\a. herb id. a 4. hæð. Hagst. lán. Verð 5,2 mWj. 14R3. StÓrhol^ö^Jm-ib. Verð 4,3 millj. 1246. Þangbákki - útb. 2,0*n. &.-, m 63 fm íb. á*9. hæ"ð,m. óviðjafnanl. útsýni yfir" ' borgiria^Áhv. byggsj. ca 3,8 miHj. Liti! grbyrði. VerS 5,arriillJ. 1314. Leifsgata * útb. 2,0 m. Faiieg ca 60 fm ib. i kj. Nýl. eldh. og nýl. standsett sam- eign og rafm. Laus strax, lyklar á skrifst. Verð 4,7 millj. 1219. Jöklafold - útb. 1800 þús. Glæsil. 60 fm ný Ib. á 2. hæð. Klassaeign. Áhv. byggsj. rlk. ca 3,5 millj. og húsbr. ca 600 þús. Verð 5,9 millj. 1817. AUStUrberg. Gullfalleg 60 fm ib. Suð- ursv. Laus. Verð aöeins 4,9 millj. (Skipti mögul. ébílj. 1029. Lindasmári - ný 2ja - til afh. Strax. Skemmtil. 2ja herb. ib. tilb. til innr. Hús, sameign, lóð og bílast. allt fullkláraö. Hagstætt verð aðelns 5,2 millj. 1397. Hamraborg. Giæsii. ca 60 tm ib. a 3. hæð i fallegu nýstandsettu lyftuh. Glæsil. út- sýni i vestur m.a. yflr Perluna, Snæfellsjökul o.fl. Parket. Góðar innr. Laus Skuldlaus. Verð 5,3millj. 1380. Kleppsvegur - laUS. Falleg Ittll 2Ja herb. íb. á 2. hæð. Verð 3,2 millj. 1381. HoltSgata. Falleg 65 fm á 1. hæð. V. 5,2 m. Skipti mögul. á 3]a-4m herb. 1275. Langholtsv. - útb. 800 þús. Skemmtil. 30 fm ib.Verð 2,7 milljn391. Asparfell. Ca 50 fm ib. á 4. hæð. Suður- sv. Hagstætt verð 3,9 millj. 1254. KleppSVegUr. Rúmg. 65 fm íb. á 4. hæð. Sérþvhús. Áhv. húsbr. 2,6 millj. Verð aðeins 4,8 millj. 1183. H LÆGRIVEXTIR LETTA FASTEIGNAKAUP ¦ <f ______ FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.