Dagblaðið Vísir - DV - 26.06.1992, Blaðsíða 7

Dagblaðið Vísir - DV - 26.06.1992, Blaðsíða 7
FÖSTUDAGUR 26. JÚNÍ 1992. Sandkorn Fréttir Trúnaðarmál Svæðisútvarp Vestfjarðafór framáaðfqr- ráöamenn ísa- fjarðarhafnar létuítéupplýs- íngaríþættin- um,,Auðlind- in".EkMer hægtaðsjáað | þessibeiðni hafihloöðaf- greiðsluáfundi bæjarsfjórnar 4. júní, að sögn fréttaritaraDVá ísafirði, Gísía Hjartarsonar. Hann segiraðsvovirðistsemafli.semland- aðeríísafjarðarhöm.flolddstundir „trúnaðarmái eins og svo margt ann- að hjá Isafjarðarkaupstað". Þegar sami öéttaritari öskaði sl yetur eftir yftrliti yfir skipakomur tU ísafjarðar ánð 1991 var það aðsðgn yfirhafnar- varðar trunaðarmál og mátti ekki birtafyrr enhafharstjórn hefði fjall- aöumþaðáfundl Afsökunar- beiðni Þvergirðings- hátturhafnar- yflrvaldaá Isaftrðihefur aðminnsta kosuoröiötii þessaðbæjar- stiórinnþarsá ástæðutilað biðjadönsk stjórnvöldaf- sökunar, minnirfrétta- ritariá.Þaðvar eftir að danska varðskipið Beskytter- en varð að sigla tíl Reykjavikur með sjúklmgvegna.^tirfniogþvergirð- ingsháttar" hafnaryfSrvalda. Frétta- ritari mhmir líka á að einhverra hluta vegna hættu grænlenskir rækjutogarar að landa afla sínum á fsafirði ogsneru sér til Hafnarfjarð- ar. Nauðsynleg hreinsun StartukleM- fundirnirá krataþinginu vöktumiklaat- hygliallra landsmannaá dðgunum, Menn, sem þekktireruað þvíaðveraekki alltafsammála, komunokkurn veginnsáttir, aðþvíervirtist, út af slíkum fundum. Sandkornsrjt ari rakstá limru eftirhagyrðínginn Braga Björnsson frá Surtsstöðum sem hefur þessa skoðun á fundum Jóns Baldvins og Jóhónnu: Af fundinum flúðu þau burtu, fórusamanísturtu. Ogalltféilíljufalöö. því lýstu þau yfir glöð. Hreinsun var það sem þau þurftu. UmmæíiJakans Yftrlýsingar Guðmttndar JóhannsGuð- mundssonar, | fonnanns Dagshrúnar, íallaekkialltaf ígóðanjarðveg. Guðmundurer nýhúinnað kynnatulögur semhannhjóst viðaðmyndu valdarosalegu ðskrihjátJÚ. Hannöskraðireyndar ekki lesandmn sem hringdí í Sand- kornsritaraog vildi gera athugasemd við ummæli Jakans yfirieitt. Hins vegar baö hann um að fö að gera at- hugasmdmeðeftirfarandivísu: Loðiðoghálterogfláttskapurflest semformgjarnýtatöraka enbrostegastflnnstmérog blöskrarþómest bullið i Guömundi jaka. Umsjón:inglbjörg Bára Sveinsdóttlr Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra: Sannfærður um að álið sé framtíðin - segir upphaf stóriðjufrarnkvæmda bíða uppgangs í heimsbúskapnum „Upphaf allra stóriðjufram- kvæmda hér á landi markast af þeirri eftirspurn sem er eftir slíkum vörum á heimsmarkaði. Hún er í daufara lagi núna og verður það væntanlega þar til efnahagslifið á Vesturlöndum tekur við sér. Annars er það helst álið sem hefur sýnt aukningu og það sannfærir mig um að í því sé framtíð- in fólgin," segir Jón Sigurðsson iðn- aðarráðherra. Jón átti í síðustu viku fund með fulltrúum frá hollenska álfyrirtæk- inu Hoogovers, en það er eitt þeirra fyrirtækja sem staðið hafa að Atl- antsálhópnum. Fundurinn var hald- inn að ósk hollenska fyrirtækisins en þar hafa átt sér stað umtalsverðar breytingar á skipan stjórnar. Að sögn Jóns eru Hollendingarnir enn áhugasamir um að ráðast í bygg- ingu álvers á Keilisnesi. Sömu sjón- armið segir hann hafa komið fram í viðræðum sem hann átti nýlega við forstjóra bandaríska fyrirtækisins Alumax. Búið sé að ganga frá flestum lögfræðilegum og tæknilegum atrið- um og nú sé bara að bíða eftir að markaðir glæðist og bankar sýni fjármögnuninni áhuga. „Samninganefnd íslands og Atlant- sálhópsins mun funda í haust og þá verður reynt að ganga frá sem flest- um atriðum þessa máls. Það er beðið eftir færi til framkvæmda. Að und- anförnu hefur dregið verulega úr útflutningi fyrrum Sovétríkja og birgðir hafa minnkað. í kjölfarið hef- ur álverið þokast upp á við. Þá er það athyglisvert að álnotkun hefur auk- ist um tvö til þrjúpósent þrárt fyrir efnahagslægðina. I tonnum talið er aukningin 300 til 400 þúsund tonn eða hálfu meira en eirt álver á Keilisnesi myndi framleiða." Jón segjr að rofi til í efnahagsmál- um Vesturlanda ætti það að geta gengið hratt fyrir sig að ljúka fram- kvæmdum á Keilisnesi. Atlantsál- verkefnið sé það álverkefni sem einna álitlegast sé í heiminum enda hafi mikil undirbúningsvinna farið fram. Aðspurður segir Jón engin önnur stóriðjuáform vera inni í myndinni hér á landi meðan tómagangur sé í heimsbúskapnum. Efnahagslægðin nái ekki síður til annarra greina en áliðnaðarins. „Hitt er annað mál að við erum í margvíslegum undirbúningsathug- unum og - viðræðum um sæstreng. Það er hins vegar mál með lengri tímavídd og nær til næstu 5 til 10 ára. Þá erum við í viðræðum við sihærri fyrirtæki sem nota allmikla orku, bæði evrópsk og bandarísk. Ég vonast til að það komi eitthvað út úr því á næstu mánúðum." -kaa Skólastjóradeilan í Víöistaðaskóla: Eggert haf nar tilmælum starfsmanna - um að taka ekki við stöðunni Eggert J. Levy hefur hafnað til- mælum kennara í Víðistaðaskóla um að taka ekki að sér skólastjórastöðu við skólann. Mikil óánægja hefur skapast vegna þessa máls eins og komið hefur fram í fréttum DV. Vildu starfsmenn skólans fá Magnús Jón Árnason yfirkennara í skólastjó*- rastöðuna. Olafur G. Einarsson menntamálaráðherra setti Eggert í hana. Starfsmenn skólans sendu Eggert bréf þar sem þeir beindu til hans þeim tilmælum að hann hafnaði skólastjórastöðunni. í svarbréfi hans segir að eftir að skólanefnd og kenn-. araráð skólans hafi fjallað um málið hefði öllum mátt vera ljóst hverjir hefðu sótt um starf skólastjóra. Því hefðu starfsmennirnir haft nægan tíma til að hafa samband við hann áður en menntamálaráðherra hefði veitt stöðuna. Enn fremur segir að stuðningrn: starfsmannanna við Magnús Jón sé afar eðbUegur og sýni að hann hafi unnið sér traust með störfum sínum við skólann. Hins vegar hafi ráð- herra falið undirrituðum þá ábyrgð að gegna störfum skólastjóra við Víðistaðaskóla. Undan þeirri ábyrgð muni hann ekki skorast. „ÞarnErer verið að segja að kennar- aráð hefði átt að blaðra því um leið og það var búið að fjalla um málið hverjir hefðu sótt um. Það gerði ráð- ið náttúrlega ekki," sagði Sigurður Björgvinsson, trúnaðarmaður kenn- ara í Víðistaðaskóla, við DV. „Eggert óskaði nafnleyndar og hún var virt. Mér finnst að hann sé að vega þarna að starfsheiðri kennararáðsins." Sigurður sagði að það alvarlegasta í máhnu væri hvernig gengið væri fram hjá umsagnaraðilum við ráðn- ingu í starfið. Þá hefði menntamála- ráðherra lýst yfir þeirri stefnu sinni að menn ættu ekki vísan framgang innan síns skóla heldur væru frekar ráðnir utanaðkomandi til starfa. Því mætti spyrja hvort reynsla á viðkom- andi vinnustað væri einskis metin. -JSS 173 1145 ( \ Erlent vinnuafi á Islandi 1991 *-i \V>>»''>, I^TJ Norðurland , eystra 154 ^ 567 Austimand 64 Norðurland vestra L^J—ftepKJai/ík Reykjanes Suðurlanc j^g£ Lögreglan hugðist aðstoða stokkönd með sex unga sem var á vappi við Sæbraut í fyrradag. Átti að reyna að koma henni til sjávar. Ekki vildi hún þýðast laganna verði en flaug burt. Var það tekið til bragðs að fara með ungana í húsdýragarðinn og var myndin tekin þegar einn starfsmanna var að taka á móti þeim þar. DV-mynd S Útlendingar á íslandi: Ný atvinnuleyf i ekki gefin út - en framlenging fæst á eldri Samkvœmt upplýsingum frá Vinnumálaskrifstofu félagsmálaráðuneytisins er fjöldi starfandi útlendinga I dag svipaður og kemur fram á þessari skýr- ingarmynd. f^jöldi útgefinna atvinnuleyfa fyrir útlendinga hér á landi var 456 fyrstu þrjá mánuði ársins. Er það 5% aukn- ing frá sama tíma í fyrra. Að sögn Óskars Hallgrímssonar hjá Vinnu- málaskrifstofu félagsmálaráðuneyt- isins hafa fleiri ný atvinnuleyfi ekki verið gefin út að undanförnu en end- urnýjun hefur fengist á eldri leyfum. Á síðasta ári voru gefin út 2210 at- vinnuleyfi og sagði Óskar að staðan væri svipuö í dag og á sama tíma í fyrra. Af þeim 456 atvinnuleyfum sem voru gefin út voru 124 fyrir ríkis- borgara EB-landa, 170 fyrir önnur lönd í Evrópu og 162 fyrir lönd utan Evrópu. Af þessum 170 voru 106 gefin út fyrir Pólverja. Eins og kom fram í blaðinu nýlega hættu 25 Pólverjar hjá SS á Hvols- velli. Heyrst hefur af fleiri fyrirtækj- um sem hafa sagt upp útlendingum en engar sambærilegar tölur og á Hvolsvelli. Eins og staðan er á vinnu- markaðnum í dag er fyrirsjáanlegt að innient vinnuafl mun siija fyrir með vinnu og útlendingum í atyinnu- lífinu mun fækka. Að sögn Óskars Hallgrímssonar mun þörfin fyrir er- lendt vinnuafl skýrast í haust þegar sumarafleysingafólk hættir. Afram má gera ráð fyrir útlendingum en líkur eru á að fjöldi þeirra muni fara minnkandi. -bjb

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.