Dagblaðið Vísir - DV - 26.06.1992, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 26.06.1992, Blaðsíða 4
FÖSf UÖÁGUR' 26. JÚNÍ 1992. Fréttir Árni Samúelsson kvikmyndahúsaeigandi: Beðinn um að hressa upp á bíómenninguna í Finnlandi „Það var haft samband við mig frá Finnlandi og ég beðinn um að að- stoða þá við að lagfæra kvikmynda- húsin þar," sagði Árni Samúelsson kvikmyndahúsaeigandi við DV. Árni sagðist hafa farið út til Finn- lands að beiðni tiltekins fyrirtækis og skoðað ein 14 kvikmyndahús í Helsinki og Tamperen. „Mér leist ekki nógu vel á það sem ég sá enda er aðsóknin að daprast með hverju árinu," sagði Árni. „Það veitir hreint ekki af því að púkka upp á þessi bíó þarna. Það er svo margt sem þarf að gera til aö gera þau aðl- aðandi. Þeir eru voðalega aftarlega á merinni með húsin sjálf, svo og alla þjónustu svo sem sælgætissölu og annað þvíumlíkt. Bíómenningin þarna er eins og hún var hér fyrir svona fimmtán árum. Þeir voru búnir að frétta af þessum glæsibíóum hér og vildu fá að vita hvernig við færum að þessu. Það getur vel verið að ég fari út aftur til að segja þeim það." Árni sagði að í Finnlandi væru 50-60 kvikmyndahús. Ætlunin væri að hann aðstoðaði við að koma ein- hverjum hluta þeirra til betri vegar. Þó væri ekkert fastákveðið í þessum efnum enn. Það ætti að skýrast síðar í sumar hvort af þessu yrði eða ekki. -JSS Kristin Halldórsdóttir og Gunnlaugur Jósefsson, hugmyndasmiður og hönnuður Ferðavakans, virða tölvuna fyrir sér á kynningu í Perlunni DV-mynd Hanna Tölvukerf i fyrir ferðamenn Svokallaðir Ferðavakar, tölvuvætt rjpplýsingakerfi fyrir ferðamenn, liafa nú verið settir upp víðs vegar um landið. Ferðavakinn er á fimm tungumálum og auðveldar ferða- mönnum að skipuleggja ferðalög sín sjálfir. Þetta tölvukerfi samanstendur af tölvu, prentara, geisladrifi og 17" snertiskjá. í tölvunni má fá almennar upplýsingar, upplýsingar um sam- göngur, gistingu, veitingastaði, ferð- ir, leigur og fleira. Einnig er boðiö upp á lifandi myndir af öllum helstu náttúruperlum íslands af geisladiski. Alls verða settir upp 11 Ferðavak- ar. Stefnt er að því að fjölga stöðun- um á næsta ári. -GS Umhverfisráðuneytið: H varf akútar draga úr eyðslu um 5 til 10% „Eldsneytisnotkun bíla með hvarfaúta minnkar að jafnaði um 5 til 10% þegar miðað er við nýlega bíla án hvarfakúta. Sé hins vegar miðað við eldri bíla með háþrýstum vélum fyrir blýbensín er eldsneyti- snotkun bíla með hvarfakúta svip- uð." Þetta segir meðal annars í frétta- tflkynningu frá umhverfis- og dóms- málaráðuneyti, þar sem gagnrýni á hvarfaúta er svarað. Það eru aðallega tveir menn sem hafa gagnrýnt reglugerðina opinber- lega. Einar Valur Ingimundarson efnaverkfærðingur hefur sagt að kútarnir séu gagnslitlir hér á landi þar sem svo kalt er í veðri og að þeir auki eldsneytiseyðslu verulega. Tryggvi Þ. Herbertsson iðnrekstrar- fræðingur hefur sagt aö kostnaður þjóðfélagsins af hvarfakúrunum sé um 15 milljarðar króna. í frétt ráðuneytanna segir að ekki sé vitað um neinn annan búnað eða aðferð til að draga frekar úr skaðleg- um áhrifum útblásturs frá bílum en með hvarfakútum. Þá segja talsmenn ráðuneytanna að flestir, ef ekki allir, bílaframleiðendur geti nú boðið bfla með hvarfakútum og ekki sé vitað að bflar hafi hækkað í verði þeirra vegna. Þar sem hvarfakútar eru víða orðnir hluti af raðsmíði bfla séu bílar án kútanna dýrari en með þeim. Þá segja ráðuneytin að útihitastig hafi nánast engin áhrif á virkni hvarfakúta. Umhverfis- og dómsmálaráðuneyti vísa gagnrýni þeirra Einars Vals og Tryggva á bug og segja reyndar að menn ættu að kynna sér staðreyndir og fyrirliggjandi gögn betur áður en svo róttæk gagnrýni er sett fram. í viðtali við Einar Val Ingimundar- son í DV í fyrradag misritaðist ein setning þar sem rætt var um aukna eldsneytisnotkun. í blaðinu stóð að aukningin væri mest ef sjálfvirkur skynjari væri í útblæstrinum. Þetta á aö vera þveröfugt, það er að aukn- ingin er minnst, en ekki mest með sjálfvirkum skynjara. „Það er ekki rétt að reglugerðin sé sett af umhverfisráðuneytinu," sagöi Jón Gunnar Ottósson í umhverfis- ráðuneytinu. Hann sagði að reglu- gerðin hefði verið sett af heilbrigðis- og tryggingaráðherra á árinu 1989. Jón Gunnar vísar gagnrýni Einars Vals á bug og segir persónulegar árásir hans á starfsmenn ráðueytis- ins ekki svaraverðar og að þær lýsi best þeim sem setur þær fram. „Það eina sem umhverfisráðuneyt- ið gerir er að fresta gildistöku í þrí- gang og breyta þessum reglum þann- ig að þær nái ekki yfir gamla bfla, heldur aðeins nýja. Hvarfakútar eru ekki nefndir í reglugerðinni heldur er sett hámark á útþlástur skaðlega efna frá bílum." - Er hægt að verjast því með öðrum búnaði en hvarfakútum?. „í dag eru hvarfakútar besta fáan- lega tæknin. í reglugerðinni er ekki sagt hvaða tækni menn nota. Ef ann- að kemur fram er sjálfsagt að nota það." - Þannig að hvarfakútar geta verið bráðabirgðalausn? „Við serjum tíára hámarksreglur á útblástur mengandi efna frá bflum," sagði Jón Gunnar Ottósson. Perlan veldur rekstrartapi hjá Hitaveitunni: Engin ástæða að örvænta segir Markús Örn Antonsson borgarstjóri „Þetta reikningslega tap, sem kem- ur fram hjá Hitaveitunni, er bara tímabundið ástand. Það er engin ástæða til að örvænta fyrir hennar hönd því hún stendur mjög vel og er í bullandi framkvæmdum. Ef ekki hefðu komið til vaxtagreiðslur af lán- um og aðrar fjármagnshreyfingar hefði hún skilað 200 milljón króhum í hagnað," segir Markús Orn Antons- son borgarstjóri. Rekstrartap varð á Hitaveitu Reykjavíkur á síðasta ári og vantaði 171 mflljón krónur upp á til að endar næðust saman. Þetta tap er nánast einsdæmi í sögu Hitaveitunnar því oftast nær hefur hún skilað hagnaði og verið skuldlaus. Skuldir veitunn- ar voru í árslok um 1,3 mflljarðar og má rekja stóran hluta þeirra til Perl- unnar en hún fór um 300 milljónir fram úr áætlun á síðasta ári. Reiknað er með hundrað milljón króna rekstrartapi hjá veitunni á næsta ári. Tekjur Hitaveitunnar reyndust um 2,5 milljarðar og rekstrarkostnaður- inn var 2380 mifljónir, þar af námu afskriftir 1173 milljónum. Eigið fé veitunnar um síðustu áramót nam 14,5 mflljörðum og eigriir voru metn- ar á tæpa 16 milljarða. Að sögn Gunnars Kristinssonar hitaveitustjóra má að stærstum hluta skýra rekstrartapið meö mildri veðráttu á síðasta ári og samdrætti í byggingaframkvæmdum á veitu- svæðinu. Því hafi tekjur veitunnar orðið minni en gert var ráð fyrir. Þá segir hann kostnað vegna fram- kvæmda veitunnar hafa orðið meiri en ráðgert var sem aftur hafi kallað á lántökur með tilheyrandi kostnaði. „í upphafi ársins reiknuðum við með 60 milljón króna tapi en þegar upp var staðið reyndist það ríflega 110 mflljón krónum meira. Tekjurn- ar urðu minni og kostnaður fór fram úr áætlun, einkum þó vegna Perl- unnar. Það tekur sinn toll. Við mun- um hins vegar reyna að snúa þessu við eftir fóngum. Ég á ekki von á neinum tilburðum í þá átt að hækka gjaldskrána. Við lifum bara með þetta," segir Gunnar. -kaa 1 Alvarlegt umferðar- slys í Bolungarvík Hlynur Þór Magnúason, DV, laafirdi: Alvarlegt slys varð í Bolungarvík eftir hádegi á hriðjudag. Máður, sem kom á hjóli ráður Traðarstígs- brekkuna, lenti á bfl sem kom ak- andi Miðstrætiö og meiddist svo mjög að bann var fluttur með sjukraöugi á Borgarspítalann í Reykjavflc að lokinni læknisrann- sókn á Isafirði. Maðurinn sem slasaöist er Jón Friðgeir Einarsson byggingameist- ari. Hann yar á leið í vinnu eftir hádegiþegar slysið varð; fékk ntik- ið höfuðhögg og vankáðist víð áreksturinn. Þegar í stað var hlúð að honum á staðman og kaflað á sjúkrabfl og lækni. Bíða þurfö meira en 20 mínútar eftir sjúkra- bflnum og liflu skemur eftir lækn- inum. Hvassviðri var og hiö við frostmark. Sjúkrabíllinn var tfl retðu í innan viö 50 metra fjarlægð frá slysstaðnum en samkvæmt heimildum blaðsins virtist enginn vita hvér ætti að aka bílnum eða yfirleitt bver ætti að gera hvað þrátt fyrir boðunarkerfi sem sagt er bæöi nýtt og rullkomið. Jón Friðgeir var fluttur tíl rarav sóknar á Piórðungssiúkrahúsiö á ísafirði. Hann reyndist meö hefla- hristing, glóðarauga og andlitsbein voru brotín. Brot við gagnauga og kinnbein gengið inn og einnig var hann fingurbrotinn. Iáðan hans er bó eför atvikum góð. Ný kaupskrárnef nd _ / -sme Utanríkisráðherra hefur skipað nýja kaupskrárnefnd til aö fjalla um kjaramál íslenskra starfsmanna varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Nýja kaupskrárnefndin er skipuð Óskari Hallgrímssyni, forstöðu- manni vinnumálaskrifstofu félags- málaráðuneytísins, sem verður formaður nefndarinnar. Auk hans eru í nefridinni Ragnar Halldórsson, stjórnarformaður Islenska álfélags- ins, og Guðmundur Gunnarsson, yaraformaöur Rafiðnaðarsambands íslands. A næstu dögum verður tekin ákvörðun um starfshættí nefndar- innar. -bjb

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.