Dagblaðið Vísir - DV - 06.05.1993, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 06.05.1993, Blaðsíða 2
FIMMTUDAGUR 6. MAÍ 1993 Fréttir Stuttar&éttir Olíufélögin hækka bensínið vegna hækkunar á heimsmarkaði: Samstiga í verði og tímasetningu - hækkunin á biJinu 1,30 til 1,70 krónum Olíufélögin þijú hækkuöu í morg- un verð á bensíni. Hækkunin nemur á bilinu 1,30 til 1,70 krónum á lítr- ann. Ástæðan er hækkun heims- markaðsverðs. AthygU vekur að fé- lögin hækka öll sama daginn þrátt fyrir að þau kaupi farma á mismun- andi verði og tíma. Þau hækka líka öll jafn mikið. Ýmsir hafa dregið í efa að mikil samkeppni ríki meðal olíufé- laganna en þau hafa nú í rúmt ár haft frelsi í verðákvörðunum. Þeirra á meðal eru formaður Neytendasam- takánna og framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda. Hjá OUufélaginu hækkar bensín- lítrinn á bilinu 1,40 til 1,50 krónur. 92 oktana bensín hækkar í 66,10 krónur. 95 oktana bensín hækkar í 68,70 krónur og 98 oktana hækkar í 72 krónur. Farmur OUufélagsins var keyptur í byrjun apríl og að sögn forráðamanna félagsins er ástæða hækkunar nú hækkun innkaupa- verðs frá síðasta keypta farmi. Skeb'ungur hækkar bensínið frá 1,30 til 1,70 krónum. 92 oktana bensín kost- Bensínhækkun - 92 okt. bensín - kr. 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 ::: 8 7,8 ,'W^ Hækkun/lækkun ^5^ innanlands Innkaupaverð í kr. per Iftra í Rotterdam 6. maí '93 Hækkun í 66,10 kr. 20. febr. '93 Lækkun í 64,60 kr. I.jan. '93 ¦ Hækkun í 65,30 kr. I I I I I I I I I I I I I H H |I I i f i I I I ar nú 66,20 krónur, 95 oktana 68,50 krónur og 98 oktana 72,10 krónur. Gunnar Karl hjá Skeljungi segir áð hækkunarþörfin hafi veriö löngu fram komin. Menn hafi verið að meta stöðuna alllengi. Síðan hafi verð hækkað mikið á heimsmarkaði í gærmorgun og því hafi verið ákveð- ið að hækka. Hann sagðist hins vegar ekki geta svarað fyrir hvers vegna oUufélögin þrjú hækkuðu verðið ávallt samtímis. Hjá Olíuverslun íslands hækkar verðið almennt á bilinu 1,30 til 1,60 krónur. 92 oktana bensín hækkar í 66,20 krónur, 95 oktana í 68,70 og 98 oktana í 71,90 krónur. Kristján B. Ólafsson, fjármálastjóri Olís, segir ástæðuna fyrir því að félögin hækka óll á sama tima þá að þau reki svo margar bensínstöðvar saman því sé ekki hægt að hækka eða lækka nema í samráði við meðeigandann. Hann sagðist ekki vilja dæma um hvort þetta samtarf takmarkaði samkeppnina, það gæti líka verið hagkvæmt, til dæmis á minnistöðum. -Ari Þinglok á morgun Ljóst er að þinglok verða á morg- un, föstudag. Enda þótt endanlegt samkomulag miUi stjórnar og stjórn- arandstöðu um forgangsmál lægi ekki fyrir síðdegis í gær er ljóst að tvö frumvörp, sem lögð hafði verið mikil áhersla á af viðkomandi ráðherrum, verða ekki afgreidd á þessu þingi. Þetta eru Seðlabankafrumvarp Jóns Sigurðssonar viðskiptaráðherra og lyfsölufrumvarp Sighvats Björgvins- sonar heilbrigðismálaráöherra. Frumvarp Jóns var ekki afgreitt úr nefnd og frumvarpi Sighvats er fórnað sem lið í samkomulagi um þinglokin. Búist er við að frumvarp Jóhönnu Sigurðardóttur félagsmála- ráðherra um Húsnæðisstofnun ríkis- ins komist í gegn fyrir þinglok. -S.dór Jón Sigurðsson og Jón Baldvin Hannibalsson i þinginu í gær. Vænanlega er þetta sfðasta þingið sem sá fyrr- nefndi situr þar sem hann er sagður á leið upp í Seðlabanka. DV-mynd: BG Fefðamönnum fjöigar Verulega fleiri erlendir ferða- menn liafa komið það sem af er árinu miðað við sarna tíma í fyrra. Aukningin er 12%. Softisskoðað BankaeftirMÖ kannar nú hvort farið var að lögum við sölu hluta- bréfa sem Softis auglýsti nýlega. RannsakaEðvafd Efraim Zuroff hefur afhent sendiherra íslands hjá SÞ 830 áskoranir uih að ríkisstíórain Mti þegar hefja rannsókntilaðkanna ásakanir á hendur Eðvaldi Hin- rikssyni. Rádherrafreistar Fjármálaráðherra ætiar að freista þess að fá greiddan skatt af 9fX)milBóman sem hluthafar i Sameinuðum verktökúm greiddu sjálfum sér fyrir rumu ári. Minniricisafskipti Þvi minni ríkísafskipti af land- búnaðarframleiðslu þeim mun iægra verð tii neytenda er niður- staða könnúnar Hagfræðistofn i unar Háskólans. Neýtendasam- tötön viMa á stióravöld hætti að gerá upp á miHí búgreina. LongJohnaftur Bandariska veitingahúsakeðj- an Long John Silver hefúr aftur hafiö viðsMpti við Coldwater Sea- food eftir þriggja ára hié. 30%framúr Þorskafii ársins fer að minnsta kosti 30% fram úr áætkm, að sðgn Jakobs Jakobssonar. SOsmitaðir 80 eru smitaðir af HTV-veir- unni. Mikifi meírihlutí er karlar. Máekkineitavinnu Skráð atvinnuleysi í Njarðvík hefur minnkað verulega vegna þess að fólk sem neitar vinnu dettur út af skrá. Fajrrinýbyggingar Nýbyggingar á síðastaári hér á landi hafa ekki verið færri í þrjá- tiu ár. RótegthjáSkandia Iitil hreyfing hefur verið í sölu ánýjum verðbré&skirteinum hjá Skandia. Ekkí hefur enn verið unhin upp sú 30% gengislækkím sem var þegar sjóðunam var lok- að. Grandigræðir Tekjur Granda jukust um 50% á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Hremn hagnaöur var 97 miiyón- &• -Ari Héraðsdómur í flárdráttarmáli konu sem starfaði hjá Lífeyrissjóði Austurlands: Konan greiði 8,9 milljónir - skaðabótamálið höfðað á meðan rannsókn RLR stendur yfir vegna flárdráttarmálsins Héraðsdómur Austurlands hefur dæmt fyrrum starfsmann Lífeyris- sjóðs Austurlands, 36 ára konu, til að greiða sjóðnum 8,9 milhónir króna í skaðabætur auk vaxta vegna fjár- muna sem hún dró sér á tímabihnu frá júní 1989 til júní 1992. Dómurinn hafnaði hins vegar kröfu lífeyris- sjóðsins á hendur eiginmanm henn- ar um staðfestingu á kyrrsetningu fasteignar þeirra í Neskaupstað sem eingöngu er skráð á hans nafh. Því getur lífeyrissjóðurinn ekki gengið að fasteign hjónanna við innheimtu skaðabótanna. Ólafur Börkur Þor- valdsson héraðsdómari kvað upp dóminn. Mál konunnar og reyndar manns- ins einnig sætir rannsókn hjá RLR vegna fjárdráttarmálsins - þar er um að ræða refsimál. Framangreindur dómur Héraðsdóms Austurlands tók því ekki til þess þáttar, það er sektar eða sýknu, heldur eingöngu skaða- bótakröfu lífeyrissjóðsins á hendur konunni vegna tapaðra fjármuna. Ef ríkissaksóknari gefur út opinbera ákæru að lokinni rannsókn RLR mun sakamáhö verða tekið fyrir í ööru dómsmáli - þar verður fjallað um refsiþátt, ekki fjármuni. Hjónin sæta bæði rannsókn Eftir að konan hætti störfum hjá lífeyrissjóðnum síðastliðið sumar kom þar í ljós að hún hafði dregið sér 6,9 milhónir króna á framan- greindu tímabiU, m.a. með skjalaföls- un. Málið var kært og viðurkenndi konan fjárdráttinn í fyrstu hjá lög- reglu. Lífeyrissjóðurinn krafðist einnig rannsóknar á þætti eiginmannsins vegna meintrar hlutdeildar hans að brotum konunnar - peningarnir hefðu verið notaðir í þágu þeirra beggja, það er til greiðslu skulda vegna fasteignar þeirra hjóna sem hann sé reyndar einn skráður fyrir. Að mati lífeyrissjóðsins tók fasteign- in gagngerum breytingum á framan- greindu tímbabili og verðgildi henn- ar jókst verulega. Vegna þessa var þess krafist í máhnu að gerð yrði kyrrsetnhig á eigninni. Hjónin héldu því bæði fram fyrir dóminum að eiginmaðurinn hefði ekki haft minnstu hugmynd um þær milhónir sem eiginkona hans ráð- stafaði úr lífeyrissjóðnum í þágu þeirra beggja - þrátt fyrir að tæpar 4 milljónir hefðu farið um hans eigin bankareikning sem konan var einnig prókúruhafi fyrir. Maðurinn sagði konuna hafa haft góð laun og hún hefði ein séð um fjármál þeirra. Konan dró játningu tii baka Á seinni stigum málsins hjá lög- reglunni, vegna meints refsimáls, dró konan játningu sína um fjárdrátt til baka. Þá bar hún því við að hún hefði ráðstafað framangreindum milh'ónum til sín í samráði við fram- kvæmdastjóra lífeyrissjóðsins. Sá hefði viljað hygla henni vegna árang- ursríkra aðferða sem hún beittí við innheimtuaðgerðir fyrir sjóðinn. Konan bar jafhframt að fram- kvæmdastjórinn hefði sagt sér að það væri tíðkað hjá fyrirtækjum að umb- una starfsmönnum án þess að það kæmi fram á launaseðlum, slíkar greiðslur væru faldar í bókhaldi. Framkvæmdastjórinn bar fyrir dómi að sér hefði ekki verið kunnugt um fjárdrátt konunnar fyrr en 26. júní síðastliðinn og þá gert þær ráö- stafanir sem leiddu til rannsóknar lögreglunnar. Hjón bera ekki sameiginlega ábyrgð Dómurinn taldi ljóst að umrætt fé hefði verið notað í þágu hjónanna beggja - eign sem þinglýst er á eigin- manninn einan. Þannig hefði verið sýnt að ræst hefði úr verulegum fjár- hagsörðugleikum hjónanna með til- komu þess fjár sem um var deilt í máUnu. A hinn bóginn taldi dómur- inn ósannað aö eiginmanninum hefði verið kunnugt um með hvaöa hætti kona hans fékk umræddar milljónir. Þannig beri hann ekki bótaskyldu í málinu. Dómurinn taldi að ekki skipti máh við mat á tjóninu í hvaða þarfir fénu hefði verið eytt - rjón Uf- eyrissjóðsins hefði fyrst og fremst orðið við töku þess - þannig beri hjón ekki sameiginlega ábyrgð á skuldum. Að þessu virtu var konan dæmd til að greiða 6,9 miUjónir króna í skaða- bætur til Ufeyrissjóðsins auk tæplega 2ja miUjóna króna vegna útgjalda sem lífeyrissjóðurinn varð fyrir vegna rannsóknar málsms en ekki var deUt um fjárhæðir í máUnu. Eig- inmaðurinn var sýknaður og kyrr- setningarkrafan á fasteignina, sem skráð er á hann, var feUd úr'gUdi. Konan er jafnframt dæmd til að greiða Ufeyrissjóðnum 400 þúsund krónurískaðabætur. -ÓTT

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.