Dagblaðið Vísir - DV - 09.04.1994, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 09.04.1994, Blaðsíða 2
LAUGARDAGUR 9. APRÍL 1994 Fréttir (^uðjón A. Kristjánsson, varaþingmaður og formaður Farmanna- og fiskimannasambandsins: Eins og sjávarútvegsráð- herra sé í mömmuleik - hefur ítrekaö neitað að ræða sjávarútvegsmál á þingflokksfundi, segir Sturla Böðvarsson alþingismaður Þorsteinn Pálsson sjávarútvegs- ráðherra hefur brugöist ókvæöa við frumvarpi 16 þingmanna, þar af 12 stjórnárþingmanna, um að heimilað verði að þorskur, grálúða eða karfi séu allt að 15 prósent af afla skipa við bornfiskveiðar á öðrum fiskteg- undum. Þetta þýðir að skip, sem eru búin með þorskkvóta sinn en eru á kola-, steihbíts-, ýsu- eða ufsaveiðum, megi hirða þann þorsk sem slæðist með. Nú er talað um að gífurlegu magni af þorski sé hent í sjóinn hjá þeim bátum sem eru búnir með þorskkvótann. Þorsteinn Pálsson hefur kallað frumvarpið hringavitleysu og ábyrgðarleysi. Jafhframt því sem hann segir það árás á ríkisstjórnina og stefhu hennar í sjávarútvegsmál- um. Guðjón A. Kristjánsson, formaður Farmanna- og fiskimannasambands- ins og varaþingmaöur Sjálfstæðis- flokksins, er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins. Sturla Böðvarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Vesturiandi, er annar flutningsmað- ur. Þeir voru inntir álits á viðbrögð- um sjávarútvegsráðherra. „Ég hef ekki Iitið á þetta frumvarp okkar 16-menninganna sem ein- hverja uppreisn gegn ríkisstjórninni, hvað þá ábyrgðarleysi. Af minni hálfu er það hugsað til að taka á því vandamáli sem fram undan er í fisk- veiðunum og að reyna að fá eitthvað vit í þau mál það sem eftir er fisk- veiðiársins. Þorsteinn Pálsson setur þetta þannig upp að frumvarpið sé svo arfavitlaust að hann þurfi ekkert að ræða við menn enda sé allt í himnastandi. Það Uggur við að þetta sé eins og krakki í mömmuleik," sagði Guðjón. „Ég vísa þvi heim til föðurhúsanna þegar sjávarútvegsráðherra kallar frumvarp okkar ábyrgðarleysi og árás á stefhu ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum. Eina ábyrgðar- leysið í þessu máli er ef ekki verður gerð breyting á srjórn fiskveiða fyrir þinglok," sagði Sturla Böðvarsson. Hann sagðist hafa óskað eftír því að sjávarútvegsmálin yrðu rædd á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokks- ins. Þorsteinn Pálsson hefði ítrekað- að vikið sér undan því. Þegar það lá fyrir varð það niðurstaðan að flytja þetta frumvarp. „Það kom fram á fundi efnahags- og viðskiptanefhdar, sem ég sat á ísafirði síðastliðinn ömmtudag, hjá fulltrúa Alþýðusambands Vestfjarða sem sat þann fund, að hvern dag kæmu upphringingar frá sjómönn- um úti á hafi sem kveinkuðu sér undan því að þurfa að kasta þorski í sjóinn og hve miklu væri hent. Þeg- ar maður fær slíkar upplýsingar, sem ég hef raunar fengjð síðustu vik- ur, að þorski sé hent í stórum stfl, þá er ekki annað hægt en að bregð- ast við því. Ég vísa því þess vegna algerlega á bug að þetta frumvarp sé hringavitleysa og ábyrgðarleysi," sagði Sturla Böðvarsson, þingmaður Sjálfsíæðisflokksins á Vesturlandi og annar flutningsmaður frumvarps- ins. -S.dór Kræklingsmið í Hvalfirði: Hyggjast veiðakrækl- inginn á gáma Kristján Davíðsson málari og Ari Guðmundsson fiskverkandi hafa verið að gera tilraunavinnslu á kræklíngi sem þeir hafa plægt upp á hinum auðugu kræklingsmiðum í Hvalfirði. Þeir hafa unnið skelina á Akranesi og selt á innanlandsmark- aði og ekki annað eftirspurn. „Við teh'um það árangursrikara og betri veiðiaðferð að veiða krækling- inn í gildrur, ef við getum kallað það svo. Síðan er það draumurinn að stækka vinnslustöðina á Akranesi og skapa þar sjálfum sér og einhverj- um hópi fólks atvinnu," sagði Krist- ján í samtali við DV í gær. Það er þekkt aðferð við að safha kræklingi að leggja keðjur á hafs- botninn. Skelin festir sig við keðjuna sem síðan er hííð upp og skelin tekin af. Þeir félagar sögðu að það mætti hugsa sér þessa aðferð eða sökkva gámum eða tönkum og láta krækl- inginn serjast þar á. Síðan eru þeir hífðir upp eftír ákveðinn tíma og skelin tekin af. Þeir hafa leitað til atvinnumála- nefhdar Akraness vegna þessa og fengið þar mjög jákvæðar undirtekt- ir. „Eina vandamáhð í þessu er að verð fyrir krækling erlendis er ekki hátt. Það ætti þó að standa undir kostnaði að selja hann út. Aðalatriðið er að skapa sjálfum sér og öðrum atvinnu með þessu," sagði Kristján. -S.dór ísafjörður: Neyðarástand Pétur Eétuisscm, DV, faafiiði: Á fjórða tug íbúa á ísafirði og í Hnífsdal þurfti að yfirgefa heimili sín í gærdag vegna snjóflóðahættu. Um var að ræða 14 hús við 3 götur í Hnífsdal og bæinn Sejjaland, innst við Skutulsfjörð. Starfsemi féll niöur hjá 2 fyrirtækjum sem standa við Skutulsfjarðarbraut og skólum var lokað í Hnífsdal. Þá voru vegfarend- ur beðnir um að gæta að sér ættu þeir leið um Skutulsfjarðarbraut og Eyrarhiíð. íbúum sem þurftu að flytja úr hús- um sínum vegna flóðahættu var boð- ið upp á húsaskjól í Framhaldsskóla Vestfjarða á ísafirði. Nokkrir þágu boðið og var Rauði krossinn fenginn til að taka á móti fólkinu. Flugsam- göngur við ísafjörð lágu niðri í gær og bíður fjölda farþega flugs. Guðný ÍS kom Hl hafnar í Bolungarvik siodegis i gær, eftir að hafa orðið fyrir vélarbilun. Fiosi ÍS tók Guðnýju i tog og var sólarhring á leiöinni til lands, enda leiðinlegt sjóveður úti fyrir Vestfjörðum. Myndin er tekin þegar skipin komu til hafnar í gær. DV-myndGVA Titringur innan Framsóknarflokksins í Kópavogi: Ráku húsvörð fyrir að umgangast krata - og skiptu um skrár í félagsheimiliriu svo hann kæmist ekki inn Óánægja er innan Framsóknar- flokksins í Kópavogi og meðal hlut- hafa í Framnesi hf., sem á félags- heimili Framsóknarflokksins við Digranesveg, eftir að meirihluti stjórnar Framness yfirtók félags- heimflið á stjórnarfundi á laugar- daginn og rak framkvæmdastjóra þess, Svein Gamalíelsson, vegna gagnrýni hans á Sigurð Geirdal bæjarstjóra og kunningsskapar við Kristján Guðmundsson, fyrrver- andi bæjarstjóra og annan mann á lista Alþýðuflokksins í Kópavogi. Skipt hefur veriö um allar skrár í félagsheimilinu og Sveini tilkynnt að hann geti tekið við fram- kvæmdastjórastarfinu aftur eftir kosningar. Haldinn var srjórnarfundur í hlutafélaginu Framnesi á laugar- daginn að ósk meirihluta stjórnar- innar þar sem fulltrúar Framsókn- arflokksins lögðu fram tillögu um að flokkurinn yfirtæki husnæðið og rekstur þess þann tíma sem eft- ir er fram að kosningum en Sveinn Gamalíelsson er einn af stærstu hluthöfum í Framnesi hf. og hefur hann séð um rekstur hússins kaup- laust í rúm þrjú ár. „Það er rétt sem þú segir að meirihluti stjórnarinnar beitti vafasömum vinnubrögÖum og yf- írtók rekstur hússins á stjórnar- fundinum á laugardag. Ég held að ég geti ekki notað mildara orðalag yfir það. Framsóknarflokkurinn hefur alltaf haft afnot af þessu hús- næði fyrir kosningar og ekki stóð annað til núna. Ég er ekkert reiður yfir að ganga út úr húsinu í tvo mánuði en félögum mínum og hlut- höfum ýmsum hefur gramist að ég skuli ekki fá að vera inni í húsinu. Ég er fæddur framsóknarmaður og fer ekki dult með það," segir Sveinn Gamalíelsson. „Ég var ekki í bænum um pásk- ana og hef því ekki hugmynd um hvað hefur gerst þá. Það eina sem ég vissi um þetta mál var að við áttum að fá þetta húsnæði í notkun fyrir kosningar og ýmsar tilfæring- ar kringum það. Ég styð allar lög- mætar aðgerðir stjórnarinnar en ég hef engin yfirráð yfir stjórninni og ég veit ekki hvað stjórnarmönn- um hefur farið á mtili," segir Sig- urðurGeirdalbæjarstjóri. -GHS Örn og Öriygur í greiðslustöðvun Bókaútgáfan Örn og Örlygur hefur farið fram á greiðslustöðvun og öll- um starfsmönnnum fyrirtækisins, 12 að tölu, hefur verið sagt upp störfum. Beiðni um greiðslustöðvun vár lögð fyrir dómara í vikubyrjun en búist er við úrskurði hans í næstu viku. Útgáfan hefur átt í miklum greiðsluérfiðleikum. Örn og Örlýgur hafa haft með höndum „metnaðar- mikla og þunga" útgáfu og en eftir því sem DV kemst næst hefur útgáfa Alfræðiorðabókarinnar verið fyrir- tækinu afar þung í skauti. Samkvæmt heimildum DV er þol- inmæði kröfuhafa nú á þrotum. Ekki liggur fyrir hverjar heildarskuldir útgáfunnar eru en Örlygur Hálfdán- arson, eigandi útgáfunnar, vildi ekki tjá sig mikið um máhð að svo stöddu né lögmaður sá sem hafa mun tilsjón með fyrirtækinu. Væntanlegur greiðslustöðvunar- tími verður notaður til að skoða rekstur útgáfunnar og rekstrar- grundvöll og mögulegar leiðir til end- urskipulagningar. -hlh Stuttarfxéttir Lækkunfnskilaðisér Lækkun virðisaukaskatts á matvæh hefur skilað sér til neyt enda. Þetta er niðurstaða ASÍ, í íbúðafjöIdiíReykjavtk Alis voru 39.870 íbúðir í Reykja- vík í lok síðastá árs, þar af 31.855 í fjölbýh og 8.015 í sérbýli Hinniaflahlutdeild Aflahlutdeild 23 skipa á Noi* urlandi hefur minnkað umrúm- lega þrjú þúsund tonn vegna veioasmábáta. Bylgjanskýrðifrá þessu. Alþingi héfur heimilað rikis- stjórninni að fuUgilda friverslun- arsamninga EFTA-ríkjanna við Búlgaríu, Rúmeniu og Ungverja- land. RDV greindi frá þessu. Fleiri hjartaadger dir Til stendur að fjölga hjartaað- gerðum á Landspítalanum. Könnun sýrár að vahlíðan hjarta- sjúklinga, sem bíða eftir aðgerð, gétur aukið kostnaðinn við bær. Byigjan skýrði frá þessu. Rektorenduikjörinn Sveinbjörn Björasson var end- urlrjörinh háskólarektor til tyeggjaáraigær. -kaa r^

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.