Dagur - 17.12.1987, Blaðsíða 23

Dagur - 17.12.1987, Blaðsíða 23
17. desember 1987 - DAGUR - 23 Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands: Mótmælir niðurskurði á framlögum til íþróttamála Stjórn Ungmenna- og íþrótta- sambands Austurlands hefur sent fjárveitinganefnd Alþingis bréf, þar sem fyrirhugaðri skerðingu á framlagi ríkissjóðs til UMFI og ÍSÍ er harðlega mótmælt. Stjórn- in skorar á fjárveitinganefnd að beita sér fyrir því að framlögin hækki um sama hundraðshluta og fjárlögin í heild. Þá treystir stjórnin fjárveit- inganefnd tíl að tryggja íþrótta- sjóði og félagsheimilasjóði nægi- legt fjármagn til að þeir geti stað- ið við skuldbindingar sínar og einnig til nýrra framkvæmda samkvæmt lögum um viðkom- andi sjóði. í greinargerð frá U.Í.A. segir m.a.: „Á hátíðastundum er oft haft á orði - bæði af stjórnmálamönn- um og öðrum - að stuðningur við íþrótta- og æskulýðsstarf sé besta fjárfesting sem þjóðfélagið geti lagt í. Við svipaðan tón hefur líka kveðið í stefnuskrám stjórn- málaflokkanna fyrir kosningar. Starfsemi UMFÍ og ÍSÍ og aðildarfélaga þeirra hefur um árabil notið almennrar viður- kenningar í landinu og fjárveit- ingavaldið hefur sýnt þá viður- kenningu í verki með framlögum til þeirra. Það kom því þessum félaga- samtökum í opna skjöldu að fjárframlög til þeirra skyldu stór- lega skert í fjárlagafrumvarpi því sem nú liggur fyrir Alþingi. Sú skýring - að tekið sé tillít til lottótekna - er engan veginn nægjanleg. Frá upphafi var ætl- unin að því fjármagni yrði að verulegum hluta veitt út til félag- anna en rekstur heildarsamtak- anna stæði ekki og félli með því. UMFÍ og ÍSÍ eiga því ekki annarra kosta völ en draga stór- lega úr starfsemi sinni - fáist umbeðin leiðrétting ekki í með- förum þingsins - til ómetanlegs tjóns fyrir aðildarfélögin um allt land. Kannanir, sem farið hafa fram á sambandi íþróttaiðkunar og neyslu ávana- og fíkniefna, benda eindregið til þess að Sjóminja- og muna- safn Skagstrendinga Á aðalfundi kvenfélagsins „Eining" þann 2. mars 1969 voru kosnar þrjár konur til að athuga möguleika á að koma upp byggðasafni fyrir stað- inn. Þann 6. júlí 1971 kaus hreppsnefndin að frumkvæði sýslumanns þriggja manna nefnd vegna þessa sama verk- efnis. Þetta kemur fram í fréttabréfi Höfðahrepps, sem kom út fyrir nokkru. Kvenfélagið hóf strax markviss- an undirbúning að stofnun byggðasafnsins, bæði með söfnun muna og fjáröflun, sem fólst í sölu á jólakortum. Ennfremur styrkti sýslusjóður málefnið með fjármunum frá upphafi. Árið 1975 hófst formlegt sam- starf kvenfélagsins og hrepps- nefndarinnar um málefni safnsins, sem að tillögu sýslu- manns var farið að nefna „Sjó- minja- og munasafn Skagstrend- inga". Þetta samstarf hefur átt sér stað síðan. Þann 4. október 1980 kom Þór Magnússon, þjóðminjavörður, á fund nefndarinnar og lýsti þeirri skoðun sinni að sjálfsagt væri að reynt yrði að fá Gamla barna- skólann fyrir safnið, þar sem hús- ið þyrfti að varðveita vegna aldurs og byggingarstíls. Á fundi hreppsnefndar 31. ágúst 1981 var ákveðið að kaupa Bjarmanes (Gamla barnaskól- ann) í því skyni að þar yrði sjó- minja- og munasafnið til húsa í framtíðinni. 28. ágúst 1985 var Þorsteinn Gunnarsson, arkitekt, fenginn til að líta á húsið. Honum leist vel á að það yrði varveitt. Þorsteinn hefur tekið að sér að vera sjó- minja- og munasafnsnefndinni til ráðuneytis við að koma Bjarma- nesi í upprunalegt horf. í núverandi sjóminja- og munasafnsnefnd eru uppi áform um að hefja framkvæmdir við húsið til þess að það geti hýst safnið á sómasamlegan hátt. Gerð hefur verið gróf áætlun um verkið, sem gerir ráð fyrir, að næsta sumar verði húsið tekið í gegn að utan og komið í upp- runalegt horf. Sumarið 1989 verði svo gengið í aðalatriðum frá húsinu að innan, þannig að á árinu 1990 verði hægt að byrja rekstur safnsins. Allar þessar framkvæmdir kosta stórfé. Fyrir almennan stuðning fólks og fjárstyrki sýslu- sjóðs hefur ofurlítil upphæð safn- ast saman. En betur má, ef duga skal, og því verður áfram óskað eftir stuðningi fólks við þetta málefni. Fyrr í þessum mánuði var einmitt gengið í hús og seld jólakort, svo sem oft áður. Allir tóku sölufólki vel, og eru þær móttökur hér með innilega þakkaðar. í sjóminja- og munasafns- nefndinni eiga nú sæti Jóna Vil- hjálmsdóttir, María Konráðs- dóttir og Soffía S. Lárusdóttir frá kvenfélaginu og Heimir L. Fjeld- sted og Guðmundur Sigvaldason frá hreppsnefndinni, sagði að lokum í fréttabréfinu. íþróttir gegni mikilvægu hlut- verki í baráttunni gegn þessum efnum. Þórólfur Þórlindsson, prófessor, telur - að með enn frekari fjárstuðningi og bættum starfsskilyrðum - gæti íþrótta- starfið skilað mun meiri árangri í baráttunni við fíkniefnin. Þetta kom fram á ráðstefnu sem UMFÍ gekkst fyrir í síðasta mánuði. Guðmundur Bjarnason, heil- brigðisráðherra, gerði líka á ráð- stefnunni grein fyrir tilboði sínu til UMFÍ og ÍSÍ um forvarnir í heilbrigðismálum. Þessi tvö síðasttöldu atriði sýna - þótt öllum öðrum rökum sé sleppt - að ungmenna- og íþróttahreyfingin hefur ástæðu til að búast við meiri viðurkenningu af hálfu Alþingis en í fjárlaga- frumvarpinu felst." Sambandið: Markaösátak í Frakklandi Iceland Seafood Limited, fisk- sölufyrirtæki Sambandsins fyr- ir Evrópu, hefur ákveðið að efna til sérstaks markaðsátaks í Frakklandi á næsta ári. Stefnt er að því að opna söluskrif- stofu í Boulogne - sur - Mer á næsta ári. Til þessa starfs hefur verið ráð- . inn Höskuldur Ásgeirsson, við- skiptafræðingur. Hann hefur undanfarin tvö ár verið við fram- haldsnám í Bretlandi og um leið unnið að sérstökum verkefnum fyrir Iceland Seafood Ltd. Hann mun, til að byrja með, hafa aðsetur á skrifstofu fyrirtækisins í Hull/en mun væntanlega á næsta ári flytjast búferlum til Frakklands. Talið er að í Frakklandi séu miklir sölumöguleikar fyrir sjáv- arafurðir. Með þessu átaki gera forsvarsmenn Iceland Seafood Ltd. sér vonir um að takast muni að ná fastari tökum á þessum markaði og að unnt verði að nýta sér sölumöguleika þar mun betur en gert hefur verið til þessa. Fyrirtækið rekur aðalskrifstofu sína í Hull, en hefur um nokkurra ára skeið haft útibú í Hamborg. Akureyringar Nærsveitamenn Við höfum opið til kl. 22.00 þann 18. desember HAGKAUP Akureyri Talkennara og ::;:%2z?' SGrKennara vantar aö sérdeildum Hlíðaskóla frá og með næstu áramót- um. Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 25080. Imikaupastjórí Við leitum að duglegum, sjálfstæðum starfsmanni til að sjá um innkaup fyrir vélsmiðju og stjórna uppbyggingu og rekstri verkfæraverslunar. -k Laun í samræmi við kröfur + ^RÁÐNINGARNÓNU! FELL hf. Kaupvangsstræti 4 -Akureyri - slmi 25455 Afgreiðslustjóri Flugleiðir óska eftir að ráða til starfa afgreiðslustjóra vöruafgreiðslu félagsins á Akureyrarf ludvelli. Starfið felst í xlaglegri umsjón með móttöku og afhendingu flugfraktar, svo og nauðsynlegu uppgjöri þar að lútandi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknareyðublöð fást í afgreiðslu Flugtaiða á Akureyrarflugvelli. FLUGLEIÐIR Styrkir til Noregsfarar Stjórn sjóösins Þjóðhátíðargjöf Norðmanna auglýsir eftir umsókn- um um styrki úr sjóðnum vegna Noregsferða 1988. Samkvæmt skipulagsskrá er tilgangur sjóðsins „að auðvelda Islendingum að ferðast til Noregs. í þessu skyni skal veita viður- kenndum félögum, samtökum og skipulegum hópum ferðastyrki til Noregs í því skyni að efla samskipti þjóðanna t.d. með þátttöku ( mótum, ráðstefnum, eða kynnisferðum, sem efnt er til á tvíhliða grundvelli, þ.e.a.s. ekki eru veittir styrkir til þátttöku í samnorræn- um mótum, sem haldin eru til skiptis á Norðurlöndunum. Ekki skal úthlutað ferðastyrkjum til einstaklinga, eða þeirra sem eru styrk- hæfir af öðrum aðilum." í skipulagsskránni segir einnig, að áhersla skuli lögð á að veita styrki, sem rennatil beins ferðakostnaðar, en umsækjendur sjálfir beri dvalarkostnað í Noregi. Hér með er auglýst eftir umsóknum frá þeim aðilum, sem uppfylla framangreind skilyrði. f umsókn skal getið um hvenærferð verður farin, fjölda þátttakenda og tilgang fararinnar. Auk þess skal til- greina þá upphæð, sem farið er fram á. Umsóknir óskast sendar til stjómar sjóðsins, forsætisráðuneyt- inu, Stjórnarráðshúsinu, Reykjavík, fyrir 1. febrúar 1988. Innilegar þakkir sendum við öllum þeim sem sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát og útför eiginmanns mins og stjúpföður, KARLS AÐALSTEINSSONAR, Skarðshlið 3, Akureyri. Bestu þakkir sendum við læknum og starfsfólki Handlækn- ingadeildar Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. Guð blessi ykkur öll. Guðlaug Stefánsdóttir, Stefán Tryggvason, Rannveig Kristjánsdottir, Ólöf Tryggvadóttir, Guðjón Ásmundsson, afa- og langafabörn.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.