Dagblaðið Vísir - DV - 18.11.1994, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 18.11.1994, Blaðsíða 15
FÖSTUDAGUR 18. NÓVEMBER 1994 15 Með bjálkana í augunum Sú umræða er hæst heyrist í dag er um meinta spillingu stjórnmála- manna og hátt er hrópaö um aftök- ur og rannsóknir. Gagnrýnin og sanngjörn umræöa, sem veitir ráðamönnum stofhana og stjórn- málamönnum aðhald, er mjög þörf og af hinu góða. En það rýrir mjög möguleika á árangri af slíkri um ræðu þegar augljóst er að þeir sem fyrir henni standa eru að nota hana sem aðferð til að níða niður og rægja keppinauta sína. Það spillir t.d. mjög fyrir trúverð- ugleika slíkrar umræðu þegar fyrir henni fer maður sem á að baki embættisferil eins og Ólafur Ragn- ar Grímsson. - Hver getur t.d. trúað að Ólafur Ragnar sé í alvöru hneykslaður yfir starfslokasamn- ingi við Björn Önundarson? Mað- urinn sem gaf útgáfufélagi Tímans Kjallaiinn Valgerður Guðmundsdóttir bæjarfulltrúi í Hafnarfirði „Eru ekki fleiri en ég sem sjá bjálkana standa úr augum Ólafs Ragnars þegar hann hneykslast á 3 milljóna starfs- lokasamningi við Björn Ónundarson?' eftir 8,5 milljóna skattaskuld og auðveldaði þar með Framsóknar- flokknum að selja tap þessa fyrir- tækis síns? Tap sem nýttist síðan kaupandanum þannig að ríkissjóð- ur tapaði 70 milljónum í sköttum. Um þetta „skítabix" hafði Ólafur samið við Framsóknarflokkinn og skaðað þannig ríkissjóð um tæpar 80 milljónir. Eru ekki fleiri en ég sem sjá bjálkana standa úr augum Ólafs Ragnars þegar hann hneyksl- ast á 3 milUóna starfslokasamningi við Björn Onundarson? Ríkisiögmaður í léttvigt Það er ekki úr vegi að rifja upp þegar Ólafur Ragnar tók fræðslu- stjóramáUð svokallaða út úr hæstarétti gegn eindreginni and- stöðu ríkislögmanns. Þar var um að ræða pólitískt prófmál um það hvort embættismenn gætu af ásettu ráði eytt fiármunum al- mennings án heimildar. Þá vigtaði álit ríkislögmanns ekki þungt í huga Ólafs Ragnars. Því ofan á það að hundsa álit ríkislög- manns þá ákvað Ólafur Ragnar upp á sitt eindæmi að skenkja 800 þús- und krónum ofan á greiðslu til fræðslustjórans sem einhvers kon- ar óþægindaþóknun. Eru ekki fleiri en ég sem sjá bjálkana standa úr augunum á Ólafi Ragnari þegar Olafur Ragnar Grímsson, form. Alþýðubandalagsins. - Hver getur trúað því að Ólafur Ragnar sé i alvöru hneykslaöur...? spyr Valgerður m.a. í grein sinni. hann hneykslast á sérverkefnis- greiðslu til tiltekins lögmanns? Aðstoðarmaður í þungavigt Eitt af hneykslunarefnum fjöl- miðla og Ólafs Ragnars er að Jón Karlsson sat í 12 nefndum sem að- stoðarmaður Guðmundar Árna. Voru raunar aðeins 6. í lögum um stjórnarráð islands er heimild fyrir einum aðstoðarmanni ráðherra. Ólafur Ragnar fór í kringum þessi lög og réð sér þrjá aðstoðarmenn í einu þegar hann var fjármálaráð- herra. Þeir voru Már Guðmunds- son, Svanfríður Jónasdóttir og Mörður Árnason, hvert um sig á topplaunum með mikla yfirvinnu. Eru ekki fleiri en ég sem sjá bjalk- ana standa úr augunum á Olafi Ragnari þegar hann hneykslast á nefhdafjölda eins aðstoðarmanns Guðmundar Árna? Þeim landsmönnum, sem af ein- lægni vilja vinna gegn spillingu og rangsleitni, er gerður mikill óleik- ur þegar rógberar dulbúa sig sem siðvæðingarmenn. Því þá snýst merking orðanna við og umræðan, sem er svo þörf, verður marklaus. Valgerður Guðmundsdóttir Er f ullveldishugtakið úrelt? Það er víða þekkt í umræðu seinni ára er tengist aöildarum- sókn að Evrópusambandinu (hér eftir skammstafað ES), að því er haldið fram að þjóðríkið sé úrelt hugtak og heyri sögunni til. Hin hefðbundna skilgreining á fuUveldi sé úrelt og nú grundvallist fullveldi á því að vera fullgildur aðili á þeim vettvangi þar sem ákvarðanir séu teknar. Aðild að ES muni þannig bjarga fullveldinu. Þetta kemur m.a. fram í grein eftir Vilhjálm Egilsson alþingis- mann í DV þann 13. sept. sl. Viðlíka skoðanir koma fram í máli þeirra sem tala fyrir aðild Svíþjóðar, Nor- egs og Fmnlands að ES. Þar er því t.d. haldið fram að tækniþróun hð- inna áratuga ásamt efhahagslegum breytingum og aukinni alþjóðlegri áherslu á umhverfismál hafi leitt það af sér að möguleikar hvers rík- is til að taka sjálfstæðar ákvarðan- ir hafi minnkað. Þar sem alþjóðleg samvinna hafi aukist verulega, muni ákvarðanataka á alþjóðleg- um vettvangi koma í stað þjóð- bundinnar ákvarðanatöku. Gamalt vín á nýjum belgjum Þessi umræða er ekki ný af nál- inni. Það er ekkert nýtt að sérhvert ríki sé háð ytri skilyrðum og al- þjóðlegum ákvörðunum á einn eða annan hátt Það eru þær aðstæður Kjallarinn Hvað segir sagan okkur? Sagan segir okkur að barátta ein- stakra þjóða fyrir fullveldi hefur ekki tengst því hve auðvelt einstök riki hafa átt með að standa á eigin fótum. Baráttan fyrir sjálfstæði hefur iðulega tengst ytri áhrifum og verið háð til þess að halda þjóö- geta gengiö. Því heyrast nú æ há- værari raddir þess efnis frá Miö- Evrópuríkjunum (Frakklandi, Þýskalandi og Benelux-löndunum) sem vilja mynda nokkurs konar kjarna þeirra ríkja er heföu mest áhrif innan sambandsins. - Síðan kæmi næsta deild sem samanstæði af öðrum aðildarlöndum ES ásamt Gunnlaugur Júlíusson hagfræöingur, formaður Sam- stööu um óháð ísland sem vestræn ríki hafa búið við gegnum tíðina. En hver er kominn til meö að segja að nú hafi skyndi- lega verið náð einhverjum vatna- skilum hvað það varðar í Evrópu? Það er einnig afar óljóst hvort einstök ríki, sérstaklega þau smáu, hagnist umfram það sem þau tapa á samstarfi við svo umfangsmiklar ríkjasamsteypur eins og ES er. Vitaskuld hafa stóru ríkin meiri áhrif en hin smærri. Sumir eru jafhari en aðrir. „Því heyrast nú æ háværari raddir þess efnis frá Miö-Evrópuríkjunum (Frakklandi, Þýskalandi ogBenelux- löndunum) sem vilja mynda nokkurs konar kjarna þeirra ríkja er heföu mest áhrif innan sambandsins." bundnum sérkennum og beinst gegn alþjóðlegum samruna. Þannig er krafan um þjóðbundna sjálf- srjórn ekki í samræmi við viðhorf alþjóðasinna sem vtija færa ákvarðanatöku frá þjóðríkinu yfir til alþjóðlegra stofnana. Hvað er að gerast innan ES? Þar sem líkur benda til að aðild- arríkjum ES fjölgi á næstu árum Uggur ljóst fyrir að breyta verður stjórnkerfi þess ef samstarfið á að flestum Norðurlandanna. í ysta hring sætu síðan Austur- Evrópuríkin og einnig mjög fá- menn ríki sem hefðu sáralitla möguleika á að hafa áhrif á ákvarð- anir sem máh skiptu. Er þetta sú framtíðarsýn sem tryggir fuUveldi íslands? Ég hef ekki séð neitt í málflutningi ES-sinna sem sann- færir mig um það. Gunnlaugur Júliusson Tryggvi Baldurssson, lormaður FÍA. Meðog ámóti Verkfalísboðunin hjá flugfélaginu Atlanta Þolinmæði okkar er þrotin „Helstu rðkin fyrir verkfalti eru bau sömu og þegarviðboð- uðum verk- fall 10. októ- ber sl. Þegar að lögmaður Atlanta freistaöi þess aöfáverkfaU- iö dæmt ölöglegt ákváöum við aö frestaþvitíl 17. október ogmiðuð- um þáð éingongu við flug Atianía ? til ogfráíslandi Síðanhefurokk- ur verið gefið í skyn að samning- ar séu að nást en á siðustu stundu ? hemr Árngrímur Jóíjanhsson^ fbrstjóri A^lanta, fariö til útiariaa :¦; eðaaðsutnaöhafiuppúrviðræð-: um út af öðrumistæðumeins og i.á. mrgangsréttarákvæðinu.; Nuna er Uðinn mánuður frá bví það verkfaB var boðað. Við höf- um ekki reynt að fýlgja þvi eftír ¦ og okkar þoUnmæði er þrotín. Þess vegna breytum við ög boð- um verkfaU á aUt Qug Atlanta. Réttur felagsmanna PÍA, sem starfa bjá Atlanta, er ótvíræður. Niðurstaða Pélagsdóms er mjög skýr á þá leið að við eigum samn- ingsrétí: fyrir þessa menn. Ef við eigura saraningsrétt eigum við líka verkfaUsrétt. Okkar eina krafá er að þessir felagsraenn sitji við sama borð'og þeir flugmenn; Atlanta sem eru í Prjálsá flug- mannafélaginu. Ef ekki er verið að leggja niður flugfélagið Atíanta gæti verkfaU- ið orðið langvinnt Við hðfum reynt að sýna langhmdargeð í peirri von að ná samningum." FÍAþarfað sætta sig við orðinn hlut „í rauninni snýst þessi deila um for- gangsrétt fé- lagsmanna PÍA hjá flúg- félaginu At- lariöt. Flugfé- lagið hefur gert * gildan kjarasamning ^„ldb^ VÍð Krjálsa löamaéur AUanta. flugraannafélagið og i þeim samningi er viðurkenndur for- gangsréttur Frjálsa flugmannafé- lagins. í öUum sicttarfélögum á íslandi er um að ræða fórgangs- rétt sem felst í því að vinhuveit- andinn er bundinn af þvf aö ráða félaga í viðkomandi félagi til ttl- tekinna starfa, Þetta gildir ekki hjá FlugMðum sem er bundiö af mjög stii'um starfsaldursUsta FÍA. Það er slikur starfsaldurs- Usti sem FÍA vill neyða upþ á Atlanta. Þetta hefur Átianta ekki viljað sætta sig við en þetta er í rauninni kjarni deUunnar. AUur annar ágreiningur er gerviástæð- ur sem er þyrlað upp til aö fe\a þennan raunverulega tílgang. Hann myndi skapa FÍA kverka- tak til frarabúðar á Atlanta alveg eins og þeir hafa á Flugleiðum. Lausnín í þessari deöu hlýtur að hvíla á þeirri forsendu að FÍA fari að ssetta sig við orðinn hlut að það er komiðtíl sögunnar nýtt stéttarfélag við hnðina á því með gUdan kjarasarnning. Væri FÍA reiðubuið t2 að gefá eftir for- gangsréft sinn hjá Flugleiðuía?"

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.