Dagblaðið Vísir - DV - 28.11.1994, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 28.11.1994, Blaðsíða 14
MÁNUDAGUR 28. NÓVEMBER 1994 Útgáfufélag: FRJALS FJÖLMIÐLUN HF. Stjórnarformaður og útgáfustjóri: SVEINN R. EYJÖLFSSON Framkvæmdastjóri og útgáfustjóri: HÖRÐUR EINARSSON Ritstjórar: JÓNAS KRISTJÁNSSON og ELLERT B. SCHRAM Aðstoðarritstjóri: ELlAS SNÆLAND JONSSON Fréttastjórar: JÖNAS HARALDSSON og GUÐMUNDUR MAGNÚSSON Auglýsingastjórar: PALL STEFANSSON og INGÓLFUR P. STEINSSON Ritstjórn, skrifstofur, auglysingar, smáauglýsingar: ÞVERHOLTI 11, blaðaafgreiðsla, áskrift: ÞVERHOLTI 14, 105 RVlK. SlMI (91)63 27 00 FAX: Auglýsingar: (91 )63 27 27 - aðrar deildir: (91 )63 29 99 GRÆN NUMER: Auglýsingar: 99-6272 Askrift: 99-6270 AKUREYRI: STRANDG. 25. SlMI: (96)25013. BLAÐAM.: (96)26613. FAX: (96)11605 Setning, umbrot, mynda- og plötugerð: ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF. Prentun: ARVAKUR HF. - Áskriftarverð á mánuði 1550 kr. m/vsk. Verð f lausasölu virka daga 150 kr. m/vsk. - Helgarblað 200 kr. m/vsk. Ringulreið til góða Jóhanna Sigurðardóttir og fylgismenn hennar héldu kynningarfund í gær. Þar var vel mætt og mörg kunnug- leg andht sem áöur hafa sést i pólitisku starfi, einkum á vinstri væng stjórnmálanna og undir merkjum annarra flokka. Ljóst er aö Jóhanna mun sækja fylgi og stuðning úr ýmsum áttum og höggva skarð í fylgi fleiri flokka heldur en Alþýðuflokksins eins þegar kemur að fram- bjóðendum og kjósendum. Hér hefur áður verið bent á að hugsanlegt og væntan- legt fylgi Jóhönnu Sigurðardóttur mun verða samsafn þeirrar óánægju og undiröldu sem ríkir í þjóðfélaginu og beinist að stjórnmálunum almennt. Hún mun fiska í því grugguga vatni. Ringulreiðin mun aukast. Reynslan verður síðan að skera úr um það hversu langlíf þessi fylking verður, með hhðsjón af þeirri stað- reynd að hér er um lausafylgi að ræða, óánægju sem beinist í ólíkar áttir en sækir ekki styrk sinn í hugsjón eða málstað, nema þá sem sveiflast frá einum degi til annars, frá einni skoðun til annarrar. Nú, þegar ljóst Uggur fyrir að Jóhönnu Sigurðardóttur er alvara með framboði um allt land, mun það verða álitlegur hópur sem greiða mun hinum nýja flokki henn- ar atkvæði sitt. Samkvæmt skoðanakönnun, sem DV birtir i dag, er fylgi hennar umtalsvert meira heldur en annarra vinstri flokka sem þó sækja allir meira og minna á sömu mið. Ef Framsóknarflokknum er bætt við og Kvennalistanum munu að minnsta kosti fimm flokkar sækjast eftir fylgi svokallaðs félagshyggjufólks. Ekki mun Sjálfstæðisflokkurinn heldur sleppa við þá múgsefjun sem nýjum flokki fylgir. Með öðrum orðum, Jóhanna og hennar nýi flokkur mun sækja atkvæði í allar áttir. Það sannar enn einu sinni hversu mörkin milli flokka eru óljós óg hversu úrelt flokkaskipanin er. Það jákvæða við framboð Jóhönnu Sigurðardóttur Uggur kannski fyrst og fremst í þeim árangri að það mun brjóta upp flokkakerfið og flýta fyrir þeirri þróun að það verði stokkað upp. Það er enginn vafi á því að sá fjöldi kjósenda, sem flnnur til sameiginlegra hagsmuna og sam- stöðu í pólitík, mun auka þrýsting og kröfur til að flokk- arnir rugli saman reytum sínum og myndi eina breiðfylk- ingu í stað þess Mofnings sem nú tvístrar kjósendum i allar áttir. Ef það verður niðurstaðan er framboð Jóhönnu rétt- lætanlegt. Staðnað og úrelt flokkakerfi er meðal annars og aðalástæðan fyrir þeirri kreppu sem nú ríkir í stjórn- málunum, þeim trúnaðarbresti sem ríkir inilli kjósenda og flokka og heldur hlífiskildi yfir þeim órétti sem við- gengst í atkvæðavægi hér á landi. Athygli skal vakin á því að uppstokkunin mun ekki verða með enn einum flokknum á Alþingi, eins og allt stefnir í með nýjum flokki Jóhönnu Sigurðardóttur. Stjórnleysið og ringulreiðin mun aukast á næsta þingi og sá stöðugleiki, sem þjóðin þarf á að halda, mun svo sannarlega ekki myndast þegar vinstri flokkarnir fara að bítast um samstarf við Sjálfstæðisflokkinn eða þá gera tnraun til sameiginlegrar stjórnarmyndunar. En vonin er sú að fáránleiki þeirrar stöðu sem kemur upp, þeir árekstrar sem flokkarnir lenda í og sú krafa kjósenda að sameining komi í stað sundrungar flokka, knýi bókstaflega foringja flokkanna til að taka höndum saman í færri fylkingum. Það er það góða og jákvæða sem ringulreiðin í kringum Jóhönnu getur haft í för með sér. Ellert B. Schram „Við núverandi aöstæður tel ég óeölilega mikilli umferð beint inn í hötuðborgina," segir m.a. i greininni. Samgöngur á höf- uðborgarsvæðinu Að undanförnu hafa verið um- ræður um úrbætur í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem þekkja umferðina í höfuðborginni vita að þar er þörf fyrir úrbætur. Hins vegar má um það deila hvat mörkin eiga að vera á milli fram- kvæmda sem eru á ábyrgð sveitar- félaga og þeirra sem kostuð eru úr ríkissjóði. Auk þess sem benda má á það að höfuðborgin hefur haft algera sérstöðu meðal sveitarfélaga um tekjuöflun og rekstur orkufyr- irtækja og hafnar sem hafa malað gull í áratugi íbúunum til mikilla hagsbóta. Stækkun olíuhafnar Til þess að leysa umferðarvanda í höfuðborginni og draga úr slysa- hættu tel ég að þurfl að líta til lausna sem eru til frambúðar og að öðru leyti til hagsbóta og eru til þess fallnar aö nýta betur fjárfest- ingu og mannvirki. Við okkur blas- ir að nauðsynlegt er að gera svæð- isskipulag fyrir höfuðborgarsvæð- ið allt, Suðurnesin og Hvalfjarðar- svæðiö einnig þar sem fjallað verði um samgöngukerfið sem heild, bæði vegi og hafnir. Við núverandi aðstæður tel ég óeðlilega mikilli umferð beint inn í höfuðborgina. Þar á ég einkum við þungaflutniga og umferð einka- bíla sem tengjast viðskiptum viö fyrirtæki sem eru staðsett við höfn- ina og í hjarta borgarinnar. í fréttum í Morgunblaðinu 11. nóvember er sagt frá miklum fram- kvæmda- og fjárfestingaáformum Reykjavíkurhafhar. Stefnt er að því að auka umferð olíuskipa í að- alhöfninni og um leið auka enn- frekar flutninga um miðborgina vegna olíuflutninga. Þessi áform eru fullkomlega óeðlileg þegar tek- ið er tillit til þess að stór hluti ohu sem berst til landsins er síðan flutt- ur með bílum frá höfuðborgar- svæðinu og veldur hluta af þeim KjaHarinn Sturla Böðvarsson alþingismaður Reykjavíkurhöfn. Verði það ekki gert er einsýnt að Reykjavíkurhöfn verður að taka þátt í gerð umferð- armannvirkja út úr borginni og með ströndinni innan borgarmark- anna. Afkoma Reykjavíkurhafnar hef- ur verið mjög góð, m.a. vegna þess að flutningar á sjávarafurðum sem er ekið til borgarinnar hafa aukist' um leið og strandflutingar hafa dregist saman. Framlegð Reykja- víkurhafnar frá rekstri hefur verið um 200 milljónir á ári sem er mjög góð afkoma fyrirtækis sem ekki greiðir skatta af rekstrarhagnaði og hefur skapað höfuðborginni til- tekið svigrúm. Með göngum undir Hvalfjörð skapast mikilvægir möguleikar til þess að létta á umferðinni sem þarf nú að fara til Reykjavíkurhafnar. „Við okkur blasir að nauðsynlegt er að gera svæðisskipulag fyrir höfuð- borgarsvæðið allt og Suðurnesin einnig þar sem fjallað verði um samgöngu- kerfið sem heild, bæði vegi og hafhir." vanda sem er í umferðinni. Stækk- un olíuhafnar og um leið ohu- birgðastöðvar í Órfirisey og þá væntanlega í Laugarnesi mun leiða til þess að umferð mun aukast vegna flutninga með olíuvörur um meginumferðaræðar borgarinnar í átt til Vestur- og Suðurlands. Á Grundartanga eða Akranesi Mikilvægustu aðgerðirnar til þess að bæta samgöngukerfið á þessu svæði eru að bæta umferðar- mannvirki inn og út úr borginni svo sem með mislægum gatnamót- um og draga úr flutningum um Með því að færa oliubirgðastöðvar að hluta upp í Hvalfjörð mætti landa þar öllum olíuvörum sem fluttar eru vestur og norður um land. í Hvalfirði er fullkomin olíu- löndunaraðstaða fyrir öll olíufélög- in. Þá mætti staðsetja flutninga- miöstöð fyrir skipafélögin á Grund- artanga eða á Akranesi vegna þess varnings, þeirra gáma sem ættu að fara vestur og norður um land með bflum eða skipum. Með slíkum aðgerðum mætti létta á umferðarþunga til höfuð- borgarinnar og færa þungamiðju byggðar og þjónustumannvirkja. Sturla Böðvarsson Skoðaiúr annarra Ungt ffólk til ríkisstarfa „Ungt fólk hefur streymt í stórum stíl í háskólanám sem einkum nýtist opinberum aðilum í stað þess að sækja í verknám til undirbúnings fyrir krefiandi störf í atvinnulífinu. Þetta á sérstaklega við um kon- ur en mikUl meirihluti háskólamenntaðra kvenna hefur séð hag sínum best borgið með því að mennta sig til starfa hjá ríkinu. Mesta furðu vekur þó sú staðreynd að einungis lítið brot háskólamanna hefur ráðið sig til starfa í undirstöðuatvinnugrein þjóðar- innar, sjávarútvegi." KB í Viðskipta/atvinnulífi Mbl. 24. nóv. Linda og lögreglan „Það vonda viö mál af þessu tagi er að það er ekki endilega víst, og jafnvel ólíklegt, að sannleikurinn komi nokkurn tíma í ljós - þrátt fyrir rannsókn þar til bærra aðila. Fullyrðing stendur gegn fullyrðingu og engjnn til vitnis aðrir en beinir þátttakendur í atburðinum. Það er heldur ekki til bóta, aö þegar hópur manna, í þessu tilviki Reykjavíkurlögreglan, telur að sér vegið þá hafa menn tilhneigingu til þess, af nússkilinni stéttvísi, að verja hver annan fram í rauðan dauðann." Úr forystugrein Morgunpóstsins 24. nóv. Lágt metin kvennastörf „Hvers vegna eru konur í láglaunastörfum? Það er af því aö þau störf sem konur hafa stundað um aldir og þeim finnst henta sér vel, eru lágt metin til launa... Konur ættu ekki að miða kröfur sínar við aðra kvennahópa sem hafa búið við légleg laun, held- ur ættu þær aö miða við að hafa möguleika á góðri afkomu fyrir eigin vinnu. Það er kannski ekki hægt að kaupa hamingjuna fyrir peninga, en ég tek heils hugar undir með Francoise Sagan þegar hún sagði: Það er skárra að gráta í Rolls-Royce en Volkswagen." Hólnifríöur Gunnarsdóttir hjúkrunarfr. í Mbl. 25. nóv.