Dagblaðið Vísir - DV - 31.05.1995, Blaðsíða 23

Dagblaðið Vísir - DV - 31.05.1995, Blaðsíða 23
MIÐVIKUDAGUR 31. MAI 1995 39 Smáauglýsingar - Sími 563 2700 Þverholti 11 Mi&bær. Til leigu 50 m * íbúð í nýju hús við Lækjargiitu, Reykjavík. Leiga 35 þúsund á mánuði. Laus strax. Uppl. í síma 588 5296.______________ Mjög góö 2ja herbergja íbúö í miðbæ Kópavogs til leigu í 4 mhnuði, mögu- leiki fyrir áframhaldnndi leigu. Upp- lýsingar í síma 587 1968.____________ Stór stúdíóíbúö til leigu i Mörkinni 8 yjð Suðurlandsbraut fyrir rcglusnmt par eða einstakling. S. 568 36Ö0 kl. 11-13 og 17-21. Hótel Mörk, heilsurækt. Stúdíófbúö I Helmahv. 55 m « (2 herb.) björt stúdíóíb. á jarðhæð í fiigru um- hverfi, nýstandsett, flísnr á gólfum, laus strax. S. 553 2126 (skilaboð). Til leigu 18 m ' herbergi á svæði 101, með eldhúsinnréttingu og allri lirein- lætisaðstöðu. Allt sér og nýtt. Sviir sendist DV, merkt „HIl-29-1-1"._______ Til leígu 280 m 2 atvinnuhúsnæ&i við Skemmuveg í Kópavogi, 2 stórnr inn- keyrsludyr, loflhæð um 4 m. Fasteignasalan Eignnborg, 56-1 1500. 2]a herbergja íbú& viö Vitastig til leigú frá 1. júní. Upplýsingar f síma 568 8548. __________________ 3ja herbergja íbúö til leigu í vestnr- bænum nálægt Ilhskólnntiin. Laus strax. Upplýsingar í síma 565 6002 efl- irkl. 17.__________________________ Löggiltir húsaleigusamningar fást á smáauglýsingadeild DV, Þverholti 11, siminn er 563 2700._________________ 2ja herbergja ibú& til leigu á svæði 101. Sérinngangur. Uppl. í síma 552 0542. Góö einstaklingsíbúö í Kópavogi til leigu. Upplýsingar í síma 567 0543. Priggja herbergja ibúö til leigu strax. Upplýsingar í síma 587 3236. m Húsnæði óskast |TimrmTi Skammtimaleiga. Fjölskyldn, búsett er- lendis, óskar að takn h leigu 3^1 hcrb. íbúð eða sérbýli á höfuðborgarsv. í 3-^1 vikur frá 20. júlí nk. Snyrtilegri tim- gengni heitið. Svnrþjónustn DV, s. 99- 5670, tilvnr. 40920._________________ 2 háskólanemar óskn eftir 3-4 hcrb. íbúð á leigu, helst nálægt miðbæ Reykjavíkur, á verðbilinu 40-50 þús. Uppl. í síma 581 2497 e.kl. l'J. 3]a herbergja ibúö í Kópavogi eða nágrenni óskast. Greiðslugetn cn 30.000. Reglusemi og skilvísum greiðslum hcitið. Sími 587 085!). Hundavinir. Reglusnmt pnr ií miðjum aldri, m/rólega dg blíðn tík, ynnlnr 2-3 herb. íbúð í nusturbæinini, Kópnvogi, eða í Mosfellsbæ. S. 564 -1566 c.kl. 18. Leigulistinn - Leigumiölun. Lcigushlar, takiðeftir! Við komum íbúðinni þinhi n framfæri þér að kostnnðnrlnusu, engnr kvaðir. Skráning í síina 623085. Neyöaróp! Ung konn með 1 bnrn ósknr eftir 2-3 herb. íbiið, helst i Gnrðnbæ, frá 1. júní. Upplýsingar í síma 91- 39331. Vilborg._____________________ Roskin hjón óskn eílir 3jn~4rci licrli. íbúð til langs tíma. AtgjöiTÍ regluseini og skilvískum greiðslum heitið. Með- mæli fyrir hendi. Simi 567 7078. Unga stúlku brá&vantar vel rúma og snyrtilega 2ja herbergjn íbúð, hclst í miðbæ Rvíkur. Greiðslugcta 30-33 þús. með hita. Sími 565 7595 c.kl. 18. Ungt, reglusamt par utan af landi ósknr eftir stúdíó- eða 2ja herb. íbúð scm fyrst. Skilvísum grciðslum hcitið. Sími 93-71533 cðn símboði 984-51517. Ungt, reyklaust par óskar cftir 2-4 herbergja íbúð á Íeigu nhlregt Hiískóln íslnnds. Upplýsingnr i símn 96-11339 eairkl.17.________________________ Hjálp! Ung kona, nemi í 1II, ósknr eflir 2 herbergja íbúð frá 1. júní. Upplýsing- arísíma 91-39331. Maria.___________ Óska eftir a& taka á leigu 3ja herb. íbúö n svæði 104 eða 105. Upplýsingnr í símn 588 6709 eairkl. 18.________________ Óska eftir einstaklingsíbú& e&a 2ja herbergja íbúð. Upplýsingar í síma 587 0833eairkl.l9. M Atvinnuhúsnæði Til leigu 2 skrifstofuherbergi, 18 m ' hvert, í Sigtúni. Laus strnx. Upplýsingar í síma 587 2360 oðn ellir kl. 18 í hcimasima 55-1 6322. Til leigu 275 m ' iönaöarhúsnæöi við Skemmuveg. Bílnsprnutuklcfi mcð loftræstingu til stnðnr. Lnusl slrnx. Uppl. í símum 553 1638 og 565 7011. Til leigu á besta stab I Skeifunni, h 1. hæð í verslunarhúsnæði, 64 m " og 258 m " . Einnig h 2. hæð, 155 m 'i skrif- stofuhúsnœði. S. 31113 cða 657281 h kv^_______________________________ 4f Atvinnaíboði Viljum rá&a skólafólk til siilu h splunku- nýrri gerð af Glas-Fiber fhnastöngum, þar sem toppurinn snýst með fhnan- um, böndin eru inni í stiinginni ng fhn- inn hífour upp mcð sveif. Uppl. h.jh Tjaldaleigunni Skemmtilegt, Bílds- höfða 8, milli kl. 16 og 18. Sumarstarf. Okkur vnnlar riisknn vnn- nn viðgerðnrmann með vélaþekkingu til vélaviðgerða í þjónustudeild í sum- ar. Mikil vinna. Þarf að geta hafið störf sem fyrst, helst strax. Svör sendist DV f. 3.6., mcrkt „Strnx 2943".__________ Óskum eftir a& ráöa til starfa hhugasama og dugmikla sölumenn til þess að selja í fyrirtæki og stofnanir í Rvfk og úti h lnndi. Uppl. á slnðntim m. kl. 15 og 18 (ckki í símn). R. Guðmundsson hf., Skólavörðustíg42, 3. hæð.___________ Svarþjónusta DV, sími 99-5670. Mínútan kostar aðcins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath. Ef þú ætlar nð setjn smhnuglýs- ingu í DV þá er síminn 563 2700. Bílstjóra vantar til a& keyra út pistur, vorðn að hafa bíl til umihðn. Uppl. hjh Hlíðarpitsum, Rarmnhlíð 8, milli kl. 12 og 17, miðvikud. og fimmtud.________ Matreiöslumaöur óskast á veitingnstað úti h landi. Verður að gctn starfað sjhlf- stætt. Upplýsingnr gofur Olafur eða Kristján í sín)n 9-1-5367._____________ Starfskraftur óskast í eldhús- viö uppvask o.fl. Ekki yngri en 18 hra. Vinnutími 11-18. Frí laugardag og sunnudag. Sviir sendist DV, merkt „K- 2952".____________________________ Óskum aö ráöa duglegan og líflegan starfskraa til ýmissa stnifn h litlum veitingastað. Svör sendist DV fyrir 2. júní, merkt „Götugrillið 2945". Malrei&sluma&ur (kokkur) óskast til stnrfa sem fyrst h Pizza 67, Nethyl. Upplýsingar f sfma 567 7733 til kl. 17. Vanur veghefilsstj'óri og maöur vanur traktorsgröfu óskast. Upplýsingnr í síma 565 0877. Atvinna óskast Er reglusamur, sprækur, tvítugur strhkurog mig vnnt.ar vinnu strnx. Hef góðn ensku-ogdönskukunnhttu ogeig- in bíl til umrhðn. Flest kemur til grcinn. Uppl. í símn 562 0431. 36 ára heimilisföðuí sárvantar atvinnu, er ýmsu vanur. Lærður matsveinn en ýmislegt kemur til greina. Uppl. í símuni 581 1219 eða 554 4487. £ Kennsla-námskeið Árangursrík námsaöstoö allt áriö við grunn-, finmlmlds- og hhskólnnemn. Rcttindnkcnnnrnr. Innritun í símn 557 9233 kl. 17-lí). Ncmcndnþjónust- an. Okukennsia 565 3808. Eggert Porkelsson. 989-34744. Öku- og billijólnkcnnsla. Kennslubók. Kcnni h BMW 518i og MMC Pajero. Kcnni nlln dngn. Hngn kennslunni nð þínum þörfum. Grcjðslukj. Vjsa/Eiíro. S. 989-34744, 985-34744,565 3808. 551 4762 Lúövík Ei&sson 985-44444. Biflijólakennskn, ökukenn.sln, æfmgntímnr. Okuskóli og 511 prófgögn. Euro/Visn greiðslukjör. 562 4923. Guöjón Hansson. Lancer '93. Hjhlpn til við endurnýjuii okusk. Nhmsgögn. Engin bið. Groiðslukjör. Símar 562 4923 og 985-23634.________ Jóhann Daví&sson ökukennari. Utskrifaður frh KHÍ. Kenni h Toyotu lifibhck. Grciðslukort. Símar 553 4619 og 985-37819.________ SverrirBjörnsson. Kcnni hGalant2000 GLSi '95, hjálpa til við cndurnýjunar- próf, útvcga öll próTgögn. Engin bið. Simi 91-729-10 og 985-24449._________ Ökukennsla /Evars Friörikssonar. Kcnni allan daginn á Corollu '94. Út- vega prófgiign. Hjiilpa við endurtöku- pr. Engin bið. S. 72493/985-20929. Ökukennsla - æfingatimar. Kcnni h BMVV. Jólinnn G. Guðjónsson. Símnr588 7801 og985-27S01.________ Ökukennsla, æfingatímar. Get bætt við ncmcndum. Kcnni allan dnginn h Corollu. 011 prófgögn. EuroA/isa. Kristjhn Sigurðs., s. 24158/985-25226. Ýmislegt Smáauglýsingadeild DV er opin: virkn dagn kl. 9-22, lnugnrdngn kl. 9-14, sunntidngá kl. 16-22. Ath. Siiiaauglýsing í hclgnrblnð DV verðtir nð bcrnst okkur fyrír kl. 17 h fostudögum. Síminner 563 2700. Sinhnuglýsingnsíiiiinn fyrir. Inndsbyggðina er 99-6272. V Einkamál Konur f ævintýraleit, ath. Skrhning á Rauða Torgið er örugg, ein- fold og hlirifnrík lcið fyrir ykkur til að komnst í snmbnnd við karlmcnn h iill- um aldri scm lcita tilbreytingnr. Leitið upplýsingn í símn 588 5884 eða 99 2121 (kr. 66,50 mín.)._______________ Alveg makalaus lina - 99 16 66. Vissir þú nð fjöldn fólks langar að kynnast þér? Hringdu í 99 16 66 og logðu inn skilnboð. 39,90 mínútnn. X Veisluþjónusta Utskriftarveislur, kaffisnittur, kokkteil- snittur, canapre, pinnamatur o.fi. Veislustöd Khpavogs, sími 554 1616. i^ Innheimta-ráðgjöf Þarft þú aö teita annaö? - Lögþing hf. Hraðvirk innheimta vanskilaskulda. Lögþing hf., Skeifunni 7, 3. hæð, 105 Reykjavík, s. 688870, fax 553 8058. Þjónusta Verktak hf., simi 568 2121. • Sleypuviðgcrðir. • Hhþrýstiþvottur. • Leknviðgerðir. • Móðuhreinsun glerja. Fyrirtæki fagmanna. Háþrýstiþvottur og/e&a votsandblástur. Öllug tæki, vinnuþr. 6.000 psi. Verðtil- boð að kostnaðarlausu. 14 hra reynsla. Evró hf, s. 588 7171, 551 0300 eða 989-37788. Visa/Euro raðgreiðslur. Pípulagnir, í ný og gömul hús, lagnir inni/úti, stilling á liitakerfum, kjarna- borun fyrir liignum. Hreinsunarþj. Símnr 36929, 641303 og 985-36929. Raflagnir - dyrasímaþjónusta. 011 rafiagnaþjónusta, endumýjum töfiur. Löggittur rafvirkjameistari. Visn/Euro. S. 553 9609 og 989-66025. Múrverk - flísalagnir. Viðgerðir, breytingar, uppsteypa og nýbyggingar. Múrarameistarinn, sími 588 2522. Jfc Hreingerningar Ath.! Hólmbræður, hreingerninga- þjónusta. Við erurh með traust og vandvirkt stnrfsfólk í hreingerningum, tcppahreinsun og bónþjónustu. Pnntiðísímn 19017.________________ Hreingerningaþjónusta. Teppa-, luisgagna- oghnndhreing., bónun.alls- herjnr hreing. Öryrkjnr og aldraðir fá afsl. Góð og vönduð þjónusta. R. Sig- tiyggsson, s. 91-20686/984-61726. Ath! JS-hreingerningaþjónusta. Almcnnar hreingerningar, teppa- hreinsun og bónvinnn. Vönduð vinna. Sigurlaug og Jóhnnn, sími 562 4506. Tökum aö okkur þrif, Jafnt inni sem úti, einnig gluggnþvott, hhþrýstiþvott, gnrðalueinsun og slhtt. Upplýsingar í síma 565 4243. ^lfl Garðyrkja Túnþökur - ný vinnubrögð. Urvals túnþokui' í stórum rúllum, 0,75x20 m, Ingðnr með sérstiikum vélum. Betri nýting, fullkomnnii skurður en hður hefur þekkst, 90% færri samskeyti. Seljum einnig þökur í venjulegum stærðum, 46x125. Túnþökuvinnslan, Guðmundur Þ. Jónsson, sírhar 587 4300 og 985-43000._____________ Túnþökur - þökulagning - s. 989-24430. Sérræktnðnr túnþnkur nf snndmoldar- tiiiuim. Gcrið vcrð- og gæðasnman- burð. Gerum vcrðtilboð í þökulagningu og lóðafrhgang. Visa/Euro-þjónusta. Yfir 35 hra rcynsla tryggir gæðin. Tún- þökusnlan, s. 985-24430.____________ Trjáklippingar - sumarúöun. Tökum að okkur klippingar og grisjun í görðum. Pantnnir fyrir sumnrúðun byrjnðar. Önnumst alla nlhliðn gnrðyrkjuþjón- ustu, t.d. hcllulngnir o.fl. Garðnþjón- ustnn, simi 552 5732 og 989-62027. Úði - Garðaúöun - Úði. Þarf að úða garðinn þinn? Lhttu fagmann svara því. Traust þjónusta í 20 hr. Brnndur Gíslnson skrúðgarðameistari, simi 553 2999._______________" Almenn garövinna. Almennt viðhald Inða, gnrðslhttur, trjhklippingar, beða- lncinsun og mold. Gerum fóst verðtil- boð. S. 567 3301 og 984-62804._______ Ath., tek aö mér garöslátt fyrir einstak- linga, fyriitæki og húsfélög. Vönduð vinna, gott verð. Uppl. gefur Þorkell í síma 552 0809 eða 985-37847._______ Tökum a& okkur alla alm. gar&vinnu, stnndsetn. nýrrn lóða. Utvegum tún- þökur og trjhpliintur h hngst. verði. Gerum fóst verðtilboð. S. 565 4366. Vinnum alla alm. jarövinnu. Útvegum góðn mold, luisdýrnhburð og fyllingar- efni. Traktorsgrafa og vörubíll m/krana og krabba. Karel, 985-27673. Úrvals gró&urmold og húsdýraáburöur, heimkeyrt. Höfum einnig gröfur og vörubíln í jnrðvegsskipti, jarðvegsbor og vökvabrotfieyg. S. 44752/989- 21663.____________________________ Fjölær blóm til sölu, burknar og margt fieira. Gott verð og góð blóm. Sími 554 1776, Hi nuntungu 6, Kópavogi. Tilbygginga Ódýrt þakjárn. Ódýrt þakjárn og veggklæðning. Framleiðum þakjhrn og fallegar veggklæðningar h hagstæðu vcrði. Galvaniserað, rautt og hvítt. Timbur og stál hf., Smiðjuv. 11, Kóp., s. 554 5544 og 554 2740, fax 554 5607. Veöur- og öryggisnet. Eigum til mikið úrval af veður- og öryggisnetum á mjög góðu verði. Henta mjög vel í skjólgirð- ingar, vinnupalla o.m.fl. Mót hf., Smiðjuvegi 30, s. 587 2300.__________ Steypumót, álflekar, til lelgu og sölu. Laus strax. Mjög gott verð ef samið er strax. Mót hf, Smiðjuvegi 30, sími 587 2360 eða e.kl. 18 í hs. 554 6322. txfl Húsaviðgerðir Nú er tími viöhalds og endurbóta. Við tökum að okkur eairfarandi: • Steypu- og sprunguviðgerðir. • Hhþrýstiþvott og sílanböðun. • Alla málningarvinnu. • Klæðningar, gluggaviðg., trésmíði. • Þök, rennur, niðurfóll o.m.fl. Gerum ítarlegar ástandskannanir og föst verðtilboð yður að kostnaðarlausu. Veitum hbyrgðarskírteini. Verk-Vík, símar 567 1199 og 567 3635. H&l Vélar -verkfæri Rafsu&uvél - rafstöö. Til sölu lítið notuð sambyggð rafstöð, 220/380 V, 8 KVA rafsuðuvél, 30-300 AMP, 80 volt, dísil, rafstart, fjarstýring, hjólabúnaður, mjög gott verð. Eigum einnig bensín- rafstoðvar, nýjar og notaðar, 2,5-12 KVA, m/rafstarti og hjólabúnaði á mjög góðu verði. Mót hf, Smiðjuvegi 30, s. 587 2360 eða 587 2300._________ Ferðalög íbúð á Flórída. Til leigu er mjög góð 3ja herbergja íþúð á strönd á Flórída. Leig- ist til lengri eða skemmri tíma. Upplýsingar í síma 554 4170. Ferðaþjónusta Sumarhús m/t]aldstæöum fyrir fjölskyldumót og hópa. Glæsil. aðst., 14 rvim, heitur potlur, gufubað og veiði. Ferðaj. Borgarf., s. 93-51185, 93- 51262.____________________________ Jé^ Landbúnaður Óska eftir heddi f Ferguson 135. Uppl. í síma 95-36544._____________________ /0 Stjörnuspeki Allt um framliöina (99 19 99. Hringdu í 99 19 99 og heyrðu hvað stjörnurnar segja um þig. 39,90 mín. Sama verð fyrir alla landsmenn. ^^t Gefins Þrír snotrir og sætir siams- og norsks skógarkattarblandaðir kettlingar fást gefins. Kassavanir. Upplýsingar í síma 564 4228._________________________ Fallegur 1 árs svartur fress, hreinr. oriental havana (lítur út eins og síams, bara dökkur), fæst gefins v/fiutnings. Vnnur börnum. Simi 557 9089 e.kl. 20. 2 mán. svört labradortík (blönduö) fæst gefins á gott heimili. Upplýsingar í síma 557 7230 milli kl. 17 og 20. 3 mánaða blönduö labradortfk fæst gcfins. Upplýsingar í síma 568 1835 milli kl. 9 og 20.____________________ 3ja mánaöa gamall köttur fæst geflns, hvítur og grábröndóttur. Upplýsingar í síma 587 4690._____________________ 3ja mánaða hvolpur fæst gefins, blandaður labrador og collie. Upplýs- ingnrísíma 92-27917.______________ 4 fallegir, 6 vikna, kassavanir kettlingar, þar af tveir svartir, fást gefins. Upplýsingar í síma 567 3604.________ 5 hógnar, 4ra vikna gamlir, kröaugir og duglegir, fást gefins. Upplýsingar í síma5511164eairkl.l6.___________ Fatna&ur og fleira dót fæst gefins, upplagt í Kolaportið. Uppl. í síma 553 9323 milli kl. 16 og 18.___________ Lítil ba&innrétting, vaskskápur, blöndunartæki og spegill fæst gefins. Uppl. i síma 588 9565 eair kl. 17. Sófasett, 3+1+1, fæst gefins, einnig sófaborð, skatthol og lítið borð. Upplýsingar í síma 568 4893 efiir ki. 17|_______________________________ Tveir fallegir 2ja mánaða kettlingar fhst gefins á góð heimili. Upplýsingar í síma 567 1870._____________________ Tveir gullfallegir 9 vikna kassavanir kettlingar fást gefins. Upplýsingar í sfma 557 7967._____________________ Ég er me& þrjá kettlinga og tvo högna gefins, allt kassavant, blíðir og kelnir. Upplýsingar í síma 587 6067.________ 10 vlkna kettlingur, læ&a, fæst gefins, rosalega sæt. Uppl. i síma 588 8089. 3 fallegir kettlingar fást gefins á góð hcimili. Uppl. í síma 555 1029C_______ 7 mána&a kisi fæst gefins. Upplýsingar eair kl. 19 i síma 552 3083.__________ Barnarúm, ca 165 cm á lengd, fæst gef- ins. Upplýsingar í síma 565 4845. Brlard tfk fæst gefins á gott helmlli. Uppl. í síma 92-37940.______________ Gulllallegir blanda&ir labrador-hvolpar fást gefins. Uppl. í síma 565 2411. Gömul Rafha eldavél fæst gofins. Upplýsingar í síma 588 2706. Hvftt klósett án kassa og fatastandur fæst gefins. Uppl. í síma 552 2809. • Karlkyns kanfna fæst geflns. Upplýsingar í síma 554 5651. Plötuofn fæst geflns, 190x50, og þrjár innihurðir í karmi. Uppl. í s. 552 6191. Slattl af fötum fæst gefins. Upplýsingar í síma 588 5085. Stór vinnuskúr fæst geflns. Upplýsingar í síma 551 1084. Tveir hreinrækta&ir kettlingar fást gelins á góð heimili. Uppl. í síma 92-68321. Vil gefa kommó&u gegn því að hún sé sótt. Upplýsingar í síma 567 2827. Fjórir beddar og tveir stólar fást gefins. Uppl. í síma 565 8008 eRir kl. 18. 77/sö/u Amerískar Verídæmi: DYNUR 1 ^S^ Hebbían hf. . ^^ Skipholt, 3S - Sími 588 1955 Veldu þaö besta, þú átt þaö skiliö! Amerísk húsgögn. Ný, óupptekin. Amerísk húsggögn, 10 stólar og 20 3ja manna sófar. Gott fyrir stofu, hol, stofnanir eða í sumarbústaðinn. Tvö áklæði (teflon). Stóllinn á kr. 19.000 og sófinn h kr. 35.000. Selst sér eða sem sett. Síðasta sending. Til sýnis í Kolaportinu fram á sunnudag. Upplýsingar í síma 568 9709. Domesticatlons. Amerísk rúmteppi, gardínur og dúkar. Allt í stíl. Frábært verð. Verð pr. listi kr. 250 án bgj. Pönt- unarsími 552 9494. Pöntunarfélag, Skúlagötu 63. RentaTent ® 300% sterkara Vernd gegn innbrotum, jarðskjálfta, fárviðri, eldi, slysum, upplitun o.fl. Armorcoat-umboðið Bíldshöfða 8 - 587 6777

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.