Dagblaðið Vísir - DV - 31.05.1995, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 31.05.1995, Blaðsíða 4
1 MIÐVIKUDAGUR 31. MAÍ 1995 Fréttir Breytt sjávarútvegsfrumvarp komið fram á Alþingi eftir erfiða fæðingu: Ekki þingmeirihluti fyrir óbreyttu frumvarpi - litið er á niðurstöðuna sem samkomulag án sigurvegara Frumvarp til breytinga á stjórnun fiskveiða er loks komiö fram eftir gífurleg átök innan þingflokka stjórnarflokkanna og þá alveg sér- staklega Sjálfstæðisflokksins. Til stóð að leggja frumvarpið fram í byrj- un þessa vorþings en vegna andstöðu margra stjórnarþingmanna úr báð- um stjórnarflokkum við 2. grein þess hefur það dregist. Þau Hjálmar Árnason og Siv Frið- leifsdóttir voru hörðust gegn 2. grein frumvarpsins í þingflokki Fram- sóknarflokksins en Einar Oddur og Einar Kristinn, þingmenn Sjálfstæð- isflokksins á Vestfjörðum, og Guðjón Guðmundsson og Sturla Böðvarsson, þingmenn Vesturlands, í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. - Samkomulag náðist ekki fyrr en síðdegis á mánudag á sérstökum fundi Þorsteins Pálssonar sjávarút- vegsráðherra með þeim þingmönn- um Sjálfstæðisflokksins sem sæti eiga í sjávarútvegsnefnd. Þar í hópi eru þingmenn sem harðastir hafa verið gegn 2. grein frumvarpsins, eins og Einar Oddur Kristjánsson. Róöradagakerfið Upphaflega var gert ráð fyrir því í frumvarpinu að allir smábátar yrðu settir á aflamark, það er að segja aö þeim yrði úthlutað kvóta. Þetta var það sem forystumenn LÍÚ vildu og hafa alltaf barist fyrir. Smábátaeig- endur segja að ef þetta hefði gerst myndu sægreifarnir svokölluðu smám saman eignast allan kvótann og smábátaútgerð leggjast af. Margir stjórnarþingmenn voru andvígir því að setja kvóta á smábát- ana. Þeir kröfðust þess að banndaga- kerfið gilti áfram þar til hægt væri að taka upp svokallað róðrakerfi eða sóknardagakerfi, eins og sumir kalla þaö. Það byggist á því að smábátaeig- Fréttaljós Þeir Einar K. Guðfinnsson, þingmaður Vestfjarða, og Sturla Böðvarsson, þingmaður Vesturlands, voru ánægöir með niðurstöðuna sem fékkst úr þelm dellum og samningum sem verið hafa undanfarna daga um breyting- ar á sjávarútvegsfrumvarpinu. DV-mynd BG endur velja sér sjálfir þá daga ársins sem þeir vilja róa í stað þess að emb- ættismenn deili banndögunum út án samráðs við sjómenn. Niðurstaðan í samkomulaginu um frumvarpið varð sú að nú geta krókabátaeígendur vahð á milli þess að vera á banndagakerflnu þar til róðradagakerfið tekur við eða farið á aflamark samkvæmt eigin afla- reynslu. Þeir menn sem DV hefur rætt við um máhð þora ekki að spá um hvora leiðina krókabátakarlar fara og telja að það verði nokkuð einstakhngs- bundið eftir aðstæðum hvers og eins. Banndagakerflð, samkvæmt nú- gildandi lögum, hefði þýtt allt að 220 daga* stopp fyrir krókabátana á næsta ári. En með því að stefna að róðradagakerfinu segja þingmenn að Sigurdór Sigurdórsson notast megi við banndagakerfið þar til hitt tekur við. LÍÚ fór hamförum Forystumenn Landssambands ís- lenskra útvegsmanna hafa beitt sér af mikilli hörku gegn ýmsu í þessu frumvarpi. Þeir gerðu allt sem þeir gátu til að halda því ákvæði inni að krókabátarnir færu á aflamark. Einn alþingismaður Sjálfstæðis- flokksins orðaði það svo að hann hafi ekki fyrr vitað jafn vel skipu- lagða andstöðu gegn þingmáU og hjá LTÚ að þessu sinni. Útgerðarmenn landsins beittu sér af þunga og press- uðu á ráðuneytið, sjávarútvegsráð- herra og þingmenn sinna kjórdæma. Einnig voru ýmsir einstakUngar í kjördæmunum fengnir til að tala við sína þingmenn. Þorsteinn Pálsson sjávarútvegs- ráðherra viðurkenndi í samtali við DV í síðustu viku mikinn þrýsting frá LÍÚ vegna frumvarpsins. Hann sagðist heldur ekki hafa vanist því að forystumenn LÍÚ verðu ekki hags- muni sína af hórku. Ekki þingmeirihluti Sjávarútvegsráðherra var ekki ljúft að breyta frumvarpinu og láta þannig undan þeim þingmönnum sem vildu verja hag krókabáta og hefðbundinna vertíðarbáta sem sam- kvæmt frumvarpinu fá nú 5 þúsund tonna kvótaaukningu. Hann stóð hins vegar frammi fyrir því að svo mikil andstaða var við það ákvæði frumvarpsins að setja krókabáta á aflamark í báðum þingflokkum stjórnarflokkanna að ekki var meiri- hluti fyrir því á Alþingi. Því neyddist hann til að semja um breytingar. Afstýröum voða „Ég tel það mikilvægasta atriðí þess samkomulags sem náðist um frumvarpið að sjávarútvegsráðherra er heimilt, um leið og hann telur það framkvæmanlegt, að taka upp róðra- kerfi í stað banndaganna. Við vitum aö það er framkvæmanlegt nú þegar og ég tel að það eigi aö framkvæmast í haust. Það þarf ekkert gervihnatta- eftirht. Það er lóðs í öUum höfnum landsins nema fjórum. Því er eftirUt með róðrakerfinu framkvæmanlegt. Þaö sem ég tel aöalatriðið í þessu öUu er að koma í veg fyrir vetrarsókn smábáta samkvæmt banndagakerf- inu eins og hún hefði orðið sam- kvæmt óbreyttum lögum. Við teljum að það hefði verið sUkur voði að við urðum að afstýra því og koma á róðradagakerfi. Þannig færist sóknin yfir á sumarið eins og eðUlegt er. Banndagakerfið virkar einfaldlega þannig að það er verið að mana ofur- hugana og getur ekki endað nema með skelfingu," sagði Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður Vestíjarða, í samtaU við DV um máUð. Aörar breytingar Samkvæmt frumvarpinu eru hert- ar aUar reglur varðandi endurnýjun og úreldingu flotans. Nú er ekki lerig- ur hægt að úrelda gamla vélarvana kláfa og kaupa í staðinn nýtt og öflugt skip. Nú er tekið tiUit til aUra þátta í getu skipanna, þess sem úrelt er og þess sem keypt er í staðinn. Þar er um að ræða vélarstærð, togkraft, lengd og breidd. Þá kemur fram annað frumvarp með sjávarútvegsfrumvarpinu um breytingar á lögum um Þróunarsjóð sjávarútvegsins. Þar er gert ráð fyrir að sjóðnum sé gert kleift að fara að kaupa upp krókaleyfi, eins og hann kaupir upp og úreldir fiskiskip og fikskvinnslustöövar. „Með þessu erum við að koma í veg fyrir að halda áfram aukningu flot- ans og erum um leið að kaupa upp skip. Við erum að minnka flotann þannig að hægt sé að ná utan um þetta svo að innan tíðar geti orðið bærilegt að Ufa við þetta fyrir þá sem aö því stefna," sagði Einar Oddur Kristjánsson. Það er samdóma áUt þeirra þing- manna stjórnarflokkanna sem tók- ust á um þetta frumvarp að niður- staðan sé fyrst og fremst samkomu- lag. Þar standi enginn eftir sem geti hrósað sigri á kostnað annars. í dag mælir Dagfari Mikið var Dagfari feginn að heyra að samgönguráðherra hefði farið til Sádi-Arabíu til að kynna sér pí- lagrímaflug Atlanta þar austur frá. ímyndið ykkur skandaUnn ef HaU- dór Blóndal sem er samgönguráð- herrann á íslandi vissi ekkert um pílagrímaflugið í Sádi-Arabíu? Hann væri aUsendis ófær um að vera ráðherra, hvaö þá ráðherra fyrir samgöngumálum, hvað þá gjaldgengur í ríkisstjórninni. HaUdór er Uka yfirmaður hóp- ferða og hópferðabíla aö þvi marki að það fer enginn í hópferðir á ís- landi nema til séu hópferðabílar og ráðherrann yfir samgóngumálum landsins þarf auðvitað að vera inni í þeim málum. Hann þarf að kynna sér hvernig hópferðir eiga sér stað og hann þarf að sjá til þess að hóp- ferðir eigi sér stað og nú er skoUið á verkfaU sem stöðvar aUar hóp- ferðir í landinu og það er Ult í efni. En hvað gera bændur þá? Auðvit- að aö bregða sér úr landi og kynna sér samgöngumál í öðrum löndum! Þó það nú væri. Ekki er hægt að leysa verkfóll í hópferðum á íslandi nema að vera vel að sér um sam- göngumál í fjarlægum löndum og því lengra í burtu sem löndin eru, því betra. Þess vegna var það Ráðherrann til Sádi bráðnayðsynlegt fyrir samgöngu- ráðherra að bregöa sér til Sádi- Arabíu meðan verkfaU geisar í hópferðamálum á íslandi til aö vita hvað eigi að gera við hópana sem ekki komast með rútunum. TU að mynda senda þá til Sádi og efla pUa- grímaflugið þar í landi. Eitthvað verður að gera til að efla þjóðar- tekjur meðan ferðalangar komast ekki leiðar sinnar hér á landi. HaUdór Blöndal hefur áður farið í utanferðir. Einu sinni fór hann til Jórdaníu í opinbera heimsókn til að kynna sér ferðamarkaöinn þar í landi og þótti engum mikið. HaU- dór hefur tekið sérstóku ástfóstri við arabalöndin og hefur heyjað sér þekkingu á aðstæðum í eyðimörk- inni og honum er annt um pfla- grímana og pUagrímunum þykir eflaust vænt um HaUdór og þess vegna var för hans til Sádi nokkurs konar friðarför. Eða eigum við að segja diplómatísk sendiför til að tryggja öruggar samgöngur í Sádi, meðan óvissan ríkir hér heima í hópferðunum. Frægt er þegar HaUdór leysti hnútinn í Atlanta-deUunni meö því að segja flugmönnunum að þeir ættu engra annarra kosta völ en semja við Atlanta ef þeir vUdu komast til Sádi í vinnu og Atlanta hefur launað HaUdóri greiðann með því að bjóða honum í kynnis- ferð til Sádi til að sjá hvernig til hefur tekist með pflagrímana og feröamáUn þar í landi. Þó það nú væri. Hitt er öUu athygUsverðara að Atlanta hefur ekki borgað ferðina undir ráðherrann, þótt Atlanta hafi eflaust boðið og sýnir það heiðar- leika HaUdórs að hann þiggur ekki mútur eða greiða þótt hann geri öðrum greiða. Nei, Halldór ferðast ekki á kostnað þeirra sem hann gerir greiða heldur borgar hann sjálfur eða þannig sko. Hann lætur ríkissjóð um að greiða ferðakostn- aðinn enda er haft eftir ráðherran- um að hann hafi veriö að kynna sér aðstæður og þetta er mikUl flug- rekstur hjá Atlanta á svæðinu. Þó það nú væri að ráðherrann kynnti sér þennan mikla flugrekst- ur og borgaði sjátfur enda er hér um að ræða þjónustu ráðuneytis- ins sem stjórnvalds! Minna má það ekki vera. Ráðherrann getur ekki ennþá svarað því til hversu hár kostnaöur sé af þessu ferðalagi „enda hefur dæmið ekki verið gert upp". Hvers vegna ættu menn Uka að vera gera upp það dæmi fyrir fram hvað eitt skitið ferðalag kostar, þegar slíkir hagsmunir eru í húfi að ráðherr- ann fái tækifæri til aö kynna sér pUagrímaflugið í Sádi? Ef þjóðin heldur að hún sé að velja sér samgönguráðherra til þess eins að standa í verkfaUs- vörslu vegna hópferða«ða sitja hér á sinni boru yfir engu, þá er það mikiU misskUningur. Samgöngu- ráðherra hefur miklu víðtækara hlutverk og samgöngumál í Sádi- Arabíu og í arabalöndunum yfir- leitt eru hugðarefni og viðfangsefni HaUdórs Blöndals, þó ekki sé til annars heldur en að fylgjast með því þegar flugvélarnar hjá Atlanta taka sig á loft. Og hvernig pUagrím- arnir Uta út. Dagfari

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.