Dagblaðið Vísir - DV - 31.05.1995, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 31.05.1995, Blaðsíða 6
MIDVIKUDAGUR 31. MAÍ 1995 -=T Viðskipti íslenska lambakjötið sem rokselst þessa dagana í New York: Skilaverð til bóndans helmingi lægra en hér - kjötið selt út úr búð i New York á allt að 50% hærra verði en það bandaríska íslenskir sauðfjárbændur fá ríflega helmingi lægra skilaverð fyrir lambakjötíð sem rokselst þessa dag- ana á kynningu í New York heldur en þeir fá hér á innanlandsmarkaði. Verðið í New York er reyndar kynn- ingarverð og líkur á að þaö geti hækkað í ljósi góöra viötakna. Með- alskilaverð af dilkakjöti á innan- landsmarkaði til bóndans er í kring- um 210 krónur/kílóið. Samkvæmt heimildum DV er skilaverð til bónd- ans af kjötinu, sem selt er í New York undir vörumerkinu „All Natur- al Icelandic Lamb", í kringum 100 krónur/kílóið eða ríflega helmingi lægra en fæst hér innanlands. Verðmyndunina á kjötinu má sjá nánar á meðfylgjandi grafi. Miðað er við kjötið komið til hafnar í New York. Þar hefur verðið verið reiknað út frá heilum skrokkum en kjötið er flutt út niðurskorið og frosið í lofttæmdum umbúðum án slaga og bringukolla, eöa um 80% hlutar af hverjum skrokki. Skilaverð gætihækkaö Ari Teitsson, formaður Bænda- samtaka íslands, sagði við DV að góðar líkur væru á að hækka mætti skilaverðið með því að ná niður ýms'- um öðrum kostnaðarliðum. „Við megum ekki gleyma því að hér er um tilraunaútflutning að ræða. Dollarinn er enn veikur um þessar mundir og síðan er spurning hvort við náum einhverri verðhækk- un á kjötinu eftir að kynningu er lokið. Þegar allt er talið gætum við fengið sama skilaverð og bóndinn er að fá á innanlandsmarkaði í dag en það á tíminn eftir að leiða í ljós," sagði Ari. Óskað eftir meira kjöti Eins og kom fram í DV í síðustu Lambakjötiö í New Y ork — verömyndun útflutnings miðað við heilan skrokk — Komiö í höfn til New York: 290 kr/kg* Skilaverö til bóndans: 100 kr/kg Erl. umboöslaun, flutningur og trygging: 40kr/kg Umbúöir og pökkun í sláturhúsi: '70kr/kg * Kynningarverð Umsýslusamningur -við sláturleyfishafa: 80 kr/kg . I ^y Skilaverð til bóndans 210 kr/kg 100 kr/kg Lambakjöt í A innanlands- New York markaði viku er það Cooking Exellence Ltd., fyrirtæki í eigu systkinanna Sigurð- ar Baldvins og Karítasar Sigurðsson, sem stendur fyrir kynningum á kjöt- inu með stuðningi Bændasamtak- anna. Þær hófust í síðustu viku í 15 verslunum Gristede's og Sloan's sem er í eigu Red Apple-keðjunnar. Við- tökur voru það góðar að eigendur Red Apple hafa óskað eftir meira kjöti í 27 verslanir sínar til viðbótar. Að auki hafa Sigurður og Karítas selt islenskt lambakjöt tíl Louis Food Service sem mun dreifa því til nokk- urra þekktra veitingastaða í New York borg. Alls hafa um 12 tonn af þessu lambakjöti farið út og 8 tonn til viðbótar fara á næstu dögum. Sigurður Baldvin sagði við DV að læri af þessu íslenska lambakjöti væri selt á 554 krónur/kflóiö út úr búð sem væri kynningarverð. Til viðmiðunar gat hann þess að sam- bærilegt bandarískt læri væri selt á 276 krónur/kílóið, eða 50% lægra en það íslenska, læri af áströlsku kjöti seldist á 387 kr/kg og þaö nýsjálenska á 401 kr/kg. Hryggur af íslensku lambakjöti er sneiddur niður í kóte- lettur í Bandaríkjunum og selst á 1412 kr/kg út úr búð. Til samanburð- ar er kílóverð af bandarískum kóte- lettum selt á 898 krónur, eða á 36% lægra verði. Þess ber að geta að íslenska kjötið selst þítt eftir að hafa verið frosið í flutningi en samkeppniskjötið er allt ferskt, frá sláturhúsi og á markað. Ari Teitsson sagði að því bæri að fagna ef þetta hátt verð fengisi: út úr búð í Bandarikjunum. Hins vegar mætti ekki gleyma því aö smásölu- álagning og dreifingarkostnaður væri hár þar vestra. Ekki lífrænt ræktað Ekki er um lífrænt ræktað lamba- kjöt að ræöa, eins og haldið var fram í fyrstu, enda slík ræktun varla byrj- uð á íslandi. Um er að ræða kjót sem staðist hefur bandarískar gæðakröf- ur sem hrein náttúruafurð, laus við hormóna eða önnur aukefni. Eins og áður greinir er kjötið selt í New York undir vörumerkinu „All Natural Ice- landic Lamb". Fjögur sláturhús á íslandi hafa fengið svokallaðan „Ameríkustimp- il" og hefur mest komið frá KÞ á Húsavík. Það er Kjötumboðið hf. sem selur síðan kjötið til New York. -bjb Steindauður hlutabréf amarkaður Hlutabréfamarkaðurinn er stein- dauður um þessar mundir. í síðustu viku skiptu hlutabréf um eigendur fyrir 13^7 milljónir króna en það eru helmingi minni viðskipti en vikuna áður. Sl. mánudag fóru aðeins ein viðskipti fram, fyrir 354 þúsund krónur með hlutabréf Haraldar Böö- varssonar hf. Viðskiptí gærdagsins lágu ekki fyrir þegar þetta var ritað. Viðskiptin í síðustu viku voru fyrst og fremst í þremur félögum; Eim- skipi, íslandsbanka og Flugleiðum. Af Eimskipsbréfum var keypt fyrir 3,9 milljónir, 3,5 milljónir af bréfum íslandsbanka og 2,7 milljónir í Flug- leiðabréfunum. Viðskipti í öðrum félögum voru hverfandi. Gengi hlutabréfa hefur haldist svipað ef marka má þingvísitöluna. Vegna frídaga hafa rólegheit ríkt á heimsmarkaðnum. Álið er þar engin undantekning. Verðið hefur engu að síður hækkað ef marka má byrjunar- verð þegar viðskipti.hófust í gær- morgun eftir langa fríhelgi. Stað- greiðsluverðið fór þá í 1813 dollara tonnið. Hækkunin er fyrst og fremst rakin til mikillar lækkunar birgða að undanförnu. Heildarbirgðir eru komnar niður í 887 þúsund tonn en voru 2 milljónir tonna þegar mest var á síðasta ári. Bessi ÍS seldi 152 tonn í Bremer- haven í síðustu viku. Aflaverömætið var 17,5 milljónir króna en-þaö er 114 króna meðalverð á kílóið. Það er betra verð en fékkst vikuna áður. Töluvert minna var selt af fiski úr gámum í Englandi í síðustu viku en verið hefur. Alls seldust 453 tonn fyr- ir 63 milljónir króna. Uppistaða söl- unnar var ýsa. Gengi punds og dollars lækkaði nokkuð fyrir helgi en hefur hækkað eilítið síðan. Hækkunin er þó ekki mikil, enda hefur pundið t.d. ekki verið lægra í íslenskum krónum talið í langan tíma. Japanska jenið hefur hins vegar verið á uppleiö og var sölugengiö komið í 0,76 krónur í gærmorgun. -bjb i Skipasölur I Gámaþorskur [ 200 114.89 200 ~f*j 50 ^E Eimskip Flugleiðir 5 ihwmimii EBSŒa 1150 1100 950, 135, '^"fP ^M Innlánsaukning mesthjáSpari- sjóðiönundar- fjarðar1994 AðáTfundur Sparisjóðs Önund- arfjarðar á Flateyri var haldran nýlega. Þar kom fram aö heildar- itmlán jukust hjá sjoðnum um 24% á síðasta ári og námu 211 mifljóman króna. Þetta reyndist mesta innlánsaukning á meðal banká og sparisjóða árið 1994. í máli Ægís E. Hafbergs sparisjóðs- stjóra kom fram að batnandi hag mætti einkum skýra raeö þeirri ¦ákvöröun sjóðsins 'sL haust að fella niður þjónustugjöld af tékkaviðskiptum. Það hefðívakið mikla athygli og bætt afkomu sparisjóðsins. Útián á siðasta ári jukust um 11% og námu 329 milhönum Sjóðurinn skilaði rekstrarhagn- aði upp á 7,6 railh'ónir sem er 70% aukning frá árinu 1993. Eigið fé jókst um 10% og nam 86,5 miUjón- um í árslok. BlS-hlutfalIið var 33^%. nýsköpunarsjóð námsmanna Ríkissöðrnm ákvað á fundi sín- um í gærmorgun að úthluta ný- sköpunarsjóði námsmanna 5 milljóna króna aukaöárveitingu. Var það að frumkvæði Björns Bjarnasonar menntamálaráð- herra í samræmi við stefnuyflr- lýsingu tíkisstjórnarinnar um effingu sjóðsins. Áður hafði verið úthlutað 20 miHjónum úr sjóðn- um en þær dugðu aðeins til að styrkja um helming þeirra ríflega 200 verkefna sem sótt var um styrk fyrir til sjóðsíns. I tilkyimingu frá Stúdentaráði segir að 5 milJjona króna auka-' fjárveiting muni að öllum líkind- um veita 25 verkefnum til viðbót ar brautargengi og a.m.k. jafn- mörgum stúdentum sumarvinnu. 1,9milljarða vöruskipta- afganguríapríi Verðmæti vöruútflutnings í apríl sl. var 9,1 milljaröur króna og innflutnings 7,2 milljarðar. Vöruskiptin í apríl voru því hag- stæð um 1,9 milharða króna en í apríl 1994 nam afgangurinn 2,4 miUíörðum miðaö viö fast gengi. Fyrstu fjóra mánuði ársins voru fluttar út vðrur fyrir 38,2 milljarða en inn fyrir 30,2 millj- arða króna. Áfgangur var því á vöruskiptunum við útlönd sem nam 8 milhörðum en á sama tíma t fyrra voru þau hagstæð um 11,1 milh'arð. í útflutningi hefur raestu munaö um aukið verð- mæti áis en verömæti sjávaraf- urða og kísujárns hefur minnkað. Greiðslujöfnuð- ur hagstæður um2milljarða Heildargreiðslujöfnuður, sem -endurspeglar breytingu á gjald- eyrísstöðu Seðlabankans, var hagstæður um 2,2 railliarða eftir fyrsta ársfjórðung þessa árs. Það er heldur lakari staða raiðað við fyrsta ársfjórðung ársins 1994 þegar greáslujöfhuðurinn var hagstæöur um 6,7 milljaröa. F3ármagnsjömuður við útlönd fyrstu þrjá mánuði þessa árs var jákyæður um 3,2 miöjarða.- Ir- lendar lántökur námu 14^ tmUj- örðum en afborganir eldrl lána voru 8,9 rtúlíjarðar. Hreint út- streymi vegna verðbréfavið- skipta nara 800 milljónum á sama tima sem er mun mrána en á fyrstaársfj6rðungil994. -bjb X

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.