Þjóðviljinn - 26.02.1977, Blaðsíða 12

Þjóðviljinn - 26.02.1977, Blaðsíða 12
12 — StDA — ÞJÓÐVILJINN Laugardagur 26. febrúar 1977 Umsjón: Magnús H. Gíslason. Starri i Garöi Þakkar laug- vetningum Ég get ekki stillt mig um aö biðja Þjóðviljann að flytja hinum 192 laugvetn- ingum innilegar þakkir fyrir bænaskjalið um ál- verksmiðju til Laugar- vatns, sem þeir sendu Al þingi, ásamt ávarpi til þjóðarinnar, eins og f rá er skýrt í Þjóðviljanum 22. jan. sl. Háðið er beitt vopn í höndum þeirra er kunna með að fara, og í þetta skipti var því fimlega beitt. Ég vona ao tiltæki ykkar hafi opnað augu ýmissa sveita- stjórnarmanna, sýslunefndar- manna og — að mig minnir, — stjórnenda eins verkalýðsfélags á Suðurlandi, að ógleymdum kartöflubændum i Þykkvabænum fyrir þvi, að þeir hafi gert sig að fiflum frammi fyrir alþjóð. Vonandi verður þessi afhjúpun ykkar til þess, að almenningur á Suðurlandi ris upp og afþakkar álver og annan álíka óþverra er- lendra auðhringa, svo sem" ey- firðingar gerðu i haust og hverju byggðarlagi ber að gera. öðru máli gegnir um þá af- glapa á Alþingi, sem gerst hafa ginningarfifl erlendrar stóriðju á fslandi. Fyrir þá verður ekki komið vitinu. Best gæti ég trúað að þeir gengjust upp við ykkar bænarskjal, enda ekki fengið beiðni um álver undirritað af svo mörgum svo vitað sé. Þegár að er gáð er hugmyndin um að reisa svo sem eina álverk- smiðju á Laugarvatni ekki hótinu vitlausari en margt annað, sem þeim aumingja mönnum dettur i hug sjálfum i fullri alvöru. Ég leyfi mér að vona, að mikill meiri hluti ungs fólks á íslandi sé sama sinnis og þið, kæru laug- vetningar, i stóriðjumálum, og sé reiðubúið að fylgja þeirri sann- færingu sinni eftir i verki með öll- um sinum kröftum, þvi mikið liggur við. Þá væri enn von að djarfaði fyr- ir degi i því svartnætti forheimsk- unar, sem grúfir yfir þessu landi og stjórnar þvi. Með baráttu kveðju. Starri i Garði Hvað kostar að hefja búskap í sveit? Oft heyrist um það rætt, að mikið fjármagn þurfi til þess að hefja búskap í sveit og er ekki ofsögum af þvi sagt. i bæklingi, sem Upplýsingaþjónusta landbúnaðar- ins hefur gefið út, eru sett upp tvö dæmi um kostnað við að byrja búrekstur. Er annarsvegar mioað við 400 kinda bú en hinsvegar 30 kúa bú auk nauðsynlegs uppeldis. Kostnaðurinn er þá talinn þessi: Sauðfjárbú Kúabú Kr.. kr. Land.........................................1.000.000- 1.000.000- Ræktun, 30ha.................................3.000.000- 3.000.000- Byggingar....................................9.000.000- 8.500.000- Vélar og tæki ..........................5.500.000- 6.000.000- Bústofn.......................................4.000.000- 2.000.000- 22.500.000.- 20.500.000- fbúöarhus....................................10.000.000- 10.000.000- Alls 32.500.000- 30.500.000- Lán eru fáanleg sem hér segir: Jarðakaupalán.............................. 1.600.000- 1.600.000- Ræktunarlán..................................600.000- 600.000- Byggingar................................... 5.200.000 4.600.000- Vélalán........................................800.000- 800.000- Bústofnakaupalán............................1.232.000- 591.800- 9.432.000- 8.191.800- Ibúðarhúsalán................................2.300.000- 2.300.000- Alls 11.732.000- 10.491.800- Lán % af heildarkostnaði 36 34 1 þéssum útreikningum er við það miðað, að allt sé byggt frá grunni og keypt nýtt. Þótt tölurnar séu ekki alveg nákvæmar þá sýna þær þó nokkurnveginn rétta mynd af fjárfestingarkostnaðinum. Opinber framlög út á ræktun og byggingar eru dregin frá framkvæmda- kostnaði. —mhg Starri i Garði Húmskyggni Virðist fátt til frægðar verða, flokkar blendnir spilin stokka. Tíðum varið illa auði, Eglu þjóð í ríkisdeiglu. öra-tómir hugans heimar - hismi, ryk og spíritismi. Tvísýn menning. Gylfagynning getur haft sig upp á skaftið. E.H.G. Ymislegt bendir til þess að grasköggl- arnir séu verömætari en talið hefur verið Árlega er fluttur inn erlendur fóðurbætir fyrir á þriðja miljarð króna. Það er mikið fé hjá þjóð, sem alltaf býr við gjaldeyris- hungur. Innflutningur á fóðurbæti hefur verið talinn nauðsyn þótt segja megi að það sé ill nauðsyn. En verkun hcyjanna hefur löngum viljað verða misjöfn. ts- lenski bóndinn hefur um of átt hana „undir sól og regni", þótt úr þvi hafi dregið með vaxandi vot- heysgerð og súgþurrkun. Fullyröa má þó.að áfram verði talin nauðsyn á notkun fóðurbætis með heygjöfinni, einkum handa mjólkurkúm, en einnig sauðfé. Sú spurning er þvi brýn hvort við getum ekki sjálfir framleitt okkar fóðurbæti að verulegu leyti a.m .k. og losað okkur þannig við inn- flutninginn. Hafa þá augu manna mjög beinst að graskögglafram- leiöslunni, sem farið hefur vax- andi undanfarin ár og mun, ef svo fer fram, sem horfir, aukast að mun á næstu arum. Til þess að fræðast ögn frekar um þessa framleiðslu leitaöi blaðið til Stefáns Sigfússonar, bú- fræðikanoidats, og lagöi fyrir hann nokkrar spurningar, sem Stefán gaf greið svör við. Fimm verksmiðjur og tvær i undirbúningi — Hvað eru þær verksmiðjur margar, sem vinna kjarnfóður úr islensku grasi? — Þær eru fimm: í Flatey I Austur-Skaftafellssýslu, i Gunn- arsholti, á Stórólfsvelli, Brautar- holti á Kjalarnesi og I Saurbæ i Dölum. — Hverjar eru I undirbúningi? — Hafnar eru byrjunarfram- kvæmdir við tvær verksmiðjur til viðbótar: í Saltvik i Suður-Þing- eyjarsýslu og i Hólminum i Skagafirði. Rétta þarf hlut grasköggl- anna gagnvart innfluttum fóðurbæti — Hvernig hafa kögglarnir reynst til fóðurs? — Þeir hafa reynst vel, svo að það út af fyrir sig hefu'r ekki orðið til þess að draga úr notkun þeirra. Hins vegar hefur sá hængur veriö á, að kögglarnir hafa, samkvæmt þeim efnagreiningum, sem gerðar hafa verið á fóðurgildi þeirra, reynst dýrara fóður en innflutt kjarnfóður. Sá munur hefur að sjálfsögðu staðið notkun kögglanna fyrir þrifum. Við þennan samanburð ber þess þó að gæta, að þar er miðað við gras- köggla eins og þeir gerast upp og œ&g&0Mjgg& Stefán Sigfússon. Rœtt viö Stefán Sigfússon ofan, en ekki einvörðungu þá framleiðslu, sem best er. Það skekkir einnig stórlega niður- stöðu verðsamanburðarins að er- lenda kjarnfóðrið er tollfrjálst, en graskögglaframleiðslan verður að greiöa toll, t.d. af oliu og vélum auk sbluskatts,og er þetta auðvit- að úhæfa. Fóðurgildið meira en reiknað var meö — Bendir ekki ýmislegt til þess að fóðurgildi kögglanna sé meira en talið hefur verið? — Þvi er ekki að leyna, að þó að hallað hafi á kögglana samkvæmt þeim efnagreiningum, sem gerðar hafa verið, þá hafa ýmsir bændur, sem fóðrað hafa á þeim, dregið nokkuð I efa þessar niöur- stöður. Þeir hafa talið, að búféð fóðraðist betur á kögglunum en niðurstöður efnagreininganna bentu til að það mundi gera, og er þá annað kjarnfóður að sjálf- sögðu haft til samanburðar. Og ýmislcgt sem nú er að koma I ljós bendir til þess, að þessir bændur viti lengra nefi sfnu. Það kom i ljós þegar farið var að athuga eldri tilraunir, sem gerðar hafa veriö með gras- köggla og horft á þær frá þvi sjón- arhorni, að um gæti verið að ræða samverkandi áhrif milli gras- köggla og heys.þa bar þeim sam- an um að það virtist fóðrast um 11% betur af kögglunum en ut- reiknað fóðurgildi þeirra sagði til um. En fram að þessu höfðu augu manna beinst meira að þvi hvort það gæti verið að efnagreining- arnar væru rangar, en kögglarnir eru efnagreindir samkvæmt við- urkenndum aðferðum. Þetía var prófað bæði á sauðum, sem þeir eru með á Keldnaholti og svo I til- raunaglasi, þ.e.a.s. bæði in vivo og in vitro. Þessu bar alltaf sam- an þa.nnig að efnagreiningarað- ferðirnar og efnagreiningarnar voru réttar. En svo koma til þessi samverkandi, jákvæðu áhrif þeg- ar fóðrað er með tveimur fóður- tegundum. Og þetta er um 11% þegar um er að ræða grasköggla án Iblöndunar.en að þvi er virðist allt að 20% þegar miðað er við köggla með feitilblöndun. Ná- kvæmari svör við þessu eiga að fást út úr þeirri tilraun, sem nú er hafin. Ef niðurstaðan verður sú, sem við væntum, þá er verðsaman- burðurinn á kögglum og innfluttu fóðri miðað við fóðurgildi, rang- látur gagnvart kögglunum. 1 reyndinni væri þá fóðureiningin t þeim alls ekki dýrari, fremur hið gagnstæða. Tilraunirnar — Þú talar um nýjar tilraunir, sem hafnar séu. Geturðu sagt mér I stuttu máli hvernig þær fara fram? — Já, tilraunirnar eru hafnar á vegum Rannsoknastofnunar landbunaðarins. Þar er borið saman fóðurgildi grasköggla og innflutts föðurbætis, og lýkur þessari rannsókn i Vor. Bornir verða saman annars vegar köggl- ar með heyfóðri og hinsvegar inn- flutt kjarnfóður með heyfóðri. Með heyinu fær einn hópurinn 1 kg. af kögglum, annar 1 kg af inn- fluttum fóðurbæri, þriðji 2 kg af kögglum og fjórði 2 kg. af inn- fluttum fóðurbæti. Þarna er um að ræða geldneyti. Ennþá er auðvitaö of snemmt að fullyrða nokkuð um niðurstöð- ur þessara tilrauna, en ærin ástæða er þó til þess að ætla, að innan langs tima getum við Is- lendingar sjálfir framleitt úr grasinu okkar bróöurpartinn af þvi kjarnfóðri, sem við þurfum á að halda, og er þá mikill sigur unninn, jafnvel þótt ekki rættust að sinni þær vonir, sem hinir bjartsýnustu ala með sér: aö viö getum hafið i'itflutning á gras- kögglum. —mhg

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.