Þjóðviljinn - 26.02.1977, Blaðsíða 18

Þjóðviljinn - 26.02.1977, Blaðsíða 18
— SÍÐA — ÞJÓÐVILJINN Laugardagur 26. febrúar 1977 ¦H Kfalagi* Alþýðubandalagið Akranesi — Góufagnaður Félagar fjólmennið á Góufaghað Alþýðubandalagsins á Akranesi sem haldinn verður iReinþann 26. februar og hefst kl. 19, stundvislega. Kalt borö — mikiö fjör. Aðgöngumiðar seldirf immtudag 24.2. frá kl. 20-221 Rein. Almennur st jórnmálaf undur á f saf irði sunnudaginn 27.2. kl. 3 : Alþýftubandalagiö booar til al- : menns stjórnmálafundar i Góð- templarahUsinu á tsafirði sunnu- daginn 27. febrúar kl. 3 siðdegis. Frummælendur á fundinum eru: 1. Kjartan Ólafsson ritstjóri: — Samfylking alþýðu gegn sam- stjérn peningaaflanna. 2. Lúðvlk Jósepsson alþingis- maður: — Hver á stefnan í . sjávarútvegsmálum að vera? Fundurinn er öllum opinn — Frjálsar umræður — Alþýöu- bandalagið á tsafirði Almennur stjórnmálafundur i Bolungarvfk sunnu- daginn 27.2. klukkan 8.30 um kvöldið. Alþýðubandalagið boðar til almenns stjórnmálafundar i Félagsheimili verkalýðsfélagsins i Bolungarvik sunnudaginn 27.2. n.k. klukkan 8:30 um kvöldið. — Frummælendur á fundinum eru: 1. Kjartan Ólafsson, ritstjóri: — Samfylking alþýðu gegn samstjórn peningaaflanna. 2. Lúðvík Jósepsson, alþingismaður: — Hver á stefnan I sjávarútvegs- málum aö vera? — Fundurinn er öllum opinn — Frjálsar umræður — Alþýðubandalagið. Alþýðubandalagið i Reykjavik ef nir til umræðu um: Framtið byggðar i Reykjavík. Almennur fundur um framtiö byggðar i Reykjavlk verður haldinn miðvikudagskvöld 2. mars i Félagsstofnun stúdenta við Hringbraut. — (ekki laugardag eins og áður auglýst) Frummælendur: Hjörleifur Stefánsson arkitekt , Stefán Thors skipu- lagsarkitekt, Fundarstjóri: Sigurjón Pétursson borgarráðsmaður. Fundarritari: Anna Sigriður Hróömarsdóttir. ABR Alþýðubandalagið i Kópavogi Fundi starfshópsins um skipulags- og umhverfismál, sem ákveðinn var nk. mánudagskvöld 28. febr., er af óhjákvæmilegum orsökum frestað um eina viku. Verður auglýsturi Þjóðviljanum eftir helgina. —Stjórnin. Alþýðubandalagið i Breiðholti. Fjórir umræðuhóp- ar. Breiðholtsdeild Alþýðubandalagsins i Reykjavik er nú að koma á fót umræðuhópum um eftirtalin efni: 1. hópur: Utanrikismál. Umræðustjóri: Loftur'Þorsteinsson. Simi 7 26 24. 2. hópur: Flokkslýðræði: Umræðustjóri: Gunnar H. Gunnarsson. Simi: 7 43 35 3. hópur: Andstæður Isl. þjóðfélags. Umræðustjóri: Guðmundur Agústsson. Simi: 7 46 52. 4. hápur: Verkalýðs- og kjaramál.Umræðustjóri: Guðmundur Bjarn- leifsson. Simi: 7 16 83 Þátttaka tilkynnist til hópstjóra I slðasta lagi fyrir mánudagskvöld 28 . febrúar. Búið að þétta og dæla úr Múlafossi Um miðjan dag i gær var búið að þétta Múlafoss og verið var að dælc úr þvl sjó og að sögn Viggós Maacks, verkfræðings hjá Eimskip, var skipið þá orðið rétt að mestu, en aðeins þarf að flytja til farm, sem kastaðist til við ásiglinguna. t dag heldur Múlafoss áleiðis til Kaupmannahafnar, þar sem farmurinn verður tekinn úr þvi og skemmdir hans kannaðar. Ljóst er að saltfiskur, sem skipið var með hefur skemmst töluvert. Nokkrir gámar voru i skipinu og ekki er ljóst hvort skemmdir hafa orðið á vörum, sem I þeim voru, þ.á.m. rækju. Þegar hafa fjórir aðilar ákveðið að taka þátt i útboöi I viðgerð á skipinu að sögn Viggós. —S.dór Auglýsinga síminn 8-13-33 er Eiginmaður minn Arnþór Einarsson Kópavogsbraut 2 lést 24. febrúar Sólveig Krisfjánsdóttir Myndin sýnir aðalsöngvarana I myndinni um Meistarasöngvarana, Arlene Saunders, og Richard Carrily. t baksýn er Giorgio Toggi. Meistara- söngur Wagners Þriðja óperukvikmyndin seni sýnd verður I vetur á vegum Félagsins Germanlu og Tónleikanefndar Háskóla tslands er Meistarasöngvar- arnir frá Niirnberg eftir Richard Wagner. Vegna lengdar er hún sýnd í tvennu lagi, fyrri hluti (1. og 2. þáttur) i dag 26. febrúar' — og seinni hluti (3. þáttur) yiku siðar, 5. mars. Itáoar sýningarnar verða I Nýja BIó og hef jast kl. 14. Aðgangur er okeypis og ölíum heimill. Meistarasöngvararnir frá Nurnberg er sú ópera Wagners sem hvað mestra hylli hefur notið, enda einna aðgengilegust verka hans. 4,2 miljarða Framhald af bls. 20. um mánaðarmótin mars april, umbúðasamkeppni verður haldin og hugmyndasamkeppni og rit- gerðasamkeppni ýmist hefur verið hleypt af stokkunum eða verður hleypt af stokkunum, en þetta er þó aðeins sýnishorn af þvi starfi, sem „tslensk iðn- kynning" mun beita sér fyrir til loka „Iðnkynningarárs", sem verður I september nk. —úþ Samningunum Framhald af bls. 20. staka áherslu á, að I komandi samningum verði reynt að slá varnagla við ágengni rikisvalds- ins á þann kaupmátt launa, sem tryggður er I upphafi kjara- samnings, svo árangur þeirra verði ekki að engu gerður um leið og þeir taka gildi. Vætnir fundurinn þess að verkalýðshreyfingin beri gæfu til að skapa þá einingu um kröfur sinar er nægi henni til að bera þær fram til sigurs." Þannig Framhald af bls. 8 löggjöfin verði endurskoðuð og skipulagi verðlagsmála breytt þannig, að verðákvarðanir á hin- um ýmsu sviðum verði sam- ræmdar og heildarstjórn komið á hið sundurleita kerfi veröákv- og verðgæslu. Auk- in áhersla verði lögð á öflun gagna um verðlag erlendis og miðlun upplýsinga til neytenda um verð I verslunum hérlendis. Hækkun opinberrar vöru og þjónustu verði takmörkuð við brýnustu rekstrarþörf opinberra fyrirtækja og tryggt að hún verði ekki umfram áætlun sem samningsaðilum sé kynnt fyrir saminga og fram komi bæði hækkunarprósentur og hvenær þær komi til framkvæmda. Væntanleg hækkun búvöru á samningstlma verði kynnt og rikisvaldið skuldbindi sig til þess að sjá til þess, ef á þarf að halda, með niðurgreiðslum eða öðrum hætti, að hækkanir fari ekki fram Ur áætlun. Það sé yfirlýst stefna stjórn- valda að á samningstimabilinu verði ekki heimilaðar verðlags- hækkanir né hækkun á þjónustu- gjöldum né sköttum sem áhrif hafa á verðlag. 5. Ýrasar félagslegar umbætur eru jafnmikil- vægarogkauphækkanir. Ellilaun, örorkubætur og hlið- stæðar lifeyt isbætur hækki I hátt við taxta láglaunafólks I væntan- legum kjarasamningum. Sér- staklega þarf að bæta kjör þeirra einstaklinga sem ekki hafa úr öðru að spila en tekjutryggingu almannatrygginga. Lifeyrisréttindi eru i dag ófull- nægjandi og úrbætur verða að fást hið bráðasta. Þvi verður að hraða endurskoðun lifeyriskerfis- ins I samræmi við samkomulagið um lifeyrismál frá febr. 1976, en bráöabirgöasamkomulag frá sama tima verði endurskoöað og með þvi tryggðar nauðsynlegar breytingar á hag lifeyrisþega eigi siðar en frá miðju ári 1977, sbr. sérstakar tillögur um það efni. Góð húsnæðisaðstaða er grund- vallaratriði fyrir afkomu alls launafólks. Þvi verður aö kref jast þess, að félagslegar ibúðabygg- ingar verði auknar og nauðsyn- legar breytingar gerðar á gild- andi löggjöf um þær, svo og á framkvæmdum til þess að efndir verði á yfirlýsingum rikisstjórna frá 1974 og 1976. Verkalýðssam- tökunum verði tryggö aðild ao, stjórn framkvæmda, allt sbr. sér- stakar tillögur ASt um húsnæðis- mál. Mörgu er ábótavant varðandi vinnuvernd og óhjákvæmilegt er að bæta til muna framkvæmd og eftirlitá þessu sviði. Þá verður að tryggja framgang nýrrar vinnu- verndarlöggjafar I samræmi við sérstakar ályktanir slðasta ASt- þings um það efni. Dagvistunaraðstöðu verður að bæta, þannig að öllum sem þess óska sé tryggð aðstaða til starfa utan heimilis. Hið opinbera verður að auka f járveitingar sin- ar til byggingar og reksturs dag- vistunarheimila. Kveöja Framhald af 16. siðu. er ekki svo fróður að ég geti tiundað hann allan. Ýmsum trúnaðarstörfum gegndi Ellert um sina daga, og kann ég ekki upp að telja. Að HoltsmUla var gott að koma, þvi að þar rlkti mikil hlýja og gest- risni ómælanleg. Hjónin I Holts- múla voru lánsöm I lifinu, eignuð- ust góð börn og tengdabörn, svo og stóran hóp og myndarlegan af "barnabörnum og barnabarna- börnum. Að leiðarlokum þökkum vií hjónin og börn okkar EUert I Holtsmúla liðnar stundir og ljúf- ar. Og hans elskulegu eiginkonu og öllu nánasta fólki og vinum vottum við einlæga samuð. Faðir Hfs og ljóss, leiði hann og blessi. GIsli Guðmundsson Háskalegur Framhald af bls. 9.. gerðar vinnutöflur af færanlegri gerð, sem notaðar yrðu i brautinni eftir þvl sem ástæður krefjast. Rafkerfi allra slfkra taflna, þ.e. fyrir „lausanotkun" i brautinni, skal vera varið með ÞJÓDLEIKHÚSm DVRIN 1 HALSASKÓGI I dag kl. 15. Uppselt. Sunnudag kl. 14. Uppselt. Sunnudag kl. 17. Uppselt. SÓLARFERÐ 40. sýning i kvöld kl. 20. NÓTT ASTMEVJANNA sunnudag kl. 20.30. Fáar sýningar eftir. GULLNA HLIÐIÐ miðvikudag kl. 20. Litla sviðið: MEISTARINN aukasýning miðvikudag kl. 21 Miðasala 13.15-20. LEIKFELAG a2Ii2SJÍ2: ^REYKJAVlKUR *r ¦P5 SKJALDHAMRAR i kvöld, uppselt. Föstudag kl. 20.30. MAKBEÐ sunnudag kl. 20.30 fimmtudag kl. 20.30. Fáar sýningar eftir. SAUMASTOFAN þriðjudaga, uppselt. STÓRLAXAR miðvikudag kl. 20.30 Næst siðasta sinn. Miðasala I Iðnó kl. 14-20.30. Simi 16620. Fundur áhuga- manna um heimspeki Á morgun, þann 27. febr., verður haldinn fundur i Fél- agi áhugamanna um hcim- speki. Eyjólfur Kjalar Emilsson, BA, flytur erindi sem hann nefnir „Ura hiö góöa" og fjallar hann uin siðfræðileg vandamál I heimspeki Platons. Fyrir- lesturinn verður fluttur I Lögbergi, húsi lagadeildar Ht, kl. 14:30 og er öllum opinn. næmri lekastraumsrofvörn, og er I þvi sambandi vlsað til ákvæða b) liðar 343. gr. reglu- gerðar um raforkuvirki, .auk þess sem visað er til annarra ákvæða þeirrar greinar varð- andi önnur atriðið á vinnu- svæðinu. Víða á vinnusvæðinu er mikið af framlengingum (lausa- snUrum) og handlömpum,og er verulegur hluti þessa skemmt eða ónýtt. Allur sllkur bUnaöur, sem skemmdur er, skal fjar- lægöur af svæöinu og honum hent. Endurnýja skal þessar lausa- snUrur og bunað þeirra eftir þvl sem viö á, og skal þess sérstak- lega gætt að allar framlengingarsnUrur hafi virkan jarðtengibUnað (snurur án jarðtengingar skulu allar fjarlægðar). Undir skýrsluna skrifa Arni Guðmundsson og Haukur Arsælsson. Eins og lesendur geta séð af þessari upptalningu er ástandið langt fyrir neðan allar hellur I Slippstöðinni I Reykjavík og til hreinn- ar skammar um ástand á stórum vinnustað skuli vera svona. Þjóðviljinn mun fylgjast vel með hvort rafbUnaður veröur endurnýjaður þar. —GFr H erstöö vaa ndstæöi nga r Herstöðvaandstæöingar í Smáíbúða- Mýra- og Hlíðahverfi Fundur verður haldinn að Tryggvagötu 10 mánudaginn 28. febrUar kl. 20.30. Fundarefni:;| Stóriðja á tslandi.Frummælandi verður Einar Valur Ingimundarson, umhverfisverkfræöingur. Allir velkomnir. Skrifstofa Tryggvagötu 10 Opið 5-7. Sími 17966 GírónUmer: 30309-7 Laugard. 2-«. Elaar Vatar

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.