Dagblaðið - 06.06.1978, Blaðsíða 10

Dagblaðið - 06.06.1978, Blaðsíða 10
10 DAGBLAOIÐ. ÞRIÐJUDAGUR 6. JÚNl 1978. fiýálst, áháð dagblað Útoefandi: Dagblaðið hf. Framkvæmdastjóri: Svekin B. EyJóHsson. Ritstjóri: Jónos Kristjánsson. Frórtanljóri: Jón Birgir Péturs- son. Ritstjórnarfulltrúi: Haukur Hekjason. Skrifstofustjóri ritstjórnar: Jöhannes BeykdaL íþróttir: HaNur Simonarson. Aðstooarfréttastjórar AtJi Stoinarsson og Ómar VokJimarsson. Handrit Asgrfmur Páls- son. Blaðamenn: Anna Bjamason, Asgelr Tömasson, Bragi Skjurðsson, Dðra Stefansdóttir, Gissur Sigurðs- son, Guðmundur Magnusson, HaHur HaHsson, Hekji Pétursson, Jónas Haraklsson, Ólafur Geirsson, Ólafur Jonsson, Bagnar Lár., Bagnheiður Kristjánsdóttir. Hönnun: Guðjðn H. Pálsson. Ljósmyndir: Ami Páll Jöhannsson, BjamlaHur Bjamleifsson, Hörður Vilhjolmsson, Rognar Th. Skjurðs- son, Sveinn Þormóðsson. Skrif slofustjóri: Ólafur EyjóHsson. Gjakikori: Þrainn ÞorieHsson. Sökistjóri: Ingvar Svekisson. DreHing- orstjóri: Már E.M. HaUdorsson. Bftstjóm Siðumúla 12. Afgreiðsla, nskrif tadoild, augfýskigar og skrHstofur ÞvorlioKi 11. Aðatsimi blaðsins er 27022 (10 llnurl. Askrift 2000 kr. a mánuði innanlands. i lausasöki 100 kr. ekltakið. Setning og umbrot Dagblaðið hf. Siðumúla 12. Mynda- og plötugerð: Hilmir hf. SkJumúla 12. Prantun:' Arvakur hf. SkeHunni 10. nærrílagi Skoðanakönnun Dagblaðsins reyndist fara mjög nærri úrslitum borgarstjórnar- kosninganna í Reykjavík. Frávikið frá réttum tölum varð að meðaltali aðeins rúmlega þrjú prósentustig. Það er með því bezta, sem ýtarlegar, erlendar skoðanakannanir ná. Af fimmtán borgarstjórnarsætum gat skoðanakönn- unin aðeins rangt til um eitt. Það var að vísu mikilvæg- asta sætið, er fimmti maður Alþýðubandalagsins fór átta til níu atkvæðum upp fyrir áttunda mann Sjálfstæðis- flokksins. Enda eru skoðanakannanir ekki nógu fínlegur mælikvarði á átta til níu atkvæða mun. Vísir fór hins vegar alveg flatt í sinni könnun. Þar var skekkjan í tölu borgarfulltrúa hvorki meiri né minni en fjórum sinnum meiri. Skoðanakönnunin gat rangt til um fjögur sæti. Sjálfstæðisflokkurinn fékk fjórum sætum minna, Alþýðubandalagið þremur meira og Fram- sóknarflokkurinn einu meira en tölur skoðanakönnunar Vísis fólu í sér. Dagblaðið reyndist þrefalt nákvæmara í prósentu- stigum sínum en Vísir, sem reyndist hafa að meðaltali rúmlega níu prósentustiga skekkju í tölum sínum. Þetta bendir til, að vinnuaðferð Dagblaðsins hafi verið heppi- legri, þótt úrtakið væri minna. Dagblaðið náði lélegustum árangri í spánni um fylgis- aukningu Alþýðubandalagsins, 6,7 prósentustiga skekkju. í stað hinna spáðu 23% gildra atkvæða fékk bandalagið29,7%. Þetta var þó mun skárri útkoma en hjá Vísi, sem gaf bandalaginu 15% gildra atkvæða, aðeins helming hinnar raunverulegu niðurstöðu í kosningunum. Þar var skekkjan hvorki meiri né minni en 14,7 prósentustig. Skekkja Dagblaðsins í spánni um gild atkvæði Sjálf- stæðisflokksins nam 4,5 prósentustigum. t stað 52% í skoðanakönnuninni fékk flokkurinn 47,5% í raunveru- leikanum. Einnig á þessu sviði var útkoman mun skárri en hjá Vísi, sem gaf Sjálfstæðisflokknum 66% gildra atkvæða. Þar var skekkjan 18,5 prósentustig. Ef ekki er miðað við gild atkvæði, heldur alla könnun Vísis, líka þá, sem ekki vildu svara, verður skekkjan þar minni í tölum Sjálfstæðisflokksins, en hins vegar gífur- lega miklu meiri í tölum hinna flokkanna, svo að skekkjan í heild verður svipuð með þeirri reikningsað- ferð. Dagblaðið náði verulega góðum árangri í spánni um fylgi Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins. Skekkjan í útkomu Alþýðuflokksins reyndist ekki vera nema 1,6 prósentustig. í stað hinna spáðu 15% gildra atkvæða fékkflokkurinnl3,4%. Og i spá Dagblaðsins um fylgi Framsóknarflokksins reyndist skekkjan ekki vera nema 0,6 prósentustig. í stað hinna spáðu 10% gildra atkvæða fékk flokkurinn 9,4%. Skýringanna á hinni miklu skekkju Vísis kann sumpart að vera að leita í hinu nána sambandi blaðsins við Sjálfstæðisflokkinn. Þau tengsli hefur almenningur í huga, þegar hann svarar spurningum blaðsins. Að öðru leyti ætti skekkjan að mestu leyti að felast í óhentugum vinnubrögðum blaðsins. Dagblaðsmenn eru að sjálfsögðu ánægðir með að hafa svipaða skekkju og reynist vera í fínum 2.500 manna könnunum erlendis. Sú niðurstaða er blaðinu hvati þess að halda áfram á sömu braut. Ég óskadi eftir leynilegri atkvæðagreidslu 0G MISSTI KOSNINGARÉTTINN Á síðustu stundu var ég sviptur kosningarétti mínum i borgarstjómar- kosningunum 28. maí. Að.minnsta kosti sviptur þeim rétti að greiða leyni- legt atkvæði, þannig að aðeins kjör- stjórnin á staðnum vissi að ég hefði kosið. Öðrum kemur þaðekki við. Þetta var í þriðja skipti sem ég hafði rétt til að taka þátt í almennum kosningum, kaus fyrst 1970. Mér þótti þetta heldur kúnstug athöfn — inni í skólastofunni hverju sinni sat hópur af fólki og krossaði við í bækur sinar. Hvað er nafnið, spurði einhver. Maður svaraði því hátt og snjallt og endurtók jafnvel fyrir einhverja, sem ekki höfðu heyrt. Ekki hafði ég hugmynd um i fyrstu, að þetta fólk væri mestmegnis fulltrúar stjórnmála- flokkanna, sem þarna sætu „af göml- um vana" og eignuðu sér kjósendur með krossamerkingum. Satt bezt að segja var það ekki fyrr en rétt fyrir borgarstjórnarkosning- arnar, að mér varð fyllilega Ijóst hvað var að gerast í kjördeildum. Kratar riðu á vaðið og sögðust ekki lengur Flytjum A rbæjarsafn í Grjótaþorpíd Það er vissulega að bera í bakkafull- an lækinn að ætla sér að ræða um Grjótaþorpið og framtíð þess en í til- efni af nýjum borgarstjórnarmeiri- hluta, sem greinilega ætlar sér ekki að þurrka út allar menjar um fortíð Reykjavíkur, langar mig til þess að leggja orð í belg. Mér hefur sýnzt málið snúast fyrst og fremst um það hvort þarna verður búið eða ekki búið og þá hvernig. Raddir hafa heyrzt um byggingu verzlunarhúsa en ég trúi því varla að menn hafi í alvöru i hyggju að rífa öll þessi gömlu hús og reisa þar verzlunar- og skrifstofuhúsnæði. Svo ekki sé minnztábilastæðin. Hinu er ekki að leyna, og hefur komið fram, að sum þessara húsa eru bölvaðir hjallar, sem í raun hafa ekk- ert gildi, hvorki sögulegt né byggingar- legt og mættú því að skaðlausu víkja. Á svæðinu eru einnig auðar lóðir og svæði sem engum eru til gagns i augnablikinu. Mig langar þvi að stela hér hug- mynd frá Dönum sem leyst hafa mál af þessu tagi með prýði. Það sem fyrir mönnum vakir með verndun Grjóta- þorpsins er varðveizla sögulegra minja og verndun örlitillar vinjar í borg sem annars er byggð í þýzkum steypu- kassastíl og er á mörgum sviðum ljót. Þeir vilja einnig að þarna verði búið. þarna verði lifandi fólk og að reynt yerði að koma í veg fyrir að miðbær- inn gamli tæmist. Miðborgir hafa verið tæmdar víða, með hryggilegum árangri og nægir þar að nefna miðborg Stokkhólms. Danir, þ.e. Árósabúar, hafa hins vegar leyst málið á skemmtilegan hátt, sem við gætum hæglega betrumbætt. í miðborg Árósa, skammt frá mestu verzlunargötunum er slík vin, Den Gamle by. Þar hafa þeir Árósabúar safnað saman húsum af margvíslegum gerðum frá ýmsum tímum alls staðar að af Jótlandi og reist myndarlegt safn sem er orðið einn af meiri háttar ferða- mannastöðum í borginni. Möguleikará aukinni þjónustu hérálandi: Skipuleg upp- bygging data- flutningsrása Samkvæmt spá sem gerð var árið 1972 af samtökum póst- og símamála- stjórna í 17 Evrópulöndum (Eurodata), mun datatrafik, þ.e. flutningur á véltækum gögnum frá tölvum til terminala og öfugt, tífaldast frá árinu 1972 til ársins 1985, (þ.e. vaxa úr 200 í 2000 Terabits/dag). í heild mun trafikin aukast um 17% á árifráárinu 1976 til 1985. Dataflutningur á íslandi Notkun á talsímalínum til data- flutnings hér á landi er fremur lit.il, ekki síst í hlutfalli við notkunina i nágrannalöndunum. Árið 1976 vai" eitt modem (sjá skýringu síðar) í notkun fyrir hverja 600 íbúa í Svíþjóð, en á íslandi var þetta hlutfall eitt modem á hverja 5000 íbúa. Dataflutningi má skipta í föst data- ¦ sambönd og upphringisambönd. Mismunurinn er sá að föst sambönd ganga á leigðum símalinum sem ekki eru notaðar til neins annars en data- flutnings. Upphringisambönd gera hins vegar ekki kröfur til fastra leigu- lína og 'notendur koma á sambandi með upphringingu á venjulegan hátt þegar þörf er fy rir dataflutning. Dataflutningur til útlanda um upp- hringdar línur er ákaflega lítill og tilviljanakenndur. Helst er um slikan dataflutning að ræða þegar verið er að framkvæma eða sýna tengingar í til- raunaskyni við tölvumiðstöðvar eða tölvubanka erlendis. Um nokkurt skeið hefur verið skortur á talsímalínum til útlanda. Scottice strengurinn er þegar fullnýtt- ur og Iceacan strengurinn er einnig mikið notaður. Ekki hefur af þessum ástæðum verið unnt að fá leigðar fastar talsímalínur til dataflutnings þótt eftir því hafi verið ¦ leitað. Einungis Flugleiðir og Veðurstofan hafa fastar talsímalínur eins og áður er getið og fengust þær eftir nokkurt brambolt, en Flugleiðir hafa mikla þörf fyrir tryggt fjarskiptasamband vegna farþegaskráningar sinnar. Veðurstofan hefur nýlega fengið leigu- línu til Bracknell í tengslum við það að nú hefur verið komið upp nýrri og afkastamikilli tölvusamstæðu á Veðurstofunni. Modem Modem er lítið tæki sem þýðir skila- boð tölvu eða tólvuútstöðvar yfir i kóðu sem unnt er að flytja um síma- línu. Modem sem er stytting úr modulatoi-demotulator erþannig tengt rhilli tölvu eða útstöðvar og talsímalín- unnar. Póstur og sími hefur aldrei fengið fjárveitingu á fjárlógum til kaupa á modemum, þrátt fyrir að eftir því hafi

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.