Fréttablaðið - 11.04.2003, Blaðsíða 33

Fréttablaðið - 11.04.2003, Blaðsíða 33
FÖSTUDAGUR 11. apríl 2003 35 ■ Keypt og selt ■ Þjónusta ■ Heilsasmáauglýsingar ■ Skólar & námskeið ■ Tómstundir & ferðalög■ Heimilið■ Bílar & farartæki ■ Húsnæði ■ Atvinna ■ Tilkynningarsími 515 7500 Stórútsala. Daewoo Lanos árg. ‘00, skr. 11. ‘99. Ek. 44 þ. Sk. ‘04. 5 gíra. 1500 vél. Verð 590 þ. stgr. S. 893 5201. Til sölu Mazda LX árg. 1995 ek. 140 þ. km. Fallegur og góður bíll. V. aðeins 280 þ. stgr. S. 864 1300. Econoline 150 XL ‘91 ekinn 143 þús. Ssk., cr.contr. veltistýri, litað gler, kapta- insst. Br f/38” Tveir eig. V. 800 þús. Sími 696 6173. VW Golf ‘98 1400 vél, áhv. 260 þ. Verð 390 þ. Mjög vel með farinn. Uppl. í 696 0922. Ford Taurus árg. ‘96. Ek. 135 þ. Verð 890 þ. Ath. öll skipti. Bílalán fylgir, 340 þ. Góður bíll. Uppl. í síma 896 1965. Nissan Terrano ‘01, 35” hækkun, bein- sk. ek. 48 þ. Og margt fleira. Uppl. í 899 4689. MB-814 árg. ‘92. Verð 900 þ. stgr. Góð- ur bíll. Uppl. í síma 694 7000. Toyota Corolla ‘90 til sölu. Uppl í síma 896-5042 Ódýrt Toyota Carina 2 ‘89, keyrður 175 þ. lítur vel út. Verð 150 þ. Uppl. í síma 660 4497. Bílar óskast Óska eftir bíl á verðbilinu 0-50 þ. Uppl. í síma 845 7750. Óska eftir VW Golf eða Opel Astra. Er með Ford Escort ‘97 ek. 118 þ. ný kúp- ling og ný tímareim, sk. ‘04. og 250 stgr. S: 861 7219. Jeppar Jeep Wagoneer Limited árg’90 til sölu. Ekinn 200 þús. Breyttur fyrir 36”. Ýmsir fylgihlutir s.s. flækjur, loftdæla, GPS loft- net, talstöð o.fl. GOTT EINTAK. Verð 490 þús. Skipti möguleg á ódýrari. Uppl. í s. 696 3552. Húsbílar Mótorhjól Til sölu Kawasaki KX 125 cc. árg. ‘02. Nánast ónotað, eins og nýtt. Einnig til sölu Suzuki TS-X 70 cc. árg. ‘89. Ný- uppgert og í toppstandi. Sk. ‘04. Uppl. í síma 863 8266. Virago Virago Óska eftir Virago 750 eða 1100, lítið keyrt og ekki eldra en 96’ Aðeins toppeintak kemur til greina. Stgr. í boði fyrir rétt hjól. Uppl. í s. 8921572 Óska eftir motorcross hjóli 80-125 cc. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 864 1243. Reiðhjól Tökum að okkur allar tegundir reið- hjóla til viðgerða. Reiðhjólaverkstæði. Faxafeni 14, s. 517 2010. Vélsleðar Til sölu Polaris XC 800 Edge árg. ‘01. Ek. 1.280 míl. 50 mm belti o.fl. Ásett verð 790 þ. Fæst á 585 þ. stgr. Uppl. í s. 897 7766. Kerrur Til sölu 2ja sleða vélsleðakerra, óyfir- byggð. Tilvalin fyrir sumarbústaðaeig- endur. Verð 90 þ. S. 554 0266. Kerruöxlar fyrir allar burðargetur með og án hemla, fjaðrir og úrval hluta til kerrusmíða. Fjallabílar, Stál og Stansar, Vagnhöfða 7, Rvk. S. 567 1412. Vinnuvélar Fjölnota vinnuvél JCB T 165 Robot árg. ‘98 (980.v.s.t), ásamt, göflum og skekkjanlegri tönn. Verð 1.330 þ. án vsk. S. 895 8519. Drifsköft fyrir jeppa, vörubíla, fólks- bíla, vinnuvélar, báta, iðnaðar- og land- búnaðarvélar. Landsins mesta úrval af drifskaftahlutum, smíðum ný - gerum við - jafnvægisstillum. Þjónum öllu landinu. Fjallabílar/Stál og Stansar, Vagnhöfða 7, Rvk. S. 567 1412. Bílaþjónusta Vatnskassar, bensíntankar, pústkerfi, varahlutir og hjólbarðaþjónusta. BÍLAÞJÓNNINN, Smiðjuvegi 4a, Græn gata. S. 567 0660/ 899 2601. Eru perurnar ónýtar? Þurrkublöðin slöpp? Kíktu við hjá MAX1 og við kipp- um þessu í lag. Erum einnig með raf- geyma, smurþjónustu, dekkjaþjónustu og bremsuviðgerðir. Engar tímapantan- ir. Max1, Bíldshöfða, Reykjavík, s. 515 7095, Max1, Tryggvabraut 5, Akureyri, s. 462 2700. Sendum í póstkröfu. Bátar Framleiðum sjó- og vatnabáta, einnig heitapotta með lokum. Plastverk-fram- leiðsla ehf. Símar 423 7702, 861 7713, 861 7714 og simnet.is/evi Aukahlutir í bíla Hjólbarðar Til sölu 4 hálfslitin en microskorin Dick Sebeck 44x15” samtals 60 þ. S. 893 1500. Vertu ÖRUGGUR, lámarks mynsturs dýpt er 1,6 mm. Gúmmívinnustofan Skipholti 35 S:553 1055. Varahlutir Viðgerðir Pústþjónusta, smíði, sala, ísetningar. Kvikk-þjónustan. Ódýr og góð þjónusta. Sóltúni 3. 105 Rvk. S. 562 1075. Húsnæði Húsnæði í boði 2 herb. íbúð til leigu í Graf. langtímal., reykl. Laus strax. S. leigj. 586 2720/ 867 9375, húseig. 899 3011. Til leigu við miðbæinn í einn mánuð falleg 2ja herb. íbúð með öllum hús- búnaði. Laus nú þegar. Uppl. í síma 699 2525. Ca. 50 fm einstaklingsíbúð. Leiga 50 þ. Uppl. í s. 553 2171. Herb. til leigu í vesturbæ Kópavogs m/skápum, ísskáp, örb.ofni, síma- og loftn.tenglum, dyrasíma, stærð ca 10-12 fm. verð kr. 22 þús. á mán. trygging kr. 22 þús. Uppl. 896 5838. LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is Eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Húsnæði óskast Húsnæði óskast í 3 mán. allt fyrirfram, 100% aðilar. Allt að 35 þús. pr. mán. S. 663 1106. Sumarbústaðir Sumarhús til leigu. Enn eru lausir dag- ar og vikur í sumarhúsunum okkar í vor og sumar. Sumarhúsin Signýjarstöðum Borgarfirði. S. 435 1218/ 893 0218. Geymsluhúsnæði Ósa eftir að taka á leigu lítið ódýrt geymslurými. Uppl. í s. 552 3399 og 865 5254. Gisting Gisting í Reykjavík. 2ja m. herb. 3.500. 1 m. herb. 2.500. Svefnpokagisting 1.500. S. 892 2030. Atvinna Atvinna í boði McDonald’s laus störf! Vantar nú þeg- ar nokkra hressa starfsmenn í fullt starf og hlutastörf á veitingastofur okkar við Suðurlandsbraut og Smáratorg. Líflegur og fjörugur vinnustaður, alltaf nóg að gera og góðir möguleikar fyrir duglegt fólk að vinna sig upp. Mjög samkeppn- ishæf laun í boði. Umsóknareyðublöð liggja frammi á veitingastofunum. Óskum eftir tveim smiðum í tíma- bundin verkefni, sumarbústaðasmíði. Uppl. s. 898 4100/ 898 4120. Óskum eftir ábyrgum stúlkum í fram- tíðarstarf við heimilisþrif. Vinnut. 9-17. Eingöngu jákvæðar og vinnusamar stúlkur koma til greina. Uppl. í síma 898 9993 eða arny@heimilisthrif.is Frábært tækifæri fyrir fólk sem vill auka tekjur sínar. Uppl í s. 869 2179 og 697 5850. Verkvaki ehf. Er þetta það sem þú hefur leitað að? www.business.is. Atvinna óskast 54 ára karlmann vantar vinnu. Ýmis- legt kemur til greina. Er iðnmenntaður. S. 567 7901. Maður með vinnuvélaréttindi, meira- próf og skipstj.réttindi óskar eftir vinnu. Uppl. í s. 899 4492. Byggingarfélagið Grunnur getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 847 3330. Tilkynningar Einkamál Konur: 595 5511 (án aukagjalds). Karl- ar: 908 5511 (99,90 kr. á mín.) Spjall- rásin 1+1 Nuddstofan Erotíka. Einstakt nudd og góð þjónusta. Tímapantanir í síma 693 6740. Tapað - Fundið Terta, 1 árs læða, týndist í Laufengi 9/4. Svört og hvít. Eyrnamerkt 6212R. Fundarlaun í boði!S. 846 6075. Spjallrás Rauða Torgsins: Konur: 555-4321 (frítt) Karlar: 905-2222(99,90) Karlar: 535-9954 (kort, 19,90) Rauða Torgið Stefnumót: Konur: 555-4321 (frítt) Karlar: 535-9923 (frítt) Karlar: 905-2000 (199,90) Karlar: 535-9920 (kort, 199,90) Órar Rauða Torgsins: Konur: 535-9933 (frítt) Karlar: 535-9934 (frítt) Karlar: 905-5000 (199,90) Karlar: 535-9950 (kort, 199,90) Sögur Rauða Torgsins: Sími 905- 2002(99,90) Sími 535-9955 (kort, 19,90) Döm- urnar á Rauða Torginu: Sími 908-6000 (299,90) Sími 535-9999 (kort, 199,90)VILTU HÆRRI TEKJUR? NÁÐU TÖKUM Á FJÁRMÁLUNUM! Kynningafundir alla mánudaga og miðvikudaga kl 19 og 21. Ókeypis aðgangur - frítt kaffi Hringdu núna í s. 575 1580 BENZ og BMW, BENZ og BMW. Eigum fyrirliggjandi flesta varahluti í Benz og BMW. Tækniþjónusta bifreiða ehf. Varahlutir og þjónustuverkstæði fyrir þýzka bíla, Hjallahrauni 4 v/ Helluhraun s. 555 0885 - www.bifreid.is ******** 565-9700 ******** AÐALPARTASALAN. KAPLAHRAUNI 11 Húsbíla og Plastþjónustan Húsbílar - Toppar - Bátar Heitir pottar - Tjaldvagnar - Fellihýsi Þjónusta - Breytingar - Viðgerð- irSímar: 423 7935 / 899 7935 / 694 3204 ÞETTA ER ALGER DELLA. Kr. 995 og þú færð myndina af bílnum frítt á Delludögum. Af- greiðsla Fréttablaðsins Suðurgötu 10 er opin mán.-fim. 9-19 og fös. 9-18. Þú færð afsal og tilkynningu um eigendaskipti í afgreiðslunni. TAKTU ÞÁTT Í DELLUNNI. 230-08 Bakkavegur Bergvegur Birkiteigur Greniteigur Kirkjuvegur Vesturbraut Vesturgata Laust frá 14. apríl 230-02 Bjarnavellir Drangavellir Elliðavellir Suðurvellir Vatnsholt 240-04 Baðsvellir Glæsivellir 240-04 Litluvellir Selsvellir Ásvellir 240-03 Austurvegur Hafnargata Maragata Mánagata Mánagerði 240-03 Mánasund Ránargata Túngata Víkurbraut Laust frá 22. apríl 107-03 Hagamelur 113-03 Kristnibraut Fréttablaðið óskar eftir blaðberum í eftirtalin hverfi Fréttablaðið — dreifingardeild – Suðurgötu 10, 101 Reykjavík – sími 515 7520 Einnig vantar okkur dag og næturhlaupara í Reykjavík, nágrenni og á Suðurnesjum. Góð laun í boði, þægileg og hresandi vinna. Frekari upplýsingar í síma 5157520

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.