Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 13

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 13
På denne tid af året er det stenbidder-fiskeriet, der er det mest lønnede, ukiup taimailinerane nipisangniarneK aningaussarsiutaunerpaussarpoK. bl. a. et forslag om en forbed- ring af vandforsyningen og eta- blering af el-forsyning for hele bygden. Efter mit ønske under- søgte byingeniør Aage Høj mu- lighederne for ændring af den eksisterende sommervandforsy- ning til helårsforsyning. Hvis man skal benytte industrianlæg- get hele året rundt, er det nød- vendigt med helårsvandforsyning. Dette vil bl. a. kræve, at man bygger en dæmning til en vand- sø og etablerer el-frostsikring af vandledninger. Ydermere har jeg foreslået, at kommunen ansætter en renovationsmand i Fiskenæs- set. Efter min mening skal ved- kommende klare både nat- og dagrenovation. I Fiskenæsset er der 60 huse, og renovationsarbej- det tænkes udført ved hjælp af trillebør. Det bliver nødvendigt at lave en vej til en renovations- slidsk, og der skal foretages en del sprængningsarbejder. MANGLER KAJANLÆG — Lige ved udgangen af 1967 foreslog jeg, at der blev opført en kutter-kaj i Fiskenæsset. Vi har ganske vist to små kajanlæg, der ejes af staten, men vi må flytte bådene, hver gang der an- kommer et fartøj. Da mit forslag ikke er blevet realiseret, foreslog jeg byingeniøren, at der bliver etableret en pontonbro i vigen udfor KGHs plads — mage til pontonbroen i Vestre Vig i Godt- håb. En sådan bro er billig i an- skaffelse, og at den er velegnet, har man erfaret i Godthåb. — Der findes fem mindre kut- tere i Fiskenæsset, og to fiskere har søgt at skaffe sig kuttere på henholdsvis 36 og 30 fod. Anker- pladsen foran KGHs plads kan vi ikke altid benytte i dårligt vejr. Derfor har vi en anden havn, hvor der findes otte fortøjnings- bøjer. Men vi er ikke tilfreds med udførelsen af fortøjningsarrange- menterne i denne havn. Der er udlagt ca. 250 meter wire fra en lille ø til Fiskenæs-øen. Wiren er alt for let. Bådene svinger alt for meget fra side til side i storm- vejr. I stedet for en wire, skulle man have benyttet en svær an- kerkæde. Ellers skulle man have fortøjet bøjerne til begge sider af vigen. FODBOLDBANEN UDVIDES — Fodboldbanen, der blev ind- viet efteråret 1967, er for smal. Skulle den have de mål, der kræ- ves for en anerkendt fodboldbane, skal den gøres otte meter bre- dere. På forespørgsel svarede GTO, at bevillingerne havde væ- ret alt for små, da banen blev anlagt. Derfor var den blevet alt for smal. Da banen også benyt- tes til turneringskampe i Grøn- lands-mesterskaberne, foreslog jeg på kommunalbestyrelsens 1. kvartalsmøde i år, at banen bli- ver udvidet. Både kommunalbestyrelsesfor- mand Rasmus Berthelsen og by- ingeniør Aage Høj siger, at de omtalte sager vil blive behand- let på kommunalbestyrelsens næ- ste møde, der indledes 20. maj i Fiskenæsset og fortsætter i Godt- håb. Der er en meget stærk for- eningsaktivitet i Fiskenæsset. Blå Kors har for tiden 78 med- lemmer, og foreningens børneaf- deling har 49. De tuberkulose- ramtes forening „Neriut" har 33 medlemmer, og foreningens støt- tekreds har 102 medlemmer. / ANANGNIUTIT KClMIUSSUT Gummiflåde-råd NR. 6 Undersøg hvad der er i nødudrust- ningspakken. Hundested motoren DEN MEST ENKLE OG LYD- SVAGE MOTOR A/S Hundested Motorfabrik 3390 Hundested . Telegramadresse: PROPELMOTOR ADRAGSTED HOL HOF- JUVELERER OG HOP* GULDBMBD <T*S> K0 B E N H AVN jLBREDdADE 17 JT •Xjaammaarisss Grønlandske charms I sølv eller guld modelleret af Cecilie Kleist. Smykker forarbejdes efter op- gave. Vore varer findes i Grøn- lands førende varehuse. kalåtdlit charms sølvil kOltitdlo Ceci- lie Kleistip sanåve plnersautit imfssutit sananeicarsfnåu- put. niorKutigssiavut KalAtdlit-nunine nkivertarfingne nuimanerussune pine- Karslnåuput. Anangnlut gumlussotc - IlitsersQssut NR. 6 ajornartorfingme atugagssat puamfut sunersut misigssukit. Forhandlere og aervlcestationer: tunlnlaissartut lluaKiisenOteicarfluisutdlo: R. F. D. Flådestation Flådeservice v/ N. J. Redlng v/ J. Gadeuard Hols teinsborg Frederikahåb Godthåbs Skibs- & Bådebyggeri Godthåb EILER RAFFEL A-S Vibevej 7, MM København NV Tlf. (ll)Mlin Lufthavn i Holsteinsborg Man regnede med, at der allerede først på sommeren vil være en brug- bar landingsstribe klar, der senere skal udvides til at betjene større fly. Jakobshavn og Holsteinsborg nævnes ofte som egnede til an- læggelse af landingsbaner for konventionelle fly. Direktør V. Lauritsen udtalte således i vin- ter, at Grønlandsfly har været inde på mulighederne for at kun- ne flyve på disse byer. Man ved ikke, hvor langt Grønlandsfly er kommet med overvejelserne, men nu forlyder det, at Holsteinsborg i nær fremtid får landingsbane på privat initiativ. Holsteinsborg avis „PaortoK11 har haft en samtale med forman- den for Holsteinsborg Aerodub, Gert Andersen, der oplyser, at flyveklubben går i gang med at .anlægge en landingsbane, så snart tilladelsen fra ministeriet forelig- ger. Man regner med, at der alle- rede først på sommeren vil være en brugbar landingsstribe klar. Gert Andersen siger endvidere, at der også i sommer bliver opført hangar i forbindelse med banen. FLERE ØNSKER AT FÅ EGET FLY Flyveklubben vil søge dannet et aktieselskab, der skal financiere projektet. To medlemmer af klubben råder over det nødven- dige maskinel og de har tilbudt .at udføre anlægsarbejderne mod betaling i form af aktier. Hvis aktietegningerne forløber til- fredsstillende vil klubben kunne købe det første fly allerede i sommer. Flyveklubben i Hol- steinsborg har nu 100 passive medlemmer og 30 aktive, hvoraf de 25 ønsker at erhverve flycerti- fikat. Flere har givet udtryk for, at de selv senere vil erhverve eget fly. Oprindeligt ville flyveklubben i Søndre Strømfjord anlægge en bane i Holsteinsborg på 500 me- ter til brug for deres egne fly. Men klubben i Holsteinsborg har indgået en aftale med dem om at anlægge banen mod at Holsteins- borg-klubben får tilladelse til at benytte lufthavnen i Søndre Strømfjord. Formanden for klub- ben siger til „PaortoK", at man vil søge tilladelse til at dreje den oprindelige bane oa. 25 grader, da det vil give mulighed for at anlægge en bane på 800 meter, der endda vil kunne forlænges til 1500 meter, altså rigelig til betjening af større fly. Når økonomien tillader det, vil klubben ansætte en flyveinstruk- tør, der samtidig skal virke som flyvemekaniker. Klubben viil li- geledes senere anskaffe mindst een maskine mere. Julut. StranSSteel stålbygninger for fremtidens virksomheder Produktkatalog og brochure fremsendes uforbindende Stran Steel systemet sikrer kortest mulige byggetid. 2500 komponenter giver størst flexibilitet. Større spændv. giver max. udnyttelse pr. m:{. Ændringer og tilbygninger foretages hurtigt og billigt. H.JHANSEIV AKTIESELSKAB Oluf Randrup. Postboks 60. 3900 Godthåb, telefon Godthåb 1395. Vestergade 97-101, 5000 Odense, telefon (09) 11 83 83. LISTER BLACKSTOIME EFFEKTIVITETENS SKYLD 82,5 hk luftkolet Lister Blackstone manne- dieselmotor type HR6MGR2 Luftkølede marinedieselmotorer fra 5,0 -102 hk PEDERS H AAB MASKINFABRIK A/S Telegramadresse: Marmediesel 9)0 0 Brønderslev:Telf.(08) 82 02 55-Telex: 9)49 København, 2730 Herlev: Vesterlundvej 18 Tell.(OI) 94 70 66 Telex: 5565 13

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.