Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 18

Atuagagdliutit - 14.05.1970, Blaðsíða 18
Danske forskrifter bør også i kraft i Grønland Folketingsmand Knud Hertling vender sig mod forceringen af befolk- ningskoncentrationen i de grønlandske åbentvandsbyer. — Man må håbe, at der ikke sker sløseri og forsømmelighed på byggepladserne i Grøn- land. Jeg tror blot, at der er en meget stor risiko for, at det forekommer, siger han. København (RB) — Det vil være uberettiget at stille den seneste tids to kata- strofer i Grønland — eksplosions- ulykken i Godthåb og stormska- derne i Angmagssalik — op ved siden af hinanden og tage dem som et udtryk for dårligt kvalitet og sløseri i byggeriet i den nord- lige del af riget, siger folketings- mand Knud Hertling, der er det ene af de to grønlandske medlem- mer af folketinget. — Der er i stedet tale om et yderst uheldigt sammentræf af begivenheder, som hver især har gjort et voldsomt indtryk i offent- ligheden, tilføjer Knud Hertling. GRØNLAND MANGLER BYGNINGSLOVGIVNING — De danske byggeforskrifter har ikke gyldighed i Grønland. — Det er formelt rigtigt, så meget mere som Grønland mang- ler en bygningslovgivning. Ved planlægningen af moderne byggeri som f. eks. etagehusbyg- geriet i Godthåb, der blev ramt af eksplosionskatastrofen, bliver der imidlertid taget hensyn til bygningsforskrifter og sikker- • • P&M&Ø*'#'**'-.S'*■ Tf*#*'■ - l'<7 7f\' ■ -i • . ■ • • • A ^ Y-yj \ 7 v I \ •- >3 ^ V ifij "V # • . 4 ' • v ' “4 isvi' . |W ’ -:;r - :| ! ' ■ ! / . | i iMY ■ • ‘ C Yv.AV4 , Æ ... Æ /■ /v** • - . • <*. * me Nuvil jea na' hrvsl en Chrysler! uvangåtaoK CHRYSLERertåraiarpunga! CHRYSLER angatdlåmut sumutdlOnlt pitsau- neruaaumik motdrigssaKartitsivoK. CHRYSLER kivfartOaainermigut, nakOsautølmi- gut laumangnåiaautaimigutdlo tamanit aagdliu- vok - ingmlkutdlo teknlkimut ttingasaunik ka- JungernauteKardlune. CHRYSLER Kinerugko aningauasat atordluarnerijsavatit. CHRYSLER har en bedre motor til enhver bådtype. CHRYSLER er overlegen i betjening, atyrke og sikkerhed - med ekstra tekniske raffine- menter. De får mere for pengene, når De vælger CHRYSLER. Importer: SKANDINAVISK MOTOR CO A/S Banemarksvej, Glostrup hedsbestemmelser i det omfang, der er mulighed for det. Om så bestemmelser og for- holdsregler virkelig bliver efter- levet på alle byggepladser i Grøn- land er et andet spørgsmål. Her holder politikernes mulighed for kontrol op, og vi er henvist til at stole på dem, der har opsyn. Direktøren for GTO, Gunnar P. Rosendahl, har nu beordret en undersøgelse. — Er der behov for at få den danske bygningslovgivning i kraft i Grønland? — Dengang, staten var alene om løsning af alle byggeopgaver- ne i Grønland, var behovet for en bygningslovgivning mindre. I dag bliver opgaverne i stadig større omfang overladt til private ■entreprenører, både danske og grønlandske, og mangler en grøn- landsk bygningslovgivning med forskrifter og påbud, skubbes der i virkeligheden et stort ansvar over på entreprenørerne. Kravet om en grønlandsk byg- ningslovgivning melder sig derfor mere og mere, og på dette punkt bør lovgivningsmagten nok skyn- de sig. En grønlandsk lov vil kunne foregribe muligheden for mange fejlinvesteringer. — Kan forsømmelighed undgås i det grønlandske byggeri? — Man må håbe, at der ikke sker sløseri og forsømmelighed på byggepladserne i Grønland. Jeg tror blot, at der er en meget stor risiko for, at det forekommer. Byggeriet i Grønland arbejder under ganske andre vilkår end i Danmark. Byggesæsonen er kort, de fleste steder indskrænket til ■tre af årets 12 måneder. Samtidig skal der gennemføres et omfat- tende program. Alle entreprenø- rer har et voldsomt pres over sig ved denne massive indsats. KATASTROFEN I ANGMAGSSA- LIK BLEV OVERDREVET I forbindelse med stormkatastro- fen i Angmagssalik blev det hæv- det, at de ældre bygninger var FOTO. FOTO. FOTO Film fremkaldes Farve og sort/hvid ARNE JENSEN Boks 624 . Esbjerg bedre bygget end de ny element- bygninger. — Det var vist et tilfælde, at det gik hårdest ud over den del af Angmagssalik, hvor det nye byg- geri hovedsagelig findes. Nogle elementhuse blev stærkt beskadi- get, men andre, f. eks. på radio- fjeldet, kunne godt holde til Pifce- raK’ens rasen. Teknikerne har klart præcise- ret, at byggeriet i Angmagssalik ■har været særlig sikret, fordi man kender den store risiko for de pludselige orkaner fra indlands- isen. Byen kom i februar til at op- leve et uvejr af et omfang, der ikke var forudset. Derfor er det ikke begrundet at tale om for- sømmelser. Ødelæggelserne i Angmagssalik er blevet stærkt dramatiseret, og offentligheden har fået et over- drevet indtryk. Det hed sig, at halvdelen af byen var blevet fuldkommen raseret. Den senere undersøgelse og skadesopgørelse viste, at mellem fem og ti pro- cent af byens huse fik totalska- der. Der var større og mindre ska- der på de øvrige huse. — Blev byen svigtet af de dan- ske myndigheder? — Det kan man ikke sige, Der var omfattende materielle øde- læggelser, og det byen behøvede var håndværkere til at rette ska- derne op. På stedet var der man- ge bygningsmaterialer. Jeg overvejede selv, om jeg skulle tage til Angmagssalik, men lod være — fordi jeg derved må- ske kunne indskrænke rejsemu- lighederne og pladsen i byen for håndværkere. Departementschef Erik Hessel- bjerg og vicedirektør Hans 01- gaard fra GTO kom siden til Ang- magssalik. De kunne så under roligere forhold vurdere, hvilke bevillinger der var brug for. Dette mærke betyder skjortekvalitet i topklasse...! angliQ mærke tåuna isumaitarpoK ilugdleK pitsåussutsimigut nuimanerpåK... ! merne med at huse de mennesker, der ikke er erhvervsmuligheder for i kulminebyen K’utdligssat. — Hvordan er erhvervsmulig- hederne i Østgrønland? — Det vil ikke være muligt at flytte folk fra Angmagssalik til andre bysamfund på Østkysten. Der kan ikke leve flere menne- sker i Kungmiut end der gør, og befolkningen i Kap Dan er alle- rede for stor. Der er heller ikke mulighed for af lave en større udflytning som den, kaptajn Ej- nar Mikkelsen gennemførte ved oprettelsen af Scoresbysund. Derimod har der været held med et eksperiment i de sidste tre år. De fangere, der har ønsket det, er overvintret på fangstpladserne uden faciliteter, uden lægehjælp på stedet og uden mulighed for kirkegang. De har opført fanger- hytter selv og har fundet en til- værelse, der er i større overens- stemmelse med deres inderste jeg end bytilværelsen. UDTYNDING AF BEFOLKNINGEN — Får stormkatastrofen følger for Angmagssaliks fortsatte beståen? — Der mangler i dag rimelige erhvervsmuligheder for en be- folkning af det omfang, der bor i Angmagssalik. Det vil være nød- vendigt med en vis udtynding, og myndighederne vil animere de unge til at søge bort fra Østky- sten for at få en uddannelse uden for byen. Det vil være forkert at over- flytte en del af befolkningen til åbentvandsbyerne på Vestkysten. Der er nemlig stor forskel på Øst- grønlændere og Vestgrønlændere, ikke mindst sprogligt, og der vil være meget alvorlige tilpasnings- problemer for østgrønlænderne i et samfund som f. eks. Godthåb. I forvejen er der store vanske- ligheder i åbentvandsbyerne — foruden Godthåb, Holsteinsborg, Sukkertoppen og Frederikshåb — med at skaffe tilstrækkelig mange boliger til de grønlændere, som animeres til at søge bort fra de mindre samfund langs kysten. Hertil kommer yderligere proble- GAS IKKE FARLIGERE END NOGET ANDET — Har gasinstallationerne i Godt- håb været farlige? — Er gasinstallationerne udført efter forskrifterne, frembyder de ikke risiko for eksplosion. Ved ulykken i Godthåb har vi fået et bevis for, at der er fare på færde, hvis der er fejl i installationerne. Dengang gasinstallationerne i det 'eksplosionsramte etagebyggeri i Godthåb blev besluttet var der vanskeligheder med at skaffe til- strækkelig elektricitet. Det gamle elværk kunne ikke klare en stærkt forøget belastning, og en økonomisk betragtning gjorde, at man valgte gas som opvarmnings- kilde. Siden har forholdene ændret sig. Der er bygget yderligere et elværk i Godthåb, og kapaciteten er blevet større. Samtidig har ud- viklingen gjort, at opvarmning vel elektricitet er blevet billigere. Det er en rigtig afgørelse, grøn- landsminister A. C. Normann traf, om afbrydelse af gasinstallatio- nerne og omstilling til elektrici- tet. IKKE SLUMBYGGERI — Er det fremtidens slum, der opføres i form af etagehusene i de grønlandske byer? — Det har været nødvendigt med mange mindre lejligheder i nybyggeriet for at skaffe tag over hovedet til familier, som eller ikke kunne få noget at bo i. For tre år siden var gennem- snitsstørrelsen af lejlighederne i det grønlandske nybyggeri 52 kvadratmeter. Det er siden steget til 65 kvadratmeter. I Danmark er gennemsnitsstørrelsen til sam- menligning 75 kvadratmeter. Den grønlandske familie er større end den danske, men prog- noserne tyder på, at familiestør- relsen vil gå ned i de kommende år, fordi fødselsoverskuddet bli- ver mindre. Derfor vil denne ud- vikling indebære, at der bliver mere plads pr. person. Byggeriet i de fire åbentvands- byer Holsteinsborg, Sukkertop- pen, Godthåb og Frederikshåb bør ikke forceres så meget som tilfældet er. Befolkningsprogno- serne kommer sikkert også til at tage sig anderledes ud, når vi skal tage hul på den ny femårsperiode fra 1971-72. De mennesker, der allerede bor i de store byer, skal naturligvis have boliger, men vi skal ikke tilskynde så kraftigt til koncen- trationen. Mange bliver fristet til at flytte til Godthåb, hvor der er vanskeligheder i det hastigt vok- sende samfund. Uden tvivl ville de fleste fore- trække at blive boende i deres gamle byer, hvis de var i stand til at få en ordentlig bolig der, slut- ter Knud Hertling. 18

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.