Fréttablaðið - 09.04.2008, Blaðsíða 23

Fréttablaðið - 09.04.2008, Blaðsíða 23
SMÁAUGLÝSINGAR Tölvur Vélar og verkfæri Til sölu ónotaðar rafstöðvar 16 - 20kw í hljóðeinangruðum kassa. Upplýsingar í síma 5657390 milli kl 8:00 og 18:00 Til bygginga Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m2, móta- timbur 1x6 og 2x4, 135 kr og 195 kr/m, H-20 I-bitar 1.135 kr/m, allt verð með vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-7273, Halldór. Dokaplötur óskast keyptar. Uppl. í s. 892 4624. Vinnupallaefni til sölu (notað einu sinni), 60 m 3 hæðir. Til sýnis í Barmahlíð 7, 105 R. Tilboð, s. 8963143. Verslun SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn. Toyota Avensis 2006. Tek í akstursmat og hjálpa við endurtökupróf. S. 863 7493 og 557 2493. HEILSA Baðstaðir Nýtt - Nýtt - Nýtt ! Japanska baðið og veit- ingastaðurinn Gullinský Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. Detox = úthreinsun ofl. Íslenskur matur og kökur á hlaðborði allan daginn. Heimatilbúið og bakað. Opið frá 10-18 alla virka daga. Skúlagata 40 (gengið inn frá Barónsstíg) S. 823 8280. Heilsuvörur 5-7 kíló á 9 dögum. Komdu þér af stað með hreinsiprógrami frá Aloe Vera. S. 6978928 Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896- 4662 www.lifsstill.is Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð- gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval. topdiet.is Rannveig s. 862 5920. Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 899 4183 www.eco.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt. is Nudd Whole body massage Telepone 862 0283. Nudd! Heilnudd, íþróttanudd. Nudd gegn vöðvabólgu. Ódýrt og gott Uppl. í síma 690 8876. (ekki erótískt) Whole body massage Telepone 841 8529. Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s. 616 6469. HEIMILIÐ Heimilistæki Tæpl. 1ára Ariston-No Frost ísskápur/ frysti, stál lítur, 187 cm hár til sölu v. flutninga. V. 45.ooo s. 6934758 Dýrahald Stóru hundagerðin komin aftur. Lengd 340 Breidd 200 Hæð 175 cm verð 42,000 kr. www.liba.is Labradorhvolpar til sölu, ættb.færðir hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. um miðjan maí. Nánari uppl. í s. 822 2118 & 822 0383einnig á www.labbapabbi. dyraland.is Týnd kisa Depill sem er hvítur og gulbrúnn hvarf frá Njörvasundi. Hann er með bjöllu, bláa ól og grænt nafnspjaldi. Þeir sem verða hans varir vinsamlegast hafið samband í 849 3584. Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra- land.is/dyr/66395/ Er með fjóra dísu unga , til sölu 10 þús. stk. S. 699 8469 & 421 5978. Gullfallegir hreinræktaðir Papilon hvolp- ar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s. 863 4028. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Ferðalög Íbúð til leigu í Barcelona. Uppl. www. ibudbcn.blogspot.com og ibud.bcn@ gmail.com Gisting Til leigu á Spáni allan ársins hring, Barcelona, Costa Brava, Menorca, Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www. helenjonsson.ws Hestamennska Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388. Til sölu 6 hesta hús í Hlíðaþúfum í Hafnarfirði. Uppl. í s. 898 6401 / 565 4901 HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Mjög falleg 3 herb. íbúð til leigu í Hfn. S. 565 1045 & 898 7725 & 865 4052. Kjallaraíbúð með húsgögnum,1svefn- herb.+ 2 fullbúin aukaherb. í sameign. Internet,þvottavél,sjónvörp.sólpallur, 150þ.+ trygging.s:8922176 58 fm 2 herb. íbúð í 108 Rvk. til leigu yfir sumarið. 90 þ. á mán. S. 898 8879. Rúmgóð geymsla í risi til leigu er stað- sett í 101 Rvk. Uppl. í s. 695 1730. Til leigu stór 2 herb. íbúð á sv. 109 Rvk. Leiga 125 þ. á mán. Trygging óskast. Uppl. í s. 844 6368. Ný 109 fm 4 herb. íbúð í Norðlingaholti pnr. 110. Laus strax. Leiga 155 þ. á mán. Hússj. og hiti innifalið. Trygging óskast. S. 659 7822. 95 fm 3-4 herb. íbá 2 hæð til leigu í 105 Rvk. Þvottahús & geymsla. V. 150 þ. á mán. S. 861 6760. Uppl. e. kl. 18. Til leigu lítið herb. á sv. 105. Með sam- eig. eldh. og baðh. Uppl. í s. 895 1441. Til leigu er lítið hús í Hnífsdal. Húsið er fullbúið húsbúnaði og húsgögnum og leigist ýmist viku eða helgarleigu. Þó kemur til greina að leigja mánaðarleigu fyrir apríl og maí. Uppl. gefur Erna Stefánsdóttir í s. 844 1259. Geymið auglýsinguna Húsnæði óskast 1-2ja herb. íbúð óskast til leigu. Greiðslugeta 80-110 þ. á mán. S. 690 6188. Óska eftir 2 herb. íb. í Hfj. Skilvísum gr. heitið. Greiðslug. 80-110 þ. Reglusemi. Uppl. í s. 844 7778. Einstaklingur óskast eftir lítilli íbúð, frá næstkomandi mánaðarmótum eða fyrr. Er með langtíma leigu í huga. Öruggar + tryggar mánaðar greiðslur. Beingreiðslur ef óskað er. Uppl. í S. 692 4880. Par óskar eftir 3 herb. íbúð á höfuðb.sv. Greiðslug. 100-120 þús. Uppl. í s. 868 0094 og 844 5500. Atvinnuhúsnæði Til leigu 60m2 atv-lager húsnæði á Malarhöfða í Rvk góð lofthæð uppl. 8966621 Til leigu skrifstofu pláss á höfðanum. Stærð getur verið 80fm, 117fm, eða 180 fm. Laust strax. Verð 1400.- pr. fm. Uppl. gefur Björn 843 6061 eða mail. bjorn@ icecharter.com Sumarbústaðir Sumarbústaðir til leigu (30 mín frá RVK). Heitur pottur og gasgrill. Nánari upplýsingar í síma 898 6107 eða www. nupar.is. Gestahús til sölu Til sölu 25 fm heilsárshús tvö herb./ forst. /bað, mjög vandað og hentar vel íslenskum aðstæðum. Húsið er fullbú- ið að utan og tilbúið til afhendingar. Panilklætt að innan, með raflögnum en án gólfefna og baðinnréttingar. Tilvalið fyrir þann sem vill stækka sumarhúsið sitt. Húsið er til sýnis að Cuxhavengötu 1 Hafnarfirði. Upplýsingar í síma 820 0051. Geymsluhúsnæði Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað- armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum og sendum búslóðirnar. ATVINNA Atvinna í boði Söluturninn Jolli Hafnarfirði. Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu og stundvísu fólki í vinnu. Um er að ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til að vinna á skemmtilegum og líflegum vinnustað þá gæti þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á staðnum. Aktu Taktu Skúlagötu Leitar að þér. Kvöld- og helgarvinna í boði. Skemmtileg vinna á skemmti- legum vinnustað. Góð laun í boði fyrir gott fólk. Allir hvattir til að sækja um. Umsóknir á aktutaktu.is Pípulagnir Faglagnir ehf. óska eftir að ráða vana pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. Uppl. í síma 824 0240, Steinar. Eldhús - Vaktavinna Leitum að aðstoðarmanni við kokkatörf, viljum ráða mann með reynslu af eldhússtörfum. Umsóknir á www.kringlukrain. is & í s. 893 2323. Búr ehf - Vaktstjóri Búr ehf óskar eftir að ráða vaktstjóra með lyftararéttindi. Vaktavinna. Framtíðarstarf. Ekki yngri en 25 ára. Góð Íslenskukunnátta skilyrði. Einnig leitum við af sumar- starfsfólki. Upplýsingar í síma 896 2836 á skrifstofutíma. Umsóknir einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, Grafarvogi. Vörubíla- & Vinnuvélav.st ehf Óskum eftir að ráða til framtíðarstarfa sem fyrst: Bifvélavirkja/vélvirkja eða manni vönum viðgerðum vinnuvéla með meirapróf. Uppl í s. 5884970 Guðmundur Viltu vinna vaktavinnu? Viltu vinna með skóla ? Hlöllabátar Þórðarhöfða óska eftir duglegu fólki í vaktavinnu. Hentar vel með skóla, mikið að gera. Íslenskukunnátta skilyrði. Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 892 9846. Helgarvinna Starfsfólk óskast í NK Kaffi Kringlunni laugardaga og sunnudaga. Uppl. á staðnum og í s. 568 9040 & 693 9091. Bókari - hlutastarf Óska að ráð bókara í fjár- hagsbókhald við vsk uppgjör, afstemmingar, launabókhald og fl. Hlutastarf með möguleika á fullu starfi. Vinsamlega sendið umsókn á netfangið: airhotel@simnet.is Seltjarnarnesbær Umsjón með mötuneyti - afleysing í 4 vikur. Starfsmaður óskast til að hafa umsjón með mötuneyti aldraðra hjá Seltjarnarnesbæ. Starfið felst í móttöku matar og afgreiðslu, frágangi og að útbúa meðlæti með kaffi. Einnig að sjá um innkaup. Vinnutími er frá 11:30 - 16:30 virka daga. Ráðið er tímabundið í starfið í 4 vikur. Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Þóra Einarsdóttir í símum 595 9147 eða 822 9110. Ísbar/Booztbar, Kringlunni. Óskum eftir að ráða í eftirfar- andi starf. Dagvinna á tímabil- inu 8.30-16.30, heilsdags eða hálfsdags starf. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Einungis traust og heiðarlegt fólk kemur til greina. Uppl. í s. 898 7924, Kristinn eða senda umsókn á cyrus@simnet.is MIÐVIKUDAGUR 9. apríl 2008 7 TIL SÖLU

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.