Fréttablaðið - 10.10.2008, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 10.10.2008, Blaðsíða 31
FÖSTUDAGUR 10. október 2008 7 Erum að rýma til hjá okkur - við eigum nokkrar rafstöðvar á góðu verði - 1 stk 2,6Kw/230Volt , 1 stk 4,6Kw/230Volt , 2 stk 5,5Kw/4,1Kw 400/230Volt - Einnig 1 st Gólfsög 405mm blað - Hýsi ehf , Völuteigur 7 , 270 Mosfellsbæ - www.hysi.is , S: 5346050 - 6606055 Bílaþjónusta Hjólbarðar Pirelli. Vetrardekk. 4. stk Vetrardekk 205/155 16“ ekinn 3000 km. Krepputilboð 50% afsláttur verð 15.000 stk. Rúmdýna 180X200 á sökkli fæst gefins á sama stað. sími 893-5163 Varahlutir Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar í VW og Skoda. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Bílapartar ehf S. 587 7659. Eigum mikið úrval af varahlutum í flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ www.bilapartar.is Hreingerningar Hreingerningar ehf. S: 868 5599 Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif Bergþóru, s. 699 3301. Vy-þrif ehf. Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam- eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www. vy.is Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn- ingar ofl. S. 696 3969 og á www. ulfurinn.is Garðyrkja Garðaþjónusta Íslands Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar og öll önnur almenn garðvinna. S. 866 9767. Hellulagnir, smágröfuþjónusta, dren- lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. Sjá nánar á www.sshellulagnir.is Málarar Múrum og málum ! Tökum að okkur múr- og máln- ingarvinnu, stór og smá verk. Örugg þjónusta, vanir menn vönduð vinna. Gerum verðtil- boð þér að kostnaðarlausu. Upplýsingar gefur Sverrir s. 661 7000. Málningarvinna Getum bætt við okkur inniverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896-5758 Málarar Málarar Alhliða málningarþjónusta, hagstæð verð. Fagmennska. S. 615 2016. Ódýr sandspörslun. Ódýr málningar- vinna. Góð og vönduð þjónusta. TS Málun ehf. Sími 663 3393. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Búslóðaflutningar ! Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og aukamenn ef óskað er. Hvert á land sem er. Besta verðið !! Upplýsingar í síma 555 6363. Búslóðaflutningar Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig aukamenn ef óskað er. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Húsaviðhald HVH Verk ehf. Byggingaverktakar Getum bætt við okkur allri almennri smíðavinnu, stórum sem smáum verkefnum. Upplýsingar í síma 864 7414 og 893 0174. Smíðavinna Tökum að okkur alla smíða- vinnu innan sem utan. Uppl. í s. 690 9239. Húsaviðhald! Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Magnhús ehf Alhliða viðhald fasteigna. Trésmíði, múrverk, málningarvinna ofl. S. 847 6391 & 891 9890. Húsaviðgerðir og málun Málum þök, skiptum um bárujárn á þökum og smávægilegar múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Pípari. Getum bætt við okkur verkefn- um uppl. í síma 7704997 RemontMax ehf. Sérhæfa sig í að flísaleggja - sparsla - mála. Einnig viðgerðir á gömlum húsum Komum og gerum tilboð ef óskað er. S. 849 9301 - www.flisa- rogmalun.is Tek að mér alhliðaviðgerðir í heima- húsum og fyrirtækjum, allt frá partket- slípun að peruskiptum. Gunnlaugur s. 824 6692. Pípulagnir Getum bætt við okkur verkefnum í pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 5315. Tölvur Tölvuviðgerðir, vírushreinsun. Yfir 15 ára reynsla, ódýr og örugg þjónusta. S. 821 6839, Stefán. Spádómar Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. 661 3839 - Símaspá Tímapantanir alla daga eftir kl. 16. Rafvirkjun Trésmíði 2 íslenskir smiðir geta bætt við verkefnum - Sérhæfir í gipsvinnu - Uppsettningu á innréttingum - Alhliða innanhússmíðum - Alhliða viðhald - S. 772 8274. 2 smiðir geta bætt við sig verkefnum. Gluggar - hurðir - gólf - parket - gips - tréverk ofl. Margt kemur til greina. S. 892 6958. Önnur þjónusta Til sölu stubbahus.is Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 555 6200. stubbahus.is Stubbastandar Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku- bakkar,bæði standar og á vegg. Standur ehf. S. 842 2535 stubbastandur@gmail. com Gefins Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568. Hljóðfæri Dúndurtilboð! Klassískur gítarpakki frá 12.900 kr. Þjóðlagagítar frá kr. 9.900. Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Til bygginga Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is Óska eftir gifsplötum, milliveggjastoð- um, virocplötum, steinullareinangrun o.fl. gegn staðgreiðslu. Uppl. í síma 8970523 Verslun Heilsuvörur Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is www.perform.is - Mesta úrval landsins af fæðubótarefnum. Herbalife vöruúrval. Pantaðu; daga- munur.is Ásta S. 891 8902. Visa/Euro. Póstsent Nudd Whole body massage Telepone 841 8529. Glæsilegt heilnudd. Uppl. í s. 662 0841. Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. Snyrting Námskeið Spænskunámskeið styrku Námskeið fyrir byrjendur. 16 tímar, kr. 30 þús. Styrkur frá ÞÞ & co. Kr. 8000 Nánari uppl. í s. 899 3760. Dýrahald Hundagalleríið auglýsir Smáhundar til sölu. Kíktu á heimsíðu okkar: www.dals- mynni.is Sími 566 8417 bjóðum visa/ euro raðgreiðslur. Gisting Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. Menorca Mahon, Costa Brava, Playa De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons- son.ws & www.starplus.info Húsnæði í boði Rooms for rent. Long term from 25th august. Tel: 588 5588 or lobby@hot- elvik.is Þjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.