Morgunblaðið - 23.11.2006, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 23.11.2006, Blaðsíða 18
18 FIMMTUDAGUR 23. NÓVEMBER 2006 MORGUNBLAÐIÐ mannauðsstjórnun  "678679:;/"/7 < /<=' 9 4 > ?% -..  !" # "$%&'(!)!* " + ;"" " $      =# $ ' / <"' M $ " % $ /! " ) $1! "R ($H( ,1 /! 9/ S ' OL & " S$ " -4$ <;" S$ " A +<;" S$ " < ""'$$" <#" "$4 & < ""'$$" $ 0 " S$ " " + ;"$' L .$ " S$ " 9/ !"' L & " S$ " -4$ S$ " A + S$ " T $ ! ' !" #$ " S$ "L & " S$ " -4$ S$ " T $ !  $/' <$ " S$ "L & " S$ " -4$ S$ " !(+' T "+!"?<  4/ /  < S$ < !"?< " # $ < +" / + "L T + S" <;" S$ " : 4@ ! > A : 4@ ! - A / !4@ ! >> A : 4@ ! > A / !4@ ! . 4 / !4@ ! > 4 / !4@ ! > A                            C    C   C   > $3" "&1+ " M "+!"?<& /  " > !"?< *:  : >U $# > "; =; E $ . C ,;" : ";G$ 2% =; E &"!"?< A" !"?< M "+!"?<&1+ "C " A% ,C9/ " : A% 9 B: < : A% > "; A% ;! %$# A% >/ " A" $ -'S$&1+ " %C V" $ &1+ " A% ;! >U $# A% ;! % :$;" = %/ $ C ;! >U $ $ C ;! T = "  $!"?< = "  !"?< *E>W B/=: %$ $$ " !"?<&1+ " @ " !"?<&1+ " R " <$"&1+ " " !"?<  " $!"?<&1+ " 90&1+ " !"?<&1+ "   C %&  !" %& M !" %& 9+ $ %& @ " !" %& V" !" %& @ !" %= /< O %= ;! >U $ '  V"!"?< .#" "$4 &!"?< % !"?<&1+ " % " !"?< A" +!"?< A" +!"?< A" +!"?< A" +!"?< %< !" $!"8 !" %< !" 8 " T $ &1+ " @ @ ! ;! >U . O "3  + E" - /&1+ " E" ,;"+ " & E" @#<&&1+ " E" J4 &1+ " E" 9C>"1 & E" @<$4 &1+ " E" - &1+ " "B 3 90&1+ "+ &1+ " 90&1+S$&1+ " .#" "$4 &&1+ " B /" +&1+ " % !"?<&1+ " V"&1+ "  3 M !"?<&1+ " T % !"?<&1+ " T - /&1+ " T - $!"?<&1+ " T 90&1+ " !"?<& T   C % C /'  /' /'  /'                             C C C  C C C C C  C C C C C    C    C C      C  C C C  C  6   C                    C      C  !  C /'  /'  /'   % //$/& '  M + !"?< -- -- : 4@ ! > : 4@ ! > ,< ' S$ + $ N  6  "#"  "$"%"&' (&' )! >D>>        >D>>       ->D>>       >D>>  C C C     ->DE  6  O #< " $ " 3 " / " S$ " " &1+ / + " +" " &' $ / " &1+ / O R4$+ " / + S$ " 3"" ' 0   S$ " 3"" '  " / + '4$+" <; ' >D>> C C    '     ?A3 B/=:  -5 >D>>   C C     B" : 4@ ! > : 4@ ! >> : 4@ ! > : 4@ ! >    B /&   %&1+ " '  B !"?<  3 B /& T C /'  /'  /'       -- -- A -- A -- A                                 C C  C C   C C    C    C C C     C C C C C C C C C C C C O <  O <  O M ' $ *% O <  O <  ;F 4  3 4 4  ->DE         "#"  G 3! ! 9/ % " &1+!4 " 9/ J? " " %?"$? " " ; <"' X! " " " T $ ! " " /' + /' + /' + *  " 1! " & #" " " = " &;" N2%7O %$ "  N=BO 7 " "1 " N7O ,;" " "1 " N,)O %4 " "1 " N%>O >" N>2MO &' )! >D>>  C C     >D>>  C    ->D>>  C    ->D>.  C    >>D>>  C C C C C C C C C >>D>> C C C C   C C C ->DE C C C C '     ?A3 B/=:  -5 O T S$ " < 1! / " " / " < " < $+  ! / ; " &1+ / O = " & #" " " ! " 4"" S$ >D>>  C C    B" *+,-. /012+"3 /"014/",-."564" 257"00 889": 3, "8;;< "3 0 3                     - "C + $  J !;+ ; L %         C C C C        YY               C T + $ "1 / 9J- K 9$ " $ .&  +C $     C C C C  *            $  %  ! < 9< : < 9$;" "; < -< > / <? = " "; < 9:$ "; < .@ M)2B < $ " ! < 0 = < @ !  < A" < A; : . ; < B8. 9$ $ : B $"; / %$" / "C= "+"' .& D " < H! 4 ;3 >S $ < . "; < *:  : "; < ,3 "& < J #/ < J"# / +$ + < T $ + < F 3 3!  %'$ "<? % + " < !+ ?A3 *E>W  %+$ + "+ Vikan sem nú er rétt liðlegahálfnuð hefur verið óvenjuviðburðarík í viðskiptalíf- inu. Gengi krónunnar hefur stöð- ugt veikst og hlutabréf í Kauphöll- inni hafa lækkað og sum nokkru meira en vanalega sést. Þá hafa verið mikil tíðindi af tveimur fé- lögum í Kauphöllinni, sem hafa verið nokkuð áberandi hvort á sínu sviði. Síðast en ekki síst hafa ís- lenskir fjárfestar með formann KSÍ í fararbroddi verið í sviðsljós- inu eftir kaupin á úrvalsdeildarlið- inu West Ham í bresku knatt- spyrnunni. Allt þetta á aðeins rúmlega hálfri viku. Það er bara spurning hvað gerist á þeim tveim- ur virku dögum sem eftir eru af vikunni. Tíðindin af krónunni og af hluta- bréfamarkaðinum virðast benda til þess að aðvaranir erlendra grein- ingaraðila og matsfyrirtækja um ójafnvægi í íslenska hagkerfinu eigi við rök að styðjast. Samfelld lækkun krónunnar og Úrvals- vísitölunnar bendir ekki til annars. Þá hljóta það að teljast tíðindi að hluthafar í jafn umsvifamiklum fé- lögum og Avion Group og Dags- brún ákveði að snúa stefnunni nán- ast um 180 gráður. Hið framsækna Eimskip Nafnbreytingin hjá Avion í hið gamalgróna nafn Hf. Eimskipa- félag Íslands vekur eflaust góðar minningar hjá mörgum. Breytingin hlýtur þó að benda til þess að eitt- hvað hafi ekki gengið upp eins og til var ætlast. Hún vekur hins veg- ar spurningar um hin ýmsu verð- laun sem veitt eru í viðskiptalífinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að evrópsku samtökin Europe’s 500 – Entrepreneurs for Growth hefðu valið Avion Group sem ann- að framsæknasta fyrirtækið í Evr- ópu annað árið í röð. Spurningin er hvort Hf. Eimskipafélag Íslands muni hljóta þessi verðlaun á næsta ári. Allt þetta á aðeins rúmlega hálfri viku. Það er bara spurning hvað gerist á þeim tveimur virku dögum sem eftir eru af vikunni. Morgunblaðið/Rax Viðburðarík vika innherji@mbl.is INNHERJI» Ásta Bjarnadóttir | asta@ru.is Opinber þjónusta og stjórn-sýsla er starfsemi semkrefst mikils mannafla ogframmistaða hins almenna starfsmanns ræður miklu um gæði þjónustunnar og hagkvæmni. Vitað er að ýmis tæki og aðferðir við stjórn- un hafa almennt jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna og auka framleiðni. Þessar aðferðir eru stund- um kallaðar „bestu aðferðir“ í mannauðsstjórnun. En nýtir opinberi geirinn þær hér á landi? Nýleg rannsókn á mannauðsstjórnun í íslenskum fyr- irtækjum og stofnunum (*) bendir til þess að opinberi geirinn standi að ýmsu leyti að baki einkageiranum hvað varðar nýtingu bestu aðferða í mannauðsstjórnun. Hér á eftir fara nokkur dæmi um niðurstöðurnar. Starfsmannastjóri og -stefna Við ákveðna stærð fyrirtækis eða stofnunar er almennt talið æskilegt að skipa sérstakan starfsmannastjóra, sem ber ábyrgð á samhæfingu og framþróun mannauðs- stjórnunar. Samkvæmt ofangreindri rannsókn er að meðaltali 1 starfskraftur í starfsmannadeild á hverja 98 starfsmenn í fyrirtæki eða stofnun hér á landi. Aðeins 44% opinberra stofnana hafa á að skipa starfsmanna- stjóra samanborið við 74% í einkageiranum. Þess ber reyndar að geta að opinberu stofnanirnar voru ívið fámennari en einkafyr- irtækin en þó hafði engin stofnun í úrtakinu færri en 70 starfsmenn. Þegar litið er á tilvist starfs- mannastefnu kemur opinberi geirinn betur út, en 70% op- inberra stofnana hafa sett sér skriflega starfsmannastefnu, samanborið við 59% í einkageir- anum. Hins vegar er algengara að svarendur í opinbera geiranum segi starfsmannastefnuna ekki vera góða lýsingu á raunverulegri stöðu og bendir það til þess að eitthvað skorti upp á innleiðingu. Bestu aðferðir Almennt er það talið til „bestu að- ferða“ í mannauðsstjórnun að skilgreina formlegt mót- tökuferli fyrir nýja starfsmenn. Aðeins 69% opinberra stofnana eru með formlegt móttökuferli, en 91% fyr- irtækja í einkageiranum. Opinberi geirinn sker sig úr öðrum sviðum atvinnu- lífsins í ofangreindri könnun hvað varðar takmarkaða notkun á frammistöðumati, en aðeins 33% opinberra stofnana eru með einhvers konar frammistöðumat fyrir stjórnendur, samanborið við 48% fyrirtækja í einkageir- anum. Í því samhengi má reyndar geta þess að jafnvel í einkageiranum á Íslandi er frammistöðumat mun sjald- gæfara en í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Á sviði þjálfunar og starfsþróunar er mikið rætt um að þjálfun eigi að vera stefnumiðuð, það er nátengd rekstri fyrirtækis eða stofnunar. Til þess að svo megi verða þurfa almennir stjórnendur að vera mjög virkir í mótun fræðslustefnu. Opinberi geirinn sker sig úr í ofan- greindri könnun að því leyti að þar er hlutverk almennra stjórnenda við skilgreiningu þjálfunarþarfa minna en í einkageiranum og opinberi geirinn er eini geirinn þar sem stéttarfélög hafa mælanlegt hlutverk á þessu sviði. Mest afgerandi er munurinn á einkageiranum og op- inbera geiranum þegar horft er á launamál. Mjög lítið er um breytileg laun í opinbera geiranum, það er launa- greiðslur sem eru háðar frammistöðu einstaklings eða hóps á tilteknu tímabili. Aðeins 5% opinberra stofnana nota breytileg laun til að umbuna stjórnendum, á móti 34% í einkageiranum. Einnig er í opinbera geiranum mikið um kjarasamninga á landsvísu, þótt halda megi því fram að skilvirk- ara sé að færa launaákvarðanir nær stjórnendum og starfsfólki. Til mikils er að vinna fyrir op- inberar stofnanir að taka sig á í þessum efnum, því vönduð mann- auðsstjórnun getur leitt til betri þjónustu og hagkvæmari rekstrar í opinbera geiranum ekki síður en annars staðar. (*)Finnur Oddsson, Ásta Bjarna- dóttir og Arney Einarsdóttir (2006). Mann- auðsstjórnun á Íslandi 2006 (skýrsla). Háskólinn í Reykjavík. Tækifæri í opinbera geiranum Höfundur er forstöðumaður við Háskólann í Reykjavík

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.