Morgunblaðið - 30.11.2007, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 30.11.2007, Blaðsíða 4
4 FÖSTUDAGUR 30. NÓVEMBER 2007 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR Eftir Höllu Gunnarsdóttur halla@mbl.is TVÖFALT skattþrep yrði til þess eins að flækja skattkerfið. Það væri afturför enda hefur verið unnið að því markmiði að einfalda skattkerfið síðustu ár. Þetta er mat bæði Árna M. Mathiesens fjármálaráðherra og Péturs H. Blöndals, formanns efna- hags- og skattanefndar Alþingis. Eins og fram hefur komið í frétt- um hefur Starfsgreinasambandið sett fram kröfugerð vegna komandi kjarasamninga og leggur m.a. til að tekin verði upp tvö skattþrep þannig að fólk sem er með 200 þúsund krón- ur og minna í mánaðarlaun greiði að- eins 15% skatt. Árni M. Mathiesen segir það já- kvæða við íslenska skattkerfið hvað það sé einfalt og ekki eigi að flækja það. „En við getum svo sem alveg hugsað okkur að koma almenna skattkerfinu niður í 15% einhvern tímann en það gerist þá í áföngum,“ segir Árni og bætir við að tvö skatt- þrep gætu haft jaðarskattaáhrif í för með sér þegar einstaklingar hækka allt í einu um skattþrep. Eiga ekki að semja lög Pétur H. Blöndal tekur í sama streng og segir að stefna undanfar- inna 15 ára hafi verið að einfalda skattkerfin og minnka undanþágur. „Það hefur leitt til þess að hagnaður fyrirtækja hefur stóraukist og laun hafa stórhækkað,“ segir Pétur og bætir við að tillögurnar um tvö skatt- þrep séu því afturhvarf. „Hins vegar er ég mjög hrifinn af því að menn reyni að hækka lægstu laun og að al- veg sérstaklega sé gætt að þeim hóp- um sem hafa setið eftir í launaþróun og hjálpa þeim sem ekki eru eins grimmir í samningatækninni, oft á tíðum eldra fólk og konur.“ Pétur setur einnig spurningar- merki við að hugmyndir um að breytingar á skattalögum séu settar fram í kjaraviðræðum. „Menn geta samið um eitt og annað í frjálsum samningum en þeir semja ekki lög. Þeir sem vilja breyta skattkerfinu eiga að bjóða sig fram til þings,“ seg- ir Pétur. Tvöfalt skattþrep myndi aðeins flækja skattkerfið Árni M. Mathiesen Pétur H. Blöndal Eftir Helga Bjarnason helgi@mbl.is VERIÐ er að kanna möguleika á uppbygg- ingu seiðaeldisstöðvar sem þjónað gæti öllu matfiskeldi á þorski í landinu. Kom þetta fram í setningar- ræðu Einars K. Guðfinnssonar sjávarútvegsráð- herra á ráðstefn- unni „Stöðumat og stefnumótun fyrir þorskeldi“ sem haldin er í Reykja- vík. Fram kom í er- indi Guðbergs Rúnarssonar, hjá Landssambandi fiskeldisstöðva, að þorskeldið hér er í hægum vexti, fer úr 1.400 tonnum í fyrra í 1.800 til 2.000 tonn í ár enda er þorskeldið óhagkvæmt hér á landi, enn sem komið er. Hins vegar hefur laxeldið hrunið. Á sama tíma er mikil upp- bygging þorskeldis í Noregi. Þar verður sennilega slátrað um 15.000 tonnum í ár og miklar væntingar um framtíðina. Sjávarútvegsráðherra lagði á það áherslu að sækja þyrfti fram í þorskeldinu. „Við verðum að tryggja að við glötum ekki stöðu okkar á alþjóðamörkuðum fyrir þorsk. Sú hætta kann að skapast ef við drögumst aft- ur úr öðrum þjóðum á sviði þorskeldis,“ sagði Einar. Til þess þarf að stórauka seiðaframleiðslu og hvatti ráðherrann til samstöðu um slíka uppbyggingu. „Í seiðaframleiðslunni verður það mark- mið að nást hér á landi að kynbætt eldisseiði fáist á samkeppnishæfu verði gagnvart út- löndum en svo að það takist – eins hitt að þorskeldið verði nægjanlega stórt í sniðum – þarf að koma upp seiðaeldisstöð með um- talsverðri framleiðslugetu, a.m.k. 10 millj- ónir seiða árlega,“ sagði ráðherra. Sagðist hann hafa skipað nefnd til að móta tillögur og framkvæmdaáætlun um uppbyggingu þorskeldis með sérstaka áherslu á að kanna möguleika á byggingu og starfrækslu slíkr- ar seiðaeldisstöðvar sem þjónað gæti allri matfiskframleiðslu í landinu. Morgunblaðið/Brynjar Gauti Þekking Þorskeldisráðstefan er skipulögð af AVS rannsóknarsjóði í sjávarútvegi. Undirbúa seiðastöð                    NÚ þegar desembermánuður er að ganga í garð er loksins kominn tími til að kveikja á jólaljósum þó kaupmenn hafi margir tekið forskot á sæluna. Sveinn Yngvi skreytti trén við Ingólfstorg í gær og um kvöldið voru tendruð jólaljós á grenitrjám Skógræktarfélags Reykjavíkur í miðborginni. Starfsmenn OR skreyta miðborg Reykjavíkur Morgunblaðið/Brynjar Gauti Jólaljósin lýsa upp skammdegið SAMKVÆMT drögum að frumvarpi um breytingar á samkeppnislögum verða ákvæði laganna um samruna fyrirtækja styrkt og ákvæðið fært nær reglum Evr- ópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðis- ins. Í frumvarp- inu er m.a. kveðið á um að samruni skuli ekki koma til framkvæmda fyrr en Sam- keppniseftirlitið hafi fjallað um hann. Björgvin G. Sigurðsson viðskipta- ráðherra sagði í gær að nokkuð hefði verið rætt um hvort veltumörk til- kynningarskyldra samruna, þ.e. samanlögð velta þeirra fyrirtækja sem um ræðir, væri of lág. Í drög- unum er ekki lagt til að lækka mörk- in en að sögn Björgvins byggist það á þeirri skoðun að á þeim smáa markaði sem Ísland er og þar sem samþjöppun sé mjög mikil, sé ekki rétt að hækka mörkin. Í greinargerð með frumvarpinu er bent á að þegar átti að sameina Aðalskoðun og Frumherja hefði veltan aðeins verið örlítið fyrir ofan mörkin. Af samrun- anum varð ekki en ellegar hefði fyr- irtækið haft 100% markaðshlutdeild. Ákvæði um samruna styrkt Björgvin G. Sigurðsson Pantaðu áskrift á veffanginu icelandreview.com eða í síma 512 75 75 ICELAND REVIEW hefur í meira en 40 ár verið eina tímaritið á ensku um Ísland og Íslendinga. Blaðið er þekkt fyrir frábærar ljósmyndir af stórbrotnu landslagi en það er fleira íslenskt en landslagið og fornsögurnar. Blaðið fjallar líka um strauma í viðskiptum, menningu, vísindum og stjórnmálum. Vinsæl jólagjöf Gjafaáskrift að Iceland Review er vinsæl jólagjöf til vina og viðskiptavina erlendis. Með því að gefa áskrift að blaðinu tryggja menn að vinirnir fylgist stöðugt með á Íslandi, auk þess sem blaðið minnir á gefandann fjórum sinnum á ári. Áskrift kostar aðeins 3.400 kr (2.982 án vsk). Innifalinn er sendingarkostnaður til útlanda. gjafabréf Hverri áskrift fylgir gjafabréf sem sent er til viðtakenda þar sem fram kemur hver gefur. Auk þess sendum við nýjum áskrifendum litla bók að gjöf, Memories of Reykjavík, með ljósmyndum eftir Pál Stefánsson. Iceland Review icelandreview.com g j a f a á s k r i f t TVÍTUGUR karlmaður var í Héraðs- dómi Suðurlands í gær dæmdur til þess að greiða 10 þúsund krónur í sekt fyrir að henda pylsu og pylsu- bréfi út um glugga á bifreið sem hann var farþegi í. Var maðurinn ákærður fyrir brot á lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélagið Árborg og þess krafist að hann yrði dæmdur til refsingar. Ákæran snerist um að hinn ákærði hefði að kvöldi 1. október sl. hent pylsu og pylsubréfi út um glugga á bifreiðinni á bílaplani á Selfossi. Taldist brot ákærða varða við 18. grein, sbr. 2. mgr. 51. gr. lög- reglusamþykktar fyrir sveitarfélagið Árborg. Dómari taldi sannað að ákærði hefði framdi brot það sem greindi í ákæru. „Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar,“ segir í dómnum. Sekt ber að greiða innan 4 vikna eða ákærði sæti 2 daga fangelsi. Sekt fyrir að henda pylsu út um bílglugga ♦♦♦ „ÞETTA eru stórkostlegar fréttir fyrir okkur sem höfum árum sam- an barist fyrir uppbyggingu urr- iðastofnsins í Þingvallavatni,“ seg- ir Össur Skarphéðinsson, líffræðingur og iðnaðarráðherra, um þær fréttir að náttúruleg urriðaseiði hafi fundist í Efra- Sogi. Frá árinu 1999 hefur Veiði- málastofnun rannsakað seiða- stofna í Efra-Sogi, rannsóknirnar eru liður í umfangsmiklu vöktun- arverkefni í Soginu, sem unnið hefur verið fyrir Landsvirkjun, og í haust fundust í fyrsta skipti síðan þessar rannsóknir hófust nátt- úruleg urriðaseiði. Vangaveltur hafa verið uppi um hvort seiðin geti verið upprunnin úr hrygningu urriða í útfalli Þingvallavatns frá haustinu 2006. Rétt ofan útfallsins fundust einnig náttúruleg urr- iðaseiði, þau voru sumargömul og tveggja ára. „Í Efra-Sogi var stórvaxnasti urriðastofn sem heimildir eru til um í Evrópu og þar með heim- inum,“ segir Össur. Sá stofn hvarf algerlega þegar stíflan samhliða Skarð í stífluna nauðsynlegt Landsvirkjun hefur gert til- raunir með að bera möl í svæðið og setja niður seiði. „Það virðist sem þetta sé núna farið að bera árangur, þess vegna finnst mér að nauðsynlegt sé, í ljósi þessara frá- bæru tíðinda, að menn ráðist í það að gera skarð í stífluna,“ segir Össur. Þingvallanefnd vilji Lands- virkjun í verkið. „Ég tel að henni beri skylda til þess og hef fullan hug á því að beita mér fyrir því bæði sem iðnaðarráðherra og Þingvallanefndarmaður að þetta verði gert núna.“ Skv. framtíðar- stefnu nefndarinnar á m.a. að taka upp viðræður við Landsvirkjun um að gera skarð í stífluvegginn til að hleypa því vatni sem fellur yfir hana og undir í gegnum þetta skarð. Að sögn Össurar hefur Veiðimálastofnun sett fram mjög góðar hugmyndir um hvernig þetta megi gera. „Markmiðið er að fá urriðann í Þingvallavatni til að ganga niður í ána og taka upp hrygningu þarna aftur.“ Steingrímsvirkjun var byggð 1959. „Menn hafa verið að berjast fyrir því síðan að ná stofninum upp aftur,“ segir Össur. Þegar stíflan var byggð brast bráða- birgðastífla í aftakaveðri 17. júní. „Þá sópaðist öll mölin í burtu,“ segir Össur. Urriði þarf möl í botni til að grafa niður hrognin í nokkurs konar gothreiður. „Mölin verndar hin frjóvguðu hrogn og jafnframt þarf að leika nægilegur straumur um malarsteinana til að hrognin fái súrefni og úrgangur frá þeim skolist í burtu,“ útskýrir Össur. Fagnar náttúrulegum urriðaseiðum í Efra-Sogi Morgunblaðið/Einar Falur Þingvallavatn Náttúruleg urr- iðaseiði hafa fundist í affallinu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.