Fréttablaðið - 16.11.2010, Blaðsíða 23

Fréttablaðið - 16.11.2010, Blaðsíða 23
BÍLAR & FARATÆKI Þarftu að kaupa eða selja bíl? Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. www.bilauppbod.is sími 522-4610 Bílauppboð - Krókur Sími: 522 4610 http://bilauppbod.krokur.net ARCTIC CAT F 1000. Árg. 2007, ekinn 2 þ.km, Tvígengis, Verð 1.100. þús. Skipti á bíl mögulegt. Rnr.129343 Óskum eftir fleiri sleðum á skrá og á staðinn. Höfðabílar Fossháls 27, 110 Reykjavík Sími: 577 4747 Óskum eftir bílum á staðinn og á skrá. www.hofdabilar.is SÖLULAUN FRÁ AÐEINS 17.500KR VILTU SELJA BÍLINN ÞINN FYRIR LÍTIL SÖLULAUN FYRIR AÐEINS 17500KR EF BÍLLINN KOSTAR UNDIR 1MILLJÓN Á DÝRARI BÍLUM ERUM VIÐ LÍKA MEÐ BESTA VERÐIÐ ÞÚ ÞARFT AÐEINS AÐ SKRÁ BÍLINN Á BIFREIDASALAN. IS OG SENDA MYNDIR AF BÍLNUM Á BIFREDASALAN@BIFREIDASALAN.IS MIKIL EFTIRSPURN AF BÍLUM UNDIR MILLJÓN Bifreiðasalan Stórhöfði 15, 112 Reykjavík Sími: 577 4400 www.bifreidasalan.is Land Rover Range Rover Supercharged, árg. 2007, ek 81þús.km, sjálfsk, dráttar- beisli, Einn með öllu og lítur mjög vel út! Umboðsbíll, Ásett verð 9690þús.kr, er í salnum hjá okkur, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Til sölu Opel Astra árg. ‚98. Ek. 160 þ. Stgr. v. 300 þ. S. 695 3836 / 557 5323. Til sölu Renault kangoo árg. ‚01. Ek. 125.þ með dráttakúlu. Nýskoðaður. Fæst á 320.þ stgr. Þarfnast smá lagfær- inga. Uppl. í s. 860 3747. 0-250 þús. Tilboð 175 þús. Daihatsu Chared 1500, sjálfskiptur. Árg. ‚98. Ek. 100 þ. Sk. ‚11. S. 891 9847. !!! Sjálfskiptur !!! Hyundai Accent árg ‚97, sjálfskiptur, 4 dyra, ekinn aðeins 135 þús , bíllinn er ný skoðaður og í fínu standi, eyðir mjög litlu og góður í snattið, Tilboðsverð aðeins 250þús, uppl í s:659-9696 TILBOÐ 190 ÞÚS! Kia clarus 2.0 árg.‘99 ek. 125 þús. skoð- aður 2011, beinskiptur ásett verð 390 þús. TILBOÐ 190 ÞÚS! S.841 8955. 250-499 þús. Tilboð 250þús Lancer 4X4 1600 station, sk. 2011 ný kúpling, ný tímareim. ek. 225þús. Verð 250þús. Uppl. s. 659 3459. TILBOÐ TILBOÐ!!! Mitsubishi Carisma 1600 Sport árg.‘00 ek.140 þús. sjálfskiptur, skoðaður 2011, góður bíll sem eyðir litlu! ásett verð 580 þús. TILBOÐ 420 ÞÚS. S.841 8955. Bílar óskast Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25- 250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. s. 615 1810 Kaupi bilaða bíla Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar, svona ca. 20-200 þús. sími 896 6744. Vantar bíl, 0-200 staðgr. Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. Jeppa, fólksbíl. Má vanta smá lagfær- ingar. Sími 857 9326. ÓSKA EFTIR BÍL Á 0-150 ÞÚS STGR! Óska eftir bíl á 0-150 þús stgr. má þarfnast lagfæringa s. 659 9696 !!! 0-250þús staðgreitt !!! Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, skoða allt. Hringdu í síma 691 9374 . Óska eftir vel með förnum, vel dekkj- uðum bíl í góðu ásigkomulagi, spar- neytinn og má ekki kosta meira en 250 þús. fyrir unga stúlku sem var að fá bílpróf. Svör sendist Fréttablaðinu merkt „Guðný Rós“. Jeppar FORD EXPEDITION EDDIE BAUER ‚98 Einn með öllum lúxus.Verð 1.190 þús. skipti skoðuð, s. 615-2500 Pallbílar Ford F350 árg ‚03. Ek. 61 Þ.km. Tvöf. aftan. Sérsmíðaður galv. pallur. 270x235cm. Mjög góður bíll! Verð 2,5 millj. Uppl. í s. 864 3000. Mótorhjól Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala í hjólum. Komdu við, láttu okkur ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir þig. Það er alltaf kaffi á könnunni. Harley-Davidson umboðið Grensásvegi 16, 108 Reykjavík Sími: 510 9090 http://www.harley-davidson.is Fjórhjól Til sölu Polaris Sportsman 450. Árg. 2006. Torfæruskráð. Ekið aðeins 1180 km. Hefur fengið topp viðhald, drátt- arkúla, vindhlíf á stýri. Hátt og lágt drif 4x4. Verð 790.000.- Kerra getur fylgt fyrir 50.000. Uppl. í 617 5460. Reiðhjól Kría Hjól Eina sérhæfða hjóla- smíðastofa landsins! Alhliða hjólaviðgerðir - Sérsmíðum hjól -Gerum upp hjól Fagþjónusta á góðu verði Kría Hjól - Hólmaslóð 2 s.659 159 eða 664 6440 kriacycles.com Vinnuvélar LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR Í HVERS KYNS HÍFINGARVINNU. DS- LAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.is Til leigu skotbómu lyftur/lyftarar 15.5 og 22m ,12m. Góð verð s: 660 1704. Til sölu 28 tonna beltavél ‚97 ek. ca. 7400 tíma. Einnig furukafa fleygur, 2.3 tonn og ca. 12-15 ára gamlir og monta- bert 501, ca. 1 tonn. S. 892 5309. Bílaþjónusta Flutningar, partý, hóp Höfum sendibíla, 9 og 14 manna bíla til leigu sem og allar aðrar helstu gerðir bifreiða. Sendibíll 6.900,- dagurinn. 9 manna 16.000,- dagurinn. 14 manna 29.900,- dagurinn. Ótakmarkaður kíló- metrafjöldi og tryggingar innifaldar. Cheap Jeep, 562-6555, www.chea- pjeep.is. Öll almenn bílaþjónusta Umfelgun og dekkjasala 1250kr. per dekk, get umfelgað á kvöldin og um helgar ekkert aukagjald. Er einnig með almenna viðgeraþjónustu, járnsmíði og bílavörur til sölu. Uppl. s. 853 3340. Hjólbarðar Dekk og felgur í ýmsa bíla. Upplýsingar í síma 896 8568. 4 Nelgd Jeppadekk til sölu , stærð 235-75 R15. Nánast óslitin. Uppl. í s. 841 1495. Varahlutir Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. VW, Skoda, Audi, varahlutir og viðgerðir S: 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum okkur einnig í viðgerðum á sömu teg- undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta- torg.is 565-6020. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Varahlutir, dekk og felgur í ýmsa bíla. S. 896 8568. partabílar.is 770-6400 Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 98-03, dodge carvan 97, dodge neon 01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99- 01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, primera 99. Kaupum bíla í niðurrif. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Partahúsið - S. 555 6666 VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð- ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.‘05. Musso og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði. ÞJÓNUSTA Sendibílaþjónusta Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Garðyrkja Framleiðum gróðurhús úr járni og tré, frá 0.5fm og uppúr, allt eftir þínum óskum S: 892 5495 G&G. Málarar Málningaþjónusta Reykjavíkur 20% afsláttur fyrir eldri borgara, öryrkja og húsfélög. Fagleg vinnubrögð. Margra ára reynsla. Fáðu tilboð strax í dag, þér að kostnað- arlausu. Haukur, S. 777 3374. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is Þjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.