Fréttablaðið - 16.11.2010, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 16.11.2010, Blaðsíða 4
4 16. nóvember 2010 ÞRIÐJUDAGUR AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is GENGIÐ 15.11.2010 GJALDMIÐLAR KAUP SALA HEIMILD: Seðlabanki Íslands 205,02 GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR 112,32 112,86 180,60 181,48 152,90 153,76 20,509 20,629 18,72 18,83 16,277 16,373 1,354 1,362 174,84 175,88 Bandaríkjadalur Sterlingspund Evra Dönsk króna Norsk króna Sænsk króna Japanskt jen SDR FRÉTTASKÝRING Hvað veldur óánægju meðal fram- bjóðenda til stjórnlagaþings? Stór hópur frambjóðenda til stjórnlagaþings er afar ósáttur við hversu litla kynningu mál- staður frambjóðenda hefur fengið í aðdraganda kosninganna. Skor- að hefur verið á Ríkisútvarpið að sinna lýðræðislegu hlutverki sínu og kynna frambjóðendurna fyrir almenningi. Samkvæmt heimildum Frétta- blaðsins hefur orðið til vísir að nokkurs konar hagsmunasamtök- um frambjóðenda á netinu, þar sem nærri 200 af 523 frambjóð- endum hafa skipst á skoðunum um fyrirkomulag kosninganna á lokuðum póstlista. Þar hafa bæði stjórnvöld og fjöl- miðlar, sérstaklega Ríkisútvarpið, verið harðlega gagnrýnd fyrir að sinna ekki kynningu á kosningun- um og frambjóðendum betur. Sendingar frá fjölmiðlum til frambjóðenda þar sem þeim er boðið að kaupa auglýsingar í miðl- um sem lítið hafa fjallað um kosn- ingarnar hafa hleypt illu blóði í hluta frambjóðenda, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Hópur þeirra hefur þegar skrif- að undir áskorun til Ríkisútvarps- ins um að sinna lýðræðishlutverki sínu og upplýsa kjósendur um stefnumál frambjóðenda. Ekki náðist í Pál Magnússon útvarps- stjóra í gær til að bera þessa áskorun undir hann. Frambjóðendur sem rætt hafa þessi mál á póstlistanum hafa margir hverjir lýst áhyggjum sínum af kosningaþátttöku. Vísað hefur verið til skoðanakönnun- ar MMR, sem sýndi að aðeins tæplega 55 prósent voru búin að ákveða að kjósa. Til að bregðast við þessu hafa frambjóðendurnir rætt um að kaupa sameiginlega auglýsingar þar sem fólk er hvatt til að nýta kosningarétt sinn í þessum mikil- vægu kosningum. Guðrún Pétursdóttir, formaður stjórnlaganefndar, segir áhyggju- efni ef fáir ætli sér að kjósa. Hún vonast til þess að áhuginn glæðist þegar kynningarefni stjórnvalda berst kjósendum. „Það er mjög brýnt að fólk noti kosningarétt sinn, þetta er tæki- færi fólks til að hafa áhrif,“ segir Guðrún. Hún tekur ekki undir áhyggjur sumra frambjóðenda um að kynning á þeirra stefnu- málum sé ónóg. Hún bendir á að kosningavefur stjórnvalda, kosn- ing.is, sé vel upp settur og skýr, og einkaaðilar hafi tekið sig til og sett upp kosningavefi. Byrjað var að dreifa kynning- arefni stjórnvalda í gær. Hjalti Zóphóníasson, skrifstofustjóri í dómsmála- og mannréttindaráðu- neytinu, segir að sendur verði 96 síðna litprentaður bæklingur á öll heimili, auk þess sem hver kjós- andi fær sýnishorn af kjörseðli. Spurður hvort stjórnvöld hafi gert nóg til að kynna frambjóð- endur segir Hjalti að stjórnvöld hafi sinnt skyldu sinni í þeim efnum. Það sé svo undir frambjóð- endunum sjálfum komið að kynna sig betur. brjann@frettabladid.is Frambjóðendur gagnrýna bæði stjórnvöld og fjölmiðla Hópur frambjóðenda til stjórnlagaþings er ósáttur við hversu litla kynningu stefnumál þeirra hafa fengið. Skorar á Ríkisútvarpið að sinna lýðræðishlutverki sínu. Kynningarefni stjórnvalda verður sent út í dag. KJÖRFUNDUR Fáir hafa nýtt sér möguleika á að kjósa utan kjörfundar enn sem komið er. Opnað var fyrir utankjörfundaratkvæði síðastliðinn miðvikudag, en um miðjan dag í gær hafði 121 greitt atkvæði á landinu öllu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hefur farið afar rólega af stað fyrir kosn- ingarnar til stjórnlagaþings. Nokkrir tugir hafa kosið á dag síðan atkvæða- greiðslan hófst síðastliðinn miðvikudag. Um miðjan dag í gær hafði samtals 121 kosið utan kjörfundar, samkvæmt upplýsingum frá starfsmanni á kjörstað í Laugardalshöll. Atkvæðagreiðslan tekur mun lengri tíma fyrir hvern kjósanda sökum þess að fólk þarf að raða einkennisnúmerum allt að 25 frambjóðenda í rétta röð á kjörseðil sinn. Samkvæmt upplýsingum frá starfsmanni á kjörstað tekur það hvern kjósanda oftast á bilinu fimm til fimmtán mínútur að kjósa. Flestir koma vel undirbúnir með lista yfir þá frambjóðendur sem þeir ætla að kjósa. Hægt er að skoða upplýsingar um alla frambjóðendur, raða þeim á lista og prenta út á kosningavef dómsmálaráðuneytisins, kosning.is. Hægt er að greiða atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum um land allt. Í Reykjavík er kosið í Laugardalshöll. Þá er hægt að greiða atkvæði í sendiráðum Íslands erlendis. Kjördagur er laugardagurinn 27. nóvember. Fáir greitt atkvæði utan kjörfundar Læknastö›in, Kringlunni • Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is Ókeypis heyrnarmæling úrvals heyrnartæki og afbragðs þjónusta! DÓMSMÁL Söluturnum Aktu taktu hefur verið meinað að bjóða upp á rétt með nafninu Twister, sam- kvæmt dómi héraðsdóms. Veitingahúsakeðjan Kentucky Fried Chicken krafðist þess að Aktu taktu hætti notkun á vöru- merkinu, enda hefði KFC átt einkarétt á Twister-merkinu frá árinu 2000. Aktu taktu hóf að nota nafnið Taco Twister árið 2004. FoodCo, sem rekur Aktu taktu, er gert að afmá vörumerkið Twister af matseðlum sínum og kynningarefni innan 30 daga að viðlögðum 50 þúsund króna dag- sektum til KFC. - sh KFC vinnur dómsmál: Enginn Twister á Aktu taktu HEILBRIGÐISMÁL Settar verða regl- ur til að takmarka notkun öflugra leysibenda vegna vaxandi fjölda dæma um misnotkun. Guðbjartur Hannesson heil- brigðisráðherra hefur boðað reglugerðarbreytingu sem gerir notkun öflugra leysigeisla leyfis- skylda og innflutning þeirra til- kynningaskyldan. Dæmi eru um að slíkum leysi- geislum sé beint að flugstjórnar- klefum flugvéla og að bílstjór- um við akstur. Alvarleg slys geta hlotist af slíkri misnotkun. - bj Takmarka notkun leysibenda: Þarf leyfi frá Geislavörnum SAMFÉLAGSMÁL Þeim félagsmönn- um Sjálfsbjargar sem eru í skulda- vanda vegna íbúðakaupa verður nú boðið upp á fjármálaráðgjöf og aðstoð í samskiptum við lánastofn- anir. Ekki er um fjárhagsaðstoð að ræða, heldur markviss viðtöl þar sem leitað verður mögulegra lausna. „Við erum að bregðast við þeim aðstæðum sem eru í gangi hjá okkar fólki og byrjum á því að taka þá sem eru í vandræðum út af húsnæðismálum í kjölfar hruns- ins,“ segir Kolbrún Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar. - sv Sjálfsbjörg býður þjónustu: Bregðast við skuldavanda MENNTAMÁL Íslensk málnefnd hefur áhyggjur af stöðu íslensk- unnar í háskólasamfélaginu og vill að íslenska verði gerð að opinberu tungumáli í Háskóla Íslands. Þetta kemur fram í ályktun nefndarinn- ar sem samþykkt var um mánaða- mót. Fram kemur í ályktuninni að samkvæmt rannsóknum séu um og yfir níutíu prósent af öllu námsefni á háskólastigi hérlend- is á ensku. Þá hafi um 80 prósent af doktorsritgerðum við Háskóla Íslands árin 2000 til 2009 verið á ensku. „Ef þessi þróun heldur áfram næstu áratugi og námskeiðum og heilum námsbrautum á ensku fjölgar blasir við að verulega mun þá þrengt að íslenskri tungu í háskólasamfélaginu á Íslandi. Svo gæti farið að íslenska yrði ekki lengur gjaldgeng í íslensk- um háskólum og yrði að víkja þar fyrir ensku,“ segir í ályktuninni. Íslensk málnefnd telur mikil- vægt að spyrna fótum við þessari þróun, þótt óraunhæft og óskyn- samlegt væri að ryðja ensku eða öðrum erlendum tungumálum úr háskólasamfélaginu. - sh Íslensk málnefnd áhyggjufull yfir stöðu íslenskunnar í háskólasamfélaginu: Óttast enskuna í háskólum HÁSKÓLI ÍSLANDS Níutíu prósent af námsefni á háskólastigi hérlendis eru á ensku. FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN VEÐURSPÁ Alicante Basel Berlín Billund Frankfurt Friedrichshafen Gautaborg Kaupmannahöfn Las Palmas London Mallorca New York Orlando Ósló París San Francisco Stokkhólmur HEIMURINN Vindhraði er í m/s. Hitastig eru í °C. Gildistími korta er um hádegi. 19° 7° 8° 7° 9° 4° 8° 8° 22° 10° 20° 15° 28° -1° 10° 19° 2° Á MORGUN Vaxandi NA-átt NV-til. FIMMTUDAGUR Allhvöss NA-átt NV-til annars mun hægari. 0 0 0 2 -4 -2 -4 4 5 6 6 6 4 6 6 9 10 7 7 8 7 02 6 8 0 1 3 0 6 4 8 HLÝNANDI VEÐUR Hlýnar í dag með nokkuð stífri aust- anátt, rigning eða slydda sunnan og austan til en styttir smám saman upp suðvestanlands. Á morgun verður hit- inn víðast á bilinu 0-8 stig og úrkoma á austurhelmingi landsins. Elísabet Margeirsdóttir veður- fréttamaður Aðstandendur málþingsins Hvernig getur ADHD barnið náð stjórn og einbeitingu án lyfja heita Sigríður Jónsdóttir og Gréta Jónsdóttir en nöfn þeirra misfórust í laugardagsblaði Fréttablaðsins. Beðist er velvirðingar á því. LEIÐRÉTT

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.