Fréttablaðið - 23.11.2010, Blaðsíða 29

Fréttablaðið - 23.11.2010, Blaðsíða 29
ÞRIÐJUDAGUR 23. nóvember 2010 21 Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf- geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand- aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 og lau 10-16. Ísskápar, þvottavélar, þurkarar, elda- vélar, uppþvottavél, borðtölva, sjón- vörp, stólar, video, rúm, rafmagnsrúm m. nuddi, örbylgjuofn, spennubreytar, bílavarahlutir, dekk, bílageislaspilari. S. 896 8568. Til sölu Borðstofuborð og 6 stólar - Skenkur - örbylgjuofn - brauðrist - ísskápur - sjónvarp og borð - tölvuborð - Djúpsteikingapottur - pottar af ýmsum gerðum - glös og bollar. Uppl í síma 843 0543. Milli 13-18 23.11.10 Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Vélar og verkfæri Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/ hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími: 5520110 www.pon.is Til sölu rafmagns pallettutjakkur, not- aður í 15 klst, lyftir 1300 Kg. Verð 160000. Uppl. í s. 862 9238. Verslun FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM!! FRÁBÆR VERÐ,str: 36-56. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 emilia.is HEILSA Heilsuvörur Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www.tantra- temple.com BODYNUDD! Unaður og slökun. Uppl. í síma 848 6255 PS: Svara ekki leyninr:) Nudd Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. Whole bode massage 841 8529. Þjónusta Reykstopp með árangri s:694 5494 Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur og sérfræðingur í EFT www.theta.is SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið Námskeið fyrir heyrnarskerta Tvö skipti: 24.11. og 8.12. Kl. 17:30-20:30 Kynnumst fólki, mat og menningu Mið aust- urlanda og Póllands. Kynnum þeim land okkar og hefðir. Byggjum brú milli menningar- heima! Matur. Tónmöskvi. Rittúlkur- Táknmálst. Takmarkaður fjöldi. Fyrstur kemur, fyrstur fær! Uppl. www.heyrnarhjalp.is og S: 551 58 95 milli 11-14 HEIMILIÐ Dýrahald Gunna hvarf frá heimili sínu að Spítalastíg, í Þingholtunum, fimmtu- daginn 18. nóvember síðastliðinn. Hún ætti að vera með ól auk þess er hún eyrna- og örmerkt. Gunna er þrílit, með hvítan blett á bringunni og svolítið hvítt fremst á hverri loppu. Allar vísbending- ar um veru hennar eru mjög vel þegnar. S: 896-9432. Óska eftir góðu fuglabúri. Þarf að vera heilt. Uppl. í s. 891 8727. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Fyrir veiðimenn Fislétt og hlý. Ótrúlega þægileg. Hirzlan Smiðsbúð 6 Garðabæ Sími 564-5040 www.hirzlan.com HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Herb. miðb. rvk, húsg. fylgja. Verð 40 þús. S. 895 0482 eftir kl. 16. GÓÐ GISTING Í MIÐBÆNUM Dags, viku og mánaðarleiga. GISTIHÚSIÐ EGILSBORG sími 896 4661 www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is STAY APARTMENTS - VIKULEIGA Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 30.000 kr. www.stay.is s: 517 4050. Small studio flat in 101. Prise 40.000kr. Telephone: 898 9574 Room for rent in 101 very close to bus station. Everuthing included. 50.000kr. Telephone 898 9574. ROOM F/RENT w/FURNITURE IN 108 RVK.NEAR KRINGLAN AND 109 / 111 BREIÐHOLT 8973611 Til leigu 4 herbergja íbúð - 221. Til leigu 100 fm 4 herbergja íbúð á Eskivöllum í Hafnarfirði flott nýleg íbúð á kr 135.000 á mánuði senda uppl á eskivellir@visir.is Húsnæði óskast óska eftir 3 herbergja íbúð á Reykjavíkursvæðinu eftir áramót eða fyrr. skilvísum greiðslum er heitið. s: 8622866 Fasteignir 3ja herbergja íbúð í Laugarnes- eða Langholtshverfi óskast. Óskum eftir vandaðri 3ja her- bergja íbúð til kaups eða leigu í Laugarnes- eða Langholtshverfi. Ekki er óskað eftir íbúð á jarð- hæð. Íbúðin þarf að vera laus sem fyrst. Vinsamlegast hafið samband í síma 8203264 eða á halldor@thg.is Geymsluhúsnæði www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótor- hjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. ATVINNA Atvinna í boði Rizzo Hraunbæ Bráðvantar pizzabakara á Rizzo Express í Hraunbæ. Fullt starf og hlutastarf í boði. Áhugasamir skili umsókn í Hraunbæ 121, 110 RVK. Umsóknareyðublöð á staðnum Sölufólk óskast Duglegt og ábyggilegt sölufólk óskast til að selja jólakort fyrir Blindrafélagið. Upplýsingar á skrifstofu frá kl. 9-16, s: 525-0000, tölvup. blind@blind.is Er að leita að sölufólki á frábærum þýskum vörum. Góð laun. Upplýsingar í síma 867 0677. Vantar fólk til sölu og kynningarstarfa. Uppl. í s. 773 2100. Energia veitingastaður Smáralind-helg- arvinna. Vantar hörkuduglegt, hresst og jákvætt fólk í sal á kaffibar og/ eða aðstoð í eldhúsi, einungis er um helgarvinnu eða hlutastörf að ræða, íslenskukunátta skilyrði og ekki yngra en 20ára. Áhugasamir hafi samband í síma 6640664 eða á energia@energia.is Bílsstjóri óskast til starfa. Meirapróf ekki nauðsynlegt. - buslodir@gmail.com. Starfsmaður óskast til afgreiðslu og þjónustu á kaffihús. 25 ára eða eldri. Íslensku kunnátta skilyrði. Uppl. í s. 899 1965. Starfsmaður óskast Óskum eftir starfsmanni á bílapartar- sölu. Mikil úti vinna. Krafist er mikillar þekkingar á bílum. Aðeins reyklaus og heiðarlegur starfsmaður kemur til greina. Íslenska skilyrði. Uppl. Hjá Bílapörtum ehf, Grænumýri 3. Mosfellsbæ Milli 9-11 í dag. Húsnæði óskast Fasteignir LANDSKJÖRSTJÓRN Auglýsing frá landskjörstjórn um talningu atkvæða í kosningum til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010 og móttöku utankjörfundaratkvæða Landskjörstjórn kemur saman að loknum kjörfundi, kl. 22 laugardaginn 27. nóvember nk., til þess að opna atkvæðakassa og undirbúa talningu atkvæða í kosn- ingum til stjórnlagaþings, sem fram fara sama dag. Atkvæðin verða talin í Laugardalshöll, Engjavegi 8 í Reykjavík, og hefst talningin kl. 9 sunnudaginn 28. nóvember nk. Úrslit kosninganna verða kunngerð strax að talningu lokinni. Kjósendur sem greiða atkvæði utan kjörfundar skulu koma atkvæðum sínum til skila fyrir kl. 22 á kjördag. Koma skal atkvæði til kjörstjórnar í því sveitarfélagi þar sem kjósandi er á kjörskrá eða til landskjörstjórn- ar: Landskjörstjórn, Alþingishúsinu við Austurvöll, 150 Reykjavík. Enn fremur er kjósendum heimilt að koma utankjörfundaratkvæðum til yfirkjörstjórna og kjörstjórna í öðrum sveitarfélögum fyrir nefnt tímamark. Brýnt er að kjósendur búi sig undir kosningarathöfn- ina eins og kostur er, hafi með sér útfylltan hjálparseðil og riti skýrt auðkennistölur þeirra frambjóðenda sem þeir raða á kjörseðilinn. 18. nóvember 2010, Landskjörstjórn. Tilkynningar Atli Vagnsson hdl. og löggiltur fasteignasali HVERFISGATA 4 101 REYKJAVÍK SÍMI: 698 4611 / 561 4433 ATLI ATVINNUHUS.IS

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.