Fréttablaðið - 23.11.2010, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 23.11.2010, Blaðsíða 4
4 23. nóvember 2010 ÞRIÐJUDAGUR UTANRÍKISMÁL Japönsk stjórnvöld hafa óskað eftir auknu samstarfi við Íslendinga um nýtingu jarð- hita. Japanar hafa ákveðið að verja gríðarlegum fjárhæðum til að byggja upp endurnýjanlega orkugjafa í þróunarlöndunum, að sögn Össurar Skarphéðinssonar utanríkisráðherra. Össur var í Tókýó í síðustu viku þar sem hann hélt fyrirlestur á stórri jarðhitaráðstefnu sem Ísland og Japan héldu sameigin- lega í Háskóla Sameinuðu þjóð- anna. „Japanar eru framarlega í notkun háhita til að framleiða raforku en það kom mér á óvart hversu miklir möguleikar eru á ákveðnum svæðum í Japan til að koma upp hitaveitum að íslenskri fyrirmynd,“ segir Össur. Hann segir nokkur af stóru verkfræði- og orkufyrirtækjum Japana þegar hafa lýst vilja skriflega til að fá íslensk verkfræðifyrirtæki til liðs við sig í því skyni að hitaveitu- væða nokkrar borgir í Japan. Tilgangur Japansferðarinnar var einnig að ræða við opinbera sjóði og ráðuneyti sem veita ábyrgðir til að liðka fyrir fjár- festingum. Er þá átt við kaup Orkuveitu Reykjavíkur (OR) á túrbínum sem notaðar hafa verið við jarðhitavinnslu. Össur segir fjármögnun hafa verið erfiða eftir bankahrunið. „Það er óhætt að segja að undirtektir voru góðar, bæði hjá sjóðum og ráðherrum,“ segir Össur. Með í för voru fulltrúar frá Orkuveitu Reykjavíkur (OR), þar á meðal Helgi Þór Ingason forstjóri. „Þetta gekk ágætlega,“ segir Helgi. „Þetta er flókið mál að komast í gegn um og við vorum spurðir margra spurninga og við gátum öllum svarað. Ég er mjög þakklátur ráðuneytinu fyrir góða frammistöðu og gott skipulag.“ Össur tekur undir orð Helga og segir menn almennt vera bjart- sýna á framhaldið. Besta fjár- festing japönsku sjóðanna væri að tryggja liðveislu íslenskra sér- fræðifyrirækja, sem væru fremst á því sviði. „Ég átti viðræður bæði við utanríkis- og iðnaðarráðherra Japan og í lok ráðstefnudags- ins lýstu stjórnvöld yfir að þau myndu óska eftir því við Íslend- inga að þeir tækju þátt í sérstök- um vinnuhópi um hvernig best væri hægt að haga samstarfi Jap- ana og Íslendinga varðandi nýt- ingu jarðhita, bæði í Japan og í þróunarlöndunum,“ segir utan- ríkisráðherra. sunna@frettabladid.is Japanar vilja hitaveitu að íslenskri fyrirmynd Japanar hafa óskað eftir samstarfi við Íslendinga um jarðhitanýtingu. Utanríkis- ráðherra og fulltrúar Orkuveitunnar ræddu við japanska sjóði og ráðuneyti til að liðka fyrir fjárfestingum í túrbínum. Ráðherra er bjartsýnn á framhaldið. HELGI ÞÓR INGASON ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON VEÐURSPÁ Alicante Basel Berlín Billund Frankfurt Friedrichshafen Gautaborg Kaupmannahöfn Las Palmas London Mallorca New York Orlando Ósló París San Francisco Stokkhólmur HEIMURINN Vindhraði er í m/s. Hitastig eru í °C. Gildistími korta er um hádegi. 17° 5° 5° 4° 5° 0° 5° 5° 22° 7° 18° 16° 27° -6° 7° 11° 2° Á MORGUN Hæg breytileg átt. FIMMTUDAGUR 3-10 m/s. 5 5 2 3 3 4 6 3 7 3 7 0 0 -4 -2 -4 2 -1 -6 2 4 1 -2 -5 -4 0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 VARASÖM HÁLKA Það verða litlar breytingar í veðri næstu daga. Vindur verður mjög hægur og víða léttskýjað. Veður verður því áfram afskaplega gott en hins veg- ar getur myndast mjög varasöm hálka við þessar aðstæður. Elísabet Margeirsdóttir veður- fréttamaður HELLISHEIÐARVIRKJUN Japönsk stjórnvöld hafa óskað eftir íslenskri þekkingu á jarð- hitanýtingu. Utanríkisráðherra segir menn almennt bjartsýna á framhaldið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM Umferðarþing 2010 Er hægt að koma í veg fyrir banaslys? er yfirskrift Umferðarþings 2010 sem haldið verður á Grand hótel í Reykjavík á morgun. Claes Tingvall, yfirmaður umferðaröryggisdeildar hjá Trafikverket í Svíþjóð, er aðalgestur þingsins. Skráningu á þingið lýkur í dag. SAMGÖNGUR AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Sigmundur Halldórsson sigmundur@frettabladid.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is GENGIÐ 22.11.2010 GJALDMIÐLAR KAUP SALA HEIMILD: Seðlabanki Íslands 205,2028 GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR 111,76 112,3 179,39 180,27 153,54 154,4 20,59 20,71 18,772 18,882 16,376 16,472 1,3389 1,3467 174,36 175,4 Bandaríkjadalur Sterlingspund Evra Dönsk króna Norsk króna Sænsk króna Japanskt jen SDR Læknastö›in, Kringlunni • Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is Ókeypis heyrnarmæling úrvals heyrnartæki og afbragðs þjónusta! STYTTA AF KRISTI Pólverjar hafa reist styttu af Kristi sem er þrettán metrum hærri en styttan fræga í Rio de Janeiro. FRÉTTABLAÐIÐ/AP PÓLLAND, AP Stærsta Kristsstytta heims verður innan skamms helguð almættinu í pólska bænum Swiebodzin í Póllandi. Pólverjar segja styttuna stærri en þá sem trónir yfir Rio de Janeiro í Brasilíu. Styttan er rúmur 51 metri á hæð, sé grunnurinn sem hún stendur á talinn með, og verður því heilum þrettán metrum hærri en styttan í Ríó. Heima- menn vona að með þessu muni ferðaþjónusta blómstra í bænum, meðan aðrir gagnrýna uppátækið og segja það stríða gegn boðskap Krists. Hundruð manna söfnuðust saman í bænum um helgina og báðu fyrir því að lokafrágangur gangi vel fyrir sig. Styttan ber heitið „Konungurinn Kristur“. - sm Reisa risastóra Kristsstyttu: Hærri en stytt- an í Brasilíu SVEITARSTJÓRNARMÁL „Við erum svo sannarlega að kaupa meiri gæði, hráefnið hefur verið mjög gott að flestra mati. En verkefnið hefur ekki skilað mikilli hagræðingu og fjárhagslegum ávinningi,“ segir Ragnhildur Erla Bjarnadóttir, sviðsstjóri leikskólasviðs í Reykja- vík og formaður starfshóps sem skoðar rekstrarhagræðingu í mötu- neytum skóla í höfuðborginni. Tilraunaverkefni hefur staðið yfir frá í september og gengur út á að samræma innkaup á hráefni fyrir tíu leikskóla og fjóra grunn- skóla í vesturbæ Reykjavíkur. Innkaupastofnun Reykjavíkur sér um innkaupin. Næringarfræðingur fylgist með gangi tilraunar innar. Verkefninu lýkur í næsta mánuði og verður þá árangurinn metinn. Oddný Sturludóttir, formaður menntaráðs Reykjavíkur, segir erfitt að meta árangurinn af verk- efninu, það hafi staðið yfir í stutt- an tíma auk þess sem september skekki myndina þar sem skólar birgi sig þá upp fyrir veturinn. „En þetta er spennandi verkefni og sannarlega þess virði að skoða þetta,“ segir Oddný. - jab Lítið sparast við sameiginleg innkaup á mat í skólum í Vesturbæ Reykjavíkur: Gæðin orðin meiri en áður KRAKKAR Í MÖTUNEYTI Lítið sparast við sameiginleg innkaup á mat í nokkrum skólum. En gæðin eru meiri. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR SÁDI-ARABÍA, AP Kona á þrítugs- aldri lést er bifreið hennar hvolfdi í Sádi-Arabíu á laugar- dag. Þrír farþegar létust auk bíl- stjórans en alls voru tíu manns í bifreiðinni þegar hún valt. Hinir farþegarnir sluppu með minni- háttar meiðsl en voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Samkvæmt sádi-arabísk- um lögum mega konur ekki aka bíl. Þrátt fyrir það hafa mörg umferðarslys orðið á undanförn- um árum þar sem konur hafa verið ökumenn. - sm Bílslys í Sádi-Arabíu: Kvenkyns ökumaður lést BERLÍN, AP Írönsk stjórnvöld hafa sakað tvo blaðamenn frá þýska blaðinu Bild am Sonntag um njósnir. Blaðamennirnir voru hand- teknir fyrir mánuði en þeir voru staddir í Íran vegna dómsmálsins yfir Sakineh Ashtiani, konunni sem grýta átti til dauða. Írönsk stjórnvöld segja blaðamennina hafa skort tilskilin leyfi til að vera í landinu. Ritstjóri Bild am Sonntag segir ásakanirnar aftur á móti út í hött og vill að írönsk stjórnvöld sleppi blaðamönnunum undir eins. - sm Tveir Þjóðverjar í haldi í Írak: Blaðamenn sak- aðir um njósnir JAFNRÉTTISMÁL Femínistafélag Íslands brýnir mikilvægi þess að fólk kjósi konur til stjórnlaga- þings til jafns við karla. Félagið hefur boðið öllum kvenfram- bjóðendum til opins húss þar sem almenningi gefst tækifæri til að kynnast frambjóðendum, áherslumálum þeirra og stefnum. „Sagan hefur sýnt að töluvert hefur hallað á hlut kvenna í per- sónukjörum,“ segir í tilkynningu frá félaginu. Samkoman verður haldin á morgun í Hugmyndahúsi Háskól- anna frá klukkan 17 til 20. - sv Konur til stjórnlagaþings: Opið hús fyrir frambjóðendur

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.