Fréttablaðið - 27.12.2010, Blaðsíða 6

Fréttablaðið - 27.12.2010, Blaðsíða 6
6 27. desember 2010 MÁNUDAGUR SKIPULAGSMÁL Væntanlegar breyt- ingar á sorphirðu í Reykjavík munu líklega spara borginni um 110 milljónir króna á komandi ári. Hámarkslengd frá sorptunnu að sorpbíl verður takmörkuð niður í 15 metra og gefst borgarbúum möguleiki á því að borga 4.800 krónur í auka sorphirðugjald. Einnig verður sorp hirt á tíu daga fresti í stað viku, eins og tíðkast hefur. Guðmundur B. Friðriksson, skrifstofustjóri umhverfis- og samgöngusviðs, segir að ef áætl- anir gangi eftir muni launakostn- aður og tímasparnaður skila borg- inni töluverðum sparnaði, hvort sem borgarbúar greiði aukagjöld- in eður ei. Gert er ráð fyrir að um helmingur sorpíláta í Reykjavík standi lengra en 15 metra frá sorp- bílum þegar sorphirða á sér stað. Um 40 þúsund tunnur eru í Reykja- vík og segir Guðmundur að ef um 40 prósent borgarbúa muni greiða sorphirðugjaldið í stað þess að færa tunnurnar nær bílunum, skili það inn um 70 milljónum aukalega til borgarinnar. „Launa- og hirðukostnaður er um 2/3 af af heildarkostnaði borg- arinnar við sorphirðu. Við getum sparað mikið ef tunnurnar koma nær og fáum enn fremur aukatekj- ur ef fólk borgar aukagjald,“ segir Guðmundur. Áætlaður hirðukostnaður fyrir næsta ár er 470 milljónir, en var um 510 milljónir fyrir 2010. Sorpa tekur um 200 milljónir í móttöku- gjald og mun það haldast óbreytt á milli ára. Ef áætlaðar tekjur af aukagjöldum, 70 milljónir, eru dregnar frá þessum 470 milljón- um, sparar borgin 110 milljónir með hagræðingunum. „Ef fólk trillar fram ílátum í meiri mæli heldur en við höfum gert ráð fyrir, þá spörum við líka,“ segir Guðmundur. „En þetta eru stórar breytingar og mjög gróf áætlun. Við setjum þetta upp eins og okkar tilfinning er fyrir því hvernig íbúarnir munu bregðast við.“ Breytingarnar verða tekn- ar í áföngum og byrjað verður á aðgengilegri hverfum, eins og Grafarvogi og Kjalarnesi. Guð- mundur segir miðborgina mun erfiðari þegar kemur að sorp- hirðu, sökum þröngra gatna og innkeyrslna. „Við munum ekki taka alla borg- ina og leggja hana undir í einu,“ segir Guðmundur. „Við byrjum smátt og munum ekki hrófla við sorphirðugjöldum fyrr en hugs- anlega árið 2012.“ sunna@frettabladid.is Sorphirðubreytingar spari um 110 milljónir Reykjavíkurborg áætlar að væntanlegar breytingar á sorphirðu muni spara borginni um 110 milljónir á komandi ári. Aukagjöld sem íbúar borga ef tunnur verða ekki færðar geta skilað um 70 milljónum. Miðborgin erfiðust í sorphirðu. SORPHIRÐA Í REYKJAVÍK Frá og með 1. janúar á næsta ári mun íbúum Reykjavíkur vera gert að færa tunnurnar nær bílunum í hagræðingarskyni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA FJÁRMÁL Orkuveitan hefur tilkynnt sveitarfé- lögum á á rafmagnsdreifisvæði fyrirtækis að frá og með næstu jólum muni fyrirtækið ekki sjá um jólalýsingu á sama hátt og verið hefur. „Við munum rukka fyrir þessa þjónustu frá og með næsta ári. Sveitarfélögin hafa tekið því af skilningi,“ segir Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi Orkuveitunnar. Hann und- irstrikar að fyrirtækið annast lýsinguna í ár fyrir sinn reikning eins og undanfarið. Það felist fyrst og fremst í því að lögð er til og fest upp jólalýsing og síðan hirt um hana. Þjónust- an nær til þeirra svæða þar sem fyrir tækið dreifir rafmagni. Það eru Akranes, Mos- fellsbær, Reykjavík, Kópavogur og hluti af Garðabæ. Að sögn Eiríkis nemur kostnaður Orkuveitunnar vegna þessara jólaskreytinga á bilinu tuttugu til þrjátíu milljónir króna. Mest kosti seríurnar sjálfar og vinnan við uppsetningu þeirra. Raforkan sé hins vegar hlutfallslega aðeins lítill þáttur. „Þetta hefur haft tilhneigingu til að vaxa, kannski að hluta til vegna þess að sveitarfé- lögin hafa ekki þurft að borga fyrir. En það voru þó einhver sveitarfélög sem drógu úr þessu strax í ár þannig að umfang er eitthvað minn nú en áður,“ segir upplýsingafulltrúi Orkuveitunnar. - gar Orkuveitan mun ekki annast jólaskreytingar sveitarfélaga áfram á sinn kostnað: Spara þrjátíu milljónir króna á jólaljósum JÓLALJÓS Í REYKJAVÍK Orkuveitan hefur fyrir sinn reikn- ing annast uppsetningu og umsýslu með jólaljósum í sveitarfélögum þar sem fyrirtækið dreifir rafmagni. Framvegis verður rukkað fyrir þjónustuna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA NOREGUR Jonas Gahr Störe, utan- ríkisráðherra Noregs, segir Wik- ileaks-málið vera forvitnilegt að mörgu leyti þar sem leyniskjöl- in gefi innsýn í samskipti milli ríkja. Þetta skrif- ar Störe í grein sem birtist meðal ann- ars í Berg- ens Tidende, en hann er þó gagnrýninn á svik starfsmanns- ins sem lak gögnunum. Þeir sem vinna í utanríkisþjónustu þurfi að geta treyst á trúnaðarsamskipti. Hann segir þó skondið að nú séu stjórnvöld að leita til frétta- manna eftir Wiki-skjölum sem ekki eru aðgengileg öllum. „Nú er hlutverkunum nánast snúið við þar sem við erum að biðja fjöl- miðla um gagnsæi.“ - þj Játning utanríkisráðherrans: Störe heillaður af Wikileaks SVEITARSTJÓRNIR Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga mun ekki að svo stöddu aðhafast frekar vegna fjármála Kópavogs- bæjar. Að því er segir í frétt frá Kópa- vogsbæ mun nefndin þó áfram fylgjast með framvindu fjármála Kópavogsbæjar á næstu misser- um og ítrekar varnaðarorð um skuldastöðu bæjarins. Skuldirnar eiga að lækka um einn milljarð á næsta ári samkvæmt fjárhags- áætlun. „Bæjarstjórnin hefur jafnframt sett sér það markmið að skuldir sem hlutfall af tekjum verði undir 200% árið 2014. Áætl- að er að þetta hlutfall verði 248% vegna þessa árs og að það verði 214% á næsta ári,“ segir á kopa- vogur.is - gar Eftirlitsnefnd með fjármálum: Fylgist áfram með Kópavogi NOREGUR Norska vegagerðin vinn- ur nú að því að endurskinsmerkja hreindýr landsins svo síður verði ekið á þau. Í Noregi eru um 200 þúsund hreindýr, flest í eigu Sama. Búið er að hengja gular endurskins ólar eða litlar hornamerkingar á um 2.000 þeirra. Að jafnaði drepast um 500 norsk hreindýr í bílslysum á ári hverju. Reynsluakstur á snjó- sleða um hreindýralendur leiddi í ljós að merktu hreindýrin voru miklum mun sýnilegri en hin. - sh 500 drepast í bílslysi á ári: Endurskin á norsk hreindýr HREINDÝR Ökumenn eiga erfitt með að sjá hreindýrin í myrkrinu. JONAS GAHR STÖRE HEILBRIGÐISMÁL Erfðafræðing- ar hafa borið kennsl á tvo erfða- fræðilega þætti sem auka hætt- una á legslímuflakki í konum. Í rannsókninni voru 5.500 konur með legslímuflakk í Bret- landi, Bandaríkjunum og Ástr- alíu bornar saman við 10.000 heilbrigðar konur og benda nið- urstöðurnar til þess að mögu- leiki á meðferð og lækningu sé nú meiri en áður. Kemur þetta fram á fréttavef BBC. Legslímuflakk herjar á allt að 6 til 10 prósent kvenna á barneignaraldri. - sv Umfangsmikil rannsókn: Meira vitað um legslímuflakk Markaðurinn ræðir við fjölda fólks í viðskiptalífinu. Dómnefnd Markaðarins velur bestu og verstu viðskipti ársins og menn viðskiptalífsins árið 2010. Áramótaannáll Markaðarins - uppgjör á árinu 2010 í viðskiptalífinu Hvað stendur upp úr í viðskiptalífinu á árinu sem er senn liðið? Hvernig tókst fyrirtækjunum að vinna sig út úr erfiðleikunum? Hvernig er alþjóðlega umhverfið? Hvað er framundan á nýju ári? Hvernig hefur viðskiptaumhverfið þróast á árinu og hvað er framundan? Hvar liggja völdin í viðskiptalífinu? Hverju skila sprota- og þekkingarfyrirtækin? Áramótaannáll Markaðarins kemur út miðvikudaginn 29. desember. Borðaðir þú skötu á Þorláks- messu? JÁ 43,7% NEI 56,3% SPURNING DAGSINS Í DAG: Fórst þú í jólamessu? Segðu þína skoðun á vísir.is. KJÖRKASSINN
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.