Dagblaðið Vísir - DV - 12.03.2005, Blaðsíða 20

Dagblaðið Vísir - DV - 12.03.2005, Blaðsíða 20
20 LAUGARDAGUR 12. MARS 2005 Helgarblað DV í síðustu viku voru kynntar hugmyndir að nýjum miðbæ í Garðabæ og á næstunni verður kynning á hugmyndum um háskólaþorp fyrir Háskólann i Reykjavik á Urriðaholti i Garðabæ. Ásdís Halla Bragadóttir bæjarstjóri segir aðdrag- andann langan en á næstu árum er stefnt að þvi að tvöfalda ibúafjölda bæjarins semer nú skyndilega í mikilli sókn í samkeppni við nágrannasveitarfélögin. Nú þegar hefur bær- inn náð að laða til sín stórfyrirtækin Marel og Ikea sem mun opna stórverslun i Garðabæ á næsta ári. „Ég hef búið mjög víða, bjó lengi á Ólafsvfk og svo á Akranesi, í Svfþjóð og Noregi. Ég er búin að flytja 20 sinnum á ævinni og hef búið í allskonar húsnæði í margs- konar hverfum bæði hér á landi og erlendis. Maðurinn minn er alinn upp í skólurh og íþróttastarfi í Garðabæ þar sem við höfum nú fest rætur, allavega í bili. Þetta er það sem margir Garðbæingar upplifa, forréttindin við ákveðna nálægð í þessu samfélagi og vilja gjarnan að börnin sín fái að upp- lifa það sama. Mér finnst ég alltaf verið kom- in heim þeg'ar ég kem til Ólafsvík- ur þó ég hafi flutt þaðan þegar ég var 9.ára. Það er einhver tenging sem maður virðist móta á ákveðn- um aldri. Þegar ég keyri inn í Ólafsvík fer ég út á bryggju og horfi á sjóinn og finnst ég vera komin heim," segir hún með sælusvip. „Að sjálfsögðu er ég mikill Garðbæingur núna, held með Stjörnunni og þá er ég Garð- . bæingur. Miðað við flutningatíðni hingað til á ég örugglega eftir að flytja aftur," segi Ásdís Halla, hlær og bætir við að hún sé löngu hætt að rýna langt fram í framtíðina. Hún nýtur þess sem hún er að fást við hér og nú á sama tíma og hún hlakkar til að sjá hvert tíminn mun leiða hana í framtíðinni. Gaman að ögrun ög áskor- un „Það er alveg meiriháttar að vinna hér með arkítektum og fleirum að hugmyndum og sjá grunnana verða til og hús rísa," segir Ásdís Halla og ástrfða henn- ar fyrir uppbyggingunni í Garða- bæ skín úr stórum augum hennar. „Ég hef svo oft upplifað það að líf- ið getur tekið alls kyns breyting- um. Maður er kannski alsæll eina stundina, svo getur komið skyndilegur hvellur sem öllu breytir í stutta stund." Aðspurð um markmið framtíðarinnar seg- ist Ásdís taka hvern dag fyrir sig og njóta þess sem hún er að fást við þessa stundina án þess að hugsa mörg ár fram í tímann. „Ég set mér ákveðin markmið í starfi og fyrir samfélagið sem ég vinn fyrir. Tek ekki ákvarðanir til lang- tíma varðandi minn eigin frama eða starf. Ég held að það sé að vissu leyti mannskemmándi að taka ákvarðanir um langtíma frama. Held að það grafi undan neistanum og maður hætti jafnvel að þora að taka áhættur. Ég hef hrikalega gaman að ögrun og áskorun. Ég held að ef ég færi að setja mér einhver markmið um embætti eða framtíðarstörf, þá myndi ég ekki lengur þora. Þá þætti mér ekki gaman lengur," segir hún með prakkaralegu glotti. Helduru að það hafí áhrifá börn að Bytja eins oft ogþú gerð- ir? Ég held að það sé allur gangur á því. Ég var 12 ára þegar ég upp- lifði það fyrst að fara í bekk að hausti með sömu krökkum og ég hafði verið með veturinn áður. Það þarf ekki endilega að vera vont. Að vissu leyti getur það auk- ið samskipta-og aðlögunarhæfni barnanna sem er mjög mikilvægt. Fólk hefur mjög gott að því að breyta um umhverfi. Ég fann það þegar við fluttum til Bandaríkj- anna að strákurinn minn hafði al- veg rosalega gott af því," segir þessi metnaðarfulla kona með lífsreynslu sem hefur vafalaust haft áhrif á einbeittán vilja henn- ar til að byggja upp fallegt og fjöl- skylduvænt samfélag. Bróðurmissirinn hefur áhrif Ásdís Halla er gift Aðalsteini Jónassyni lögmanni og eiga þau tvo syni, Jónas og Braga. Hvernig gengurþér að sameina annasamt starf og uppeldi drengjanna þinna? „Aðra hverja viku er ég hætt hér klukkan fimm og fer í Bónus og sinni strákunum mínum eins vel og ég get- Hina vikuna vinn ég meira og kem oft heim seint og síðar meir. En ég held að auk ástar og athygli þurfi börn festu, reglu og aga. Ég.held að það sé mitt hlutverk sem móður að gera það. Ég reyni að vanda mig við það en geng stundum aðeins of langt í að reyna að vernda þá of mikið. Ef maður er hræddur um eitthvað, er maður hræddur um börnin sín þannig að maður hefur tilhneigingu til þess að vernda þau jafnvel of mikið." Sjálf er Ásdís Halla ein af sex börnum foreldra sinna:» Tveir bræður hennar hafa verið í óreglu' og annar þeirra lést eftir ofneyslu vímuefna. Hefur það áhrif á þig sem máðurað hafa upplifað sárs- aukann við að horfa á eftir nán- um ættingjum sökkva svona djúpt? „Slík lífsreynsla mótar mann það sem eftir er ævinnar. Þetta var eitthvað sem ég hafði alist uþp við alla tíð, að eiga bræður í neyslu. Það óhjákvæmi- lega verður til þess að maður er meðvitaður um hversu skelfilegt þetta er. Maður reynir þar af leið- andi að gera það sem maður get- ur til þess að forða börnunum sínum frá þessum erfiða vanda. Sjálf á ég yndislega foreldra sem lögðu sig fram við að veita börn- um sínum alla þá ást og alúð sem þau gátu. Sú reynsla fyrir þau að eiga tvo drengi sem fetuðu þessa braut, leiddi til þess að þau litu á uppeldi okkar yngri syststranna með öðrum hætti. Það ér hræði- legt lífsreynsla að eiga nákominn ættingja sem er við dauðans dyr á hverjum degi. En það er lítið sem maður getur gert þegar menn eru svo langt leiddir og lífsneistinn virðist slokknaður". Bærinn í sögulegri upp- byggingu Á síðustu mánuðum hefur fast- eignaverð á höfuðborgarsvæðinu rokið upp sem aldrei fyrr. Aukið lánaframboð fjármálastofhana hefur valdið því að eftirspurn eftir fasteignum hefur stóraukist sem hefur orðið til þess að framboð annar ekki eftirspum sem er mun meira, ekki síst á stærri eignum. Takmarkað lóðarframboð á höf- uðborgarsVæðinu hefur ennfrem- ur aukið á þessa þenslu sem ekki sér fyrir endann á. Asdís Halla segir mikilvægt að sveitarfélögin bregðist hratt við þessum vanda. sdís Halla Bragaddttir er fædd í Reykjavík. Htin lauk stúdentspróíi frá Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi þar sem hún bjó á unglingsárunum. Hún fékk ung áhuga á stjðrnmálum og fór þ ví í stjórnmálafræði í Háskólanum að loknu stúdentsprófi. Á síð- ustu árum hefur hún fest rætur í svefhbænum Garðabæ sem hún hefur nú vakið upp værum blundi með eftirtektarverðum hætti. „Það er til mjög mikið land á höfuðborgarsvæðinu og það er al- veg ljóst að undanfarin tvö til þrjú ár hefur framboðið engan veginn mætt eftirspurn og sveitarfélögin verða að bregðast við því einn, tveir og nú. Reykjavfkurborg verður að -axla ábyrgð, það er eng- in' spurning. Þetta takmarkaða lóðaframboð sem hefur sérstak- lega verið f Reykjavfk á undan- förnum árum hefur haft mjög slæm áhrif á fasteignamarkaðinn. Hlutfallslega hefur verið mun meira lóðaframboð annarsstaðar en í Reykjavfk á síðustu árum, en Reykjavíkurborg verður að taka þátt og vera méð lóðir í boði. Tak- markað lóðaframboð hefur haft mikil áhrif á hversu hátt fasteigna- verðið er nú og það er engin spurning að langstærsta sveitarfé- lagið ber mikla ábyrgð. Við höfum aldrei verið með jafrt mikla upp- byggingu í Garðabæ og við mun- um auka framboðið ennþá meira á næstu misserum," segir hún og bendir á kort með framtíðarskipu- lagi Garðabæjar þar sem mikil skipulagsvinna hefur augljóslega verið unnin til þess að mæta auk- inni eftirspum þeirra sem vilja búa í bænum. „Við emm búin að vera að taka upp hverfi og þéttari byggð til þess að geta. boðið upp á meira framboð á minna landssvæði. Við fómm í uppbyggingu á Sjálands- hverfi í upphafi kjörtfmabilssins. Emm búin að ljúka uppbyggingu á Ásahverfinu. Einnig emm við að ljuka samningum um Akrahverfið sem er gamla Amameslandið sem Jón Ólafsson átti. Svo emm við komin f skipulagningu á Urriða- holti. Þar emm við að gera ráð fyr- ir að geti búið 3000-4000 manns. Vomm að kynna hugmyndir af nýjum miðbæ í Garðabæ. Þar verður fbúðabyggð með verslun og þjónustu. og við erum að gera ráð fýrir því að þar verði lfka íbúð- ir fyrir um 500 manns. Þegar eitt hverfi er komið í byggð verðum við. að vera með annað tilbúið á meðan eftirspurnin er svona mik- il. Það sem við emm með í undir- búningi er 10-11 þúsund manna fbúabyggð sem við erum að skipu- leggja til framtíðar. Við emm að sjá að með áframhaldandi.upp- byggingu fari Garðbæingar vel yfir 20 þúsund manns á næsta áratugi sem er tvöföldun frá núverándi íbúafjölda". Róttækar breytingar á skól- um Áður en Ásdís tók við starfi bæjarstjóra starfaði hún í menntamálaráðaneytinu sem að- stoðarmaður Björns Bjarnasonar. Eitt af hennar helstu verkum í bæjarstjóratíð sinni hafa verið róttækar breytingar á skólakerfi bæjarins sem byggir á því að veita börnum jöfn tækifæri til náms með nýju kerfi sem byggist upp á hugmyndum frjálshyggjunnar. Það hefur verið eftirtektarvert hversu mikil sátt hefur verið um þessar miklu breytingar en mikill styr stóð um sambærilegar hug- myndir sjálfstæðismanna í Hafii- arfirði á sínum tíma. „Við leggjum sefrt áherslu á að gefa börnum jöfh tækifæri til náms óháð efiiahag og að fjármagnið fylgi nemendum hvert sem þau fari. Þeir sem hafa byrjað að gagnrýna þetta mikla valfrelsi hafa komist að því smám saman að þetta er bara það besta sem hægt er að gera fyrir skóla- kerfið. Fyrir þá íslendinga sem vilja ekki stéttaskipt samfélag, fyrir fólk sem vUl fara í gmnnnám og skyldunám án þess að þurfa að borga fyrir það, þá er þessi hug- myndafræði, þó hún sé lengst til hægri, miklu betri fyrir' samfélag- ið. Hugmyndafræðin hjá Reykja- vfkurborg þar sem einkaskólarnir em sveltir og einungis fyrir börn sem eiga foreldra sem eiga pen- inga er ekki af hinu góða. Með slfku kerfi verður til stéttaskipt samfélag þar sem aðeins fólk með fjármagn hefur valfrelsi. Ég held að það sé svona grundvallarhugs- un í íslensku skólakerfi að börn eigi að geta menntað sig óháð efhahag. Þó við gerum það með þessum hægrisinnuðu hugmynd- um um einkarekstur og valfrelsi, þá er þetta bara hugsjón sem virkar. Við finnum það hér og for- eldrar em almennt alsælir með þetta fyrirkorhulag hér í Garða- bæ." Valfrelsið að virka Talsverð reynsla er komin á þetta nýja skólakerfi í Garðabæ sem aðrir skólar em farnir að lfta til sem hugmyndafræði framtíðar- innar f reksrri skóla á landinu. „Við vorum á dögunum með kynningu fyrir foreldra bama sem em að byrja í skóla næsta haust. Á kynningunni komu allir skólarrúr saman og kýnntu sína skóla og hvaða þjónustu. þeir hefðu að bjóða. Skömmu síðar urðu for- eídrar að vera búnir að velja skóla til þess að senda börnin sín í næsta vetur. Þetta leiddi til þess að skólastjórar og kennarar keppt- ust við að sýna hvað þeh hefðu fram að færa. Þetta er svo skemmtilegt að vera með skóla sem em á tánum og vilja gera allt til þess að börnunum líði vel og gangi vel í skólanum. Það sama höfum við verið að gera í leikskól- unum. Við emm að sjá það í öllum könnunum og viðtölum við for- eldra að þeir em mjög ánægð með þjónustuna. Þetta er stefha sem virkar héma." Svefnbær að vakna Garðabær hefur lengi verið hálfgerður svefnbær á milli Kóp- vogs og Hafharfjarðar. Litið hefur farið fyrir bænum þar til á allra síðustu ámm. Segja má að upp- hafið hafi verið flutningur stórfyr- irtækissins Marel úr Reykjavfk í Garðabæ fyrir nokkmm ámm. Á síðustu dögum kynnti bærinn hugmyndir um framtíðar miðbæ og í næstu viku verður kynnt hug- mynd að stóm háskólaþorpi á Ur-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.