Morgunblaðið - 08.09.1961, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 08.09.1961, Blaðsíða 17
Föstudagur 8. sept. 1961 MORCVNBLAÐItí 17 ÚTGEFANDI: SAMBAND UNGRÁ SJÁLFSTÆÐISMANNA J -y- \ ^ ** -yj JHHj iUTSTJÓRAR: BIRGIR ÍSL. GUNNARSSON OG ÓLAFUR EGILSSON LITLEYSI Hlutleysi er slagorð, serm í dagblaði í Búlgaríu og síð- að undanförnu hefur verið an var endurtekin í útvarp- mjög ofarlega í öllum áróðri inu í Sofia. Umræðuefnið var kommúnistaríkjanna gegn væntanleg ráðstefna hinna frjálsum lýðræðisrýkjum. í hlutlausu ríkja. Þar segir: kjölfar kröfunnar um hlut- „Því aðeins getur ríki talizt leysi ýmissa hinna smærri hlutlaust, að það taki sér vestrænna ríkja hafa fylgt stöðu með hinum friðelskandi hótanir um algjöra eyðingu og framfarasinnuðu öflum, sömu þjóða, ef ekki verði sem berjast gegn stríði, kúg- farið að orðum Krúsjeffs. un og ranglæti.“ Þessa kröfu Sovétríkjanna Það þarf ekki að draga í efav þekkja íslendingar mæta vel, að hin „friðelskandi öfl“, sem því að ekki hefur verið skort- um er talað, eru kommúnista- ur á dyggum þjónum þeirra ríkin. M. ö. o. kommúnista- hér á larrdi, sem hafa berg- ríkin viðurkenna ekki hlut- málað hlutleysiskröfurnar yf- leysi ríkja nema sem tæki i ir land og lýð. eigin valdabaráttu. Það er því ekki úr vegi að ™örg ö"n“r d*mi kanna lítillega, hver sé hin nefna’ f “ st,yðja þa .foðun- raunverulega afstaða Sovét- að afstaða kommun.stankj- ríkjanna og fylgifiska þeirra anna 1,1 WuöeysM emstakw til hlutleysis einstakra ríkja. flkía’ motast e,nungls af Þvl’ Eins og mönnum er kunn- hyort hftleyfi viðkomandi ugt hefur í Beigrad síðustu r,k,s er þe,m 1hag eða ekki. dagana setið á rökstólum rá.ð- Kommunistankin knýja stefna „hinna hlutlausu Þann,ff mjog a hvert það ríki ríkja.“ Vitað er, að Sovétrík- sem tekur Þatt.1 samvinnu in reyndu í leirgstu lög að vcfrænna. lýðræðisþjóða. sporna við þessari ráðstefnu. hefr krefjast þess skilyrðis- Það var ekki fyrr en Nehru, laust að þau lysi yfir hlut' forsætisráðherra Indlands leysi- lýsti því yfir, að hann myndi Hafi ríki þegar lýst yfix taka þátt í ráðstefnunni, að hlutleysi, skiptir um tón og Krúsjeff sá sig tilneyddan að allt er gert, sem mögulegt er, láta af andúð þeirri, sem til að knrýja ríkið til að fram- hann hafði sýnt hinnri væntan- kvæma hlutleysi sitt á þá Iegu ráðstefnu. Afstaða Sovét- lund, að það taki afstöðu með ríkjanna átti rætur sínar að hinum kommúnisku ríkjum. rekja til þess, að þau vildu En í kommúnistaríkjunum ekki, að hinum hlutlausu sjálfum varðár það dauðarefs- ríkjum gæfist kostur á að ingu, ef minnst er á hlutleysi koma saman til að móta sam- viðkomandi ríkis, og þjóðar- eiginlega afstöðu til alþjóða- morðið í Ungverjalandi er mála. Að dómi Sovétríkj- gott dæmi þess, hvernig fer anna var það hið versta um þá þjóðfélagsþegna í lepp óhapp, ef hinum hlutlausu ríkjum Sovétríkjanna, sem ríkjum tækist að komast að óska þess, að lýst sé yfir hlut- sameiginlegri stefnu og Ieysi ríkisins. mynda „þriðju blokkiira“ í Þessar staðreyndir og- marg heiminum. ar fleiri ættu að kenna ís- Hin raunverulega afstaða lendingum, af hvaða rótum kommúnista tii hlutleysis ein- hlutleysiskröfur íslenzkra stakra rikja kom einna kommúnista eru sprottnar og gleggst í ljós í grein, er birtist hve fánýti þeirra er mikið. SEXTÁNDA þing Sambands ungra Sjálfstæðismanna hefst á Akureyri í kvöld klukkan 8.30. Fjöldi ungra manna og kvenna úr öllum landsf jórðungum munu koma til Akureyrar í dag, til að setjast þar á rökstóla um þjóðfélagsmál. Á þinginu verða viðhorf og afstaða æskunnar til helztu vandamála þjóðarinnar yfirveguð, rædd og um þau gerðar ályktanir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur jafnan átt því láni að fagna, að hafa innan vébanda sinna fjölda ungs fólks. Ferskar raddir og hugmyndir þessa unga fólks hafa jafnan hljómað í ályktunum frá þingum Sambands ungra Sjálfstæðismanna. Þar hefur oft verið brotið upp á nýjungum, sem síðar hafa verið teknar í stefnuskrá flokksins og bornar fram til sigurs. Þróttmikil starf- semi hinna ýmsu félaga ungra Sjálfstæðismanna víða um land spáir góðu um, að þing þetta verður árangursríkt. mælis Alþingis. Til stofnþings- ins mættu 47 fulltrúar frá 13 fé- lögum. Tilgangurinn með stofnun SUS var sá. að sameina sem flesta Stofnun SUS. Samband ungra Sjálfstæðis- manna er stofnað 27. júní 1930. Upphafsmaður að stofnun sam- takanna var Torfi Hjartarson, nú tollstjóri. Stofnfundur var hald- inn á Þingvöllum, en um það unga Sjálfstæðismenn og sam ræma starfsemi félaganna. 1 leyti var minnzt þúsund ára af- fyrstu lögum SUS var tilgangn- AKUREYRI — Útsýn frá Akureyrarkirkju yfir Grófina, Pollinn og Oddeyri. í baksýn er Vaðlaheiðin. var til einingar um þetia stærsta mál þjóðarinnar, Mörg mál Ungir Sjálfstæðismenn tóku fánamálið þegar upp á arma sína og fyrir forgöngu tveggja alþingismanna, sem þá voru innan vébanda ungra Sjálfstæð- ismanna, Gunnars Thoroddsen og Sigurðar Bjarnasonar, voru samþykkt sérstök lög um með- ferð þjóðfánans, og urðu þau fyrstu lögin,. sem staðfest voru í ríkisráði lýðveldisins. Of langt mál yrði að telja hér upp öll þau mörgu mál, sem auk þessara hafa verið áhuga og bar- áttumál ungra Sjálfstæðismanna. Félagsmál æskunnar og íþrótta- mál hafa jafnan verið áhugamál samtakanna. í menntamálum hefur verið lögð áherzla á það, að enginn þyrfti að fara á mis við menntun vegna fjárskorts. Vinnulöggjöf var mikið baráttu- mál ungra Sjálfstæðismanna á sínum tíma og má segja að fyr- ir forgöngu þeirra hafi verið sett sú vinnulöggjöf, sem ennþá er í gildi, enda þótt hún þurfi nú mjög endurskoðunar við, vegna breyttra tíma og viðhorfa. Hefur þá aðeins fátt verið nefnt. Áfram skal haldið En þótt margt hafi áunnizt er ekkert fjær ungum Sjálfstæðis- mönnum en að láta staðar num- ið. Áfram skal haldið í áttina til aukinna framfara og hagsæld ar — og leiðin mörkuð á þingi því, er hefjast mun í kvöld í höfuðstað Norðurlands -<Þ- Fjölþœti sfarf SUS á þvi starfstímabili, sem nu lýkur I Á fyrsta fundi 16. þings SUS í kvöld verður lögð fram skýrsla stjórnar sambandsins um starf þess frá síðasta sambandþingi, sem haldið var í nóvember 1959. í skýrslunni kemur fram, að þessi tvö ár hefur starfið verið margþætt og að brotið hefur verið upp á ýmsum nýmælum. ★ Eitt af helztu verkefnum SUS er að vinna að fræðslu um indin síðan send á 7 staði. Er hér um nýmæli í starfseminni að ræða. Þá var haldið sérstakt námskeið um utanríkismál í Hveradölum í nágrenni Reykja- víkur. Ráðstefna um iðnaðarmál var haldin í Reykjavík í júní 1960. Þar voru flutt erindi, ræddar og afgreiddar ályktunartillögur og verksmiðjur skoðaðar. Eru slík- ar ráðstefnur um mikilvæg þjóð- stjórnmál. í því skyni gefur mál orðnar fastur liður í starf- sambandið út tímaritið STEFNI, og sem að jafnaði kemur út í 4 heftum á ári. Þá sér það um æskulýðssíður Morgunblaðsins, sem birtast vikulega. Samband- ið gekkst fyrir nokkrum fundum um efnahagsmál snemma árs 1960, það stóð að stjórnmálanám- skeiðum í Vestmannaeyjum, á Patreksfirði og á Akranesi. Þá fékk það 5 unga Sjálfstæðismenn til að semja erindi um nokkra mikilvæga þætti þjóðmálanna og lesa þau á segulband. Voru er- semi SUS. * Þá mætti geta um fjölmörg mót, sem sambandið hefur staðið að, og ferð þá, sem farin var til V estmannaey j a um hvítasunn- una í vor á vegum þess og Heim dallar, ★ SUS tekur þátt i starfi Æsku- lýðssambands íslands og er nú- verandi formaður þeirra sam- taka, Magnús Óskarsson, fulltrúi SUS í ráði ÆSÍ. SUS tilnefndi mann í hópferð til Þýzkalands á vegum ÆSÍ s.l. vor. Ungir Sjálf- stæðismenn hafa einnig tekið þátt í æskulýðsstarfi, sem tengt er Atlantshafsbandalaginu. Fór fulltrúi SUS til Parisar á ráð- stefnu seint á árinu 1959 og ann- ar fulltrúi þess sat ráðstefnu ungra stjórnmálamanna í Banda- ríkjunum sumarið 1960. í þessu sambandi má einnig geta þess, að SUS hefur tvívegis átt áheyrn arfulltrúa á fundum Norðurlanda ráðs, í fyrra og nú í ár. Þá er í skýrslunni um störf SUS sagt frá ýmsum atriðum varðandi tengsl SUS við félögin innan vébanda þess og varðandi starfsaðstöðu sambandsins. Hef- ur hún nú nýlega tekið veruleg- um breytingum til bóta, því að sambandið hefur opnað eigin skrifstofu í Valhöll við Suður- götu í Reykjavík og ráðið sér fastan framkvæmdastjóra. Er það Birgir ísl. Gunnarsson, lög- fræðingur. Eru miklar vonir bundnar við þessa nýju skipan. um m. a. lýst á þessa leið: „að vinna að því, að ísland taki að fullu öll sín mál í eigin hendur og gæði landsins til afnota fyrir landsmenn eina, — að efla í land inu þjóðlega, víðsýna og frjáls- lynda framfarastefnu á grund- velli einstaklingsfrelsis, athafna frelsis og séreignar, með hags- muni allra stétta fyrir augum. Ötul barátta Á þessum grundvelli hefur SUS starfað alla tíð og hafa sam tökin átt frumkvæði að ýmsum merkum umbótamálum og stutt ötullega framgang annarra. Þess má t. d. geta, að SUS gerði strax á öði’u þingi sínu, sem haldið var 1932, skorinorðar og ítarleg- ar ályktanir um sjálfstæðismál- ið. Var þess krafizt að sambands samningnum við Dani yrði sagt upp strax og tækifæri gæfist og lýðveldi stofnað. Þess var þá einnig krafizt, að fslendingar tækju þá þegar landhelgisgæzl- una í sínar hendur og utanrík- ismálin að verulegu leyti. Ung- ir Sjálfstæðismenn voru síðan alltaf í fremstu röð baráttunnar um stofnun lýðveldis á fslandi. Áttu þeir t. d. frumkvæði að þvi, að æskulýðsfélögin gáfu út nokkru fyrir lýðveldisstofnun- ina sameiginlegt ávarp til is- lenzkrar æsku. þar sem hvatt MOLAR STEFNIR, 3 hefti 1961, kemur út Í dag. Efni: Víðsjá, skrifuð af for- manni SUS, Þór Vilhjálmssyni, fjallar m. a. um Efnahagsbandalag Evrópu og misbeitingu kommún- ista á verkalýðssamtökunum; HörS- ur Einarsson skrifar um Frum- kvöðul kommúnismans, Karl Marx, Gunnar Lárusson um Viðhald far- þegaflugvéla, Styrmir Gunnarsson grein er nefnist Straumhvörf og Hörður Sigurgestsson um ísland — ferðamannaland. — Ritstjóri STEFNIS er Jóhann Ragnarsson lögfræðingur. — Nýir áskrifendur sendi nöfn sín til skrifstofu SUS í Valhöll, Reykjavík. Áskriftarverð er á ári 50 krómur, en heftið kost- ar 15 krónur. UM 100 FULLTRÚAR munu taka þátt I störfum 16. þings SUS á Ak- ureyri. — í morgun lögðu milli 15 og 20 fulltrúar af Suðurlandi af stað úr Reykjavík með langferða- bifreið og um 50 munu fara flug- leiðis norður í dag og í kvöld. FORMENN SUS frá stofnun sam- takanna á miðju ári 1930 hafa þess- ir verið: 1930—34 Torfi Hjartarson, tollstjóri 1934—36 Jóhann G. Möller, forstjóri 1936—40 Kristján Guðlaugsson, hæstaréttarlögmaður 1940—43 Gunnar Thoroddsen, f jármálaráðherra 1943—49 Jóhann Hafstein, bankastjóri 1949—55 Magnús Jónsaon, bankastjóri 1955—59 Ásgeir Pétursaon, sýslumaður 1957—59 Geir Hallgrimflflon, borgarstjóri 1959— Þór Vilhjálmasoo, lögfræðinrur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.