Morgunblaðið - 26.06.1965, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 26.06.1965, Blaðsíða 2
''M0ft£UNn»"4t>rÐ TL,auffarcTa?rur 26. júní 1965 Bílar vegaþjónustunnar í Reykj avik- Vegaþjónusta FIB í öllum landshlutum Vegaþjónusta Félags íslenzkra bifreiðaeigenda hófst um síðustu helgi. Héldu þá sjö bifreiðir út á vegina til aðstoðar við veg- farendur, auk sjúkrabifreiðar, ¦em verður um hverja helgi úti á vegunum hér á suð-vestur- landi. Vegaþjónustan hefur ver- i8 skipulögð og undirbúin, þar til í lok ágústmánaðar og verð- ur bifreiðum fjölgað, eftir því aem umferðin eykst. Starfsemi vegaþjónustunnar verður mjög svipuð og undan- farin ár nema, hvað vegaþjón- ustubifreið verður nú starfrækt á Vestfjörðum í fyrsta skipti og vegaþjónustubifreið verður bætt við á Austurlandi. Þá verða eíns og undanfarin ár starfræktar tvær vegaþjónustubifreiðir frá Akureyri. Vegaþjónustubifreið- reiðarnar á Austurlandi verða starfræktar frá Egilsstöðum og Neskaupstað, en bifreiðin á Vest fjörðum frá Vatnsfirði. Allar þessar bifreiðar verða aðeins úti á vegunum yfir umferðarmestu helgar sumarsins, en bifreið- irnar á vegunum hér suð-vest- anlands allar helgar, þar til í lok ágúst. Bezta leiðin til þess að koma skilaboðum til vegaþjón- ustunnar er að stöðva talstöðv- arbifreið og biðja ökumanninn að koma skilaboðum áleiðis eða hringja í Gufunesradio 22384. F.Í.B. hefur nýlega fest kaup á nýlegri Land-Rover jeppabif- reið og á þá félagið sjálft tvær l>ifreiðir. Þá hafa verið pantaðar i vegaþjónustubifreiðir frá „The Automobil Association", í Eng- landi og eru bifreiðarnar vænt- anlegar í sumar eða næsta haust. Aður en vegaþjónustan hófst efndi F.Í.B. til námskeiðs fyrir 18 pilta, sem sótt hafa um starf í vegaþjónustu félagsins, og er það einn þáttur í þeirri viðleitni F.Í.B. að reyna að þjálfa starfs- menn sína sem bezt. í fyrrasumar gerði F.Í.B. til- raun með að hafa slysahjálp á vegum úti og gafst hún mjög vel Hefur því verið ákveðið að sjúkrabifreið búin hjúkrunar- gögnum frá Slysavarnafélaginu og með meðlim úr Hjálparsveit skáta verði um flestar helgar, þar til í september, úti á vegun- um og verður bifreiðin einkum staðsett þar sem álitið er að um- ferðin sé mest. Undanfarin ár hafa trygging- arfélögin styrkt starfsemi vega- þjónustu F.Í.B. enda hefur reynslan sýnt að þær helgar sem vegaþjónustan er starfrækt hef- ur dregið úr slysum og öðrum umferðaróhöppum. í ár hafa þó aðeins þrjú tryggingafélög styrkt þessa starfsemi: Samvinu tryggingar, Sjóvátryggingafélag Íslands og Hagtrygging. ( Frá F.Í.B.) skir liin fréstun — 5 ríki leggja til, að hún verði haldin síðar Algeirsborg, 25. júní. AP-NTB FIMM Afríku- og Asíuríki haf.a nú lagt til, að ráðstefnu þeirri, sem hefjast á' í Algeirsborg 29. þessa mánaðar, verði frestað um óákveðinn tíma. — Ilaft er eftir áreiðanlegum heimildum að alsírska byltingarstjórnin muni, þrátt fyrir yfirlýsingar annars eðlis, fallast á frestunina, svo framarlega sem fast ákveðið verði, hvenaer ráðstefnan verði haldin, og fari hún þá fram í Alsír. Löndin fimm, sem látið hafa í Ijósi óskir um frestun, eru Jap- an, Filipseyjar, Thailand Ind- land og Ytri-Mongólía. Munu þessi lönd leggja fram ákveðna tillögu í þessum efnum, er utan- ríkisráðherrar Afríku- og Asíu- ríkja, sem að undirbúningi ráð- stefnunnar vinna, koma saman í Algeirsborg á morgun. Ekki er enn vitað, hvenær rík- in hafa í huga að leggja til að ráðstefnan verði haldin, en orðrómur er uppi um, að þau Um 60 manns á alþjóðaráð- stefnu um fiskimjöl í Rvík FRAMKVÆMDARAð Alþjóða- un um framleiðslu og framboð samtaka fiskmjölsframleiðenda á mjöli og búklýsi úr fiski næstu Viðræðufundur á Breiðdalsvík 1 DAG kl. 15,00 hefst á Breið- dalsvík viðræðufundur vinnu- veitenda og verkalýðsfélagsirLs þar, um samningamálin, en verka lýðsfélagið á Breiðdalsvík var eitt þeirra þriggja Austfjarðafé- laga, sem auglýstu sérstakan „taxta". Engin frekari funda- höld hafa verið í Neskaupstað vegna þessa máls og ekki held- ur á Vopnafirði, en þar mun ekki reyna á „taxtann" fyrr en eftir u.þ.b. tvær vikur. (International Association of Fish meal Manufacturers) heldur aS þessu sinni hinn árlega mið- sumarsfund sinn í Reykjavík að Hótel Sögu dagana 30. júní og 1. júlí. Félag útflutningslandanna (Fishmeal Exporters Organi- zation) mun taka þátt í þessum fundi, en allir meðlimir þess eru einnig aðilar að Alþjóðasamtök- uiium. Samtök þessí halda ýmist 3 eða 4 fundi á ári, og skipta að- íldarlöndin með sér að boða til þeirra. Féla.g íslenzkra fiskmjöls framleiðenda sér um undirbún- ing fundarins hér, enda er það meðlimur í báðum þessum sam- tökum og hefir tekið virkan þátt í starfsemi þeirra undanfarin 5 ár. Um það bil 40 erlendir fulltrú- ar sitja fundinn og koma þeir frá eftir töldum löndum: Bret- landi, Bandaríkjunum, Chile, Danmörku, Frakklandi, Hollandi, Kanada, Marokko, Noregi, Perú, Suður-Afríku og Vestur-Þýzka- landi. Auk þess munu 20 inn- lendir þátttakendur verða fund- inum. Til umræðu verða margvísleg hagsmunamál fiskmjölsframleið enda. Meðal verkefna fundarins má nefna, að gerð verður áætl- Þjoðminjavarður fyrsti styrkþegi Langvadsjóðs SVO sem áður hefir verið skýrt Erá, stofnuðu Kaj Langvad verk- træðingur og kona hans frú Selma Langvad, fædd Guðjohn- ten, sjóð við Háskóla íslands á «.l. sumri, og er hlutverk sjóðs- ins að treysta menningartengsl fslands og Danmerkur. Er þetta einn mesti sjóður Háskólans, að fjárhæð röskar 700.000 krónur. Kaj Langvard verkfræðingur hef ir að auki í tilef ni af f arsælli lausn handritamálsins ákveðið að bæta érlega myndarlegri fjárhæð við tekjur sjóðsins, sem til úthlutun- • i koma. Stjórn sjóðsins er skip- «ð Ármanni Snævarr, háskóla- rektor, formanni, dr. Brodda Jó- hannessyni, skólastjóra og Sör- en Langvad verkfræðingi. Stjórn in óskaði nýlega eftir því við dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörð, að hann flytti erindi um íslenzka menningarsögu í nokkrum dönsk um skólum á vegum sjóðsins á hausti komanda. Hefir dr. Kristj- án fallizt á þessi tilmæli. Er þar með ráðin fyrsta úthlutun úr sjóðnum, og er fjárhæð við það miðuð að geFa þjóðminjaverði fært að dveljast í Danmörku nokkurn tíma til rannsókna í fræðigrein sinni. (Frá Háskóia íslands). 6 mánuði, jafnframt því að áætl- aðar verða þarfir markaðanna fyrir þessar vörutegundir. Einnig mun visindanefnd samtakanna ræða mangvísleg vandamál iðnað arins frá tæknilegu og vísinda- legu sjónarmiði. Þann 2. júlí fljúga fundarmenn austur á firði til þess að skoða síldarverksmiðjur og söltunar- plön. Upphaf samtakanna Alþjóðasamtökin voru stofn- sett haustið 1959. Má segja að stofnun þeirra hafi verið mjög tímabær, því að um það leyti var að hefjast mikið erfiðleika- tímabil fyrir fiskmjölsframleið- endur. Verðlag á fiskmjöli fór þá hraðlækkandi, að nokkru leyti vegna vaxandi framboðs á mjöli frá Perú, en þó aðallega vegna aðgerða spákaupmanna, er hagn- ast vildu á erfiðleikum framleið- er.da. Samtökunum var ætlað að verða vettvangur, þar sem fram- leiðendur hvaðanæva úr heimin- um gætu skipzt á skoðunum og rætt vandamál iðnaðarins, jafnt þau, sem lúta að viðskiptamálum sem þau, er snerta hina tækni- tegu og vísindalegu hlið fram- leiðslunnar. Líka var samtökun- um ætlað að dreifa margvísleg- um fróðleik, er snertir iðnaðinn, til meðlima sinna, og gera þau það meðal annars með útgáfu tímarits. Loks var þeim ætlað að koma fram fyrir hönd iðnaðar ins á alþjóðavettvangi, þegar þess gerist þörf. í alþjóðasamtökunum eru sem stendur 15 lönd auk íslands, 12 þeirra senda fulltrúa á fundina hér í Reykjavík, en hin 3 eru Belgía, Portúgal og Spánn. Forseti Alþjóðasamtakanna er G./Capt. Alex Olney, en Fredk. W. Burton er framkvæmdastjóri Framhald á bls. 23. vilji fresta henni þar til í des- ember á þessu ári, eða febrúar næsta ár. I kvðld var frá því skýrt I Algeirsborg, að fulltrúar nokk- urra landa, sem komnir eru til undirbúnings ráðstefnunni, hafi þegar ákveðið heimför Styrkir það enn þá'trú, að ekki verði af ráðstefnunni nú. Bændaför til Dan- merkur 025 Nore^s UM 20 bændur víðs vegar af land inu fóru í gær í ferðalag um Dnnmörku og Noreg á veguna Búnaðarfélags tslands. Flogið var til Kaupmannahafa ar og ætlunin að fara þaðan um. Sjáland og Jótland. Skoðuð verð ur landbúnaðarsýning, sem stend ur yfir í Árósum. Þá verður flogið til Kristian- sand í Noregi. í>að verður farið til Óslóar og skoðuð jarðyrkju- sýning. Fararstjóri er Gísli KrLstjáns- son, ritstjóri. Fundur á Self ossi í GÆR var fundur á Selfossi með vinnuveitendum og fuilltrú- uim verkalý'ðsfélaganna í Árnes- sýslu, sem boðað hafa vinnu- stöðvun við dreifingu mjóikuir n.k. þriðjudag 29. júní. f daig kL 10.00 verður fundur með fiulUrú um Dagsibrúnar vegina sarna miáls Innbrot í Kjórbarinn ADFARANÓTT sl. föstudags var brotizt inn í Kjörbarinn Lækjar- götu 8. Þjófarnir komust inn um bakdyr hússins. Stolið var ura 1000 krónum í skiptimynt. Ferðaskrifstofa ríkisins rekur 6 sumargistihús FERDASKRIFSTOFA RIKISINS rekur sex sumarhótel úti á landi í sumar. Kitt þessara hótela er nýtt af nálinni, þ.e. gistihúsið í Reykholfcsskóla í Borgarfirði. — en öll eru sumarhótelin í skólum. Víða hefur verið unnið að end uibótiutm á húsnæ'ðinu frá því í fyrra, nýju,m gestarúmum bætt við, komið fyrir handlaujgum í flestum gestaherbergjum ag auk ið þannig á þægindi á ýmstim sviðum. Um hádegi í gær var NA- átt um allt land, bjart á suð- urlandi en skýjað og sums- staðar rigning á annesjum nyrðra. Hibi var 10-14 st. á Klaustri. Norðan lands og austan var 4-8 st. hiti. Fyrir suðaustan land er lægðar- svaeði en hæð yfir Grænlandi og horfur á N-átt her næstu syðra, og kl. 15 var 17 st. hiti 3-4 daga. Ferðaskrifstofa ríkisins rekur gistihus á eftirtöldum stöðum i sumar: í heimavist Menntaskól- ans á Lauigarvatni, að Varma- landi í Bongiarfirði, í Reykholti, í heimavist MenntasskóLans á Akureyri, að Eiðum og að Skóg um undir Eyjafjöllum. Auik þessa muin Ferðaskrifsitofa ríkisins út vega fer"ðamönraum gistingu í Sjómannaskólainum í ReykjavMc í sumar, eftir því, sem þörf kref ur. Víðast hvar er fullt fæöi á boð stólium á sumargistihúsunuim. Þó er aðeins morgunverður og kvöld verður framreiddur í heimavist Menntaskólans á Laugarvatni og aðeins kvöldverður í helmavist Menintasikólains á Akureyri. Auk hinna venjulegiu gesta- herbergja á hótel'unum verða tii leigu svefnplóss á fjölbýlisstof- um fyrir einstaklinga eða hópa, sem kjosa odýrari gisti'nigu. Þá er þess að geta, að Fertfa- skrifstofa ríkisins hefur akipu- lagt swrstakar sumarleyfisiferðir innanlands, sem að nokkru eru miðaðar við legu sumvairhótH - arnna, þannig, a« feroamerui geti bæði haft bækiírfjöðvar á hótelun u*n og farið þaöan í sfcuttac eð* langar ferðir, að vild, eð» terð- aðt hér um bíl kringum landið f sumarleyfirtu og notið odýrrar gistirtgar á hinum ýmou suhuhw hóteiiuni.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.