Morgunblaðið - 30.05.1967, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 30.05.1967, Blaðsíða 31
MORGUNBLAÐIÐ, í>RIÐJUDAGUR 30. MAÍ 1967. 31 Misheppnuð vetrarvertíð eykur á erfiðleika hraðfrystiiðnaðarins — Ályktun samþykkt á aðalfundi Sff í maí 1967 MBL. barst 1 gær svofelld 'ályktun á aðalfundi S.H. : Þýðing hraðfrystiiðnaðarins1 Ifyrir íslenzkt þjóðarbú er öll- um landsmönnum vel ljós. Þar1 lá sér stað mikil verðmætasköp- un vegna vinnslu sjávaraflans í \matvæli, sem fullnægja kröfum nútíma neytendamarkaða. Hrað írystiiðnaðurinn hefur veitt jafnasta atvinnu og er, ásamt fcjávarútvegnum, undirstaða at- Vinnuuppbyggingar í fjölmörg- tim sjávarplássum landsins. I 'hraðfrystiiðnaðinum og fiski- tflotanum, sem annast hráefnis- ðflun vegna hans, liggur bund- ið mikið fjármagn. Árl'egur út- flutningur hraðfrystra sj'ávar- «furða er um V* af heildarút- ílutningsrverðmæti þjóðarinnar. Alþjóð er vel kunnugt um, að erfiðleikar þeir, sem steðjuðu að hraðfrystiiðnaðinum í byrj- un þessa árs, stöfuðu af minnk- •andi hrá'efni, auknum innlend- um tilkostnaði og lækkuðum verðum á erlendum mörkuðum. Erfiðleikar þessir voru það miklir, að hraðtfrystihúsin í heild hefðu komizt í þrot, hefði ekkert verið aðhafzt. Með lög um um ráðstafanir vegna sjáv- arútv'egsins, sem m. a. fela í «ér, að hið opinbera ábyrgist greiðslu allt að 75% aif verð- falli hraðfrysts fisks, stóðu vonir til, að unnt yrði að fleyta hraðfrystiiðnaðinum yfir erfið- leikana um sinn. — Misheppnuð vetrarvertíð hiefur gert þá von að engu, að áfram verði haldið án frekari aðgerða. '' Til þess að eðlilegur rekstur *>g nauðsynlegur þróttur skap- ¦Slst á ný í ísilenzkum hraðírysti- íðnaði, verður ekki hjá því Tcomizt, að hið fyrsta verði Iframkvaemt algjört endurmat á Irekstraraðstöðu hraðfrystibús- lanna. f því efni telja hrað- tfrystihúsaeigendur, að um eft- drfarandi leiðir sé að velja: Að gengið sé rétt skráð eða nauðsynlear uppbætur greiddar til að tryggja rekstr- argrundvöllinn. Að tryggja beri aukna hrá- efnisöflun með hækkun fisk- verðs til útgerðarinnar til þess að aukinn áhugi vakni. fyrir þorskveiðum. Að markaðsaðstaða fslend- inga sé sem víðast tryggð og hagsmunir hraðfrystiiðnaðar- ins eigi fyrir borð bornir í Imilliríkj asamningum. Að lánamál hraðfrystihús- •anna verði endurskoðuð hið allra fyrsta, með það fyrir 'augium, að í þeim efnum búi íslenzkur hraðfrystiiðnaður Við sambærileg kjör og er- lendir k'eppinautar. Öðru hvoru á liðnum áratug- xrni hefur hraðfrystiiðnaðurinn, eins og ýmsar aðrar atvinnu- greinar, á'tt við erfiðleika að 'stríða vegna innanlandsþenslu ög erfiðra markaðsaðstæðna er- lendis, sem hafa dregið úr framleiðslumöguleikium og arð- bæri, en jafnan eftir að nauð- synlegar leiðréttingar hafa ver- ið gerðar á rekstrargrundvelli þessa mikilvæga atvinnuvegar, hvort sem er fyrir tilverkan gengisbreytingar eða uppbóta, hefur hraðfrystiiðnaðurinn fljót lega náð sér á strik og stór- aukið afköst sín og framleiðslu. Samtímis hefur grundvöllurinn fyrir rekstur þorskVeiðiflotans styrkzít og aWinna stóraukizt í sjávarplássuim m>eð þar af leið- andi framhaldsverkunurn inn íi allt atvinnulífið. Það yrði þjóð- arógeefa, ef íslenzkum hrað- frystiiðnaði hnignaði og afleið- ingar ófyrirsjáanlegar f y r i r Aden-höín lokað — í fyrsta s/nn í sögunni Aden, 29. maí NTB. ÞAÐ BAR viA í dag í fyrsta sinn í sögunni, að höfninni í Aden var Iokað. Gerðu yfirvöldin það vegna nýrrar baráttuaðfe-> 'ar hafnarverkamanna í launabar- áttu. Æðsti embættismaðu hafnar- stjórnarinnar, Woods, fram- kvæmdastjóri, tilkynnti for- rmanni samlbands hafnarverka- manna í bréfi, að nauðsynlegt væri að loka höfninni til þess að koma í veg fyrir að líf, eignir og skip á hafnarsvæðinu verði lögð í hættu. Samiband verkamannanna hef- ur krafizt styttri vinnutíma, launabóta og einnig þess, að verkamönnum, sem hafði verið sagt upp starfi, verði fengið það aftur. í baráttunni hafa þeir tek ið upp þá aðferð að vinna mjög hægt eða alls ekkert, „þar sem friðsamlegri aðferðir hafi ekki leitt til árangurs", segir formað- ur verkamannasambandsins. Woods hefur skorað á verka. menn að íhuga betur afstöðu sína. Hafði hann tilkynnt þeim, að yrði vinna við höfnina ekki orðin eðlileg fyrir miðnætti á mánudag, yrði höfninni lokað. Verður nú litið á framkomu verkamanna sem verkfall og ráð stafanir gerðar með hliðsjón af því, að sögn Woods. mörg sjávarpláss. Hraðfrysti- húsaeigenöjur vilja þvi á þess- um ertfiðu tímamótum brýna fyrir forráðamönnum þjóðar- innar, að vanmieta ekki mikil- vægi hraðfystiiðnaðarins, og að þer beiti sér fyrir nauðsynleg- um ráðstöfunum til að tryggja áframhaldandi rekstur og upp- byggingu þessa atvinnuvegar. » • * - ÍSRAEL Framhald af bls. 2 ekíki lengur aðeins um Akaba- flóann heldur um allt það mis- rétti, sem íbúar Palestínu hefðu verið beittir fré því árið 1948. Fyrr í dag höfðu borizt þær fregnir frá Kaíró að þing Egypta hefði veitt Nasser forseta víðtæk völd til að stjórna með tilskip- unum og gera þær ráðstafanir, er hann teldi nauðsynlegar vegna deilunnar við ísrael. Á sunnudag hótaði Nasser að loka Súezskurði fyrir allri um- ferð, ef Vesturlönd tækju mál- stað fsraels. ? Oharles Yost, háttsettur embættismaður bandaríska utan- ríkisnáðuneytisins er kominn til Kaíró til að kynna sér ástandið. Hann var eitt sinn sendiherra Bandaríkjanna í Sýrlandi og hefur um árabil verið einn af ráðgjöfum Bandaríkjastjórnar í mákun, er varða Austurlönd nær. ? Vopnaviðskiptin í dag urðu i nágrenni samyrkjubús á Gaza- svæðinu, nakkra kílómetra frá landamærunum. Egypzkir her- menn skutu á ísraelska bændur, er voru að vinnu þar skammt frá. Lítið tjón varð af skothríð- innL ? Frá Bagdad herma fregnir, að stjórn íraks hafi mælzt til þess við öll oliíufélög í Araba- löndunum að selja ekki olíu til landa, sem styðja árás fsraek á arabísk lönd. Lýsti Youssef Zey- en, forsaetisráðherra, því yfir í dag, að Arabar mundu eyði- leggja allar olíuleiðslur og kveikja í olíusböðvum, ef þess- uwi tilmælum yrði ekki sinnt. — Mörg önnur Arabaríki hafa tekið undir hótanir um að loka fyrir olíufhrtninga. Sýrlenzki forsætisráðherrann, Nureddin Al-atassi, kom í dag í óvænta heimsókn til Moskvu. Það an var þá nýfarinn landvarnaráð herra Egyptalands. Þá berast þær fregnir frá Rawalpindi í Pakistan, að utanríkisráðherrann þar hafi lýst fullum stuðningi við Arabaríkin í átökum við fsrael. Einniig hefur stjórn Mala- ysiiu heitið að flytja sjálboðaliða til Arabaríkjanna, sem vilja berj ast gegn fsrael. Fulltrúar visntrúarinnar „ .-.; ;.,.*¦». " v«*o en eua lynr^ voruna. öumir, Vantruin á lOnaðinn sem býsnast yfir verðMlgunni, Þáð niéfur komið fram. hvað s«egjai að verSbólgan sé að. drepa eftir annað, a.S núv. rikisstjórn Kramhaio a oi.v Þeir hafá verio skeleggusíu hiálsvarár íslenzks iðnaðar á Alþingi kjörtímabilið 1963 til 1967* Bandalag kvenna í Reykiaviic 50 ársa BANDALAG kvenna í Reykja- Vík var stofnað 30. maí 1917, og er því 50 ára í dag. TDgangurinn með stofnun þess var tvíþættur, annars veg- ar að fá hin ýmsu kvenfélög bæjarins til að vinna sameigin- lega að þeim þjóðþrifa- og menn ingarmálum, sem þau gátu orðið sammála um, og hins vegar að auka kynningu og samstarf kvenna. Bandalagið hefur haft afskipti af fjöldamörgum þjóð- þriia og menningarmálum, og komið mörgum þeirra meira eða minna áleiðis, en önnur eru í deiglunni. Ríkisútvarmpið hefur sýnt samtökunum þá vinsemd að leyfa Bandalaginu að segja frá starfi sínu í útvarpinu í kvöld. Verður fyrst sögð saga þess í fáum orðum, en síðan munu nefndir skýra frá sérmálum sín- um. Ér hér tækifæri fyrir al- menning að kynnast þessu merka starfi. - TVO BÖRN Framhald af bls. 2 götum en gangstéttum því mið- ur. Það verður aldrei nósamlega brýnt fyrir foreldrum, að vara þau við hættunni, né fyrir öku- mönnum að gæta varúðar, þar sem þau eru nálaegt akfbraut. Börn kunna ekki að gera sér grein fyrir hraða eða fjarlægð bifreiðar og geta tekið upp á því að stökkva út á götuna, beint í veg fyrir þær, þegar ökumað- urinn þykist þess fullviss að þau ætli að bíða. Það eina sem hann getur gert til að vera viss um að afstýra slysum er, að hægja ALLTAF á ferðinni þegar börn eru nálæg. Það getur bjargað lífi og limum þeirra. JÞórarínn Þórarinsson Einar Agústsson FRAMSÓKNARMENN virðast nú orðnir úrkula von- ar um að Tíminn verði þcim til mikils gagns í kosn- ingabaráttunni. Þess vegna hafa þeir dreift um Reykjavík blaði sem þeir nefna „Borgin" og er raun- ar ekki annað en endurprentun úr Tímanum. Þessar myndir af fulltrúum vantrúarinnar birtust í blaði þessu. Þrátt fyrir eigin ummæli kann engin skil á því, að þessir Framsóknarforkar hafi gert nokkurn skap- aðan hlut til framdráttar íslenzkum iðnaði fyrr eða síðar. Það getur hins vegar verið nógu broslegt, þeg- ar menn gerast svo ánægðir með sjálfa sig. Sprengief ni stolið TALIÐ er að nokkru magni af dynamiti hafi verið stolið úr vinnuskúr Landhelgisgæzlunnar við Rjúpnahæð EfSfaranótt sunnu dagsins, en þar sem vörukönn- un var ekki lokið í gær var ekki gerla um það vitað. Hurð skúrs ins hafði verið sprengd upp. Gísli Guðmundsson, hjá rannsóknar- lögreglunni, sagði Morgunblaðinu að þarna væru geymdar allmikl- ar bir^Tir af sprengiefni og eins fallbyssuskot sem Landhelgis- gæzlan á. Engu fallbyssuskoti var þó stolið. Þá um nóttina var einnig til- kynnt inbrot í vinnuskúr rétt innan við Blesugróf, en sá er í eigu Miðfells h.f. Einnig þar hafði hurðin verið sprengd upp, stolið þaðan reiknivél og lyklum og 1300 krónum í peningum. Þeg ar einn af eigendum Miðtfells hf. var á gangi hjá skúrnum á sunnudagskvöldið, varð hann manns var í einum þeirra. Hann gerði lögreglunni aðvart og fimim tán ára piltur var gripinn. Hann harðneitaði öllum þjófnaðartil- raunum, kvaðst hafa fundið lyklana við salernisskúr þar skammt frá. Lögreglan biður þá sem kunna að sjá unglinga, eða aðra, með sprengiefni í fórum sínum, að tilkynna það tafarlaust. Dýnamitið ér stórhættulegt ein« og allir vita, ekki síst í höndum óvita. Nígeríu skipt í tólf ríki — Hernaðarsástand í landinu Lagos, Nígeríu, 29. mai. AP-NTB YAKUBU Gowon, yfirmaður herstjórnarinnar í Nígeriu, lýsti sl. laugardag yfir hernaðar- ástandi í landinu og tilkynnti, að ákveðið hefði verið að skipta Nígeríu í tólf smáríki, er lytu sameiginlegri yfirstjórn. Var þessi tilkynning hans birt nokkr um klukkustundum eftir að for- ystumenn Austur-Níger,u höfðu skýrt frá þeirri ákvörðun sinni að lýsa landshlutann sjálfstætt ríki með nafninu Biafra. Á sunnudag birti stjórn Gowons nöfn yfirmanna ríkj- anna tólf. Eru þar herforingjar í öllum embættum ríkisstjóra og Vestfjarðak jördæmi D-lisfinn er listi uppbyggingar og framfara einnig voru skipaðir lögreglu- stjórar. Meðal ríkisstjóranna var nefndur Odumegwu Ojukwu, er hafði um það forgöngu að sam- þykkja fyrirætlunina um sjálf- stæðisyfrirlýsingu í Austur- hlutanum. Verður hann ríkis- stjóri þar. Æðsti maður norður- hlutans, sem nú hefur verið skipt upp í sex ríki, verður Hassan Usman Katsina og vesturhlut- anum mun ráða Robert A. Ade- bayo, einn af hæst settu for- ingjum hers Nígeríu. JK^j

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.