Morgunblaðið - 19.06.1969, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 19.06.1969, Blaðsíða 28
Eínnígáferð ertrygging nauðsyn. Hringid'17700 ALMENNAR TRYGGINGARS Mm$tm&l$bíb AUGLYSINGAR SÍMI 22.4.SO FIMMTUDAGUR 19. JUNI 1969 FLUGMANNADEILAN LEYST MEÐ BRÁÐABIRGÐALÖGUM Gerðardómur ákveði kaup og kjör flugmanna og ftugvélstjóra — Flugmenn mótmœla harðfega SAMNINGAVIBRÆDUR Félags íslenzkra atvinnuflugmanna og flugfclaganna íóru út um þúfur í gær. Slitnaði upp úr viðræðun- um um kl. 15 en aðilar sátu þó á fundi til kl. 18. Á miðnætti átti að koma til framkvæmda 48 klst. vinnustöðvun atvinnuflug- manna, en í gærkvöldi voru gefin út bráðabirgðalög til lausn- ar deilunni. í lögunum segir, að gerðardómur skuli ákveða kanp og kjör atvinnuflugmanna og flugvélstjóra. Gerðardómurinn skal einnig kveða á um lausn ágreinings pess, sem upp befur komið um einkennisfatnað atvinnuflug- manna og flugvélstjóra. Gerðar- dómurinn skal við ákvörðun sína taka tillit til þeirra samn- inga, sem gilt hafa og almennu samninganna frá 19. mai sl. Verk föll í því skyni að knýja fram aðra skipan kjaramála, en lögin mæla fyrir um eru óheimil en úrskurður gerðardómsins skal gilda frá gildisdegi laganna, þ. e. í gær, en lögin gilda til 15. maí 1970. Stéttarfélög atvinnuflug- manna og flugvélstjóra mót- mæltu bráðabirgðalögunum harð lega í gærkvöldi. Morgun<blaiðiinu bamst í gær- krvöldd eftirfairamdi tdlkyminimg frá saimgönigumállaráðumieytdinu: „Forseti ísfliamids (hefutr í dag, 18. júmá, saimkvæmit tMögu saim- gömiguimiálaráðiherra, getfið út svo hljóðamdi bróðabimgðallög, um akdpam gerðardomis í kjairadeilu atvimmuifluigimiamma ag fluigvél- stjóra og ísiemzkra ftagifélaga: RikiisHtjórmim. mefur tj&ð mér, að kjartasamimimiguim Félaigs íe- lenzkra altoimmufluigimiamma og F^igviirkjafélagis íslamds, vegma fluigvélavélstjora, viö Fhjgfélag ísOamds hf. og LoftJleiðdr W., hafi verið sagt upp frá og með 1. febrúar þ. á. Dómur í máli Cunnars V. Frederiksen: Hlaut 16 ára f angelsi HÆSTIRÉTTUR dæimdi á mámu diaig í rnáli áíkæruívaildisiins gegm Gummairi V. Frederiksen, fynrv. tflhigsttjóra, fyriir mammdráp. Hæsitiiréttiur srtaðffiesti dóm saka dóms Reykjawílkur; 16 áira famg- eM og greiðsliu al'lis sakairkositn- aðair — og dæimdi Guinmar til Kristján Jóh. Kristjánsson látinn KRISTJAN Jóhann Kristjánsson forstjóri Kassagerðarinnar lézt 17. júní á lieimili dóttur sinnar í Phoenix í Bandaríkjunum. — Hann var 75 ára að aldri. Kristján Jóihann tó!k sveins- próf í tréamáði árið 1917 og stundaði húsasmíðar í Reykja- ví<k þar til hann stofnaði Kassa gerðina áirið 1932. Veitti hann Framhald á bls. 27 að gneiða irnálslkositnaið fyrdr Hæstarétti. Gæzluivarðlhaldsivist Gummians síðam 9. maí 1968 kem- tur með fuQJiri daigaitöki retfisdnigu hains til frádráititar. Mikilll ágneimiimigur haiö sáðain riisið, vegma skattlagndmigair dag- peni<nigauppbótair aittvTaim.uiflug- rniammia og fkiigvélstjóra, en sá ágreininlgur verið leystur 23. ,miaí þ. á., eftir tilfimmiamtegar tru'fHiaindtr á fiugd í apríl þ. á. Kiröfuir stéttarfélaga atviinmu- fliuigtmiarnmia og ffluigvélstjóra uim kauphækikatndr haifi himis vegar verið lagðaor fraim 3. og 6. júní iþ. á., og sé þar krafdzt meðal- kauphækkama, sem mieani að 'hiutndraðlsMuiua rnatrgfaldiri þeirrd kaiuphækkuin, sem sarnidð hatfi verdð uim 19. rnaí þ. á. i<nMí vimmu veibanda og Aiþýðuisaimibamds ís- lainds, fyiriir mikimm rniedirihluta lauinjþega inoan Allþýðusaimíbamds íslainids og miemi meðallhælkkum, saanlkvæmt kröfumum, frá 66.4—- Framhald á bls. 21 Vikingur með 500 Iestir AKRANESI 18. jiúmií. — Togarinm Vlílkdinigur kom íhdmigað í mniotrgtum af Jómsimdðuim mileð tæpar 500 lestir eftdr 14 daga veiðitferð. Fiisikuirimln tfór í vimmisillu hjé Har- aildi Böðvarssyni & Co og Heima skaiga htf. Aflldmm er imiestimegmds g;ór og góðuir þonsikur. V/S Fraim, Ak 85, áður Jóm á Stapa landaði í dag ihjiá Heimia- skaga Ihf. 24 lestuim af Wömdiuð- uim íiisflqí ti_ viiinmislu. Fnam er á togveiðiutm,. — hiiþ. #' Tœloillega nýtantegt vatnsafl sem óvíst er talíö að hagkvæmt eó «8 Tirkja iHo TöIur-viBhrtnga' tákna meðaltal árlegrar vinnslu __ getu, GWh I___3_l5amanlögH vtnnslugeta innan afmörkuðu svæð- anna, GWb/ári "=• Veltuvirkt Virkjunarstaðir á fslandl með vinnslugetu 200 GWh/ári eða melr________Aprfl_969 Þannig er áætlun Orkumálastofnunar um tæknilega nýtanlegt vatnsafl á landhiu, þéttstrikuðu blettirnir eru það sem hagkvæmt er talið að virkja, gisnu strikin það sem óvíst er um. Aust- fjarðavirkjun er langstærst og sýna pílurnar hvernig vatninu er veitt með stíflum og skurðum úr Jökulsá á Fjöllum, Jökulsá á Dal og Jökulsá í Fljótsdal í eina veitu. Pílurnar norðan Hofs- jökuls sýna áætlun um að taka vatn frá Hofsjökli, sem nú fer í jökulárnar i Skagafirði, og veita því suður í upptakakvíslar Þjórsár. Og pílurnar austan við Þjórsársvæðið sýna skurði tU að veita Skaftá yfir í Þórisvatn og jarðgöng er veita Skaftá yfir í Tungnaá, hvort tveggja til að gera Búrfellsvirkjun ódýrari. EIN STÆRSTA VATNSVIRKJ- UN í HEIMIÁ A USTURLANDI? Qrkan yrði ódýrari en annars staðar Jökulsárnar í Fljótsdal, á Dal og á Fjóllum leiddar saman í NÝÚTKOMINNI skýrslu um möguleika á stóriðju á íslandi, er m. a. kort frá Orkustofnun um nýtanlegt vatnsafl á fslandi. Kemur þar fram, að á Austur- landi er unnið að rannsóknum og áætlun um milljón kiló- watta virkjun, sem talin er hag- kvæm. Er þá i rauninni virkjað vatn frá tillurn austanverðum Vatnajökli og teknar stórárnar Jökulsá í Fljótsdal, Jökulsá á Dal, vatn af öllu austurhálend- inu, Kreppa og jökulvatnið úr Jökulsá á Fjöllum. Fæst þá vatnsvirkjun, sem yrði meðal stærstu vatnsvirkjana í heimi, eða 11 sinnum ÖH virkjun í Sog- inu og 5 sinnum Búrfellsvirkjun í öðrum áfanga. Virkjunin og stöðvarhús yrðu við Gilsárvötn ofan við Fljótsdal og fengist þar geysileg fallhæð eða 600 m fall, en til samanburðar má geta þess að fallhæðin við Búrfell er 118 m. Hefur aldrei veríð gerð á- ætlun um svo stóra virkjun á íslandi fyrr. Svo stóra virkjun er að sjálf- sögðu ekki hægt að vinna, nema hafa stóran kaupanda eða stór- iðju. Til að átta sig á stærðar- hlutföllum má geta þess að þessi virkjun mundi duga fyrir 500 þúsund tonna áburðarverk- smiðju, sem er meira en öll árs- framleiðsla Norðmanna. VERÐIÐ INNAN VH) 20 AURAR KWST. Margit bendk til þetta verði mjög ódýrt nafmiagm og því ó- dýrara sem viirkjumim er stæriri í upphafi, að því er þeir Jakob Björnisson, verfcfræðdmigur, og Haukur Tómiaisson, jarðlfræðimig- ur, er uirnnið bafa að nammsókn- uim á þessu umdir forustju Jakobs Gísl.as'oiniair, orkuimiálaatjórai tjáðu Mbl, er við leituðum til þeinra uan upplýsimgar. Sögðu þedr að þessi virkjum mœttti kosta geysdmiikið og vera samt haigkvasim, eða 15—^20 miillljairðla kr. En þá töliu sögðu þeir vera meiria ágizkun en áæltlluin. Þá Framhald á bls. 17 Rannsókn morðmálsins: Varðhaldsúrskurður stað- festur af Hæstarétti HÆSTIRÉTTUR dæmdi á mánu dag, að varðhaldsúrskurður sakadóms Reykjavíkur í rann- sókninni á morði Gunnars Tryggvasonar, leigubílstjóra, skyldi standa óbreyttur en 2. júni sl. úrskurðaði sakadómur leigubílstjóra þann, sem morð- vopnið fannst hjá, í allt að 8 vikna gæzluvarðhald og áfrýjaði hann þeim úrskurði. Fyrir noklkru var dæimt í borg ardómi í rniáli Bandarikjamanns, sem sat í gæzluvarðlhaldi firá 20. janúar til 24. janúar sl. vegna rannsðknar morðmálsins og voru homuim dæmdar 120 þúsund krón ur í bætur fyriir varðhald að ó- seikju. Þórður Björnsson, yfirsakadóm ari, sem stjórnar rannsókn morðanálsins, tjáði Morgumblað- inu í gær, að hann vildi sem minnst uim rannsóknina segja á þessu stiigL Yfiirmeyirsuur íana Stöðuigit fram og sagðS Þórðtuir, að morigt vææd emn ókiammiað 1 (máliimiu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.