Morgunblaðið - 17.04.1973, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 17.04.1973, Blaðsíða 9
MOHGUNBLAÐIÐ, JjRIÐJ'UDAGUW, 17. APR.ÍL 1973 9 Wið Kársnesbraut ihcrfum við til sölw fallegt twí- lyft stenihús meö góöuirm garði og bílskúr. I húsin'U er 4ra herbergja ífoúð á e*n hæð og 3ja herb. íbúð á neðtii hæð. Húsið er tvíbýlishús en hentar eiianig mjog vetl sem eirobýlis- hús. Húsið er til sölu í ei.nu lagi e&a sem tvær sjátfstæða'r 'nlDéöiir. Wið Rarónsstíg héfym við til sölu stóra 4ra herb. íbúð á 3. hæð í steimtiúsi. Verð 2600 þús. Útborgun 1600 þús. Laust strax. Við Tungubakka höfum við til söliu raðhús með 6—7 herb. íbúð, alís um 220 fm að meðtöldum bíiskúr. 2 stórar sv&lir. Frágengin lóð. Húsíð er í tölu vö-nduöustu húsa, er við höfu'm haft til söki. Við Nesveg höfum við til söí'u einbýlishús, sem er hæð, kjallari og ris. Á hæðinni er 3ja herb. íbúð, í risi 2 stór herbergi með stafn- giugguim og eitt herbergi ií'tið. I kjallaira eru 2 stofur, þvotta- hús og geymslur. Húsið er allt nýstandsett, eldhús og bað- herbergi endurnýjuð, góð teppí. Víð Efstasund hæð og ris í ttm'bu.rhúsi, aWs 5 herbergja íbúð. Við Vesturberg höfum wið til söliu raðhús til- búið u.ndir tréverk. Húsið er eimlyft, um 130 fm endahús. Trtbúið til afhendimgar nema hvað eftir er að setja gter í glugga. Við Einarsnes höfum við til sölu ei.n'býlishús, steiinsteypt, með 4ra herb. íbúð og um 50 fm bílskúr á jarðhæð. Við Háaleitisbraut höfum við til söl'U 4ra herbergja íbúð á 3. hæð um 115 fm. í'búðin er ein stofa, 3 svefn- herbergi, eldhús með borðkrók og baðherbergi. Teppi, tvöfalt gler, 2 svalir. A Akranesi höfum við til sölu 3ja herb. ibúð á efri hæð í tvíbýlishúsí (iiun 98 ferm. Fjöldi úrvalsibúða í allskonar skiptum Vagn E. Jónsson Haukur Jónsson hæstárétta rlögmertn. Fasteignadeild Austurstræti 9, simar 21410 — 14400. Utan skrifstofutima 32147. 23636 - 14654 Til sölu 3ja herb. íbúð við 000*1614113 — laus 1. júní. 3ja herb. íbúð við Dvergabakka. 4ra herb. íbúð við Hrau.nbæ. 4ra—5 herb. íbúð við Kapla- skjól. Einibýlishús á stórri eignarlóð á Seltjarnarnesi. Hús í Smátloúöahverfi. Skipti á góðri 3ja—4ra herb. ibúð æskileg. Einbýlishús, stofa og 3 svefn- herbergi, á 6000 fm góðu landi utan við borgina. Vatn og rafmagn á staðnum. Höfum mikið af eignum á skrá, þar sern eignaskipti eru möguleg. m ug mwm Tjarnurstíg 2. Kvöldsími sölumanns, Tómasai Guðjónssonar. 23636. 26600 allir þurfa þakyfírhófuðið \ ATHUGIÐ Lokaö þessa viku. Heimasímar símaskrá. í^ ^> Fasteignaþjónustan Austurstræti17 (Silli&Valdi) simi 26600 íbúðir til sölu Fassvagur Eirístakímgsibiúð í saimbýl'ishúsi í Fossvogi. Nýieg l'búð í gcðu síandi. Fossvogur 4ra herb. vönduð íbúð á hæð í sarri'býlishúsi í Fossvog.i. Se!j- an<ti óskar eftir skiptutm á íbúð- irtnii og embýlishúsi. Unufell Raðhús við Unufelil. Stærð 1448 fm. Stofur, 4 svefnherb., eltíhús, skáli o. fl. Sefst fokhelt eða tilbúið u-ndir tréverk. Af- hendist strax. Shemmtileg teiknwig. úvergabakki 5—6 herb. íbúð á hæð i sam- býlishúsi við Dvergabakka. Ný- ieg íbúð í góðu standi. Kársnesbraut Hæð og ris. Á hæðin.nii er: 2 stofur, stórt eldhús, ytri og innri forstofa. [ risiinu eru 4 svefnherbergi og bað. Bílskúrs- réttur. Útborgun 2,3 milijónir. Laugalœkur Raðhús ( kjaWara eru 2 herbergi, snyrt- ing, þvottahús og geymsla. A neðri hæð 2 góðar stofur, eld- hús með borðikrók, snyrtmg og svalir. Efrí hæð: 3 svefnher- bergi, bað, tvöfalt verksmiðju- gler. Útborgun 2,8—3 m'jMjónir. Arni Stefánsson brl. Málflutningur — fasteignasala Suðurgötu 4, Reykjavík. Símar 14314 og 14525 Sökimaður Ötafur Eggertsson. Kvöldstmar 34231 og 36891. SÍMIl ER 24300 Ti'l söl'U og sýnns 17 16260 Til sölu Á Seltjarnarnesi Eiinibýl'ishús á gullfaditegum stað á 1000 fm eignarlóð. Skipti á ibúð í Vesturborginni æskileg. Lítið einbýlishús í gamla Austurbænum, kjallari og tvær hæðir. Hús á eignarlóð við Miðbæir>n, næg bílastæði. á lóðinni. Hentar vel fyrir heild- söl'u, læknastofur eða aðra slíka starfsemi. 3/o herb. íbúð í Kópavogi, er um 85 fm, í góðu ástandi. Fasteignasnlon Eiríksgöfu 19 Simi 16260. Jon Þórhallsson sölustjóri, Hörður Einarsson hri. Öttar Yngvason hdl. HæS og rishæð afls 6 herb. íbúð ekki alveg ftrifr gerð i tvíbýlishúsi í Kópavogs- kaupstað. Sérinngangur, ný teppi á stofum, bilskúrsréttindí. Hagkvæmt verð. 5 herb. íbúð im 130 tm á 2. hæð i Austur- borgi.nni. Ný teppi á stofum. Bítetujr í byggingu. 4ra herb. íbúð um 100 fm með sérhitaveiíu á 1. hæð í Smáíbúðahverfi. Bíl- skúrsréttindi. 3ja-4ra herb. íbúð ihti 90 fm hæð með sAriinin- gangi og sérhitaveitu í Vestur- borginni. íbúðiin er í góðu ástandi með harðviðarinnrétt- i-ngum. 3/a herb.íbúð uvn 75 fm með sérin.ngangi í steinihúsi við Urðarstíg. Ekkert áhvílandi. 3/c herb. íbúð á 1. hæð með sérinngangi og sérhitaveitu í steinh'úsi wið Bergþórugötu. Útborgun hel7t u-m 1 miiHjón. 3/0 herb. jarðhœð um 65 fm í tvibýliishúsi við Hjalieveg. Bílskúrsréttiindi. 3/0 herbergja kjallaraibúð um 80 frn í góðu ástandi með sérinngangi og sérhitaveitu í eld'h borgarhlutanum. Hýlenduvöruverzlun með söluturni í fullum gangi i Austurborginni og margt fleíra. Komið og skoðið Sjón er sögu ríkari Kfja fasteignasalan Simi 2HQ0 Laugav«g 12 | Utan skrifstofutima 18546. 40863 Til sblu Jarðhœð eiinbýlishús í Vesturbæ Kópa- vogs, uin 50 frn, að mestu óinnréttað. Húsið frágengið ut- an og raektuð lóð. 3/0 herb. íbúð \ kjallara við Liindargötu, Rvík. FaHega innréttuð. Sérinngangur. 3/0 herb. sérhosð í mjög góðu timburhúsi við Granaskjól. Ný i.nnrétti.ng, m. a. harðviðarloft og nýtt bað. Bíl- skúrsréttur. Flatir - Endaraðhús, fullgert, á bezta stað, faest í skiptum fyrir ein- býlishús á Flötunum (stærra en raðhúsið) með 4—5 svefrnherb. Kópavogur Hæg eru heimatökin. Þeir, sem hug hafa á að selja, láti skrá eign sina i fasteignasölu kaup- staðarins. Metum og verð- leggjum eignir samdægurs, ef óskað er. Margra ára starfs- reynsla sölumanns tryggtr rétt mat á eíRnunum. EK- EIGNASALA KOPAVOGS simi 40863. Raðhús (Tvíbýlishús) Viö Bræðratungu í Kópavogi. Húsið er nýiegt. Á 1. og 2. hasð eru stofur, 4 herb., eldtiús, bað o. fl. í 'kj. mætti innrétta 2ja herbergja ibúð. Bílskúr á tveim- ur hæðum fylgir. Utborgun 3 millj. Víð Grettisgöfu 3ja herb. ibúð á 2. hæð í járn- vörðu timburhúsi. Sérhí'taíögn. Utborgun 750 þús. I Vesturborginni 3ja herb. íbúð á 4_ hæð (efstu) m. herbergi í risi. Suðursvalir, teppi. Útb. 2 millj. Við Crettisgötu 3ja herbergja s/jotur risíbúð. Teppi, viðarklæð'niingar, vegg- fóður. Útb. 1 millj. Við Langholfsveg 2ja herb. kjallaraíbúð. Séri.nng., sérhitalögn, teppi. Útb. 1 rrKllj. f Fossvogi 2ja herbergja nýleg, vönduð jarðhæð. Teppi, góðar innrétt- ingar. Utb. 1,5—1,6 millj. Einbýlishús í Mosfellssveit I smíðum Húsin, sem eru á einni hæð, eru um 140 fm auk tvöf. bílskúrs. Hvert hús er 6—7 herb. Húsin verða uppsteypt, múrhúðuð að utan, m. tvöf. gleri, útiiuirðu.m, svalahurð og bílskúrshurð. Lóð jöfnuð. Afhending seinna á ár- ta'U. 800 þús. kr. lánaðar til 2ja ára. Staðsetning húsanna er mjög góð. Allar nánari upplýs- ingar í skrifstofunm. i Smáíbúðahverfi Einbýlishús með 35 ferm bfl- skúr. Húsið er 2 hæðir og kjaH- arí. Efri haeð: 3 herb. og bað. Miðhæð: sa*nl. stofur, eldtiús og salerni. í kjal'lara: herbergi, geymsla o. fl. Laust 14. mal nk. Verð 4,2 miWj. Útb. 2,5 miHj. Höfum kaupanda m. 3,2-3,5 millj. í útborgun fyrir eimbýlishús, t.d. á Flötunum eða nágr. Húsið þyrfti ekki að losna fyrr en í haust. 40AMIBLIIIH' VONARSTfMTI IZ símar 11928 og 24534 S&lustjón: Sverrir Kristinsson heimasími: 24534, 2/o-7 herb. íbúðir til sölu við Hvassaleiti, Laugarlæk, Látraströnd, Laugaveg, Úðins- götu, Bergstaðastræti og Hraun- teig. Eignaskipti. Ennfremur raðhús og einibýlishús. Haraldur Guðmundsson lcggiltur fasteignasaii Hafnarstræti 15. Simi 15415 og 15414. EIG\ASAL/V\ ! REYKJAVIK INGOLFSSTRÆTI 8 2/0 og 3/o herb. íbúðir í eldri húsum í Míðborg- irtni og víðar. Útbcrgairwr frá 600 þús. kr. 3/o herbergja itrúð i nýju fjórbýiishúsi við Alfhólsveg. Vandaðar innrétting- ar, sérþvottahús á hatðíin™, gfæs'ilegit útsýni. 4ra herbergja ibúð á 3. (efstu) hæð í ný-legu fföltoýlishúsi við Hraunbæ. Suð- ursvaliir, teppi fylgja á ibúð og sfceagamgi, frágengin lóð, gott útsýni. Einbýlishús í Garðahreppi. Húsið er um 100 fm hæð og ris. AMs 7 herb. í'búð, bílskúr fylgir. Stór ræiktuð lóð. I smtðum Raðhús í Mosfellssveit. Húsið er um 147 fm á einni hæð. Imnibygg®- ur bilskúr, selst fokhelt. Enn- fremur einbýtishús í smíðum. Höfum kaupanda að góðri 4ra herbergja íbúð, helzt nýlegri. Má gjarnan vera i fjölbýlishúsi. Útborgun aHt að 3 miHjónir króna. EIGIMASALAM REYKJAVÍK ÞArður G. Halldérsson, sími 19540 og 19191, Ingólfsslræti 8. STADCREIÐSLA Höfum kaupanda að góðri 3ja herb. íbúð. Mjög há útborgun jafnvel staðgreiðsla. 3/0 herbergja lítið niðurgrafin kjaHaraíibúð á Teigunum, sérhiti. Laus i»m næstu mánaðaTOót. 4ra herbergja FaUeg íbúð á jarðhæð við V*st- urberg. Fossvogur Höfum kaupanda að raðhúsi eða sérhæð í skiptum fyrir mjog vandað eimbýlishús i Fossvogi. Háhýsi Höfum kaupanda að 4ra he.rb. ibúð i háhýsi í skiptum fyrir 5 herb. góða íbúð við Bugðu- læk. Fjársterkir kaupendur Höfum á biðlista kaupemdur að 2ja til 6 herb. íbúðum, sérhasð- um og einbýlisbúsum. ( mörg- um tilviikum um mjög háar út- borganir jafnvel staðgreiðSfla. Malf lutnings & ^fasteignastoffa^ Agnar Gústafsson, hrL^ Austurstræti U | Sfmar 22870 — 21750. ] Utan skrifstofutíma: j — 41028.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.