Morgunblaðið - 17.04.1973, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 17.04.1973, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 17. APRlL 1973 75 ára í dag; BENEDIKT GRÍMSSON, HREPPSTJÓRI, KIRKJUBÓLI 1 dag, þann 17. april er Bene- difct Grímsson hreppstióri á KirtuubóM í Strandasýski 75 ára. Af því tilefni langar mig að stinga niður penna og færa honum þakkir, fyrir áratuga góða viðkynningu, samstarf og vináttu um fjölda ára, og jafn- framt mmnast hins óvenjumikla félagsstarfs, sem hann hefir innt af hendi, sem sveitungar hans og héraðsbúar hafa notið góðs af. Benedikt er fæddw að Kirkju bóli 17. apríl 1898. Foreldrar hans voru Grímur Benediktsson bóndi á Kirkjubóli og kona hans Sigríður Guðmundsdóttir firó Víghólsstöðum á Fellsströnd í Dalasýslu, mikið vinsæl heið- urshjón. Þau Grímur og Sigríður voru bæði af breiðíirzkuim ætt- um, Grimur af svokallaðri Orms- ætt, sem kennd var við Orm Sig urðsson, er hóf búskap í Frernri- Langey á Breiðafirði fyrir rúm- lega 200 árum. Er sú ætt afar fjölmenn. Benedikt er 5. maður frá Ormi i Fremri-Langey, og voru þessir forfeður hans í hein an karllegg taldir miklir greind- arkariar og voru allir fraimmá- menn í sínum sveitum og héruð- um. Og sjaldan fellur eplið langt frá eikinni, ekki fór Benedikt Gcimsson í felur, þegar sinna þurfti framifaramiálum sveit- ar hans og héraðs. Á unglings- ánim Benedikts var aðstaða til náms svo til engin í sveitum þessa lands, nema léleg barna- fræðsla en sveit Benedikts var að þessu leyti betur sett en flest ar aðrar, því þar var byggður, og starfræktur fyrsti unglinga- s-kólinn í sveit á Islandi — Hey dalsárskólinn. Benedikt fór í bændaskólann á Hvanneyri og lauk það- ati prófi 1921. Halldór Vilhjálms son var þá skólastjóri, og sem kunnugt er hafði hann sérstakt lag á því að glæða áhuga nem- enda sinna, á ræktun lands og lýðs, ásamt öðrum framfaramál- um sveitanna, sem ég ætía að flestir nemenda hans hafi búið að ævilangt. Benedikt Grímsson hóf búskap á Kirkjubóli 1925. Hann á þá einnig 48 ára afmæli sem bóndi. Hann kvæntist saima ár, Ragnheiði Lýðsdóttur hrepp stjóra á Skriðnesenmi i Bitru. Þau eiga 3 mannvænlega syni, Grím og Sigurð bændur á Kirkjubóli, og Lýð sem vinnur í Skipadeild S.I.S. í Reykjavík. Einnig eiga þau kiördóttur sem búsett er i Reykjavik. Kirkjuból er íalleg jörð, vel í sveit sett, með fagurt úsýni til afflra átta. Þar hefir Bene- dikt ræktað mjög mikið land, og þar eru miklar og góðar bygg- ingar. Að sjálfsögðu hafa synir hans þar unnið í samvinnu við foreldra sána. Snyrtimennska er þar í bezta lagi, eins og veg- farendur hljóta að hafa veitt at- hygli. 1 Kirkjubólshreppi hefir nú um langa hríð ríkt mikill og góður félagsandi, meirí en al- mennt gerist. Mér er kunnugt, að þar eiga margir hlut að máli, en ég held að ég geri engum rangt tii þó ég segi að þar hefur Bene dikt Grímsson staðið í fremstu vígJínu, og átt sinn stóra og ómet anlega þátt í öllu félagslífi, og framfaramálum sinnar sveit- ar, um hálfrar aldar skeið enda hefur hann notið trausts sveit- ar sinnar og héraðsbúa í heild, að verðleikum. Ekki er þess nokkur kostur að telja upp öll þau félagsmála- störf sem Benedikt hefir verið viðriðinn, því þau munu vera eins mörg og finnast í sveitum. Hér skal þó aðeins getið nokk- urra. Hreppstjóri Kiricju- bólshrepps hefir hann verið frá 1932, eða um 40 ára skeið. Sýslu nefndarmaður frá 1946 (aðalmað ur), sparisjóðsstjóri frá 1941 (eða fyrr). Ýmist sem formaður eða endurskoðandi Kaupfélags Steingrímsfjarðar i mörg ár, Búnaðarþingsfulltrúi, Búnaðar- sambands Strandamanna um 20 ára skeið, og formaður þess frá stofnun Búnaðarsambandsins, er Benedikt lét af störfum, sem Búnaðarþingsfulitrúi var hann kosinn heiðursfélagi Búnaðarfé lags Isilands. Þá hefir hann ver- ið fulltrúi á aðalfundum Stétt- arsambands bænda flest árin frá stofnun Stéttarsambandsins til síðasta kjörtimabils. öll þessi störf vann Benedikt af mikiíli lipurð og samvizku- semi og frágangur á öllum hans skýrslum var svo hreinlegur og góðuT að til fyrirmyndar var. Það var sagt að Benedikt á Kirkjubóli þyrfti aldrei að flýta sér, störfin gengu samt fram, og voru aldrei leyst af hendi öðru- vísi en vel. >að segir sig sjálft að þegar menn eru kallaðir til starfa, á félagsmálasviðinu, eins og hér hefur verið lýst, þá verður hvort tveggja að ske, að teggja verður nótt við dag, til að geta komið störfunum af, og í annan stað verður ýmislegt annað að sitja á hakanum af heimilisstörf um. En þó í það færi, var því bjargað af hans ágætis- og dugn aðarkonu, Ragnheiði, sem sá um að halda öllu í horfinu, og vel það með börnum þeirra hjóna. Eins og að lákum lætur þurftu margir að leggja leið sina að Kirkjubóli, þar sem húsbóndinn hafði svo mörgum félagsmálum að gegna, og er ég þess fullviss, að hver sá er þar var kominn intn fyrir dyr, langaði ekkert til að flýta sér af stað aftur. Slík var gestrisnin þeirra hjóna og fjölskyldunnar allrar. Það var gott að vinna með Benedikt Grimssyni að félagsmálum. Fyrsta boðorðið var alltaf að gera rétt og gera það bezta, jafna ágreiningsmálin, sem af eðlilegum ástæðum kunna að rísa, vegna misjafnra sjónarmiða á vandamálum dagsins. Var þá oft af hálfu Benedikts viðhöfð góðlátieg glettni og gam anyrði, sem urðu til þess að vopnin voru slegin úr hendi deiluaðila. Ég sagði í upphafi þessarar greinar minnar að þessi orð ættu fyrst og fremst að vera þakkar- orð frá mér fyrir vináttu og sam starf um Jangt árabil. Ég vona Benedikt minn og frú Ragnheið ur að þið takið viljann fyrir verkið. Ég vil svo mega bera fram þá ósk ykkur til handa, að þið sem nú eruð að ná háum aldri, megið eiga rólega daga á þeim stað þar sem þdð hafið int lífsstarfið af hendi, og a0 ar- inn margra liöámina stunda vermi yddkui. Að sáðustu vil ég einnig bera fram þá ósk að afkomendur ykk ar, Benedikts og Ragnheið- ar, megi um langa framtið halda uppi merki ykkar á Kirkjubóli. Lifið heil. Ólafur E. Einarsson frá Þórustöðum. Á þessum tknamóttuni í ævi vinar iráns, Benedikts, er hann á að baki þrjá aldarfjórðunga, bregður ýmsum myndum á loft. | Það hefur verið hlutskipti hans í lifimi að vera mikið I sviðs- ljósinu í félags- og framfaramál um okkar Strandamanna um margra áratuga skeið, enda mað urinn vel til forystu fallinn. Ekki hlaut Benedikt langa skólagöngu, fremur en margir aðrir aldamótamenn. Ungur að árum hreifst hann af Ung mennaféiagshreyfingunni og þedrri hvatningar- og framfara- öldu, sem þá fór um þjóð vora. Mér finnst að Benedikt hafi gert hugsjón Ungmennafélags- skaparins að sinni lífsskoðun, þvi að öll hans störf á sviði fé- lags- og framrfaramála bera því glöggt vitni. A yngri árum starf aði hann mikið innan Ungmenna féiagsskaparins, var m.a. for- maður ungmennafélags sveitar sinnar um margra ára skeið og einnig formaður Ungmennasam- bands Strandasýslu um fjölda ára. Eins og áður hefur verið drep ið á, hefur Benedikt gegnt og gegnir enn f jölmörgum trúnaðar störfum. Umsvifamestur hefur hann verið á sviði búnaðarmála, þar hefur hann verið í fylking- arbrjósti um áratugi. Búnaðar- samband Strandamanna var stofnað árið 1945 eftir alllanga baráttu um að fá samþykkt fyr- ir skiptingu Búnaðarsambands Vestfjarða í tvö sambönd, þann- ig að Strandasýsla yrði sérstakt búnaðarsamband. Andstaða gegn þessari skiptingu hygg ég að hafi aðallega byggzt á því, að stjóra búnaðarmála í land- inu hafi þótt Strandasýsla full fámenn til þess að vera sérstakt samband og þar af leiðandi van treyst því, að við gætum rekið það fjárhagslega. Þessi andstaða sem hér var drepið á, var í sjálfu sér ekki óeðlileg, og okk- ur Strandamönnum var vel Ijóst að í mikið var ráðizt. Því reið okkur rnjög á að fá hinu nýja sambandi sterka stjórn. Á stofn fundi sambandsins, sem var aH- . fjölmennur, urðu allir sammála um það að fara þess á leit við Benedikt að taka að sér for- mennsku hins nýja búnaðarsam bands. Það var vel valilð. Byrj- unarörðugleikar voru tölu- verðir, einkum hvað fjármálin snerti og reyndi þá mikið á Benedilkt, ein'kuim fyrstu árim. En með hyggindum og lagni tókst að yfirstíga alla örðugleika og það er langt síðan, að samband- ið varð traust stofnun fjárhags- lega. Fyrir um tuttugu árum beitti Benedikt sér fyrir því, að saimfoandið réð til sín héraðs- ráðunaut, og það hefur hait hamn síðan. Upp úr þvi færðist mikil gróska i starfsemi sam- bandsins og búskapinn almennt og hefur sú framþróun haldið áfram og farið vaxandd. Þó að Strandamenn vaeru hart leiknir á kalárunum eins og margir aðr ir, voru þeir efetoi á því að gef- ast upp. í öruggrí trú á byggð ina, sem hafði fóstrað þá, héldu þeir velli og í vissunni um að öll él birtir um síðir. Ég hef nokkuð unnið með Benedikt að félagsmálum, einkum búnaðar- málum og minnist ég þess sam- starfs með mikilli ánægju og tei mér það til tekna að hafa átt þess kost að kynnast Benedikt og starfa með honum. Benedikt hefur mikinn persónuleika, hann er með afbrigðum traust- ur, drenglyndur, gætinin, lag- irm að setja niður deilur, sam- vinnuþýður, en þó fastur fyrir. Hann hefur verið sérstaklega farsæll í störfum og ég held, að það sé ekki ofmælt, að hann hafi leys* ötll hiin fjölþættu stöfff sem honum hafa verið falin með hinni mestu prýði. Það var ekki ætlunin, að þetta greinarkom yrði nokkur æviminning, heldur aðeins nokk ur fátækleg orð í tilefni dags- ins. Á þessum merku timamót- um í ævi Benedikts vil ég flytja honum innilegar þakkir fyrir drengilegt samstarf og vináttu á liðnuan árum. Jafnframt vil ég flytja honum og fjölskyldu hans beztu ósteir uim giftu og far- sæld á ókomnum árum. Þú getur nú Benedikt minn litið yfir farinm veg, með nokkru stolti, þó að það sé ekki þér eiginlegt. Þú hefur séð margar hugsjóna þiawia rætast og það er erfitt að benda á nokkur framfaramál norðu'r þar sem þú hefur ekki átt einhvern hhit að. Nú þegar halla tekur undan fæti, líðiur senn að þvi, að þú farir að kveðja þín fé- lagsmálastörf og hverfa á vit minninganna. Minninga um ve3- heppnað forystuhlutverk fyrir heiimabyggð þíma. Við þann ari» eld er gott að orna sér. Jón Kristjánsson. Kirkjutónleikar TÓNVERKIÐ STABAT MATER eftir ítalska tónskáldið Giovanni Pergolesi er án efa eitt ástsæl asta tónverk tónbókmenntana. Sennilega hafa fá verk náð til jafn margra áheyrenda sem þetta aðgengilega tónverk Pergo lesi, enda hefur það verið upp- ftert oft. Hér á landi hefur það Matvælakynning í Chicago AKVEÐIÐ hefur verið, að þú- vörudeild S.Í.S. takli þátt I kynhingu á islenzkum matvæl- um, sem fram fer í Chicago í maí n.k., ásamt Loftleiðum og Sölustofnun lagmetisiðnaðarins. Stendur hún í sambandi við það, að hinn 2. maí hefja Loftleiðir Jiugferðir til borgarinnar, og verða ai því táaefni kyninit í Palm er Mouse þar í borg íslenzkt lam.bakjöt og íslenzkar niður- wðuvörur á matvælakynningu, sem stendur yfir í eina viku. tvívegis verið flutt, fyrir all- mörgum árum Undir stjórn dr. Victors Urbancic' og síðar undir stjórn Hauks Guðlaugssonar. Þriðja uppfærslan er nú í und- irbúningi. Er það stúlknakór Hlíðaskólans í Reykjavik, undir stjórn Guðmundar Emilssonar, sem færzt hefúr þetta verkefni í fang með aðstoð þekktra lista- manna. Einsöngvarar eru þær Svala Nielsen og Sólveig M. Björling, en undiríeik annast Gústaf Jóhannesson orgelleikari og félagar úr Sinfóníuhliómsveit Islands, þeir Konstantin Krechl- er, Vladimir Dedek, Allan Willi- ams og Pétui Þorvaldsson. Æf- ingar hafa staðið yfir síðastliðna tvo mánuði. Tónverkið var flutt tvívegis í kirkju Óháða safnaðarins við Háteigsveg. Fyrri tónleikarnir verða miðvikudaginn 18. apríl kl.r 21.00 en allir aðgöngumiðar á þé tónleika eru uppseldir. Síðari tðn leikarnir verða fimmtudagínn 19. apríl kl. 17.00 (skírdag) og verða aðgöngumiðar seldii' við inngang inn frá kl. 16.30.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.