Morgunblaðið - 30.10.1976, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 30.10.1976, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 30. OKTÓBER 1976 Guðni Hermansen listmðlari med eina af myndum sfnum, sem hann málaði eftir gos og kallar SIGUR. Það er Helgarfeli f Eyjum sem trónar hæst á Ifkamanum sem stendur á nýrri jörð. Vinstra megin er mynd frá Búrfelli og hægra megin er mynd af bænum og Helgafelli. Guðni sýnir á Kjarvalsstöðum GUÐNI Hermansen listmálari frá Vestmannaeyjum opnar f dag kl. 3 málverkasýningu f Kjarvals- stöðum. Guðni sýnir þar 75 mynd- ir sem hann hefur málað á sfð- ustu þremur árum. Myndefni Guðna er sótt til Vestmannaeyja, en Guðni teflir gjarnan saman fantasíu og raunveruleika f myndum sfnum. Þekktar eru myndir Guðna sem hann málaði fyrir eldgosið f Eyjum af eldf jalli i þeim stað sem Eldfellið kom sfðan upp. Guðni hefur haldið margar sýningar á sfðustu 12 ár- um, f gamla Listamannaskálan- um, Vestmannaeyjum, Norræna húsinu, á Suðurlandi og Vestur- landi, samsýningum og f Lista- skátanum f Færeyjum. Sýning Guðna er opin til sunnu- dagskvöldsins 7. nóv. á venjuleg- um sýningartíma Kjarvalsstaða. A blaðamannafundi með Guðna — 6 í varðhald Framhald af bls. 32 fékk Þórir eftir nokkurra daga málastapp í Hamborg, og varð að kveða upp dómsúrskurd til að fá aðila ytra til að afhenda þau. í lögum um meðferð opinberra mála er ákvæði um bætur til þeirra, sem saklausir eru settir í fangelsi. Sagði Þórir að það væri ákvörðunaratriði viðkomandi manna, hvort þeir notfærðu sér þetta ákvæði eða ekki. kom það fram f spjalli að myndir eftir hann hafa verið keyptar af einstaklingum og söfnum bæði vestan hafs og austan. — Álafoss Framhald af bls. 2 eingöngu, röndótta eða einlita. Ekki er Morgunblaðinu kunnugt um það, hvort einhver gæðamun- ur er á þessum treflum og þeim, sem Alafoss selur til Sovétríkj- anna fyrir 443 krónur trefilinn. Þá hefur Hilda h.f. átt í erfiðleik- um með að anna eftirspurn á markaði f Bandarikjunum eða Kanada, en samt mun hafa tekizt að afgreiða þær pantanir, sem borizt hafa. Þá hefur Hilda einnig selt til Þýzkalands og Danmerkur nokkuð af treflum. Jóhann Bjarmi Simonarson, skrifstofustjóri Gefjunar á Akur- eyri, kvað þetta sovézka fyrirtæki vera hið sama og Samband is- Icmkra samvinnufélaga hefði gert samning við og selt peysur og ullarteppi. Hann kvaðst ekki geta dæmt um þennan samning f Ijósi þeirra samnínga, sem Sambandið hefði gert, þar sem það hefði ekki selt trefla til Sovétrikjanna. Þetta fyrirtæki, V/O Raznoexport, er annað af tveimur fyrirtækjum, sem keypt haf a peysur og teppi af Sambandinu, en hitt er sovézka samvinnusambandið, Sojustorg. Hjörtur Eirfksson, framkvæmda- stjóri Gefjunar, er nú erlendis og um helgina heldur hann til Moskvu, þar sem hann mun ræða um frekari viðskipti við viðskipta- aðila Sambandsins í Sovétrfkjun- um. Þess má að lokum geta að það verð, sem Álafoss virðist fá fyrir hvern trefil í Sovétrfkjunum er aðeins um 4 til 5% af þvf verði, sem Hilda h.f. fær fyrir trefla sfna f Bandaríkjunum og Kanada. Nefndaskipanin van- traust á Kjaradóm — segir formaður launamálaráðs BHM BANDALAG háskolamanna Iftur á þá yfirlýsingu fjármálaráð- herra um að hann ætli að skipa nef nd til þess að kanna kjör opin- berra starfsmanna sem staðfest- ingu þess, sem BHM hefur haldið fram, að Kjaradómur hafi ekki farið að lögum við ákvörðun launa opinberra starfsmanna. Jón Hannesson, formaður launamála- ráðs BHM, sagðí f viðtali við Mbl. f gær að f raun væri hér um vantraust á Kjaradóm að ræða. Ef Kjaradómur hefði farið að lögum, hefði nefndarskipun þessi verið oþörf. Jón Hannesson sagði að það hefði ávallt verið von bandalags- ins að Kjaradómur hlustaði á rök og færi að samningsréttarlögun- — Fara til um. En reynslan hefði fært opin- berum starfsmönnum aðra mynd og gert þeim ljóst að í raun væri það pólitisk ákvörðun, hverjar hækkanir þear hlytu. Vissulega væri ljóst að staða rfkisvaldsins væri erf ið, þar sem þvi væri mikið í mun að veita ekki slæmt for- dæmi. 1 sjálfu sér sagði Jón að BHM fagnaöi því ef nefnd, sem sú, er fjármálaráðherra boðar, yrði til þess að rétta hlut opin- berra starfsmanna. En hann benti á að ráðherra hefði látið það fylgja að tekið yrði tillit til niður- staðna nefndarinnar við gerð næsta kjarasamnings. Nú væri nýlega búið að gera nýjan kjara- samning til 2ja ára og ljóst væri að opinberir starfsmenn væru ekki reiðubúnir að bíða þann tfma. Þeír gætu það ekki. Hollands Framhald af bls. 2 með tfmanum fáum við aðstoðu til að hýsa slfk dýr hjá okkur. Það er búinn að vera langur aðdragandi að þessum veiðum og við höfum undirbúið þetta vel i samvinnu við hollenzka aðila, sem fjármagna leiðangurinn. Hol- lenzkur liffræðingur, dr. Dudok Van Hell, hefur stjórnað leiðangr- inum, en hann er sérfræðingur í hvölum og hefur hann um árabil unnið eingftngu við rannsóknir á þeim. Við fengum leyfi til þess að veiða 4 dýr og hftfðum verið á miðunum f hálfan mánuðþegar við fengum þessi tvö dýr., Guðrún GK var leigð til veið- anna og við komumst loks i gott færi þegar sfldveiðibátur missti niður síld úr nótinni hjá sér. Há- hyrningavaða fór f síldina og við gátum kastað þorsknðtinni á vöð- una. 1 nótinni hjá okkur lentu 20—30 háhyrningar, sumir sluppu út, en að sfðustu vöidum við dýrin tv6 úr og miðuoum þar við dýr ekki minni en 3H metri og ekki stærri en 5m. Þetta gekk allt vel og það liðu ekki nema 5 stund- ir frá því að við köstuðum og þar til dýrin voru komin inn á þilfar. Ti! Grindavfkur tók siglingin sfðan 24 tfma. Þegar dýrin komu f Sædýrasafnið f fyrrinótt voru þau nokkuð dftsuð, en þau jöfnuðu sig fljótt og komust f eðlilegan ham, önduðu reglulega og syntu f laug- inni. Allt útlit er fyrir að annað dýrið fari til Hollands en hitt til San Diego f Bandarfkjunum. A laugardagskvftld eða á sunnudag verður byrjað að bjóða dýrunum mat, en við ætlum hins vegar aft- ur á miðin f kvöld til þess að reyna að veiða önnur tvö dýr og fylla kvótann eins og þeir segja." — Bretar Framhald af bls. 1. álitið að Healey muni auka óbeina skatta. Þegar iréttist um hugsanlega lántöku brezku stjórnarinnar í morgun hækkaði pundið á gjald- eyrismörkuðum um 3.5 sent. Var það skráð á 1.6070 dollar f morgun en á fimmtudagskvöld var gengi þess 1.5690, sem er það lægsta frá upphafi. Hækkun pundsns olli einnig verðhækkun á verðbréfa- markaðnum f London. — Fundur EBE Framhald af bls. 1. skoðunar og leggja mest kapp á að tryggja sjömftnnum sfnum veiði- réttindi innan 200 mflna fisk- veiðilftgsftgu landa eins og islands og Noregs og enn fremur Kanada og Sovétríkjanna. A fundinum á morgun verður reynt að sætta þetta sjónarmið og sjónarmið ira. Hefur Gundelach undirbúið drög að málamiðlunar- samkomulagi. — Njósnir Framhald af bls. 1. hafði það i för með sér, að Rússum var unnt að undir- bjóða Finnana og þannig gert millirfkjaviðskipti illmöguleg. Þð er þó jafnvel enn þá alvar- legra, að Rússum vár með þess- ari njósnastarfsemi gert kleift að fylgjast með verðlagsbreyt- ingum f viðskiptum Finna við Bandarfkin, Frakkland og Hol- land. Yfírmaður finnsku tollgæzl- unnar hefur ekki viljað tjá sig um málið við dagblöðin, enda hafa engar fréttir bjrzt um það fyrr en nú, en blöðin hafa fréttina frá sænska vikublað- inu Vi, sem hafði i undirbún- ingi grein um njósnirnar til birtingar í næstu viku. — Bólusetning Framhald af bls. 14 þeim hætti, að þessar hópar fái notið forgangs, var haldinn fund- ur með heimilislæknum 25. október s.l. A fundinum var ákveðið, að fólk, er tilheyrði hópunum hér að ofan, ætti að hafa samband við heimilislækna sfna og panta bólu- setningu. Nauðsynlegt er að pönt- un eigi sér stað fyrir föstudaginn 5. nóvember n.k. Munu þá heimil- islæknar geta gert sér grein fyrir þörfum þessara hópa og tryggt þeim bólusetningu. Þeir sem ekki eiga kost bólusetningar hjá heim- ilislæknum sfnum verður gefinn kostur á henni í Heilsuverndar- stððinni á tfmabilinu frá 8.—19. nóvember, virka daga, kl. 4.30—6 Sjúkrasamlag tekur ekki þátt í greiðlsu kostnaðar og er verð bólusetningarinnar kr. 1.200.00. Það skal tekið fram, að ráðstaf- anir þessar eru gerðar til að tryggja þeim forgangshópum bólusetningu, er heilbrigðisyfir- völd mæla með. Það skal tekið skýrt fram, að heilbrigðisyfirvöld- um á Norðurlöndum hefur ekki þótt nein ástæða til að mæla með allsherjarbólusetningu gegn svínainflúensu. Verði birgðir bóluefnis umfram það, sem þörf áðurnefndra hópa segir til um, ætti að hafa f huga, að verkamönnum, sjómönnum og öðrum þeim, er í starfi sínu geta mætt vosbúð og kulda, er hættara við fylgikvillum inflúensu en öðr- um. Svo sem fram kom í tilkynningu landlæknis er yfirleitt ráðið frá þvf að bólusef ja 18 ára og yngri. Bólusetningin getur verið hættuleg fólki, sem hefur ofnæmi fyrir eggjum. — Engar vioræður Framhald af bls. 3 vegna 1. desember, en þá rennur Ut fiskveiðisamningur Islendinga og Breta, yrði að flýta samninga- umleitunum við Islendinga. Sam- kvæmt tfmaáætlun embættis- manna EBE verður fyrst rætt við Bandarikin, en síðan er Island númer tvö á lista. Þá ber að geta þess að þetta mál kom til umræðu á Alþingi í gær. Einar Agústsson utanrfkisráð- herra sagði þar að hvorki væri ákveðið að ræða við Efnahags- bandalagið né Breta, enda hefði engin ósk frá þessum aðilum um viðræður borizt íslenzkum stjórn- völdum. — Ford Framhald af bls. 1. þessari könnun virtist Carter hafa tryggt sér sigurinn með 273 kjörmönnum. Þetta hefur nú hins vegar breytzt mjðg snöggt eins og fyrr segir og vindurinn blæs nú f segl forset- ans. Carter kom f skyndiferð tilNewYork Fréttamenn sem hafa ferðast með Jimmy Carter segja að spennan f þeim herbúðum hafi aukist næstum áþreifanlega siðustu daga. Carter var í New York f fyrradag f sfðasta skipti að þvf er sagt hafði verið, en sfðdegis f gær kom hann skyndilega hingað aftur og fór f tveggja tfma ferð um Brooklyn. Fréttamenn spurðu Carter hvort hann teldi að hann myndi tapa kosningunum, ef hann tapaði New York, en hann svaraði þvf stuttaralega: ,,Nei." Enginn vafi er þó talinn að ákvörðunin um aukaferð til New York er til komin vegna þess að skoðanakannanir hafa sýnt að fylgi hans hefur minnkað með degi hverjum. Fréttamenn segja einnig að ljóminn sé að hverfa af sðkn Carters. Hugsanlegt sé að um langvinna þreytu sé að ræða, enda hefur álagið verið gffur- legt, en það fari ekki á milli mála að framkvæmdastjórar Carters séu áhyggjufullir. Cart- er var spurður að þvf á Kennedyflugvelli í morgun, er hann fór frá New York og ætlaði f sfðustu yfirreið í Ohio, Texas og Pennsylvaníu, hvort hann teldi sig vera kominn I sömu spor og Thomas Dewey var á móti Harry Truman árið 1948. Carter svaraði þessu neit- andi og sagði að hann hefði aldrei gengið út frá því sem vfsu að hann myndi sigra. Hann benti á að f kosningunum 1960 hefðu aðeins nokkur þúsund at- kvæði ráðið þvf að Kennedy sigraði Nixon og sömuleiðis hefði Nixon sigrað Humprhey með naumindum árið 1968. Hann sagðist vera áhyggjufull- ur yfir þvf hve útlitið væri slæmt með þátttöku f kosning- unum. Aðspurður um hvað hon- um fyndist um fréttir um minnkandi fylgi hans, sagði Carter að hann væri ekki sam- mála þeim. Þær fregnir sem hann fengi frá sfnum mönnum væru á þá leið að fylgi hans færi vaxandi i ýmsum fylkjum sem hann hefði ekki gert sér miklar vonir um að sigra í. Hins vegar sagði hann að demókrat- ar yrðu að fjölmenna á kjör- staði til að tryggja sígur sinn. Ford gunnreifur f ræðum Ford forseti sagði í ræðu f Ohio í gær að ástæðan fyrir þverrandi fylgi Carters væri sú staðreynd að hann hefði allt frá þvf hann var kjörinn forseta- efni demókrata stöðugt verið að gefa út loforð um nýjar kostnaðarsamar áætlanir, jafn- vægi í rfkisbúskap, endurskipu- lagningu alrfkisbáknsins og fleira sem kjósendur gerðu sér grein fyrir að hann gæti ekki staðið við. I sömu ræðu sagði forsetinn að hann myndi á næstu fjórum árum beita sér fyrir enn frekari skattaiækkun- um og minnka útgjöld ríkisins. Hann sagði að menn yrðu að minnast þess að hann hefði beitt sér fyrir og komið f gegn mestu skattalækkun f sögu Bandaríkjanna. Hann sagði að það væri rétt að atvinnuleysi væri alltof mikið, en fleiri Bandaríkjamenn hefðu fengið vinnu sl. 18 mánuði en nokkru sinni áður og fyrír lægi, að umtalsverður árangur hefði náðst f baráttunni víð verðbólg- una. Hiín væri nú helmingi minni en fyrir-tveimur árum. Ýmsir kynnu að vera óþolin- móðir yfir þvf hve hægt efna- hagslíf landsins tæki við sér eftir kreppuna, en hagvöxtur- inn og batinn væri jafn. Þegar á þessar staðreyndir væri litið kæmi i ljós að það væri ekki mikið sem Carter hefði upp á að bjðða, nema ef menn hefðu áhuga á nýrri verðbólguftldu sem skapast myndi þó svo Cart- er efndi ekki nema 10% af lof- orðum sinum, ef hann hlyti kosningu. önnur breyting virðist hafa orðið á afstftðu stjórnmála- fréttaritara til kosninganna sfð- ustu tvo daga, þvf að nú eru menn farnir að velta þvf fyrir sér, hvort hin mikla tvisýna um úrslitin kunni ekki að verða til þess að þátttakan f kpsningun- um verði meiri en talið hefur verið fram til þessa. Repú- blikanar og demókratar muni fjOlmenna til að styðja sfna menn en ekki Iáta helming eöa jafnvel minnihluta bandarfsku þjóðarinnar velja næsta for- seta. Gífurleg augtýsingaher- ferð f sjónvarpi sem nú dynur yfir landsmenn beinist að veru- legu leyti að þvf að fá kjósend- ur á kjftrstað og hafa báðir frambjóðendur fengið hæfustu menn auglýsingaiðnaðarins til liðs við sig. Verður óneitanlega áfhyglisvert að fylgjast með árangrinum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.