Morgunblaðið - 29.01.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 29.01.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR 29. JANUAR 1978 FASTEIGNASALA HAFNARSTRÆTI 16 Opið í dagfrá 13-16 Simar 27677 og 14065 TILBÚIÐUNDIRTRÉVERK Til sölu 2ja og 3ja herb. íbúðir í fjölbýlishúsi í Kópavogi. íbúðirnar verða afhentar í maí, með fullfrágenginni sameign og bilageymslu. Fast verð. Teikningar á skrifstofunni. Haraldur Jónasson, hdl. Kvöldsími sölumanns 54495 HOGUN FASTEIGNAMIÐLUN Raðhús tilb. undir tréverk endaraðhús á tveím hæðum ásamt kjallara samtals 220 ferm og bilskúr Húsið er tilbúið undir tréverk með öllum útihurðum Skipti möguleg á eign í Reykjavík. Einbýlishús við Óðinsgötu einbýlishús sem er steinhús á tveim hæðum samtals 1 1 5 ferm. Viðbyggingarréttur, eingarlóð. Verð 1 1 millj útb. 7 millj. Smáíbúðahverfi — einbýli einbýlishús á tveim hæðum ca. 1 50 ferm , bílskúrsréttur. Verð20millj. útb. 14 millj. Holtagerði Kóp. — sér hæð neðri hæð i tvíbýlishúsi um 140 ferm. ásamt bílskúr Vönduð eign Lindargata hæð sem er 1 17 ferm á 1. hæð í timburhúsi, tvær samliggjandi stofur, 3 herb Verð 9 millj. útb. 5.5__6 millj. Meistaravellir — 5 herb. 5 herb ibúð á efstu hæð i fjölbýlishúsi um 135 ferm. B/lskúr Sér híti. Þvottaherb og búr inn af eldhúsi. Verð 16 5 míllj 4ra herb. íbúðir Álfheimar 117 ferm á 1 hæð. Verð 12 millj. útb. 8.5 millj. Bakkagerði 90 ferm á 1 hæð Bilskúrsréttur Sér inngangur Verð 14 millj. útb. 9.5 millj. Æsufell 110 ferm. á 7. hæð, mikil sameign Verð 12 millj. útb 8 millj. Arahólar 1 1 7 fm á 2. hæð. Vandaðar innréttingar Verð 1 2.5 milfi Útb. 8 millj Smáibúðarhverfi 110 ferm á 1 hæð i tvíbýlishúsi. íbúðín er öll sér. Verð 12 5 millj. útb. 8.5 millj. Vesturberg 115 ferm. á 3 hæð. Vönduð íbúð með sér þvottaherb Verð 12.5 millj. útb. 8 millj 3ja herb. íbúðir Hraunbær 90 ferm á 3. hæð ásamt 12 ferm. herb. á jarðhæð. Sérlega vönduð íbúð. Verð 12 millj. útb. 8 millj Álfheimar 90 ferm. á 1. hæð. Verð 1 1 millj. útb. 7 millj. Kleppsvegur 90 ferm á 1. hæð. Sérþvottahús í íbúðinni. Verð 10 millj. Útb. 7 millj. Nökkvavogur 90 fm á jarðhæð. Sér hiti sér inngangur. Verð 10,2 millj. Útb. 6,6 millj. Hamraborg 87 ferm. á 5. hæð Snotur íbúð, suður svalir. Bilskýli. Verð 1 0 millj. útb. 7 millj. 2ja herb. íbúðir Skipasund 80 ferm á jarðhæð í þribýli. Sér hiti og inngangur. Falleg íbúð Verð 8.5 millj. útb. fe millj. Skúlaskeið 60 ferm á 1 hæð. Sér hiti Verð 6,5 millj útb. 4.5 millj. Nesvegur 60 ferm. ibúð í kjallara i tvíbýlishúsi. Sér hiti, sér inngangur Verð 6 millj. útb. 3.9 millj. Asparfell 57 ferm á 2 hæð Verð 7 2 millj. útb 5 2 millj Opið í dag frá kl. 1 - 6 _______ TEMPLARASUNDI 3(2.hæð) SÍMAR 15522,12920 ÓskarMikaelsson sölustjóri , heimasími!á9646 Árni Stefánsson viöskf r. 28611 Ný söluskrá fer í prentun n.k. þriðjudag. Seljendur hringið og skráið eign yðar. Verðmetum sam- dægurs. Kaupendur hringið og biðjið um heimsent eintak. Höfum kaupanda að góðri 4ra herb. ibúð (3 svefn- herb.) i Heimahverfi. Brekkutangi Mos. t.b. undir tréverk raðhús á þrem- ur hæðum með bilskúr. Seljahverfi einbýli sem næst fullbúið einbýlishús á tveim hæðum. Tvöfaldur bilskúr Útb. 20 millj. Hverfisgata ibúð á efri hæð ásamt 2 herb. í risi. Bílskúr. Laus fljótlega. Útb 5.5 millj. Hjallavegur 3ja til 4ra herb. 96 fm rúmgóð jarðhæð tvíbýli. Sér inngangur. Útb. 6.5 millj. Rauðarárstígur 4ra herb. 1 15 fm mjög falleg ibúð á 3. og 4. hæð Verð 1 1 til 1 1.5 millj. Háaleitisbraut 5 til 6 herb. 145 fm góð ibúð á 1. hæð. Bilskúr. Verð 1 9 millj. Öldugata 180 fm 1. hæð (6 til 7 herb.) ásamt 90 fm i kjallara. Stór sér hæð í Kópavogi i skiptum fyrir raðhús (ekki pallaraðhús) i Kópavogi. Njarðargata Mjög góð einstaklingsibúð Steinkjallari Nýir gluggar Tvö- falt gler Sér inngangur Sér hiti Verð 5.5 millj Útborgun 3.5 millj Ljósheimar 2ja herb. ca 70 fm mjög góð og rúmgóð ibúð á 9 hæð (efstu). Allar innréttingar mjög vandað- ar. IS/liklar svalir. Fasteignasalan Hús og eignir Bankastræti 6 Lúðvík Gizurarson hrl Kvöldsimi 17677 ' AlKil.VsiNtiASÍMINN Kli: 2^22480 ^j JR»rjj\tnW*iliií> Opið í dag kl. 1—4. SKIPASUND ca. 80 FM Nýstandsett stór 2ja herbergja kjallaraibúð (litið niðurgrafin) í þribýlishúsi. Litað baðsett, viðar- klæðning á baði og i stofu. Verð 8.5 millj.. útb. 6 millj. NESHAGI 85 FM Skemmtileg 3ja herbergja sam- þykkt kjallaraibúð i fjórbýlishúsi Sér hiti og sér inngangur. Verð 10 millj., útb. 7 millj. FURUGRUND 90 FM Falleg 3ja herbergja íbúð á 2 hæð i fjölbýlishúsi. Aukaher- bergi i kjallara. Verð 1 1.5 millj.. útb. 8 millj. FRAMNES VEGUR 115FM 4ra—5 herbergja hæð + ris i tvíbýlishúsi Hugguleg ibúð með sér hita og sér inngangi. Verð 8.5 millj., útb. 6 millj. BREKKUTANGI MOSF. Raðhús tilbúið undir tréverk á tveim hæðum + kj., innbyggður bilskúr. Samtals 278 fm Verð 16.5—1 7 millj. FLJÓTASEL Rúmlega fokhelt (glerjað og einangrað) raðhús á 2 hæðum. Verð 1 3 millj. HVERAGERÐI Vorum að fá til sölu raðhúsalóð á góðum stað, lóðin er tilbúin til framkvæmda, teikningar fylgja, öll gjöld greidd. Verð 1 2 millj LÓÐ MOSFELLSSVEIT 1000 fm lóð í Helgafellslandi. ÖIJ gjöld greidd. Teikningar geta fylgt Verð tilboð. VOGAR VATNS LEYSUSTRÖND 1 20 fm einbýlishús á einni hæð er skiptist i 4 svefnherbergi, 30 fm stofu, eldhús og bað og þvottaherbergi. Bílskúr. IAUFÁS GRENSÁSVEGI22-24 (LITAVERSHÚSINU 3.HÆÐ) SÍMI 82744 KVÖLOSÍMAR SÓLUMANNA GUNNAR ÞORSTEINSSON I87I0 ÖRN HELGASON 81560 QI M A R 711RÍ1 - 9117Í1 SÖLUSTJ. LÁRUS Þ. VALDIMARS. OIIVIHn £11311 £IJ#U LÖGM.JÓH.ÞÓRÐARSONHDL Til sölu og sýnis m.a JörðinÁrmúli II við ísafjarðardjúp er til sölu og laus til ábúðar, landstór og góð bújörð, mikið og gott berjaland, möguleikar á lax- og silungs- veiði Víðfræg sumarfegurð, þjóðvegur við túnið Flug- völlur og bryggja i næsta nágrenni Vel grónar hlíðar skógi vaxnar bæði í Kaldalóni og Skjaldfannardal. Góðar íbúðir við Hraunbæ 3ja herb. á 3. hæð 85 ferm. mjög góð fullgerð, kjallaraherb fylgir frágengin sameign, útsýni. 4ra herb. á 2. hæð 117 ferm. glæsileg ibúð fullgerð Gott herb. á jarðhæð með snyrtingu. Steinhús við Kleppsmýrarveg Húsið er tvær íbúðir með 3ja herb. ibúð um 95 ferm. á 1 hæð og tveggja herb. risibúð, rúmgóður bílskúr. Lán kr. 5,5 millj. fylgirtil 10 ára með 8% vöxtum. Einbýlishús óskast Höfum margar beiðnir á skrá úm éinbýlishús. M.a. óskast nýlegt einbýlishús um 200 ferm. aðeins eftir- sóttur staður i borginni kemur til greina. Mikið verð og mjög há útb. fyrir réttu eignina. I Vesturborginni eða IMesinu óskast einbýlishús eða sér eignarhluti, með 6—8 herb skiptamöguleiki á glæsilegri 130 ferm. sér hæð á Nesinu « Ný gerð söluskrá alla daga. ALMENNA FASTEIGKASALAN LAUGAVEGI 49 SÍMAR 21150 21370 Fastei^natorgið grörnnh TTLSÖLU: BLÓMVALLA- GATA 2 HB 69 fm. 2ja herb. ibúð á 4. hæð i sambýlishúsi. Rúmgóð íbúð á bezta stað. Verð: 7,2 m. ENGJASEL 3 HB 97 fm, 3ja herb. ibúð til sölu. ibúðin afhendist tilb. undir tré- verk i febrúar 1978. FURUGRUND 4HB 100 fm. 3—4 herb. ibúð á 2. hæð i fjölbýlishúsi i Kópavogi til sölu. Fullfrágengin mjög snyrti- leg ibúð. HRAUNBÆR 4 HB 100 fm. 4ra herb. ibúð á 2. hæð i fjölbýlishúsi i Hraunbæ til sölu Selst aðeins i skiptum fyrir 3ja herb. ibúð. KARSNES BRAUT 4HB 90 fm. 4ra herb risibúð í tvi- býlishúsi i Kópavogi til sölu. KRÍUHÓLAR 3 HB 87 fm, 3ja herb. ibúð i fjölbýlis- húsi til sölu. Sameign fullfrá- gengin. ÓSKUM EFTIR: HLÍÐAR Fyrir mjög traustan kaupanda leitum við eftir 4-—5 herb. íbúð í Hlíðunum. Mjög góð útborgun. NEÐRA — BREIÐHOLT Óskum eftir 3—4 herb. íbúð á 1. eða 2. hæð í fjölbýlishúsi. Eignin þyrfti að vera laus til afhendingar fyrir 15. apríl 1978. IÐNAÐAR HÚSNÆÐI Höfum verið beðnir að auglýsa eftir 400 — 700 ferm iðnaðarhúsnæði á byggingarstigi í Reykjavík. Mætti vera mjög skammt á veg komið. Iasleii>na torgid0 GRÓFINN11 Sími:27444 Sólust)on: Karl Johann Ottosson Heimasimi: 52518 Sölumaður: Þorvaldur Johannesson Heimasimi: 37294 Jon Gunnar Zoega hdl. Jon Ingolfsson hdl. Sjá einnig fasteignir á bls. 10, 11 og 12

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.