Morgunblaðið - 29.01.1978, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 29.01.1978, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 29. JANUAR 1978 FASTEIGNAVAL rsi III É #1 v^vv\s--r^- " v<*4 -> -. Hafnarstræti 15. 2. hæS simar 22911 og 19255 Hraunbær 3ja herb. Vorum að fá í einkasölu um 75 — 80 fm skemmtilega og vandaða 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Laus fljótlega. Jón Arason lögmaður. heimasimi sölustj. 33243. Til sölu Raðhús i Breiðholti Fokhelt Möguleiki á kjallaraíbúð. Parhús í Hveragerði fokhelt 2ja herb ibúð i Hafnarfirði, til- búin undir tréverk. Makaskipti Boðið: mjög stjór risíbúð i Hlíð- unum Bilskúrsréttur Óskast Eign tilb undir tréverk i Mosfellssveit. Óskast Kaupendur að 2|a og 3ja herb ibúðum i gamla bænum Fasteignasalan MiSstræti 12, simi 21455, Helgi Hákon Jónsson 27750 I /fabteigna\ * TTTTSIT** f I IÐNAÐAR — VERZLUNAR — SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Til sölu hús sem er 400 ferm jarðhæð með innkeyrsludyrum. 400 ferm. 1 . hæð (verzlunar- hæð) og tvær hæðir 250 ferm hvor við skip- holt. Hægt er að selja hverja hæð fyrir sig. Húsnæðið getur verið laust fljótt. HÖFUM KAUPENDUR AÐ VERZLUNAR-, SKRIFSTOFU- OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI RÁNARGATA Til sölu 2ja herb. ósamþ. kjallaraíbúð, sér inng. sér hiti. Laus strax. Verð 6,0 millj. HVERFISGATA Til sölu 73 fm efri hæð og ris ásamt bílskúr, getur verið laus fljótt. Verð 8,5 — 9,0 millj. Útb 5,0—5,5 millj. FLÚÐASEL Til sölu 70 fm 3ja herb. ný íbúð á jarðhæð Falleg vönduð íbúð. Höfum kaupendur að flestum stærðum fasteigna. Vantar sérstaklega gott einbýlishús eða raðhús í Garðabæ / Reykjavík eða Kópavogi. HEIMASÍMAR: 42822 Sölustjóri Sverrir Kristjánsson, viðsk fræðingur Kristján Þorsteinsson. Austurstræti 7 Simar: 20424 — 14120 Ingólfsstrœti 18 s. 27150 Vorum að fá i einkasölu Við Kleppsveg Snotur einstaklingsíbúð i kjallara um 48 fm. Laus fljót- lega. Útb. 3,9 m. Efstirstöðv- ar til 20 ára. Við Skipholt Litil eign 2 herb. eldhús og fl Útb. 2.5 m. Bakkahverfi Úrvals 3ja herb. íbúð á 3. hæð (efstu) i fremstu sam- býlishúsunum. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Suður svalir. Viðsýnt útsýni. Laus maí—júni. Góð útb. nauð- synleg. Við Asparfell Glæsileg 4ra til 5 herbv'ibúð um 124 fm á 5. hæð. Góð og mikil sameign, m.a. barnaheimili, heilsugæsla. Við Sólheima Falleg 3ja til 4ra herb. jarð- hæð i tvibýlishúsi. Sér hiti. Sér inngangur. Við Engjasel Ný 5 herb íbúð um 117 fm. Skrifstofuhúsnæði Iðnaðarhúsnæði Verzlunarhúsnæði fyrir 4 verzlanir. Benedikt Halldórsson sölustj. Hjalti Steinþorsson hdl. Gústaf Þor Tryggvason hdl. FASTEIGNAVAL Hafnarstræti 15. 2. hæS simar 22911 og 19255 Vesturbær einbýli með byggingar- rétti á lóð Vorum að fá i sölu járnklætt timburhús, kjallari, hæð og ris. I kjallara getur verið 2ja-—3ja herb. sér ibúð. Á lóðinni sem er stór eignarlóð er samþykkt teíkn- ing fyrir annað einbýlishús, hús.y inu er vel við haldið utan sem innan. *¦" Sér hæð 3ja 4ra herb. helst i vesturbænum, hentar fyrir seljejidlir, nánari upp. aðeins á skrtfstofunni. Jón Arason lögmaður, heimasími sölustj. 33242. Hafnar- fjörður Hafnarfjörður Ný komið til sölu Hringbraut 4ra herb. ibúð á efstu hæð i þribýlishúsi. Fallegt útsýni. Sér hiti. Sér inngangur. Verð 9.5 til 10 millj. Grænakinn > Steinhús með tyeim ibúðum 5 herb. ibúð á hæð og i risi og litil 2ja herb. ibúð i kjallara. Bil- geymsla fylgir. Tjamarbraut 7 herb. steinhús á tveim hæðum á fallegum stað við Lækinn. Skipti á 4ra til 5 herb. ibúð koma til greina. Árnl Gunnlaugsson. hri. Austurgötu 10, Hafnarfirði, slmi 50764 29555 Vesturbær 4ra herb ibúð i nýlegu fjölbýlis- húsi Stór stofa. 3 svefnherb . stórt eldhús Sér hiti 3ja herb ibúð i kjallara i nýlegu húsi i vesturbæ Útborgun 5 millj Fokhelt raðhús á Seltjarnarnesi. Tilbúið til afhend- ingar Haraldur Guðmundsson löggiltur fasteignasali Hafnarstræti 15, Rvik. Simar 15415 og 15414 heima OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ 9—21 UM HELGAR FRÁ 13—17 KLEPPSHOLT EINBÝLI Mjög gott hús, hæð og ris grunnfl 95 fm 2 sér ibúðir Risið er 2ja herbergja ibúð 1 hæð er 3ja herbergja ibúð 40 fm. bilskúr Verð á öllu húsinu 13 m Útb 7 m. VANTAR Höfum góðan kaupanda að 4—5 herbergja íbúð í Fossvogshverfi Gjarnan stóra geymslu eða herbergi í kjallara. Útb allt að kr 1 1.000 000 - m Ný söluskrá ávallt fyrirliggjandi. Mikið úrval eigna. Ath. auglýsingar okkar i Dagblaðinu rb EIGNANAUST Laugavegi 96 (við Stjörnubíó) Sím! 2 95 55 SÖLUIH.: HjörturGunnarsson. Lárus Helgason, Sigrún Kroyer. LÖÍiM.: Svanur Þór Vilhjálm.sson hdl. /2 HÁALEITISHVERFI 2ja herb 60 ferm íbúð fullbúin á jarðhæð í nýju húsi í skiptum fyrir 3—4 . herb. íbúð 90— 1 1 0 ferm. á svipuðum slóðum FOSSVOGSHVERFI 4ra herb. 1 10 ferm. stórglæsileg ibúð í nýju húsi fæst í skiptum fyrir 4ra herb sérhæð ca 1 30— 140 ferm. að viðbættum bílskúr. Heimar — Austurbær Vantar 4ra herb sérhæð i Heimum eða á álíka góðum stað til kaups eða í skiptum fyrir 3. herb. íbúð í blokk í Háaleitishverfi. EINBÝLISHÚS — MOSFELLSSVEIT Fullbúið einbýlishús í Mosfellssveit með góð-. um bilskúr og jafnaðri lóð, fæst í skiptum fyrir sérhæð eða góða 4—5 herb. íbúð með bílskúr, í Reykjavík. Fossvogur — Háaleiti Okkur vantar í sölu einbýlishús eða raðhús á góðum stað, má vera í byggingu. Fjársterkur kaupandi. 'HAALESTIS. ¦¦¦FASTEIGNASALAW\m HÁALEITISBRAUT 68 * AUSTURVERI 105 R HUS I BYGGIIMGU Seltjarnarnes 140 ferm einbýlishús með tvöföldum bílskúr, tilb til afhendingar, rúm- lega fokhelt. Mjög skemmtileg eign á góð- um stað á nesínu. Verð 1 8 millj Seljahverfi Raðhús á 3 hæðum með bilskúrsrétti, af- hendist fokhelt með opnanlegum fögum og svalahurðum, mikil eign. Verð ca. 11 — 12 millj. Seljendur athugið Höfum mjög traustan kaupanda að 5—6 herb sérhæð 140—160 ferm. á góðum stað í Reykjavík Gott verð fyrir góða eign. Breiöholt I II III Bakkar: 3ja herb. vönduð íbúð á 1. hæð sem býður upp á nær ótæmandi möguleika í kjallara. Verð 1 3 millj. útb. 9 millj. Bakkar: 4ra herb. + 16 ferm. herb. í kjallara. íbúðin er í sérflokki. Hugsanleg skipti á raðhúsi í byggingu Verð 13 millj. útb. 8.5 millj. Hólar: 4—5 herb. + bilskúrssökklar. íbúð- in er ákaflega rúmgóð og skemmtileg, mjög gott útsýni Verð 1 2 millj. útb 8 millj. Fell: 6—7 herb. íbúð 158 ferm með bilskúr og bílskýlisrétti, mikil og góð eign i toppstandi Hugsanleg skipti á raðhúsi í byggingu. Verð ca. 16—1 7 millj Sel: 3ja herb. íbúð ca 90 ferm. í nýrri blokk, fullfrágengin, en teppi vantar í stofu. Fæst í skiptum fyrir 4ra herb ca. 1 10—1 20 ferm. ibúð i Vesturbæ — Laugarási Espigeröi Höfum verið beðin að útvega 3—4ra herb. íbúð i háhýsunum við Espigerði, fyrir f/ár- sterkan kaupanda Seljendur athugið Höfum fjölmarga kaupendur að 2 — 3. herb. ibúðum í flestum hverfum borgarinnar. Einn- ig vantar okkur 4ra herb. íbúðir og sérhæðir á skrá Verðmetum hvenær sem óskað er, yður að kostnaðarlausu. Lögmenn ganga frá öllum samningum. IÐNAÐAR----- VERZLUNAR- -* SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Til sölu ca. 100 ferm. húsnæði í Hafnarfirði, sérlega hentugt fyrir léttan iðnað, afhendist fokhelt eða tilb. undir tréverk. Til sölu ca. 300—340 ferm. skrifstofu — verzlunarhúsnæði á góðum stað í Kópavogi, sérlega hentugt fyrir heildverzl. Til sölu ca. 300 ferm húsnæði á 2. hæð í iðnaðarhúsi í Kópavogi, vel staðsett. Til leigu ca 320 ferm húsnæði við Smiðju- veg. Afhendist fullfrágengið i marz og leigist til 1 árs í senn. Til kaups ca. 200 ferm. iðnaðarhúsnæði helzt i byggingu, helzt plata. Til kaups 200 ferm skrifstofuhúsnæði, stórt einbýlishús nálægt miðbænum í Kópavogi, gæti vel komið til greina. >S OPIÐÍDAGKL.2-6 81616 81516 SÖLUSTJÓRI: HAUKUR HARALDSSON HEIMASfMI 72184 GYLFI THORLACIUS HRL SVAl A THORLACIUS HDL OTHAR ÖRN PETERSEN HDL &

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.