Morgunblaðið - 09.06.1978, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 09.06.1978, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐID, FÖSTUDAGUR 9. JÚNÍ 1978 Verkefni fyrir at- vinnulausa skólaungl- inga voru undirbúin — segir Birgir Isleifur Gunnarssoi „ÞAÐ var stefna fyrrverandi meirihluta í borgarstjórn að leysa atvinnuvanda skólafólksins strax upp úr mánaðamótunum með því að hafa þá tilbúin verkefni, jafnvel utan áætlunar, ef með þyrfti. Ég fór þess því á leit við borgarverkfræðing 10. maí sl. að hann undirbyggi slík verkefni og mér sýnist vera þörf fyrir þau, þannig að vonandi heldur núverandi meirihluti við þessa stefnu," sagði Birgir ísleif- ur Gunnarsson borgarfulltrúi í samtali við Mbl. í gær. Birgir sagði að hér væri aðallega nmjí ræða ýmis ræktunarverk- efni víðs vegar um borgina. Birgir sagði að nú væru á atvinnuleysis- skrá 135 unglingar 16 ára og eldri; 86 stúlkur og 49 piltar, en í fyrra var talan 175. Á atvinnuleysisskrá Bifhjólaslys í GÆRMORGUN varð árekstur milli bifhjóls og bifreiðar á Hverfisgötu við Frakkastíg. Bif- hjólinu var ekið austur Hverfis- götu en bifreiðin kom upp Frakka- stíginn á móti einstefnu. Var henni ekið rakleitt inn á Hverfis- götuna í veg fyrir bifhjólið og varð árekstur ekki umflúinn. Ökumað- ur bifhjólsins mun hafa meiðzt á fæti við áreksturinn. Skemmdir urðu á bæði bíl og bifhjóli. eru 219 unglingar sem eru 15 ára en verða 16 á þessu ári, en fjöldi slíkra á atvinnuleysisskrá í fyrra var 102. Birgir sagði að nú væri búið að ráða 608 unglinga í störf hjá borginni á móti 578 í fyrra. Starfsfólk BÚH greidir atkvæði í dag — fékk stuðning frá „fyrrverandi verkfallsmönnum " á Selfossi STARFSFÓLK Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar mun á fundi, sem hefst klukkan 16 í dag, greiða atkvæði um sáttatillögu þá sem samþykkt var á fundi bæjarstjórn- ar Hafnarfjarðar í fyrrakvöld. Starfsfólk BÚH barst í gær stuðningsskeyti og 350 þúsund krónur í peningum frá „fyrrver- andi verkfallsmönnum í verk- smiðjum KÁ á Selfossi". Það eru 30 járniðnaðarmenn hjá Kaupfé- lagi Árnesinga er lögðu niður vinnu í apríl '75 vegna uppsagnar starfsmanns og lá vinna niðri í tæpar 3 vikur að uppsögnin var dregin til baka. Læt ekki sam- starf ið stranda á visitölubótum — segir Kristján Benediktsson borg- arfulltrúi Framsóknarflokksins „EF samstarfsflokkarnir telja fært að Reykjavíkurborg greiði óskertar visitölubætur á laun mun ckki standa á okkur Fram- sóknarmönnum. Ég læt ekki samstarfið stranda á þessu at riði." sagði Kristján Benedikts- son borgarfulltrúi Framsóknar- flokksins i' samtali við Mbl. Mbl. hitti Kristján Benediktsson og Björgvin Guðmundsson borgar- fulltrúa Alþýðuflokksins að máli á miðvikudag að loknum þriðja fundi viðræðunefnda meirihluta- flokkanna í borgarstjórn um málefnasamning. Sögðu þeir að í viðræðunum væri stefnt að því að ganga frá málefnasamningnum fyrir næsta borgarstjórnarfund og Björgvin Guðmundsson sagði að ætlunin Framhald á bls. 18 „I>að er sannkölluð þjóðlagastemmning hérna", sagði blaðamaður Mbl. á tónleikum írska flokksins Dubliners í Laugardalshöll f gærkvöldi. Sagði hann tónleikagesti álíka marga og þá sem sóttu tónleika Petersons og Pedersens í Laugardalshöllinni en hvorir tveggja þessir tónleikar eru á vegum Listahátíðar. Ljósm. Mbl.. RAX Tillagan 1973 lengri tíma en marka stefnuna hver ju sinni — segir Benedikt Gröndal formaður Alþýðuflokksins miðast við flokksþing „ÞESSI tillaga okkar með hug- mynd um að Island geti vcrið stöð í afvopnunarkcrfi Sameinuðu þjóðanna miðast við lengri tíma. Þetta er fjarlægur draumur. Á hinn bóginn tökum við okkar ákvarðanir fyrir stutt tímabil í einu á flokksþingum á tvcggja ára frcsti og það var eftir ákviirðun síðasta flokksþings og mati mínu í dag, sem ég svaraði spurningum Morgunblaðsins um afstöðu Alþýðuflokksins til dval- ar varnarliðsins og aðildar okkar að Atlantshafsbandalaginu", sagði Bcncdikt Gröndal formaður Alþýðuflokksins er Mbl. spurði hann í gær um tillögu Alþýðu- flokksins 1973 og leitaði álits hans á þeim ummælum Geirs Hallgrímssonar að á Alþýðu- flokkinn sé ekki að treysta f varnarmálum þrátt fyrir yfirlýs- ingar forystumanna hans nú, en forsætisráðherra vísaði í því sambandi m.a. til tillögu Alþýðu- flokksins 1973 um athugun á því að gera ísland að óvopnaðri eftirlitsstöð á vcgum Sameinuðu þjóðanna. „Við lögðum dálitla vinnu í það", sagði Benedikt Gröndal, „að reyna að hugsa varnarmálin langt fram í tímann af því að við höldum nú enn við það eins og allir flokkar að Samkomulagið frá 1974: Varnarliðsmönnum hefur fækkað um 420 — síðustu fjölskyldumar flytja inn á vóllinn í haust „Varnarliðsmönnum hefur vcrið fækkað um 420 eins og samkomulagið frá scptembcr 1971 gerði ráð fyrir og flutn- ingi á varnarliðsmönnum inn á völlinn cr þannig komið, að síðustu íbúðirnar verða tilbún- ar í haust og þá verða allir varnarliðsmcnn, scm bjugg. utan vallar, búsettir innan vallarins." sagði Páll Ásgcir Tryggvason, íormaður varnar- máladcifdar. cr Mbl. spurði hann í gær um framkvæmdir á samkomulagi því sem gert var haustið 1974 um breytingar á framkvæmd varnarsamnings- ins við Bandaríkin. Samkvæmt samkomulaginu skyldi fækkað í varnarliðinu um 420 manns og hefur það verið gert þannig að varnarliðsmenn eru nú um 2.900 talsins. I samkomulaginu var gert ráð fyrir að í staðinn kæmu hæfir íslendingar eftir því sem þörf krefði.'Pálf Ásgeir sagði að ekki hefði verið'reiknað með að bæta þyrfti jafrímörgum við og færu en engu að síður hefðu „nokkur hundruð" íslendingar verið ráðnir til starfa hjá varnarlið- inu síðan samkomulagið var gert og starfa nú um 1000 Islendingar hjá varnarliðinu en alls vinna um 2.100 íslendingar á Keflavíkurflugvelli; hjá varn- arliðinu, verktökum og olíufé- lagi. Samkvæmt samkomulaginu skyldu allir varnarliðsmenn búa innan vallar. Þegar samkomu- lagið var gert bjuggu 270 fjölskýldur varnarliðsmanna utan vallar og flytjá þæj- síðustu inn fyrir í haust. \ i Þriðji meginþáttur s^mkomu- lagsins var aðskilnejður al- mennrar flugstarfsemi jog starf- semi varnarliðsins. Meginfor- senda þess var bygging nýrrar flugstöðvar sem Islendingar ætluðu að reisa en Bandaríkja- menn skyldu kosta ýmsar fram- kvæmdir í sambandi við flug- turn, flugbrautir og hitaveitu. Páll Ásgeir Tryggvason sagði að nokkrar viðræður hefðu átt sér stað um þennan þátt samkomu- lagsins og nú hefur náðst frekara samkomulag við Banda- ríkjamenn um samvinnu um byggingu flugstöðvarinnar. Árásarmálið í Hrafnistu: Piltarnir gæzluvarð hald og geð- rannsókn PILTARNIR tveir, sem játað hafa árásina á næturvörðinn í Hrafnistu í fyrri viku, voru í gær úrskurðaðir í allt að 58 daga gæzluvarðhald og gert að sæta geðrannsókn á tímabilinu. Gæzluvarðhaldsúrskurðurinn var kveðinn upp í sakadómi Reykjavíkur. Enda þótt piltarnir séu að- eins 16 ára gamlir hafa þeir langan brotaferil að baki. Hefur annar þeirra viðurkennt 16 innbrot og eru 15 þeirra afgreidd en hinn hefur viður- kennt 10 innbrot og eru 9 þeirra afgreidd hjá Rannsóknarlög- reglu ríkisins. I sambandi við rannsókn árásarmálsins voru upplýst 7: innbrot, sem allmörg ungmenni í tengslum við piltana tvo áttu aðild að. varnarliðið eigi ekki að dvelja hér að eilífu. I sambandi við það fluttum við þessa tillögu um að íslendingar létu sjálfir rannsaka vissar grund- vallarforsendur og það er í anda þess sem ég held að flestir, sem eru sammála okkur í varnarmál- um, telji; að íslendingar reyni sjálfir að gera sér betri grein fyrir forsendum þessara mála. Það má sjá á framhaldinu; við setjum fram hugmyndina um það að ísland geti verið stöð í áfvopnun- arkerfi Sameinuðu , þjóðanna. Þetta er fjarlægur draumur og hvort tveggja eru þetta tillögur sem geta miðast við lengri fram- tíð. I tilefni af þessum ummælum Geirs Hallgrímssonar um að Alþýðuflokknum sé ekki að treysta ' öryggis- og varnarmálum vil ég minna á að Alþýðuflokkurinn fór með þessi mál í samstarfsstjórn __________ Framhald á bls. 18 1202 búnir að kjósa í Miðbæjar- barnaskóla TÓLF hundruð og tveir kjósend- ur höfðu neytt atkvæðisréttar síns í utankjörstaðakosningunni scm fram fer f Miðbæjarbarna- skólanum þegar Mbl. leitaði þar frétta um klukkan 22 í gær- kvöldi. Synjað ujn lögbann — „ekki síðasta o] 'ðið í þessu máli" segir lögmaður V-listans ÞORSTEINN Thorarensen borg- arfógcti kvað í gær upp úrskurð í lögbannsmáli umboðsmanna lista óháðra kjósenda f Reykja- neskjördæmi gegn íltvarpsráði. Úrskurður fógeta er á þann veg að umbeðin lögbannsgerð fer ekki fram. I forsendum fyrir þeirri niður- stöðu segir m.a.: „í lögbannsmáli þessu verður ekki lagður á það neinn dómur hvort rétt var að synja aðstandendum V-listans úm þá þátttöku í fyrirhugaðri kosn- ingadagskrá sjónvarps sem þeir halda fram að þeir eigi heimtingu á. En þó segja mætti að þeir séu að einhverju vanhaldnir af ákvörð- unum Útvarpsráðs í þessu efni leiðir engan veginn af því að þeir eigi rétt til að þátttaka af hendi annarra framboðslista skuli falla niður. Mbl. hafði samband við Sigurð Helgason hæstaréttarlögmann Framhald á bls. 18

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.