Morgunblaðið - 15.02.1980, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 15.02.1980, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 15. FEBRÚAR 1980 Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Ritstjórnarfulltrúi Fréttastjóri Auglýsingastjóri hf. Árvakur, Reykjavík. Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Þorbjörn Guömundsson. Björn Jóhannsson. Baldvin Jónsson. Ritstjórn og skrifstofur: Aöalstræti 6, sími 10100. Auglýsingar: Aöalstræti 6, sími 22480. Afgreiðsla: Skeifunni 19, sími 83033. Áskriftargjald 4.500,00 kr. á mánuði innanlands. í lausasölu 230 kr. eintakið. „Ekki svigrúm til almennra grunn- kaupshækkanaa jr Aundanförnum árum hefur oft kveöið við þann tón frá ýmsum forystumönnum launþegasamtaka, að mestu máli skipti, hvort ríkisstjórn sé „vinveitt" launþegum eða ekki. Þessi undarlega notkun orðsins „vinveittur" á að skírskota til þess, að Alþýðubandalagið eða kommúnistar séu aðilar að ríkisstjórninni eða ekki. En eins og kunnugt er hafa alþingismenn þeirra og málgagn, Þjóðviljinn, ævin- lega hamrað á því, að ekki skipti máli í sambandi við verðbólgu eða verðlagsþróun, hvort kaupið hækki eða ekki. Og nú er þeirra eigin maður, Ragnar Arnalds, orðinn fjármálaráðherra. Menn gætu því búizt við því, að skjótlega yrði orðið við kröfum BSRB um 18% og upp í 39% launahækkanir. Fyrstu viðbrögð ráðherrans í hinu nýja sæti virðast þó ekki benda til þess, eða eins og hann segir í Morgunblaðinu sl. miðvikudag: „En hitt er alveg ljóst, að miðað við þær ströngu verðlagsforsendur, sem menn hafa sett sér á þessu ári, þá er ekki svigrúm til almennra grunnkaupshækkana. Það sjá allir.“ Eins og þessi ummæli bera með sér, hefur Ragnar Arnalds gjörsamlega snúið við blaðinu. Launahækkanirnar eru allt í einu orðnar aðalverð- bólguhvatinn, svo að annað fellur þar algerlega í skuggann. Þvílíkar yfirlýsingar fjármálaráðherra hefðu einhvern tíma gefið mönnum eins og Kristjáni Thorlacius, Haraldi Steinþórssyni eða Guðrúnu Helgadóttur tilefni til stóryrtra yfirlýsinga. En það er öðru nær en þaðan sé kvaks að vænta. „Þeirra maður í fjármálaráðuneytinu" hefur talað. Og nú verður skemmtilegt að fylgjast með því, hvernig kommúnistarnir innan BSRB reyna á næstu vikum og mánuðum að vinda ofan af launakröfunum, sem þeir hefðu staðið á eins og hundur á roði undir öðrum kringumstæðum eins og dæmið frá 1978 sannar. Vafalaust er, að ríkisstjórnin muni leggja á það höfuðkapp að draga samningana við opinbera starfsmenn sem allra mest á langinn — og helzt svo, að áður yrði búið að semja á hinum almenna vinnumarkaði, þar sem kröfugerðin er miklu minni. Og auk þess þykist ríkisstjórn- in hafa nokkurt skjól af Vinnuveitendasambandinu, sem stendur fast á því, að ekki komi til aukningar kaupmáttar- ins, sem einnig er yfirlýst markmið Ragnars Arnalds fjármálaráðherra, þegar hann segir: „Hitt teljum við aðalmál að koma í veg fyrir það að launastigið hrapaði niður.“ Snorri Jónsson, forseti Alþýðusambands Islands, hefur að vísu sagt, að sér lítist „auðvitað ekkert alltof vel á svona yfirlýsingar“. Og gagnvart sjómönnum liggur það fyrir, að þeirra hlutur í „félagsmálapakkanum“ hefur orðið lítill sem enginn, auk þess sem loðnuveiðibannið núna og sú óvissa, sem það veldur varðandi áframhald þorskveiðanna, hlýtur að hafa veruleg áhrif á tekjumöguleika þeirra og þar með einnig á kröfugerðina. Varðandi kjaramálin er stjórnarsáttmálinn afslappur sem víðar, svo að þar verður ekki fest hönd á neinu. Þó virðist liggja ljóst fyrir, að ríkisstjórnin þykist hafa fyrir því nokkra tryggingu, að verkalýðshreyfingin sé reiðubúin til þess að afsala sér grunnkaupshækkunum á þessu ári gegn einhvers konar félagsmálapakka, sem í rauninni getur ekki orðið annað en snuð eða tútta, a.m.k. á meðan ráðherrar framsóknar og kommúnista hafa ekki staðið við fyrirheitin frá því í desember 1978 sem þeir gáfu með félagsmálapakkanum þá. En hitt er athyglisvert fyrir þjóðina að sjá, að fjármálaráðherra kommúnista skuli ekki vera búinn að sitja viku í stólnum, þegar hann byrjar að hamra á því, að „ekki sé svigrúm til almennra grunnkaups- hækkana“. Hér kveður sannarlega við nýjan tón, sem gagnlegt getur orðið að vitna í, þótt síðar verði. Innheimtuákvæði vantar í skattalögin: Þingnefnd er sammála um skattlagabreytingar Fyrirvari hjá stjórnarandstöðunni FRUMVARP til breytinga á lögum um tekju- og eigna- skatt, ásamt 23 breytingar- tillögum frá fjárhags- og viðskiptanefnd, var í gær afgreitt með samhljóða at- kvæðum til þriðju umræðu, sem fram fer nk. mánudag. Reiknað er með að frum- varpið verði afgreitt í efri deild sem lög frá Alþingi nk. mánudag eða þriðjudag. Frumvarpið og breytingar- tillögur við það fela í sér allnokkrar efnisbreytingar á vissum þáttum skattlagn- ingar, auk þess sem það felur í sér ákvæði um inn- heimtu tekju- og eigna- skatta, en lagaákvæði þar um skorti. Ástæða þess var sú að samhliða skattafrum- varpi því, sem varð að lögum 1978 (nr. 40 það ár) var flutt frumvarp um stað^ greiðslu opinberra skatta, og voru því engin inn- heimtuákvæði í hinu fyrra frumvarpinu. Staðgreiðslu- frumvarpið dagaði hins veg- ar uppi og var því vant lagaákvæða um innheimt- una. í nýju skattalögunum frá 1978 fólust afgerandi breytingar á skattlagningarreglum, svo sem sérsköttun hjóna, aðlögun tekju- hugtaksins að verðbólgunni, end- urmat eigna til fyrninga miðað við verðlagsþróun hert viðurlög o.fl. Frumvarp það til breytinga á lögunum, sem nú er til umræðu, er árangur af endurskoðunarstarfi, sem boðað var við setningu þeirra. Það hefur verið sent til umsagnar fjölmargra aðila í þjóðfélaginu. Breytingartillögur, sem neðri deild hefur nú samþykkt við aðra umræðu, varða flestar atvinnu- rekstur, m.a. framreiknað tap, endurmat fasteigna, fyrningar o.fl. Þá felst í tillögunum hækkun frádráttar sjómanna, náms- manna, giftingarfrádráttur o.fl. Fjárhags- og viðskiptanefnd flytur öll þær breytingartillögur, sem fram komu, en nefndarmenn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks skrifa allir undir nefndarálit með fyrirvara þar sem ekki var fullt samkomulag í nefndinni. Hugsan- legt er að fleiri breytingartillögur komi fram við þriðju umræðu í neðri deild nk. mánudag. Ljósm.: Emilía Þóra Kristjánsdóttir forstöðumaður Kjarvalsstaða cr hér í kápu sem verður á sýningunni. Umhverfis hana má sjá nokkra af þeim munum sem ennfremur verða til sýnis. Sýning á listiðn kvenna BANDALAG kvenna í Reykjavík efnir til sýningar á listiðn íslenskra kvenna á Kjarvals- stöðum og verður sýningin opnuð n.k. laugardag kl. 16. Henni lýkur 24. febrúar n.k. A sýningunni mun verða margs konar vefnaður, handiðar með OPNUÐ hafa verið hjá Hafnar- íjarðarbæ tilboð sem bárust i gatnagerð í götunum Túnhvammi og Klausturhvammi þar í bæ, en samtals bárust fimm tilboð. Lægsta tilboðið var frá Hjóla- skóflunni s.f. í Reykjavík, og listrænt gildi, ullar- og tóvinna sem unnin er á frumlegan hátt, handprjónaðir og ofnir kjólar og batikkjólar og verða tískusýn- ingar öðru hverju þar sem þessar flíkur verða sýndar. Þá verða á sýningunni leirker ýmiss konar og keramik unnin af viðurkenndum listakonum og einnig þeim sem hljóðaði það upp á tæplega 40,5 milljónir króna, en hæsta tilboðið sem barst, og hljóðaði upp á tæplega 61 milljón króna, var frá Vélaleigunni Þorshamri h.f. i Reykjavík. Tilboðin voru annars þessi: eru að þreifa sig áfram í þeirri listgrein. Gull- og silfursmíði verður einnig í hávegum höfð og verða sýnd verk eftir yngri og eldri listakonur. Þá mun Heimilis- iðnaðarfélag Islands kynna vörur sínar í anddyri Kjarvalsstaða meðan á sýningunni stendur og Þjóðdansafélag Reykjavíkur sýna þjóðbúninga. Spunakonur sýna, bæði á rokk og snældu, og knippl- ingakonur og vefarar sýna hand- brögð sín. Langflestir af mununum á sýn- ingunni eru unnir af nútímalista- konum en þó eru nokkur verk eftir konur sem nú eru látnar og einnig verk eftir núlifandi eldri konur sem enn eru að skapa listaverk. Bandalag kvenna í Reykjavík var stofnað fyrir tæplega 63 árum af 9 kvenfélögum í Reykjavík. Nú er 31 félag í bandalaginu og eru það félög með bæði karlmönnum og kvenmönnum en þó eru flest af þeim kvenfélög. Meðlimir í banda- laginu eru alls 14.000. Formaður sýningarnefndarinnar er Guðrún S. Jónsdóttir. Gunnar Björnsson setur sýninguna upp en honum til aðstoðar er Þorbjörg Höskulds- dóttir. Lögð fram tilboð í gatnagerð í Túnhvammi og Klausturhvammi: kr. 1. Hjólaskóflan s.f., Dalseli 33, Rvík 40.491.695- 2. Vélaleigan Þórshamar h.f., Grjótaseli 11, Rvík 60.979.300- 3. Magnús og Marinó s.f., Steinaseli 6, Rvík 53.867.200.- 4. Völur h.f., Vagnhöfða 5, Rvík 44.259.800,- 5. Loftorka s.f., Skipholti 35, Rvík 55.050.800- Gatnagerðartilboð í Hafnarfirði: Munar 20 milljónum á hæsta og lægsta tilboði

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.