Morgunblaðið - 23.09.1981, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 23.09.1981, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 23. SEPTEMBER 1981 Allir þurfa híbýli VT 1 • 3ja herb. íbúö — Hraunbær Nýleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Sér inngangur. Sér þvottahús. Fallegar innréttingar. • 3ja og 2ja herb. íbúðir — Álfhólsvegur 2 íbúðir í sama húsi. 2. hæð 3ja herb. íbúð, ein stofa, 2 svefnherb., eldhús, bað. Jarðhæö 2ja herb. íbúð, bílskúr fylgir. íbúðirnar seljast saman. • Parhús — Hveragerði Parhús, 96 fm. Ein stofa, 3 svefnherb., eldhús, bað og þvottahús. Verð ca. 400 þús. • 4ra herb. íbúð — Kaplaskjólsvegur íbúðin er ein stofa, 3 svefnherb., eldhús, bað. Suðursvalir. Skipti á 3ja herb. íbúð kemur til greina. • Einbýlishús — Bergstaðastræti Lítið einbýlishús á 2 hæðum. Húsið er allt endurnýjað að innan. • Iðnaðar-, skrifstofu- eða verslunarhúsnæöi Til sölu við Brautarholt. Húsið er 2 hæðir og ris. 200 fm að grunnfleti auk byggingarréttar fyrir 3 hæðir, 3 — 500 fm hvor hæð. Selst á hagstæðum kjörum. Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar stærðir íbúða á söluskrá. 27750 HÍBÝLI & SKIP Garðastræti 38 Simi 26277 Gisli Ólafsson 201 78 MI-DBOR fasteignasalan i Nýja bíóhúsinu Reykjavík Símar 25590, 21682 Jón Rafnar sölustjórí. S: 52844. Vantar - vantar Vegna mikillar eftirspurnar og sölu vantar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir. Einbýlishús og raðhús í Norðurbæ Hafnarfirði, Kópavogi og Reykjavík. Fjöldi kaupenda á skrá. Látið skrá eignina strax ídag. _____________________ Guðmundur Þórðarson hdl. MNUHOLT Fasteignasala — Bankastræti Símar 29455 — 29680 — 3 línur 2JA HERB. ÍBÚÐIR Vesturgata einstaklingsíbúð. Útb. 160 þús. Kaplaskjólsvegur Lítil íbúð í kjallara. Verð ca. 300.000. Fálkagata 50 fm samþykkt í kjallara. Útb. 200 þús. Þinghólsbraut 50 fm á jarðhæð með sér inngangi. Útb. 260 þús. Rofabær 65 fm á 1 hæð. Góðar innréttingar. Útb. 300.000. Hraunbær 55 fm á jarðhaeð. Gæti losnað fljótlega. Útb. 290 þús. Laugavegur 55. fm á 3. hæð. Verð 350 þús., útb. 260 þús. Miðvangur 65 fm á 8. hæð. Suður svalir. Verð 390 þús., útb. 280 þús. Njálsgata 62 fm í risi, sér inngangur. Endurnýjuö., útb. 280 þús. 3JA HERB. IBUDIR Kárastígur 70 fm miðhæð með sér inngangi. Laus nú þegar. Hlunnavogur hæð með bílskúr. Rúmgóð 3ja herb. íbúð á miðhæð. Leifsgata nýleg sérlega vönduð á 3. hæð, viðarklaeðningar og arinn. Flísalagt baðherb. Eign ísérflokki. Útb. 480 þús. Arahólar 85 fm á 3. hæð með bílskúr. Útsýni. Útb. 410 þús. Hamarsbraut 60 fm á 1. hæð og 30 fm í kjallara. Útb. 250 þús. Langholtsvegur ca. 100 fm í kjallara, sér inngangur. Sér lóð. Laus nú þegar. Verð 450 þús., útb. 320 þús. 4RA HERB. IBUDIR Blómvallagata 60 fm risíbúð. Stofa, 2 herb. sér á gangi. Dalbrekka — sérhæð 140 fm á tveimur hæðum. 4 svefnherbergi. Stórar suður svalir. Bílskúrsréttur. Útb. 570 þús. Kársnesbraut 105 fm íbúð á efri hæð. Útb. 400 þús. Framnesvegur 100 fm risíbúð. Verð 480 þús. Kleppsvegur Skemmtileg 120 fm. á 4. hæð. Arinn og viðarklæðn- ingar. Útsýni. Verð 700 000. Útb. 500.000. Þínghólsbraut 110 fm á 2. hæð. Suður svalir. Útb. 465 þús. Fagrabrekka 115 fm á jarðhæð. Sér inngangur. Öll sér. 4 svefnherb. Bein sala. Útb. 460 þús. Stóragerði sérhæð með bílskúr, 150 fm á hæð. Fæst eingöngu í skiptum fyrir eign sem gefur möguleika á 2 íbúðum! Suðurgata Hf. ca. 80 fm á efri hæð talsvert endurnýjuð. Hlíðarvegur Kópavogi 112 fm á jarðhæð. Öll sér. Verð 600 þús., útb. 440 þús. RADHUS Skólagerði parhús með bílskúr. 125 fm hús á 2 hæðum. Nýlegar innréttingar Verð 840., útb. 600 þús. Vesturberg glæsilegt 200 fm hús á 2 hæðum. Vandaðar innréttingar, rúmgóöur bílskúr. Ca. 50 fm svalir EINBÝLISHÚS Markarflöt mjög glæsileg 250 fm hús með góðum garði. Hafnarfjörður 400 fm hús á tveimur hæðum. Tvöfaldur bílskúr. Brattakinn 150 fm hús á tveimur hæðum. Allt nýstandsett. Mosfellssveit 130 fm vandað hús á 1. hæð. Fullbúinn rúmgóður bílskúr Jóhann Daviðsson, i>ðlu»t|óri, Friðrik Stofanaaon viðskiptafr, I'fasteignaV rtYhtíi I I I I I HtrgiÐ Ingólfsstrasti 18 s. 27150 Við Reynimel 2ja herb. íbúð. Skipti herb. íbúð í Vesturbæ. í Viö Njálsgötu á 3ja 3ja herb. risíbúð Við Hraunbraut 3ja herb. íbúð. Við Kambasel í smíðum 3ja herb. íbúö, ásamt geymslulofti. Samtals ca. 140 fm. Hafnarfjörður Til sölu ódýr 3ja herb. hæð í Itimburhúsi. 2 herb. í kjallara fylgja. Þarfnast standsetn- _ ingar. Tilboð óskast. Laus fljótlega. I Hveragerði — | Kópavogur Til sölu falleg 3ja herb. íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi við Engi- hjalla. Sala eða skipti á húsi í Hveragerði. Við Sólvallagötu 3ja herb. íbúð á 1. hæð íeldra steinhúsi. Sér hiti. Suðursval- ir. Skipti á 2ja herb. íbúð, I ýmsir staðir. | Vogahverfi — 2 íbúðir | 5 herb. hæð, ca. 130 fm ¦ m/bílskúr. 2ja—3ja herb. ris- ¦ hæð ca. 80 fm. Skipti I embýlishúsi æskileg. I vera í Mosfellssveit I Garðabæ. S Við Bankastræti Til sölu ca. 200 fm hæð sem I I I ¦ I I I I I I I I I I a Má eöa I I hentar fyrir I starfsemi. ýmiss konar I Staðgreiösla í boði I fyrir nýlega 3ja eða 4ra herb. I íbúð, t.d. við Espigerði eða ¦ Flyðrugranda. Þarf ekki aö ¦ losna fyrr en á næsta ári. ¦ Vantar — Vantar ¦ Höfum kaupendur að 2ja. 3ja I og 4ra herb. íbúðum og sér- I eignum á ýmsum stöðum í | borginni og nágrenni. Góðar ¦ útborganir fyrir réttu eign- ¦ ina. i Benedikl Halldorsson sölustj. | llj.lli Steinþórsson hdl. - Gústaf Þór Tryggvason hdl. 15700 -15717 FASTEIGIMArVHOLUiM SVERRIR KRISTJÁNSSON FJÖLNISVEGI 16. 2. HÆO, 101 REYKJAVÍK Höfum kaupanda að ca. 150—160 fm sérhæö í tvíbýlishúsi. Höfum kaupanda að raöhúsi, sérhæö eöa einbýlis- húsi á Stór-Reykjavíkursvæö- inu. Höfum kaupanda aö raöhúsi eða einbýlishúsi í Hafn- arfirði eða Garöabæ. Höfum kaupanda að góðri 3ja herb. íbúð í Reykjavík innan Elliðaáa. Til sölu Stóriteigur Til sölu um 143 fm einbýlishús í Mosfellssveit. Hornlóð. Mikið útsýni. Norðurmýri Til sölu hæð og ris. íbúöin er að miklu leyti endurnýjuö. Nýir gluggar. Tvöfalt gler. Risiö er klætt furu og furuparket á stofu. Björt og skemmtileg íbúð. Vesturberg Til sölu ca. 108 fm 4ra—5 herb. íbúð á 4. hæð. Ekki lyftuhús. Hamrahlíð Til sölu ca. 75 fm 3ja herb. kjallaraíbúö. Sér inngangur. Sér hiti. Bergþórugata Til sölu ca. 63 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð. Seljaland Til sölu lítil ósamþykkt einstakl- ingsíbúð í kjallara. Solumaður Baldvin Hatsteinsson, heimasimi 38796. Málllutningsstofa: Sigríður Asgeirs- dóttir, Halstetnn Baldvinsson. HOGUN FASTEIGNAMIDLUN Langholtsvegur — raðhús m. bílskúr Qlæsilegt endaraðhús á þremur hæöum. Innbyggður bílskúr. Fallegur garöur. Suöursvalir Verð 1 millj. 200 þús. í Laugarásnum — efri hæö m. bilsk.rétti Falleg efri hæð og ris, samtals 140 fm. Hæöin er aðeins undir súö. 2 samliggjandi stofur og 3 svefnherb. Nýir gluggar og nýtt gler. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Verð 800—850 Heiðarás — botnplata fyrir einbýlishús Engjasel — raðhús m. bílskýlisrétti Glæsilegt raðhús á 3 hæðum samtals 220 fm. Suður svalir. Frábært útsýni. Möguleiki á lítilli íbúð á 1. hæð Verð 1 millj. Auðbrekka Kópavogi — efri sérhæð Falleg efn sérhæð í þríbýlishúsi 125 fm. Bílskúrsr. Verö 700 þús. Esjugrund Kjalarnesi — einbýli m. bílskúr Glæsilegt rúmlega fokhelt einbýlishús á einni hæð, ca. 200 fm. Glerjað og með útihuröum. Fallegl útsýni. Verð 600 þús Skipti möguleg á 4ra herb /búð. Esjugrund — Botnplata fyrir raðhús. Verð 180 þús Mosfellssveit — einbýli m/bílskúr Glæsilegt einbýlishús á 1 hæð. 135 fm ásamt 38 fm bílskúr Sérlega vandaðar innréttingar, allt teppalagt. Frágengin lóö. Verö 1 millj—1050 þús. Laugateigur — sérhæð m/bílskúr Glæsileg neðri sérhæö í þríbýli ca. 120 fm. Nýjar innréttingar í eldhúsi. Stórar suöursvalir. Nýtt gler. Verö 800 þús. Útborgun 600 þús. Æsufell — glæsileg 6—7 herb. íbúð Glæsileg 6—7 herb íbúð á 7 hæð, ca. 165 fm. Stofa, borðstofa og 4—5 svefnherb Suðvestur svalir Frábært útsýni. Mikil sameign. Verð 750 þús. Vesturberg — 4ra herb. Glæsileg 4ra herb. íbúö á 3. hæö ca. 110 fm. Mjög góð sameign. Þvottaaöstaöa á baði. Verð 630 þús. Dvergbakki — 4ra herb. Glæsileg 4ra herb íbúð á 3. hæö (efstu) Suöursvalir úr stotu. Vönduð íbúð. Verð 650 þús Utb 450 þús. Fossvogur — 4ra herb. í skiptum Glæsileg 4ra herb. íbúð á 2. hæö meö miklum suöursvölum og vönduðum innréttingum. Skipti æskileg á 5. herb. hæö. Sigtún — 4ra herb. Snotur 4ra herb. íbúö í kjallara í þríbýlishúsi ca. 96 fm. Sérhíti og inngangur. Verö 550 þús. Hraunbær — 3ja herb. 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð ásamt herb á jarðhæð. Ca. 95 fm. Verð 550 þús. Hólmgarður — 3ja herb. Giæsileg 3ja herb. íbúö ca. 80 fm á annarri hæö í nýju fjölbýlishúsi. Glæsileg sameígn. Ný og vönduö eign. Verö 600 þús. Engihjalli — 3ja herb. 3ja herb íbúð á 4 hæð ca. 86 fm. Verö 520 þús. Kleppsvegur — 3ja herb. Falleg 3ja herb. íbúö á 1. hæö. í lyftuhúsi 85 fm. Suöursvalir. Góð sameign. Verö 520 þús., útb. 400 þús. Arnarhraun Hf. — 3ja herb. Glæslleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð í fjórbýlishúsi. Suöaustursvalir. Fallegur garöur Vönduð eign. Verð 580 þús., útb 430 þús Fannborg — glæsileg 3ja herb. Ný 3ja herb ibúð á 1. hæð 96 fm. Stota, boröstofa, sjónvarpshol og 2 svefnherb. Vandaðar innréttingar. 35 fm suðursvalir. Sér inngangur. Verö 580 þús. Hjarðarhagi — 3ja herb. Falleg 3ja herb. ibúð á jarðhæð í blokk ca 80 fm. Endurnýjað baöherb. Góö sameign. Verö 480 þús. Njálsgata — 3ja herb. Snotur 3ja herb. risíbúö í járnklæddu timburhúsi í þríbýli. 60 fm. Sér inngangur. Geymsluris yfir íbúöinni. Endurnýjuö íbúö. Verö 390—400 þús. Kambasel — 3ja herb. Glæsileg 3ja herb. íbúö á 2. hæö 90 fm ásamt rislofti ca. 50 fm. íbúðin er tilbúin undir tréverk og málningu. Þvottaherb. í íbúöinni. Rofabær — 2ja herb. Falleg 2ja herb. íbúð á 1. hæð. ca. 65 fm. Vandaöar innréttingar íeldhúsi. Verð 400 Bragagata — 2ja herb. Snotur 2ja herb risíbúð, a. 55 fm. Endurnýjaö eldhús, nýtt þak, ný teppi, nýtt ralmagn. Verð 320—330 þús. Rauðarárstígur — einstaklingsíbúð Einstaklingsíbúð í kjallara, ca 40 fm Ágætar innréttingar. Verö 150—180 þús. Hamraborg — 2ja herb. Falleg 2ja herb. íbúð á 1. hæð í 4ra hæða blokk Góðar innréttingar Suðursvalir. Bílskýli. Verö 420 þús. Samtún — 2ja herb. Snotur 2ja herb íbúð í kjallara ca. 50 fm Sér inngangur og hiti Ósamþ. Verð 280—300 þús Furugrund — 2ja herb. Snotur 2ja herb íbúð á 2. hæð ca 60 fm Suðursvalir Góð sameign. Verð 420 þús. Krummahólar — 2ja herb. Falleg 2ja herb á 3 hæö ca. 50 tm. Vestursvalir. Bílskýli. Verð 420 þús. Einbýlishús í Rvík — Garöabæ óskast Höfum fjársterkan kaupanda að 170 fm —200 fm einbýlishúsi. helzt á einni hæð. Mikil útborgun. 3ja herb. íbúðir óskast Höfum fjársterka kaupendur aö 3ja herb. íbúöum í Fossvogi, neðra Breiðholti eöa Smáíbúöahverfi. Út allt að 270 þús. við undirskrift kaupsamnings. Hveragerði — einbýlishús í skiptum f. 4ra herb. Einbýlishús á einni hæð. ca. 110 fm. ásamt bílskúrsþlötu í nýlegu húsi Fallegur garður. Skipti æskileg á 4ra til 5 herh. íbúö á Reykjavíkursvæöinu Verð 700 þús. TEMPLARASUNDI 3(efrihæð) (gegnt dómkirkjunni) SÍMAR 25099,15522,12920 Óskar Mikaelsson sölustjóri Árni Stefánsson viðskfr. Opið kl. 9-7 virka daga.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.