Morgunblaðið - 23.09.1981, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 23.09.1981, Blaðsíða 2
Lánskjara- vísitala hef ur hækkað um 7c á einu ári Seðlahankinn hcfur reiknað út lánskjaravísi- tölu fyrir októbcrmánuð ok er hún 274. Hún hefur því hækkað um 3,01% milli mánaða, eða úr 2G6 í 274. Milli mánaðanna ágúst og september hækkaði lánskjaravísitala úr 259 í 266, eðaum 2,70%. Sé hækkunin skoðuð á einu ári frá október til október hefur lánskjara- vísitala hækkað úr 183 í 274, eðaum 49,73%. MORGUNBLADID, MIÐVIKUDAGUR 23. SEPTEMBER 1981 II I I 1 aLLUii Þjóðarbókhlaðan á Melunum. Ljósm. ÓI.K.Mag. Hornsteinn Þjódarbókhlödu lagður í dag í dag klukkan 14 verður lagður hornsteinn Þjóðarbókhlöðunnar á Melunum i Reykjavík. Athöínin heíst mcð því að formaður hyggingarncf ndar. Finnbogi Guðmundsson landsbókavörður, býður gesti velkomna. Því nœst flytur Ingvar Gislason menntamálaráðherra ávarp ogr loks leggur forseti íslands, Vigdís Finnbogadóttir. hornstein byggingarinnar. Búið að salta í 10 þús. tunnur BÚIÐ er að salta í rúmar lfl þúsund tunnur af Suðurlands- síld, sem að mestu hefur veiðst í fjorðum austanlands. Mest hafði verið saltað á Eski- firði um helgina, eða um 3000 tunnur, saltað hafði verið í 1000 tunnur á Fáskrúðsfirði, 100 tunn- ur á Vopnafirði, 1300 tunnur á Húsavík og í 1100 tunnur á Dalvík. Einar Benediktsson hjá Síldar- útvegsnefnd sagði í samtali við Morgunblaðið í gær, að tregt hefði verið hjá reknetabátum fram til þessa, og enn væri ástandið líkt því sem var á sama tíma í fyrra, en sömu helgi fyrir ári hafði verið saltað í um 11000 tunnur. Hins- vegar glæddist síldveiðin mikið þegar líða tók á septembermánuð á síðustu vertíð. JÓNAS H. HARALZ VELFERÐARRÍKI AvllDGOTUM .-"•-* JH»r0unbIabí& ¦"" Vmstristjórn " Reykjavllr Bók eftir Jónas Haralz um velferðarríkið FÉLAG frjálshyggjumanna hef- u r gefið út Ix'ik eftir Jónas II. Haralz bankastjóra. Velferðar- ríki á villigötum. Það er safn greina og erinda Jónasar frá áttunda áratuginum. þar sem hann ra-ðir m.a. um rökin fyrir hagvexti. um hag fyrirtækja í verðbólgu og við sivaxandi ríkis- afskipti. um frjálshyggju og markaðssósíalisma. um stcfnu- morkun stjórnmálaflokkanna. einkum Sjálfstæðisflokksins. og um þær skorður sem hagstjórn Þrír valdir á svæðamót Skáksamband íslands hefur nú valið þrjá skákmenn til að tefla á næsta svæðamóti i Randers i Danmórku. sem haldið verður í byrjun janúar næsta ár. Skák- meistararnir eru: Helgi Ólafsson, íslandsmeistari. Guðmundur Sig- urjónsson. stórmeistari, og Jón L. Arnason. alþjóðlegur meistari. séu settar. Bókin er 160 bls. og skiptist í 13 kafla. en Jónas skrifar einnig inngang. sem ekki hefur birst áður. Tveir kaflarnir hafa ekki heldur birst áður á íslensku. einn um rikisvald og hagstjórn. annar um rcynslu ís- lendinga af vcrðhólgu, en i þcim kafla lcggur hann til, að fundin scu ný úrræði í cfnahagsmálum og varpar fram nokkrum hug- myndum. í inngangi segir Jónas m.a.: „Engin ein kenning, enginn einn flokkur, enginn einn maður getur um það dæmt, hvernig samfélag- inu sé best skipað eða starfsemi þess best háttað. Þess vegna er lýðræðið það þjóðskipulag, sem best hentar, þrátt fyrir alla ann- marka þess. En lýðræði grefur sína eigin gröf, ef því er beitt til að hindra og hefta starfsemi borgaranna utan vettvangs sjálfra stjórnmálanna. Meginatriðið er að kunna sér hóf, að skilja, hverjum árangri þurfi að ná og unnt sé að ná með stjórnmálastarfi og hvar verði að nema staðar." - segir Pálmi Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri Siglósíldar ..!> \D ER vitað mál að gífurlegur sparnaður hcfði orðið af því, hefðum við saltað vinnslusíld okkar sjálfir i stað þess að kaupa hana að. Miðað við verðlag í fyrrahaust hefði sparnaðurinn numið um 1 milljón og því farið na-rri. að hægt hefði vcrið að rcka vcrksmiðjuna taplaust í ár," sagði Pálmi Vilhjálmsson. fram- kvæmdastjóri Siglósildar á Siglu- firði. cr Morgunblaðið innti hann cftir mögulcgum sparnaði á þcssu sviði. Pálmi sagði ennfremur, að þessi tala, 1 milljón, væri miðuð við, að saltaðar hefðu verið um 6.000 tunnur í fyrrahaust og við talsvert óhagræði í rekstri, þannig að ef vel væri í haginn búið, gæti hún hugsanlega orðið enn hærri. I fyrra hefðu 5.000 tunnur af salt- síld verið keyptar, að mestu frá Höfn í Hornafirði, og tapið á þessu ári hefði verið eitthvað á aðra milljón króna. Það, sem ylli því að ekki hefði verið farið út í síldarsöltun hjá fyrirtækinu nú, væri það, að menn hefðu hreinlega ekki búizt við því í vor að fá síld og því hefði nauðsynlegur undirbún- ingur ekki verið fyrir hendi, auk þess sem húsnæði vantaði til síldarsöltunar. Pálmi sagðist ekki geta sagt um það, hve mikið af saltsíld yrði keypt nú, það kæmi ekki í ljós fyrr en um áramót, þegar ljóst yrði hvort samningar næðust við Rússa og hvert verðið yrði. Þá kæmi í ljós hvort grundvöllur yrði fyrir vinnslu hjá fyrirtækinu. En hvað sem þessu liði væri það brýnt mál að athuga hvort ekki væri hægt að salta síldina hjá fyrir- tækinu, bæði til sparnaðar í hrá- efnisverði og til atvinnubóta. Stof nstærðarmælingar á loðnustofninum að hefjast UM MÁNAÐAMÓTIN hefjast ár- lcgar stofnstærðarmælingar á ís- lcnzka loðnustofninum og munu Norðmcnn og íslcndingar annast þcssar mælingar i samciningu, svo sem verið hefur undanfarin ár. Niðurstöður mælinganna munu svo væntanlega liggja fyrir scinni hluta mánaðarins. Hjálmar Vilhjálmsson, fiski- fræðingur, sagði í samtali við Morgunblaðið í gær, að skipin sem tækju þátt í mælingunum yrðu Bjarni Sæmundsson, þar sem Hjálmar verður leiðangursstjóri, og G.O. Sars, en ieiðangursstjóri þar verður Johannes Hamre. „Tíminn sem fer í stofnstærð- armælingarnar fer mikið eftir veðri, en áætlað er að leiðangrin- um ljúki 25. október og að niður- stöður liggi frammi kringum mán- aðamót," sagði Hjálmar. Flutningaskipið ísnes: Fékk á sig sl^gsíðu í óveðri út af Wandi ÍSNES. eitt af skipum skipafé- lagsins Ncsskips hf., lcnti í hvöss- um fcllibyl þar scm það var statt ura fiOft mílur vcstur af írlandi hclgina 12. til 13. scpt. sl. Losnaði um farm í skipinu er það fckk á sig sjó og fckk það á sig slagsíðu cn ekki var hægt að retta það við Arnarflug beðið um nánari skýringar varðandi millilandaf lug: „Eitt stórt og eitt lítið milli- landaflugfélag væri heppilegt" „ÉG HEF óskað eftir nán- ari upplýsingum frá Arn- arfluKÍ hvernijí þcir hyKKJast rcka þetta flu>? oj? þá m.a. með hvaða vélum," sagði Steingrímur Hermannsson, samgönjíu- ráðherra, í samtali við Mbl.. cr hann var inntur cftir meðfcrð ráðuneytis- ins á heiðni Arnarflujís um leyfi til áætlunarfhiKs - segir Steingrímur Hermannsson, samgönguráðherra milli Islands og nokkurra staða í Evrópu. „Arnarflugsmenn hafa hins vegar ekki látið þessar upplýs- ingar í té ennþá. Þegar svarið hefur borizt ráðuneytinu verður það sent flugráði eins og venja er til og fær þar væntanlega sína meðferð," sagði Steingrímur Her- mannsson ennfremur. Hver er þín skoðun á því, að hér séu starfandi þrjú millilandaflug- félög? — „Ég tei, að hæfilegt væri að hafa hér eitt stórt flugfélag starfandi og eitt minna, sem veita myndi því stóra einhverja sam- keppni. Nú, þau mál hafa öll verið til umræðu á fundum að undan- förnu og ég vona að þau leysist farsællega," sagði Steingrímur ennfremur. Ertu þá fylgjandi því, að Arnar- flug og íseargó gangi í eina sæng og sameinist? — „Ég fagna þeim viðræðum, sem hafa farið fram milli félaganna. Ég hef hins vegar ekki haft nein afskipti af þeim, en hef vitað um þær. Þá er ég þeirrar skoðunar, að mjög mikilsvert væri, að flugfélögin næðu sam- komulagi um ýmis atriði, sem flugið varða og óeining er um, og ég sé ekki annað en það ætti að takast ef viljinn er fyrir hendi," sagði Steingrímur Hermannsson, samgönguráðherra að síðustu. fyrr cn vcðrið lægði. Mcðan stormurinn gekk yfir var skipinu andæft, en veðrið stóð ta'pa tvo sólarhringa og var veðurhæðin mest 12 vindstig. Að sögn Más Gunnarssonar hjp. Nesskipi hf., er ekki hægt að tala um að þarna hafi verið mikil hætta á ferðum — enginn meidd- ist meðan á óveðrinu stóð og gekk siglingin til lands mjög vel en þá hafði skipið verið rétt við með ballestartönkum. Sagði Már að skipið hefði verið að koma frá Kanada með timburfarm áleiðis til Dublin á írlandi. Þegar þangað kom leit á tímabili mjög illa út með losun skipsins. Hafði timbur- farmur á dekki raskast nokkuð í óveðrinu og neituðu hafnarverka- menn að afferma það nema til kæmi 37 þúsund punda aukaþókn- un. Sagði Már að skipið hefði raunverulega orðið að pólitísku bitbeini verkalýðsfélaganna við höfnina í Dublin, sem eiga nú í launadeilum. Hefðu hafnarverka- menn fljótlega lækkað framan- greinda upphæð niður úr öllu valdi og náðist loks samkomulag. Var talið að lokið yrði við losun skipsins í gærkvöldi þegar síðast fréttist.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.