Morgunblaðið - 12.03.1983, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 12.03.1983, Blaðsíða 9
MORGUNBLADID, LAUGARDAGUR 12. MARZ 1983 9 FASTEIGIM AMID LUN SVERRIR KRISTJÁNSSON LINDARGÖTU 6 101 REYKJAVÍK Raðhus i Mosfellssveit Til sölu ca 310 fm raðhus. Innb. bílskúr. I kjallara eru 4 svefnherb. geymslur og fl. (möguleiki á sór íbúð). Á hæðinni er innb. bílskúr, forstofa, gangur, vandað eldhús, saml. stofur, arinn. Á efri hæð 4 rúmgóð svefnherb., bað og fl. Stórar svalir. Mikiö útsýni. Skipti á minni eign, eða ákv. sala. Málflutningsstofa Sigrídur Ásgeirsdóttir hdl. Hafsteinn Baldvinsson hrl. Sérhæð við Hagamel Til sölu viö Hagamel nýleg vönduö 150 fm íbúð á 1. hæð. íbúðin er: dagstofa, borðstofa, hol, 3 svefn- herb., eldhús, baöherb., gestasnyrting, sér þvottahús á hæðinni. Tvennar svalir. Sér hiti. Sér inngangur. 2 geymslur í kjallara. Bílskúr. Við Miðbæinn, Tvær 3ja herb. íbúöir í sama húsi á 1. og 2. hæð í steinhúsi. Tvöfalt verksmiðjugler í glugg- um. sér hiti. Parhús, við Leifsgötu, 67 fm bílskúr. Ljósheimar, 4ra herb. vönduö íbúð í suöurenda á 2. hæð. 3 svefnherb., svalir, sér hiti., sér inngangur. xjsaLVgi FLÓKAGÖTU 1 SÍMI24647 Helgi Ólafsson, löggiltur fasteignasali, kvöldisími 21155. QI M A R 911 Rfl - 911711 SOLUSTJ LARUS Þ VALDIMARS Til sölu og sýnis auk annarra eigna Ný úrvals endaíbúð 2ja herb. á 1. hæö, 70 fm, viö Jöklasel. Máluö með huröum, sór þvottahús. Samelgn veröur fullgero. Stór geymsla. Teikning é skrifst. í þríbýlishúsi skammt frá Landakoti 5 herb. hæö viö Ranargötu um 120 tm. Nokkuö endurnýjuö. Rúmgott kjallaraherb. 14 fm fylgir. Stór eignarlóö með háum trjám. Reisulegt og vel meö farið steinhús. Stór og góð viö Háaleitisbraut — bílskúr 5 herb. íbúð á 1. hæð 115 fm. Nýlegt, tvöfalt gler, teppl, svallr. Góður bílskúr. Ágæt sameign. Skammt frá Álftamýrarskóla Parhús á tveim hæöum um 160 fm. 4 svefnherb. á neðri hæð. Bílskúr 28 fm. Stór ræktuð lóð. Húsið er laust 1. ágúst nk. 6 herb. nýleg íbúð meö bílskúr i háhýsi við Asparfell um 136 fm á tveim hæðum, 4 rúmgóö svefnherb. Lyfta, sér inng. af svölum. Fullgerö mikil sameign. Frébært útaýni. 3ja herb. góðar íbúðir meö bílskúrum Við Laufás í Garðabæ, Nýbýlaveg og Melgeröi í Kópavogi. Leitið nánari upplýsinga. Góð íbúd með stóru kjallaraherb. 3ja herb. á 2. hæð um 87 fm viö Hraunbæ. Parket, teppi, góð sameign. Endurnýjuö íbúð í Túnunum 3ja herb. lítið niöurgrafin kjallaraíbúð við Sigtún. Sér hiti, nýtt eldhús, ný teppi, nýtt bað. Laus fljótlega. Nýtt hús í Mosfellssveit Næstum fullgert um 120 x 2 fm. Glæsileg innrétting neön hæð má gara að sér íbúö. Eignarlóö Útsýnisstaour. Teikning á skrifst. Margskonar hagkvæm eignaskipti móguleg. 4ra herb. hæð við Skipasund Portbyggð þakhæð um 90 fm, sér hiti, sér þvottahús. Bílskúrsréttur. Þurfum að útvega fjársterkum kaupendum m.a. Sérhæð í borginni, þarf ekki að losna fyrr en í haust. Einbýlishús í Smáibúðarhverfi, Árbæjarhverfi, Fossvogi, raöhús á einni hæð kemur til greina. Sérhæð í Hlíðum, viö Hvassaleiti eöa Stórageröi. 4ra til 5 herb. sérhæö á Seltjarnanesi. Skipti möguleg á húsi í Skjólun- um. Af marggefnu tilefni Aðvörun til viðskiptamanna okkar: Seljið ekki.ef útborgun er lítil og/eöa mikið skipt, nema samtímis, séu fest kaup á öðru húsnæði. ALMENNA Opið í dag laugardag kl. 1 — 5,lokaðámorgunsunnudag. F A S T E I G N A S A L A N LAUGAVEGI18 SÍMAR 21150-21370 itoHE^QláQ Umsjónarmaður Gísli Jónsson Þolmynd í máli okkar mynd- ast með sögninni að vera (eða verða) og lýsingarhætti þátíðar af aðalsögninni. Lýsingarhátt- ur þátíðar er fallháttur og til i öllum kynjum. Dæmi: Skattur var lagftur á mig, ekki: það var lagt á mig skattur; það var lögð sæng ofan á mig; ekki það var lagt á mig sæng; ég var barinn; ekki: Það var barið mig. Þessi upprifjun er sett hér á blað vegna ummæla sjón- varpsfréttamanns 25. febrúar sl. Hann sagði: „Það er lagt á ráðin" o.s. frv. Stundum er tal- að um hið græna og hið visna tréð. Hvers má vænta af tali „óbreyttra", þegar fréttamað- ur í áhrifamesta fjölmiðli landsins mælir svo? Varla þarf að taka það fram, eftir það sem á undan er komið, að hér hefði átt að segja að ráðin hefðu verið lögð (hvorugkyn, fleirtala) á, en ekki lagt á, sem er að sjálfsögu eintala. í hendur mér var skotið hálfunnu bréfi. Ritari þess hafði setið og hlustað á útvarp og skráði hann þá hjá sér nokkuð af þeim ósköpum sem á eftir fara úr máli manns sem er langskólagenginn og sér- fróður um búvörurannsóknir. Bréfritari tekur fram, að setn- ingar séu ekki alveg orðréttar, enda hripaðar í flýti eftir út- varpinu, en mjög nálægt því. Allar málvillur eru hafðar í réttu samhengi. Kemur nú á daginn að þessi sérfróði mað- ur, sem rætt var við í útvarp- inu, beygir orðið kýr næstum því hverju sinni skakkt. Dæmi eitt: „ ... Það getur verið að menn viti ekkert um að kúin sé með júgurbólgu, þó að þeir séu búnir að eiga hana lengi." Dæmi tvö: „ ... ef menn ætla að kaupa nýja kýr, þá eiga þeir ekki að gera það nema hún sé ósýkt ... Þeir eiga ekki að kaupa kýr sem þeir hafa ekki fengið rannsóknarniðurstöðu af." Dæmi þrjú (reyndar ekki um ranga beygingu orðsins kýr, heldur aðra smekkleysu): „ ... þegar menn koma inn í nýtt fjós, nýjar aðstæður, nýjar kýr..." Dæmi fjögur: „Það verður að taka sýni úr öllum spenum kúar- innar." Dæmi fimm: „Menn verða að aðgæta að láta kúna ekki bregða, valda henni ekki óþæg- indum." Dæmi sex: „ ... að kúin eigi erfitt með að standa upp ..." Bréfritari heldur að vonum að þessi rannsóknarstjóri ætti að læra að beygja orðið kýr, svo að kúnum og eigendum þeirra bregði ekki um of við málfarið. Hlymrekur handan kvað: Þessi limra er iistbrögðum rúin, hún liggur á bas eins og kúin, enda kýrinni Ifk, eoa kannski eins og tflc sem á kúarbás frá mér er flúin. Og enn kvað hann: Þao var skrílio með kýrina á Krossí undan kýrinni hans Stjana á Fossi, þessi kú var í línum svo ókúarleg sýnum, ao helst líktist brokkgengu hrossi. Enn hef ég verið spurður um skoðun mína á mállýskumun eftir landshlutum. Enn svara ég hinu sama og fyrr: Mér þyk- ir þessi munur slíkur, að ég vil ekki amast við honum, heldur hvetja fólk til þess að varð- veita hann, að svo miklu leyti sem hann er leifar af sameigin- legum framburði landsmanna á öldum áður. Þessi nuinur er enda ekki svo mikill, að dvelji skilning manna, þótt saman komi úr mismunandi lands- hlutum. Ef það þykir máli skipta, þá vill einnig svo vel til, að í þessu efni er „jafnvægi í byggð landsins", og hefur hver til síns ágætis nokkuð. Vestfirðingar hafa ekki með öllu týnt einhljóðsframburði á undan ng og nk. Enn má heyra þá segja töng með hreinu ö-hljóði, þar sem ég ber fram tvíhljóð það sem í gildandi stafsetningu er letrað au, en hljóðritað öy. Norðlendingar, einkum Út- 185. þáttur Eyfirðingar, varðveita margir hverjir enn hinn raddaða, mjúka framburð hljóðanna 1, m, n, á undan p, t, k, eins og til dæmis í hempa, vænta, stúlka. Á Suð-Austurlandi er enn í góðu gildi og snarlifandi radd- aður framburður r-hljóðs í orðum eins og örn og barn. Aðrir haf a þetta með órödduðu r-i og jafnvel með d-i. Á svip- uðum slóðum segja menn líka a, en ekki æ í orðum eins og daginn. A Suðurlandi er enn við lýði hinn stórfallegi framburður hv í upphafi orða, sama hljóð og ég segi inni í sagt. Meiri hluti landsmanna hefur fyrir löngu klúðrað þessum framburði með ýmsum hætti. Hins vegar mæli ég gegn breytingum á framburði, sem komið hafa upp á vissum landssvæðum, en aldrei verið svo talað um land allt. Ég mæli þannig gegn svokölluðu flámæli, ruglingi á i og e ann- ars vegar, u og ö hins vegar. Þetta þekktist miklu víðar en á Austfjörðum. Ég mæli gegn framburðin- um rd í stað rð, svo sem í sporður, furða, barð. Þessi framburður kom upp sumstað- ar norðanlands og jafnvel vestanlands. Ég mæli gegn linmælinu („sunnlensku hljóðfærslunni"), þegar p, t, k milli sérhljóða og í lok orða hneigist til að breyt- ast í b, d, g, og ég mæli líka gegn ýktu harðmæli, svo sem dæmi má finna um vestan- lands (nærri stappar að Bíldu- dalur verði Píltutalur) og enn gegn misheppnuðum tilraun- um til þess að stæla norð- lenska harðmælið, svo sem þegar t-ið í hestur er haft hart og fráblásið (hesthur). Að lokum skal þess getið, að til mín hringdi Jón Eiríksson í Vorsabæ og bað mig að aug- lýsa eftir tillögum um nöfn á karldýr, kvendýr og afkvæmi kanínu. Eru lesendur hér með beðnir að spreyta sig á þessu og láta ljós sitt skína við Jón Eiríksson eða þáttinn. Bústaðir ^FASTEIGNASALAa. ^28911^ Mr Laugavegi 22 ^M ¦ inng frá Klapparstig ¦ ™d Jóhann Davíðsson H Ágúst Guömundsson Helgi H. Jonsson viðskfr. Opið ídag 11—15 Valshólar Ný 55 fm íbúð á 2. hæð. Verð 750 þús. Ásbraut 85 fm íbúö, 3ja herb. á 1. hæð. Verð 1.050 þús. Asparfell Vönduð rumlega 100 fm íbúö, 3ja herb. á 7. hæö. Suðursvalir. Mikil sameign. Verö 1.150 þús. Engihjalli á 3. hæð, 90 fm íbúö. Verö 1,1 millj. Furugrund 90 fm góð íbúð á 3. hæð, efstu. Verð 1.150 þús. Fífusel 115 fm íbúð á 1. hæð. Verð 1,3 millj. Fjaröarás 300 fm einbýlishús á bygg- ingarstigi. Er íbúöarhæft. Til- buið aö utan. Jóhann Davíðsson simi 34619, Ágúst Guðmundsson sími 41102, Helgi H. Jónsson, viðskiptafræðingur. Viltu selja, sérhæð, einbýli Óskum eftir sérhæö í Reykjavík, Seltjarnanesi eða Kópavogi. Skil- yrði bílskúr, einnig óskum viö eftir einbýlishúsi í Garðabæ, æskileg stærð 140 — 160 fm. Vinsamlegast hafið samband við skrifstof- una. \7ft FASTEICNA LLU HÖLLIN FASTEIGNAVIÐSKIPTI VIDBÆR-HÁALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR 35300435301 Fatteignavioakipti: Agnar Ólafaaon heimaaimi 71714. Haimaaímar aölumanna 30832 38016. Hafþoi Ingi Jónaaon hdl. og FASTEIGLM AMIO LULM SVERRIR KRISTJÁNSSON. LINDAflGÖfLL6L 101 REYKJAVÍK Hafnarfjörður Einbýlishús við Jófríðarstaðarveg. Til sölu er eitt af þessum gömlu og sjarmerandi hús- um í Hafnarfiröi. Kjallari, hæö og ris. Járnvariö timb- urhús á steyptum kjallara. Bílskúr. Verð 2 millj. Málflutningsstofa Sigríður Ásgeirsdóttir hdl. Hafsteinn Baldvinsson hrl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.