Morgunblaðið - 20.06.1995, Blaðsíða 19

Morgunblaðið - 20.06.1995, Blaðsíða 19
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 20. JÚNÍ1995 C 19 Laugavegi 170, 2. hæð, 105 Reykjavík xH x\ o x JtS x vJ xN x\ o J\. x-j J\ Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur, löggiltur fasteignasali æÞ Opið laugard. kl. 11-15, virka daga 9-18 - Sími 552 1400 - Fax 552 1405 ERT ÞU AÐ KAUPA I FYRSTA SINN? .....^stufl^ Við hjá Fold erum til þjónustu reiðubúin. Hjá okkur færðu aðstöð, ráðgjöf og allar þær upplýsingar sem þú þarft á að halda við þin fyrstu íbúðarkaup. Kiktu I kaffi og kynntu þé'r málin. Við vinnum vel fyrir þig! Arnar Pálsson, Bjarni Sigurðsson, Finnbogi Hilmarsson, Haraldur Kr. Ólason, Steinunn Gísladóttir, Viðar Böðvarsson. Atvmnuhusnæði Vantar Atvínnu- og verslunarhúsnæði áskrá. I smíðum Þinghólsbraut - Kóp.1238 IW Ca 87 fm fb. á neðri hæð í fallegu húsi á fráb. útsýnisstað. Húsið afh. tilb. til innr. að innan og fullb. að utan. Faliegur gróinn garður. Heiðarhjalli - Kóp.i7i4 NÝ Skemmtil. ca 122 fm sérhæð sem afh. fokh. að utan og innan. Bílskúr. Húsið stendur á góðum útsýnisstað. Verð 7,1 millj. Aðaltún - Mosfellsbæ 1661NÝ Ca 185 fm raðh. á skemmtil. stað ( Mos- fellsbse sem afh. tilb. til innr. að innan og fullb. utan. Reyrengi - Grafarv. 1507 Fokh. ca 164 fm enda- og milliraðhús m. bllsk. Vo-ð 7,3 millj. Einnig er hægt að fá húsin afh. á öðrum byggingastigum. Teikn. á skrífst. Einbvlishus Óskum eftir einbýli í Garðabæ, Flötunum eóa Móum f sklptum fyrir Iftlð raðhús f Garðabæ. Túngata - Alftanesi 1779 NÝ Ca 200 fm steinhlaðið einbýlishús á besta stað. 4 rúmgóð svefnherb., stór stofa, beykieldhúsinnr. Stór pallaverönd. Heitur pottur I garði. Rúmgóður bílskúr. Möguleiki á séríb. Verð 11,6 millj. Áhv. hagst. I.in. Þórsgata 1784____________NÝ Skólavörðuholt - ca 71 fm snyrtil. einb. á tveimur hæðum á besta stað. Allt ný innr. á efri hæð, panell og parket, lltil áföst við- bygging, innang. Hús í góðu standi. Verð G,7 millj. Kögursel 1337_______ N? Mjög gott og notalegt 176 fm einb. ásamt 23 fm bilsk. 3 góð svefnh. Stór stofa. Gott manng. ris. Mögul. á gufubaði. Suðurver- önd. Frábær staður. Verð 14,3 mlllj. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Fáfnisnes - Skerjaf. 1536 Sérlega glæsil. ca 360 fm hús. 7 herb. 3 stofur og 3 baðherb. Arinn. Garðskáli. Upplýstur garður. Marmari á baði. Stór bíl- sk. o.fl. Mjög vandað hús i alla staðl. Sunnuflöt - Gbæ. 1713 Frábærlega vel staðs. ca 187 fm hús ásamt 39 fm tvöf. bllsk. 5 herb. og 2-3 stofur. Glæsil. lóð. Gott hús á frábærum stað víð hraunjaðarinn. Lækur rennur með lóðinni. Verð 17,5 millj. Lækjarberg - Hf. 1716 Stórglæsil. ca 300 fm nýtt hús með innb. ca 65 fm bflsk. Vel hannað og skipul. Hús- ið, innr. og gólfefni er sérlega vandað í alla staði. Frábær staðs. Vesturbrún 1776 W Jórusel 1309 ' Mjög fallegt ca 327 fm sérbýli á tveimur hæðum, risi og kj. 4 rúmg. svefnherb., stofa og borðst. Garðstofa. Góður bílskúr. Verð 15,9 millj. Logafold 1604 Glæsil. fallega innr. 238 fm einb. 5 herb., björt og rúmg. stofa. Gegnheilt parket, flfs- ar og panell. Stór suðurverönd. Innb. bfl- sk. Ahv. byggsj. Verð 16,9 millj. MÍðhÚS 1198 Timburhús sem skiptist I 5 herb., stofu, borðst. og dagstofu. Vesturverönd með skjólveggjum. Húsið er ekki fullfrág. að innan og eftir er að reisa bílsk. Hléskógar 1155______________W Glæsil. 300 fm einb. á tveimur hæðum ásamt bílsk. Stór stofa og borðst., rúmg. herb. Suðursv. með garðstofu. Stór sól- pallur og garður ásamt litlu beði til rækt- unar. Vönduð eign á fallegum stað. Reykjabyggð - Mosbæ 3 Ca 156 fm fallegt einb. á góðum stað. Ar- inn í stofu. Góður garður og suðurverönd. Ca 58 fm bflsk. Skipti á minna ath. Verð 13,9 millj. Starhagi - vesturb. 1532 ca 300 fm sérl. fallegt hús á frábærum út- sýnisstað. I húsinu eru 2 samþ. íb:, sú minni er ca 48 fm og er á efri hæð. Hentar vel f. stóra fjölsk. Fallegur garður. Gufubað o.fl. Verð 26 millj. Hólahjalli - Kóp. 1547 Stórgæsil. einb. á besta útsýnisstað í suð- urhl. Kóp. Húsið selst fok. Teikn. og frekari uppl. á skrifstofu okkar. Verð 12,9 millj. Reynilundur - Gbæ 1780 NÝ Ca 256 fm stórgl. einb. á einni hæð m. tvöf. innb. bílsk. Gegnh. eikarparket. Arin- stofa. Sólstofa m. nuddpotti. Hiti I stétt- um. Gervihnattadiskur. Falleg lóð f rækt. Myndir á skrifst. Verð 19,5 millj. Esjugrund - Kjal.1372 Ca 285 fm hús sem skiptist f 3 fb. þ.e. sér- hæð 4ra herb. m. bílsk. og tvær 2ja herb. íb. m. sérinng. ( kj. Goðar til útleigu. Verð 12,8 millj. Borgarholtsbraut - Kóp. 1577 Stórgl. einb. 300 fm að stærð m. góðum bílsk. Nýtt gler. Nýklætt m. Steni. Nýtt rafm. Glæsil. lóð o.fl. Auðvelt að breyta (2 góðar (b. eða gistiheimili. Rað- os parhus Fannafold - Grafarv. 1774 NY Stórglæsil. 150 fm parh. ( botnlanga. Sér- smlðað eldhús og innr. með AEG tækjum. 3 rúmg. svefnh. Fllsal. baðherb. m. hita I gólfi. Rúmg. sjónvhol. Innb. bllsk. m. sjálf- virkum dyraopnara. Falleg lóð. Toppeign. Verö 12,9 millj. Áhv. hagst. langtfmalán. Ásgarður 1804___________W Gott ca 126 fm endaraðh. á tveimur hæð- um. Á 1. hæð eru stofur, eldhús og snyrt- ing. Á 2. hæð eru 4 herb. og bað. Tvennar svalir. Góður garður. Rúmg. nýl. 28 fm bfl- sk. Verð 10,2 millj. ÁshOlt 1376 Raðhús á tveimur hæðum ca 133 fm. Verðlaunagarður með leiktækjum. 2 merkt stæðl í bflageymsluhúsi: Þetta er vönduð i'n iii á góöum stað. Verð 12,7 mlllj. Áhv. 7,0 mlllj. Fagrihjalli - Kóp. 1617 213 fm parh. á þremur hæðum ásamt bíl- skúr. Húsið erfrág. að utan en vantar loka- frág. að innan. Skemmtíl eign fyrir þá sem vilja hafa hlutina eftir slnu höfði. Áhv. hús- bréf + lífeyrissj. ca 8,4 millj. Útborgun aðeins 2,5 mlllj. Verð 10,9 millj. Stórglæsil. ca 260 fm 2ja hæða parh. með innb. rúmg. bílsk. Allar innr. og hurð- ir sérsmíðaðar. Stór stofa og borðstofa með útgangi í stóra sólstofu. Vönduð gól- fefni. 2 stór barnaherb. Rúmg. hjónaherb. með sérsnyrtingu og fataherb. Fráb. út- sýni. Topp staðs. Eign sem þú verður að skoða. Verð 24 millj. Áhv. hagst. lang- tímalán. Stekkjarhvammur - Hf. 1033 Fallegt ca 200 fm endaraðh. á tveimur hæðum í botnlanga. 3 svefnherb. og 2 stofur og góð 2ja herb. íb. á jarðh. með sérinng. Ca 32 fm bílsk. og fallegt garðh. fylgir með. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. Ib. Verð 15,9 millj. Viðarás m/bílsk. 1305 Mjög fallegt 161 fm nýl. raðh. á fráb. stað. 4 rúmg. herb. og góð stofa með útbyggð- um suðurglugga. Fallegar innr. og góð gól- fefni. Áhv. 8,4 milij. Verð 13,3 millj. Selbrekka - Kóp. 1190 2ja fbúða ca 210 fm sérlega vel byggt hús á topp útsýnisstað (Kóp. Á aðalhæð eru 3 svefnh., stofur o.fl. Notaleg suðurverönd og mjög fallegur garður. Á jarðhæð er góð ca 55 fm íb. Bdskúrar og geymsla. Verð 16,9 millj. Lækjarhjalli 1265 Fallegt parh. á tveimur hæðum. 3-4 svefn- herb. Stórar stofur. Suðursv. Fullb. fallegt eldh. Lftil íb. á neðri hæð með sérinng. Húsið er ópússað og gólfefni vantar. Verð 12,9 millj. Ásbúð - Gbæ 1719 ca 205 fm endaraðh. 4 svefnherb., tvær stofur og sjónvarpsherb. Að auki ca 42 fm tvöf. bllskúr. m. sjálfv. dyraopnara. Stórt eldhús. Útsýni út á voginn. Verð 13,9 millj. Furubyggð 1512 Fallegt 138 fm raðh. 3 svefnherb., goð stofa m. sófskála. Ca 27 fm bílsk. Msiriháttar útlvistarsv. f göngufjar). Verð11,9millj. Hæðir Flyðrugrandi neo 5 herb. ca 132 fm mjög vönduð íb. á 2. hæð f góðu sambýli. Sérinng. á jarðh. Stórar stofur. 3 svefnherb. Suðursvalir og sólstofa. Mikil og góð sameign m. æfinga- herb. og gufubaði. Verð 10.990 þús. Leirutangi - Mosbæ 1783 NV Falleg ca 93 fm neðri sérh. I fjórb. Flisar á gólfum. Nýl. baðinnr. Sér garður. Sérinng. Ahv. 3,6 millj. byggsj. Verð 6,9 millj. IW Logafold 1778 Ca 100 fm neðri sérh. f tvfbh. Rúmg. svefnh. Snyrtil. innr. i eldh. Stór sér- geymsla og þvottah. í fb. Falleg gólfefni. Stutt i skóla og alla þjónustu. Mögul. að stækka fb. um 60 fm. Verð 8,8 millj. Áhv. 4.8 millj. byggsj. rík. Snorrabraut 1529 Sérh. á 1. hæð ca 124 fm. 2 herb. og 2 stofur, anddyri og hol ásamt 2 herb. f kj. sem hægt er að leigja út. Parket. Suðvest- ursv. Bflsk. Verð 9,5 millj. Barmahlíð 1583 Gullfalleg (b. á 1. hæð á besta stað ( HKð- unum 3 svefnherb. og 2 stofur. Parket og flísar. Gengið úr borðstofu niður f garð. Ca 20 fm aukaherb. í kj. með aðgang að bað- herb. Sérinng. Áhv. 3,9 millj. f hagst. láni. Verð 9,9 mlllj. Fálkagata 1261 Hér fáið þið neðri sérhæð f þrfbhúsi á góðu verði. Ib. er ca 91 fm. 4 herb., rúmg. eldh. Sérinng. Fráb. staðsetn. Lóð f rækt. Áhv. 4,4 millj. húsbr. Verð 7,2 millj. Háteigsvegur - rishæð 723IW Ca 100 fm fbhæð á þessum fráb. stað. 4 svefnherb. og stofa. Góðar suðursv. og mikið útsýni. Ofnar og ofnalagnir nýjar f fb. Virðul. hús. Áhv. ca 3,5 millj. byggsj. Verð 8.9 millj. Bugðulækur 1271 ca 151 fm íb. I fjórb. á góðum stað. 4 svefnherb. Stór stofa og borðstofa m. parketi. Stórar suðursvalir. Tvö herb. eru m. sérinng. og baðherb. Allt rúmg. Verð 9,9 millj. Borgarholtsbr. - Kóp. - laus Mjög rúmg. ca 113 fm neðri sérhæð í tvíb. Parket. Ný hitalögn og ofnar. Góð suður- verönd f fallegum garði. Nýmálað hús ofl. ca 30 fm bflsk. fb er laus. Áhv. ca 2,4 millj. byggsj. Verð 8,9 millj. 1691 Fjölnisvegur - miðbær 1697 ca 124 fm fb. á 1. hæð sem sk. f 2 góð herb. bað, eldhús, stofu, borðstofu, sól- skála. Góður bílskúr, fallegur garður. Ib. þarfn. standsetn. Auðvelt að breyta skipul. 4ra-6 herb. Tjarnarból - Seltjnes 1308 Falleg 4ra herb. ca 106 fm íb. á 3. hæð með glæsil. útsýni. Suðaustursvalir. Nýl. parket. Nýviðg. hús. Bflskúr. Skipti mögul. á stærri eign. Háaleitisbraut m/bílsk. 1591 Vel skipul. ca 107 fm endaíb. í nýl. viðg. húsi ásamt bflsk. Nýtt gler. Suðvestursval- ir. Fallegt útsýni. Upprunalegt gólfefni og innr. Gott verð 7,7 millj. Meistaravellir - laus 1332 Góð 94 fm íb. er til sölu. 3 svefnh. Rúmg. stofa. Sólrlkar suðursv. Góður garður með leiktækjum. Áhv. 4,2 millj. Góðir greiðsluskilm. Verð 7,4 millj. Eiðistorg - „penthouse" - laus 1555Glæsil. vel skipul. og björt 107 fm fb. auk 10 fm sjónvhols, á tveimur hæðum f vinsælu lyftuh. Parket. Sólstofa. Tvennar svalir. Innang. f alla þjónustu. Verð 9,8 millj. Sólheimar 1646 Mjög góð 113 fm fb. í lyftuh. á þessum vin- sæla stað. Stórar stofur. 2 rúmg. herb. Fal- legt útsýni. Suðursv. Húsvörður. Mikil og góð sameign. Frostafold - Grafarv. 1741 NÝ Mjög vönduð og björt 122 fm íb. á 2. hæð f litlu fjölb. 2 svefnh. 2 stofur. Sérsmfðaðar innr. Falleg gólfefni. 20 fm suðursv. Áhv. 3,6 mlllj. byggsj. Verð 8,8 millj. Miðbær Ca 95 fm skemmtii. hönnuð íb. á 2. hæð í nýl. viðg. steinh. 4 svefnh. m. skápum. Gegnheilt parket á gólfum. Snyrtileg sam- eign. Ib. m. mikla mögul. Verð 6,9 millj. Þverbrekka - lyftuh. 1773 Ný Ca 105 fm fb. á efstu hæð. Rúmg. svefn- herb., eldh. m. borðkrók. Sérgeymsla og þvottah. f fb. Tvennar svalir. Utsýni stór- fenglegt. Verð 82 millj. Kringlan 1768____________N¥ 90 fm glæsil. fb. á efstu hæð í 3)a hæða fjölb. Sérsmfðaðar hurðir og innr. Gegn- heilt parket á gólfum. Snyrtil. sameig og hús nýmálað. Verð 8,8 millj. Áhv. 3,6 millj. Byggsj. rík. Snæland - Fossv. 1377 Falleg ib. á góðum stað f þessu vinsæla hverfi. Suðursv. Góð stofa. Efsta hæð f litlu fjölb. Ib. getur losnað fljótl. Þetta gæti verið íbúöin tyiir þig. Áhv. 4,8 inillj. húsbr. Verð 8,2 millj. Drápuhlíð 1511 Hér færðu fallega ca 109 fm neðri sérh. I Hliðunum. Nýl. innr. Parket. Lóð f rækt. Húsið er byggt seinna en önnur hús f göt- unni. Skipti mögul. á einb. eða raðh. I Grafarvogi eða Kvfslum. Furugrund - Kóp. 1744 NÝ Mjög góð og björt 83 fm íb. með bílskýli á þessum vinsæla stað. 3 rúmg. herb. og stór stofa. Flisar og parket. Suðursv. Nýl. viðg. hús. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Verð 7,4 millj. Eiðistorg - lyftuh. 1711 NÝ Ca 138 fm góð íb. á 4. hæð f vel um- gengnu og vönduðu lyftuh. Nýl. innr. á baði og eldh. Tvennar svalir. Fráb. útsýni. Veghús - hæð og ris 1450 Ca 136 fm ib. á 3. hæð m. risi í fallegu fjölb. 4-5 svefnherb., 2 stofur. Ca 20 fm bilsk. Glæsil. útsýni yfir borgina. Áhv. ca 6,7 millj. húsbr. Verð 9,9 millj. Skipti mögul. a minni eign. Kaplaskjólsvegur 1724 NÝ Stór og góð ca 100 fm 4ra herb. fb. I góðu húsi á besta stað f Skjólunum. íb. er á 2. hæð. öll m. parketi nema baðhérb. Húsið er nýviðg. og allt umhverfið snyrtil. Áhv. 5,0 milij. húsbr. Verð 8,2 millj. Vesturberg m. byggsj. 1687 Rúmg. og björt 85 fm íb. 3 svefnherb. og rúmg. stofa m. suðvestursv. Nýjar flfsar á baðherb. Nýtt gler. Áhv. 2,3 millj. byggsj. Verð aðeins 6,8 mlllj. Túnbrekka - Kóp. 1615 Ca 88 fm íb. á 2. hæð f fjórb. ásamt rúmg. bflsk. Húsið allt nýviðg. Vestursv. Skipti á minni eign. Áhv. 3,6 millj. byggsj. o.fl. Verð 7,9 millj. Hrísrimi - Grafarv. 1621 W ca 96 fm 4ra herb. fb. á 2. hæð ásamt bfl- geymslu. Flfsar og parket. Suöaustursval- ir. Nýl. innr. Mjög góð sameign. Skipti á ódýrari athugandi. Verð 8,9 millj. Njörvasund 1623 ca 105 fm björt og falleg (b. á 2. hæð I tvlb. Dökkt parket. Rúmg. eldh. 3 svefnherb. og stofur. Þetta er íb. sem tekur vel á móti þér. Skipti mögul. á minni eign. Verð 8,9 millj. Háaleitisbraut 1709_______NÝ ca 105 fm 4ra herb., vel skipul. (b. á 4. hæð. Parket, vestursvalir. Fallegt útsýni. Verö 7,5 milli. 3ja herb. Kaldakinn - Hfj. 1142 Góð 80 fm fb. á góðum stað í Firðinum. Áhv. 3,0 millj. byggsj. og húsbr. Verð 5,7 millj. Hraunbær 1452 Ca 85 fm rúmg. og snyrtil. íb. á 1. hæð f fjölb. Þvottah. og geymsla innan fb. Lán geta fylgt. Verð 6,3 millj. Bugðulækur 1785_________W Ca 91 fm 3ja herb. íb. lítið niðurgr. Sérinng. Parket á herb. Áhv. ca 4,0 millj. Eiðistorg 1787 NÝ Gullfalleg íb. á 1. hæð. Parket á herb. Flísar á holi og eldh. Sérgarður í suður. Svalir í norðvestur m. glæsil. útsýni. Verð 7,9 millj. Meistaravellir - laus 1640 Góð 68 fm ib. f kj. á þessum vinsæla stað. 2 svefnh., stór stofa, rúmg. eldh. Frábært verð aðeins 5,2 millj. Hringbraut 1278 Góð ca 68 fm íb. á 2. hæð. Ný eldhinnr. Ný teppi. Ný tæki á baði. Nýtt tvöf. gler. Ný máluð. Verð 5,8 millj. Engihjalli - Kóp. 1653 I nýviðg. lyftuh. sériega skemmtil. ca 80 fm fb. Góð gólfefni. Fallegt bað. Þvottahús á hæðinni. Gervihnsjón. o.m.fl. Verð 5.950 þús. Bergþórugata 1772_______Ný Sérlega skemmtil. Ib. á 2. hæð í fjórbh. Rúmg. svefnh. Parket á gólfum. Baðherb. flfsal. 2 rúmg. stofur, önnur notuð sem svefnh. Ath. skipti á stærra. Blöndubakki • laus 1642 Mjög falleg og bjðrt 82 fm endafb. á 3. hæð. Parket. Stórt baðherb. Húsfð er nýf, vtög, og málað, Gott aukaherb. f kj. með parketi og aðgangi að snyrt- ingu. Áhv. 2,5 mitlj. Verð 6^4 millj. Úthlíð 1770 NV Ca 94 fm fb. á jarðh. f þribýlish. með sér- inng. á þessum eftirsótta stað í Reykjavfk. Neðra-Breiðholt 1212 Mjög góð 68 fm íb. f toppstandi á 2. hæð. 2 svefnh. m. parketi. Rúmg. stofa. Suður- sv. Verð 6,1 millj. Rauðalækur 1368 Ca 85 fm iarðh./kj. f nýviðg. húsi. Ib. er öll hin vistlegasta og m.a. er allt nýtt á baði, nýl. parket og dúkar, stórir og bjartir gluggar. Sérinng. Keyrt inn f botnlanga. Verð 6,9 millj. Ferjuvogur - byggsj. 1771 Ný Falleg og rúmg. 81 fm Ib. f góðu tvlbýli á þessum frábæra stað. Stór herb. Parket. Fallegur sérgarður í suður. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Þessa verður þú að skoða, verðið er aðeins 6,7 millj. Þangbakki nsi Á þessum vinsæla stað ca 77 fm íb. á 4. hæð sem snýr öll f suður. Lyftuhús. Öll þjónusta á jarðh. eða f nágrenninu. Mjög rúmg. fb. Verð 6,9 millj. Seljavegur 1294 Snyrtil. ca 77 fm íb. á 1. hæð f góðu þríbýl- ish. Góð staðsetn. Laus fljótl. Verð 5^9 millj. ÁstÚn 8 1655 ( sérl. góðu fjölb. mjög falleg ca 80 fm fb. Parket, flísar á baöi. Stórar svalir með út- sýni. Gervihnattasjónvarp. Verð 6,7 millj. Álftamýri - laus 1682 Góð og björt 69 fm nýmál. endafb. 2 svefnherb., rúmg. stofa. Suðursvalir. Verð 6,3 millj. Hrefnugata 1631 Nf Falleg ca 65 fm 3ja herb. (b. I kj. jarðh. Nýtt gler og gluggar. Nýl. eldhús og baðherb. Vatns- og skoiplagnir endurn. Góður stað- ur f. barnafólk. Verð 6,5 millj. Furugrund - Kóp. 1658 Falleg ca 76 fm 3ja herb. endaíb. á 1. hæð I litlu fjölb. 2 svefnherb., stofa, aukaherb. f kj. Stutt I Fossvogsdalinn. Verð 6,4 millj. Furugrund i782 NT'. Gufffalleg ca 86 fm Ib. á 1. hæð m.: aukaherb. í kj. Allt nýtt ó baði. Eikar- parket. Suðursv. Nýl. fataskápar. Áhv. byggsj.o.fLVerð6,9milíj. Laugamesvegur - laus 1247 Ca 78 fm íb. á þessum.eftirsótta stað. Rúmg. herb. Ný gólfefni að hluta. Stór geymsla. Gott leiksvæði. Stutt f skóla. Góð eign. Áhv. ca 4,1 miilj. Verö 6,5 millj. Hraunbær - aukaherb. i552\ý Mjög góð og björt 84 fm fb. Parket. Suð- ursvalir. Gott aukaherb. I kj. m. aðgangi að snyrtingu og sturtu. Fráb. leikaðstaða fyrir börn. Verð 6,9 millj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.