Morgunblaðið - 20.06.1995, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 20.06.1995, Blaðsíða 20
20 C ÞRIÐJUDAGUR 20. JÚNÍ1995 MORGUNBLAÐIÐ Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - Gimli - OSKUM EFTIR Okkur vantar 3ja herb. íb. í Hraunbæ éða Rofabæ á 1. eða 2. hæð fyrlr mjög ákveðinn kaupanda. Uppl. gefur Hannes Strange. Vantár sérhæðir í Vesturæ og Hlíðum. Uppl. gefa sölumenn. Félag fasteignasala Einbýli Gtæsii. einb. á tveimur hæðuro ásamt innb. bilsk. alls 245 fm. Mögut. é sérib. á neöri hæð. Skemmtilegt útsýni. Fajleg tóð. Skipti á minni möguí. Verð 16,4 millj. 4423. HVERAFOLD - VANDAÐ HUS Erum með fallegt einb. alls 200 fm þar af ca 35-40 fm bílsk. Húsið er fullb. að utan sem innan með háum vönduðum skjólg. og sólpöllum. 4 góð svefnherb. og rúmg. stofur. Áhv. 5,3 millj. húsbr. Verð 16,3 millj. 4329. SJÁVARGATA - ÁLFT. Sérl. vand- að og fallegt 120 fm einbhús á góðum stað. Vandaðar innr. og góður frág. ein- kenna þetta skemmtil. hús. Stór garður. Verð 11,0 millj. 4365. BYGGÐARENDI. Erum með til sölu vandað einb. 317 fm alls á tveimur hæð- um. Sér 2ja herb. íb. á jarðh. Húsið er í mjög góöu standi. TIL AFH. STRAX. Verð 18,5 millj. 4153. VESTURHÚS. Mjög vandað 200 fm einbhús á tveimur hæðum ásamt tvöf. innb. bílsk. Allar innr. eru fyrsta flokks. Suð-vestursv. Hiti í stéttum og bílastæð- um. Veð 16,8 millj. 4113. BRAGAGATA. Glæsil. einb. á tveim- ur hæðum ásamt kj. Húsið er algjörl. endurn. og er því nánast nýtt. Parket og flisar. Stór lóð. Sjón er sögu ríkari. Góð lán áhv. Verð 14,5 millj. 4349. TUNGATA - ALFTANESI. Mikið endum. Iltið einb. M.a. nýt. þak, klæðning og etnangrun. Stór ióð roeð mfklum mögul. Áhv. ca 4,7 millj. Verð 6,3 millj. 4269. HÓFGERÐI - KÓP. Fallegt einb. með séríb. í kj. Efri hæð 116 fm. 3 svefn- herb. Neðri hæð 50 fm. Rúmg. 41 fm bílskúr. Verð 13 millj. 4214. SJAVARGATA - ALFTA- IMESI. Vorum að fá í eínkasölu fallegt einbýli á eínni hæð ca. 140 fm á góðum stað á nasinu. Vartd- aðar ínnr. Nýtt massfft parket á góifum. Stór og fatleg lóð. Áhv. 3.180 þús. Verð 11,2 mUlj, 4344. STUÐLASEL Fallegt ernbýlí á tveimur hæðum 225 fm m. innb. bílsk. Húsið stend- ur á rólegum stað í enda götu. Arinn i stofu. Faliega ræktaður garður. Verð 15,5 míllj. 2995. SOGAVEGUR. Skemmtil. og vel viðhaldið einb. 166 fm. Tvær hæðir auk kj. og bílskúrs. Endurnýjuö lóð. Góð lán áhv. Verð 12,5 millj. 4352. SKÓGARHJALLI - KÓP. - LAUST STRAX. Stórgl. 220fm elnb. á tveimur hæðum m. innb. biisk. auk 32 fm einstaklíb. á jarðh. m. sérinng. Ahv. húsbr. 7,4 mlllj. Húsið er laust strax. Verö 16,9 miHj. 4334. „ KÓPAVOGSBRAUT. Falleg sérhæð 141 fm ásamt 26 frn bílsk. Allt sér. Nýl. kirsuberjaparket. Áhv. 4,8 millj. húsbr. Verð 11,2 rnillj. 4139. HALLVEIGARSTÍGUR. Mjög skemmtil. 126 fm hæð á tveimur hæðum í tvib. Sérinng. Baðherb. endurn. Áhv. 5,3 millj. húsbr. + byggsj. Verð 9,8 millj. 4185. SVIÐHOLTSVOR - ALFTAN. Vel skipul. timburhús á einni hæð, 176 fm, 5 herb., tvöf. bílskúr. Suðurgarður. Skipti koma til greina á ódýrari eign. Verð 12,5 millj. 4324. GRAFARVOGUR - SKIPTI. Fallegt nær fullb. einb. ca 125 fm ásamt 30 fm bílsk. Góð staðsetn. Skipti á ód. eign. Áhv. byggsj. 5,2 millj. Verð 12,5 millj. 3717. Raðhús/parhús LAUGALÆKUR. Skemmtil. raðh. m. séríb. í kj., alls 175 fm. Góðar viðar- innr. Áhv. 2,0- millj. byggsj. Verð aðeins 10,8 millj. 4218. FANNAFOLD. Mjög fallegt raðh. 132 fm á tveímur haeðum ásarot 25 fm bílsk. Góð svefnherb.. Skemmtil. hús á góðum stað. Góð «n áhv. Vero 12,6 miii}. 4270. GRASARIMI. Fallegt parhús á tveim- ur hæðum ásamt bílsk. um 170 fm alls. Húsið er vandað í alla staði. Sérsmíðað- ar innr. i eldhúsi, baðherb. er flisal. i hólf og gólf. Ath. skipti á minna. Verð 12,6 millj. 4104. HJALLALAND. Mjög gott endarað- hús 198 fm ásamt bílsk. Sólríkur og skemmtil. staður. Nýl. endurn. þak. Verð 13,9 millj. 4047. Skémrotfl. endaraðh. á tveímur hasðum ásamt ínnb. bílsk. alls 197 fm. Eignin er naastum futlb. Parket á gótfum. 8eykiktædd loft m. inn- felldri lýsingu o.ft. Gervihrtatta- diskur. Verð 13,0 milij. 3821. VESTURBERG. Mjög gott endaraðh. á tveimur hæöurri ásamt bílsk. alls um 190 fm. Hiti í stéttum. Byggleyfi fyrir sólskála. Skipti á ódýrari. Verð 11.950 þús. 3138. LINDARBYGGD - MOS. Gott nýl. ca 165 fm parh. á einní hæð ásamt opnu bílskýli. Húsíð er ekki fuilb. og vantar ertdani. gólfefni á hluta. Ahv. 5,1 miilj. byggsj. Verð 11,6 mHlj. 3569. ÁSBÚÐ - GBÆ. Mjög gott raðh. á tveimur hæðum m. innb. bílsk. alls 166 fm. Áhv. hagst. lán 4.250 þús. Verð 11,9 millj. 3453. SKÓLAGERÐI - KÓP. Fallegt 161 fm vandað parhús á 2 hæðum ásamt 25 fm bílskúr. 4 góð svefnherb. Vandað- ar innr. Verð 13,5 millj. 4003. I smíðum Erum með fjölda nýbygginga, raðhúsa, parhúsa, einb. og all- ar stærðir blokkaríb, í vönduð- um fjölbhúsum. Nú er tírni ný- bygginga framundan. Komið víð og fáið teikningar og sölu- yfirlit. HEIÐARHJALLI - SERH. Falleg 123 fm neðri haeð i tvib. ásamt sérstæðum bílsk. Skílast fokh. 8ð innan og utan m, frég, þakt. Mögul. á hagst. greiðslukj. Verð 6,9 mHIL 4366. BOLLATANGI - MOS. Fallegt raðh. á einni hæð með innb. bílsk. alls 142 fm. Húsið verður til afh. fljótl. fullb. að utan og tílb. til innr., lóöin tyrfð. Áhv. húsbr. ca 3 mlllj. Verð ca 9 millj. LAUFRIMI - RAÐH. Skemmtil. 133 fm raðh. á einni hæð m. innb. bílsk. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. eða tilb. u. trév. að innan. Verð 7,2 millj. Teikn. á skrifst. 3611. 13*552 5099 Opið virka daga kl. 9-18. Póstfax 552 0421. Ólafur Blöndal, sölustjóri, Úlfar Helgason, sölumaður, Hannes Strange, sölumaður, Olga M. Ólafsdóttir, ritari, Hafsteinn S. Hafsteinsson, lögfr., Árni Stefánsson, viðskfr. og lögg. fasts. LINDASMARE - NEÐRI HÆÐ. SkemmtiL ca 110 fm 4ra herb. neðri hæð í tvíbýli. Skliast tilb. til tnnr. og hús Og ióð frág. Ahv. húsbr. ca 4,0 millj. Verð 8,2 mHH. 4311. SUÐURAS - RAÐH. Vorum að fá í einkasölu mjög fallegt og vel hannað 176 fm raðhús m. innb. bílsk. Húsið er vel staðsett. Suðurgarður. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Áhv. húsbr. 5,5 millj. Verð 9,2 millj. 4245. DOFRABORGIR 12-18 - RAÐ- HÚS. Nýkomin í sölu glæsil. raðhús á tveimur hæðum í hinu nýja Borgarholts- hverfi í Geldinganesi. Húsin standa á fráb. útsýnisst. Þau skilast fullb. að ut- an, fokh. að innan. Verð 8,3 millj. 4387. EYKTARHÆÐ - GLÆSIHÚS. 260 fm einb. fullb. að utan tilb. u. trév. að innan. Til afh. strax. Glæsil. hönnun. Teikn. á skrifst. Sjón er sögu ríkari. 4199. VIÐARRIMI - EINB. Einb. á einni hæð með innb. bílsk. alls 163 fm. Til afh. strax fullb. að utan en einangrað og fokh. að innan. Verð 9,8 millj. 4237. BERJARIMI 10-16 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. tilb. til afh. strax. Tilb. u. trév. eða fullb. m. stæði í bíl- skýli. Góð greiðslukjör og jafnvel íbúðin þín uppí. BERJARIMI 6. Eigum eftir tvær 3ja herb. og tvær 4ra herb íb. 88 fm og 112 fm. ásamt stæðum í bílskýli. Tilb. u. trév. eða fullb. til afh. strax. Sérhæðir og 5-6 herb. íbúðir GUORUNARGATA - EFRI HÆO. Vorum að fá í eínkasölu rojög bjarta og skeromtii. 107 tm efrí hasð i tvfb. á mjög góðum og ról. stað. Rumg. stofur og herb. Etkarparket á golfum, Suðursv. Áhv. 5,6 millj. húsbr. Verð 9,3 millj. 4334. GUÐRUNARGATA. skemmtii. hæð, 90 fm ásamt lítilli íb. í kj. og rúmg. 40 fm bílsk. Nýl. þak. Nýl. gler og gluggar. Ekkert áhv. Verð 10,5 millj. 4211. NÝBYLAVEGUR, Falieg efri sérh. í tvfb. 124 fm ásarrtt 33 fm bílsk. Þvottahús innaf eldh. 3-4 svef nh. Stórar og sóiríkar suðursv. Verð 10,5 millj. 4389. LOGAFOLD. Faileg neðri sérh. í tvíb. 100 fm. Sérinng. Sérlóð. Parket á öllu. Ahv. 4,6 mlllj. byggsj. Verð 8,7 millj. 4394. LAUGAVEGUR - MIKIÐ PLASS. Um 112 fm hæð við Laugaveginn sem þarfn. gagngerrar endurn. Tilvalið tæki- færi fyrir laghenta. Verð aðeins 3,5 millj. 4375. FELLSMÚLI. Góð 112 fm íb. f fjölb. 4 herb. Parket. Góðar svalir. Fallegt út- sýni. Áhv. 4,0 millj. hagst. langtlán. Laus strax. Verð 7,5 millj. 4242. HOLTAGERDI - KÓP. Falleg 110 fm efri sérh. í tvíbýlish. ásamt 24,8 fm bilsk. Skemmtil. elgn. Skiptí mögul. á ódýrari eign og jafnvel dýrari. Verð 8,9 millj. 3634. HJALLABRAUT - HF. Glæsí- leg ca 140 fm 5 herb. íb. á 2. haeð í góðu vlðgerðu fjðlb, fb. skartar vönduðufn innr. og gólefnum, End- urn. baðherb. o.fl. Ahv. B mlH). husbr. Ver* 9,6 míllj. 4224. ESPIGERÐI. Skemmtil. 4ra herb. 137 fm ib. á tveimur hæðum. Glæsil. útsýni. Suðursv. Verð 9,5 millj. 4186. OSKUM EFTIR Höfum veirð veðnir að útvegð-^00-400 fm einbýlishús miðsvæð- is t' Reykjavík. Aðetns gott og vel viðhaidið hús kemur til greina. Fjársterkur kaupandt. Uppl. gefur Ólafur Blöndal. HAALEITISBRAUT - ENDAIB. M- BILSK. Mjög góð og mikið end- urn. 122 fm 5 herb. íb. á 1. hæð í ný- viðg. húsi. Góðar innr. og gólfefni. Skipti^ mögul. á 2ja-3ja herb. 3879. MELGERÐI - KÓP. Vorum að fá f sölu efri sérhæð 126 fm ásamt 22 fm bílsk. Yfirbyggðar suðursvalir. Hús nýl. endurn. að utan. Skipti á ód. Verð 11,3 mill). 4252. 4ra herb. íbúðir NONHÆÐ - GLÆSIIB. Óvenju glæsil. 4ra herb. ca 100 fm íb. í nýju fallegu fjölb. Allar innr. og góifefni í sérfl. Suðursv. Glæsil. útsýni. Sjón er sögu ríkari. Áhv. húsbr. ca 5,6 millj. Skipti á 2ja herb. mögul. 3903. ÁLFTAMÝRI. Góð 4ra herb. endaíb. með bílsk., alls um 102 fm. Nýl. parket á stofu. Suðursv. Glæsil. útsýni. Verð 8,1 millj. 3759. EIRÍKSGATA - GÓÐ EIGN. Vorum að fá í eínkasölu faltega 89 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð í mjðg góðu steirthúsl. Hús og samelgn mikið ertdum. Ath. skipti á stærri eign miðsvæðis. Verð 8,1 millj. 4402. LEIFSGATA - LAUS FUÓTL. Falleg 4ra herb. íb. á 1. hæð. Endurn. baðherb. og eldh. Ahv. 2,5 millj. byggsj. Verð 6,4 millj. 4176. HÁALEITISBRAUT. Góð 4ra herb. 105 fm íb. á 2. hæð í góðu fjölb. ásamt bílskrétti. Nýl. parket á svefngangi. Ekk- en áhv. Verð 7,9 millj. 4299. ENGJASEL. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð, 97 fm ásamt stæði í bílskýli. Fal- legt útsýni í vesturátt. Áhv. 1,8 mlllj. Verð 7,7 millj. 1275. HAALEITISBRAUT - LAUS STRAX. Vel með farín 4ra herb. 104 f m íb. á pessum vinsæla stað, Rúmgóð stofa m. parkett. ÍMýi. eldhínnr. Þvhús I íb. Suðursv. Verð 7,9 mlllL 4035. NÆFURAS - GLÆSIL. Vor- um að fá í etnkas. stórgóða 120 fm 4ra herb. fb. á 3. hæð (efstu, (enda) í gtæsil. útsýni í þrjár áttír. Bilskplata fylgir. Áhv. ca 3,7 millj. Verð ð^ mHIJ. 4383. HÓLAR - SKIPTI A STÆRRA MIÐSVÆÐIS. Falleg 4ra herb. 83 fm íb. í nýviðg. lyftuh. Vel skipul. íb. í góðu standi. Vilja skipta á stærri íb. miðsvæð- is á allt að kr. 9,0 millj. Áhv. 4,0 millj. Verð 6,9 millj. 4125. KAPLASKJÓLSVEGUR. Vorum að fá í sölu góða 4ra herb. ca 95 fm íb. á tveimur hæðum m. góðu útsýni m.a. yfir KR-völlinn. Húsið standsett að utan. Miklir mögul. m. efri hæðina sem er óstúkuð. (b. er laus í júlí. Verð 6,9 millj. 4382. FURUGRUND - SKIPTI Á ÓD. Góð 4ra herb. 86 fm íb. á 1. hæð í ný- standsettu fjölb. Vill skipti á 2ja-3ja herb. íb. í Kóp., Bökkum eða víðar. Verð 7,2 millj. 3957. DVERGABAKKI M/AUKA- HERB. Vorum að fé í sölu mjög góða 3ja herb. !b. á 3. hæð (efstu) ásamt 16,5 fm aukaherb. íkj. (klárt tíl útleigu). íb. er mjög snyrtil. og vei umgengin með nýl, parketi og skjólgóðum suðursv. Áhv. 2,8 millj. húsbr. Verð 6,7 millj. HVASSALEITI - LAUS STRAX. Góð 4ra herb. (b. 95 fm á 3. hæð f góðu fjölb. ásamt bítsk. Rúmg. íb. m. góðurrt svölum. Ekk- ért óhv. Verft aðeins 7,0 millj. 4326. HRAUNBÆR - GOÐ KJOR. Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. ca 90 fm íb. á 2. hæð í snyrtil. fjölb. Parket á gólfum. Endurn. eldh. Suðvestursv. m. útsýni. Góð kjör í boði. Verð 7,3 millj. Laus fljótl. 4362. LAUGAVEGUR - MIKIÐ PLASS. Um 112 fm hæð v. Laugaveginn sem þarfn. gagngerrar endurn. Tilvalið tæki- færi fyrir laghenta. Verð aðeins kr. 3,5 milli. 4375. HRÍSMÓAR - GBÆ. Skemmtil. 100 fm 4ra herb. íb. á tveimur hæðum. Sér- inng. af svölum. Stórar og sólríkar suð- ursv. Góð Iðn áhv. Verð 7,6 millj. 4388. LEIRUBAKKI - GOÐ ElGN. Vorum að fá í sölu 96 fm 4ra herb. íb. ó 2. hæð i viðgerðu fiölbýli. Vönduð eikarinnr. í eidh. Baðherb. nýstands., Ijósar flísar og innr. Suðvestursv. Verð 7 rnlllj. 4343. LUNDARBREKKA. Mjög góð I08fm 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð í nýl. viðgerðu og máluðu fjölbýli. Parket á flestum gólf- um. Suðursvalir með miklu útsýni yfir borgina. Stofa og borðstofa ásamt 3 svherb. Eign í góðu standi. Ahv. byggsj. 2,5 millj. + 2,8 f húsbr.= 5,3 millj. Verð 7,9 millj. 4059. FURUGRUND - TÓPP- EIGN. Vorum að fá í einkasölu mjög faflega og mtkið endurn. 4ra herb. 84 fm fb. á 5. hæð f nýstand- settu lyftuh. ósamt stæði í bil- skýii. Nýl. eidh,, baðherb. og park- et. Ahv. 2.750 þús. byggsj./húsbr. Verð 8,3 millj. 4330, AUÐBREKKA - AUKAHERB. Mjög góð mikið endurn. 4ra herb. oa 100 fm efri hæð í góu tvíbhúsi ásamt að- stöðu I kj. sem gefur mikla mögul. Nýl. eldh., bað o.fl. Áhv. ca 3,1 millj. byggsj. Verð 7,5 millj. 3926. ENGJASEL. Sérl. góð og vel skipul. 4ra herb. 103 fm íb. á 1. hæð ásamt stæði i bílskýli. Fallegar flísar á gólfum. Þvottahús í íb. Stofa og borðstofa með suðursvölum. Fallegt útsýni. Verð 7,4 millj. 3539. DALSEL. Góð 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt stæði í bílskýli. Hús viðg. að ut- an. Snyrtil. sameign. Verð 7,7 millj. 4147. HRÍSRIMI - BÍLSKÝLI. Falleg 4ra herb. ib. á 2. hæð í nýl. fjölb. Vandaðar innr. Áhv. húsbr. ca 5,5 millj. Verð 8,9 millj. 4168. 1 s I" I Ð I ¦ 3 l Ð | I O I I o I I Q Q 3 e ÞÓRSGATA, Glæsil. 100 fm 3ja-4ra herb. íb. hæð og ris. Mjög mikið endurn. Innr., gótfefnt o.fl. Hús f goðu standi. Áhv. 1,5 millj. Verð 8,6 mítlL 4230. VEGHUS - UTB. ADEINS 800 ÞÚS. Glæsíl. fullb. 113 fm íb. á 2. hæð f litlu fjölb. Suðursv. Sérþvottah. Ahv. ca 7,6 miH{. Verð aðains 0,4 milij. 3112. FELLSMULI. Sórl. goð og miklð endurn. $la-4ra herb. 94 f m enda- íb. á 2. haað i goðu fjölb. Eign f toppstandi. Verð 7,8 roillj. Ahv. 4,8 millj. 4267. LEIRUBAKKI. Gullfalleg 4ra herb. íb. á 2. hæð með aukaherb. f kj. Suðursv. Flfsal. bað. Falleg sameign. Verð 7,8 millj. 4163. FRAMNESVEGUR. Góð 4ra herb. 92 fm íb. á 2. hæð í þríb. 3 svefnh., 2 stofur. Nýl. flísar og parket á gólfum. Áhv. 3,1 millj. Verð 7,1 millj. 3533. 3ja herb. íbúðir SKOGARAS M/BÍLSKÚR. Mjög falleg 3ja herb. ib. 86 fm á jarðh. m. sérinng. asamt 25 fm bífsk. Parket. Falleg etdhinnr. Fal- leg lóð, Ahv. 3,6 millj. byggsj. Verð 7.960 þús. 4424. HÁALEITISBRAUT. Falleg 3ja herb. ib. 78 fm á 4. hæð í nýl. viðg. fjórb. Verð 6,1 millj. 4216. GAUTLAND. Góð 3ja herb. 82 fm íb. í Fossvoginum (teiknuð sem 4ra). Suð- ursv. m. glæsil. útsýni. Verð 7,8 millj. 4229. STÓRAGERÐI. Stór og rúmg. 3ja herb. 100 fm íb. m. bílsk. Parket á stof- um og holi. Algjörl. endurn. baðherb. Suðursv. Sjón er sögu rlkari. 4377.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.