Morgunblaðið - 20.06.1995, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 20.06.1995, Blaðsíða 28
28 C ÞRIÐJUDAGUR 20. JÚNÍ1995 MORGUNBLAÐIÐ Neðra-Breiðholt Til söiu 2ja herbergja íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir, 57 fm. Ekkert áhvílandi. Verð kr. 5.300.000. Þrúðvangi 18,850 Hellu, sími 487-5028. if Síml 562 57 22 - Borgartúni 24 - Fax 562 57 25 Gi'sli E. Úlfarsson, sölustjóri Þórður Jónsson, sölumaður Erlendur Davíðsson, sölumaður Nína Mari'a Reynisdóttir, ritari Kristján V. Kristjánsson, lögg. fasteignasali Siguður Guðjónsson, framkv.stj. 2ja herbergja Veghús. Falleg íbúð á 1. hæð Áhv. Byggsj. rík. 5,2 millj. Austurströnd. Mjög góð 62,5 fm íbúð á 5. hæð í lyftu- húsi með glæsilegu útsýni yfir Flóann og stutt í alla þjónustu. Áhv. 2 millj. Verð 6,2 millj. Granaskjól. Góð 75,3 fm íbúð í kj. Sérinngangur á þess- um góða stað. Fallegur suður- garður. Þvottaherbergi í íbúð. Ahv. 2,9 millj. Verð 5,1 millj. Þverholt. Mjög góð íb. á 2. hæð í nýuppgerðu húsi. Glæsi- legt nýtt eldhús og baðherb. Parket á gólfum. Stórar svalir. Áhv. 5,2 millj. Verð 6,9 millj. Skipasund. Ca 65 fm íb. í kj. Sérinngangur, nýl. Ijóst eld- hús, parket á stofu, endurnýjað gler og gluggar. Áhv. 2,8 millj. Verð 4,9 millj. Seilugrandi. Mjög góð 2ja herb. ca 52 fm auk stæðis í bílskýli. Áhv. 1,5 millj. Byggsj. rík. V erð 5,9 miilj. Lindargata. Lítið einbýii ca 31 fm einstaklingsíbúð, allt end- um. Verð 2,7 millj. 3ja herbergja Ofanleiti. Mjög góð ca 82 fm íb. á 3. hæð auk stæðis í bíl- skýli. Björt stofa m. parketi. Suðursvalir. Sérþvottah. innaf eldhúsi. Áhv. 2,1 millj. Verð 8,7 millj. Miðbraut. Glæsil. 3ja herb. ca 83 fm auk ca 24 fm bílskúr. Sórþvottah., góð stofa m. park- eti. Suðursvalir m. útsýni. Verð 8,7 millj. Skeggjagata. Mjög góð áér- hæð á 1. hæð í þríbýli, ca 83 fm. íbúðin er öll tekin í gegn, nýtt gler og póstar, rafmagn. Áhv. hagst. lán 5,6 rnillj. Verð 7,6 millj. Álfaheiði, Kóp. Mjög fallegt klasahús allt sér, með mjög góðum lánum 5 millj. til 40 ára. Nýtt parket á gólfum, fallegt eldhús og bað, Hátt til lofts. Vesturgata. 3-4ra herb. íbúð ca 81 fm á 1. hæð í járn- klæddu timburhúsi. Verð 5,9 millj. Vesturberg. Mjög mmgóð 3ja her.b íbúð á 2. hæð ca 88 fm. Snyrtileg eign. Hús viðgert að utan. Verð 6,7 millj. Kaplaskjólsvegur. Góð 3ja herb. íbúð á 2. hæð, tæpir 70 fm. Verð 6,5 millj. Lyngmóar Gbæ. Góð 3ja herb. íbúð á 2. hæð ásamt bíl- skúr. Áhv. hagstæð lán 4,3 miilj. Flyðrugrandi. Góð 3ja herb. ca. 71 fm á 2. hæð á þessum vinsæla stað. Áhv. 3,8 millj. Verð 6,9 millj. Fellsmúli. Mjög góð 3ja herb. íbúð á 1. hæð ca 90 fm , til afherldingar strax. 4ra herbergja Eyjabakki. Góð 4ra herb. ca 90 fm íbúð á 2. hæð, sér þvotta- hús í íbúð. Verð 7,3 millj. Hraunbær. Góð ca 100 fm íbúð á 2. hæð fæst í skiptum fyrir minni eign, eða á góðu verði í beinni sölu. Nýlegt eik- arparket, íbúðin í góðu lagi. Rauðhamrar. Giæsiieg ca 120 fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bílskúr Glæsileg eign. Áhv. 6 millj. verð 10,7 millj. Markland. Góð 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Endurnýjað eld- hús og bað, parket á gólfum. Áhv. ca 3,3 millj. Verð 7,9 millj. Hrísateigur. 4ra herb. sér- hæð á 1. hæð í tvíbýli ásamt 33 fm bílskúr. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,5 milij. GarðhÚS. Glæsileg nýleg 4ra herb. íbúð, hæð og ris ásamt bílskúr. Áhv. 5,5 millj. Verð' 10,7 millj. Austurströnd. Glæsileg ca 103 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli, þvottahús á hæðinni. Áhv. 1,7 millj. Verð 9,2 millj. Serhæðir Stigahlíð. Mjög góð efri sér- hæð 156 fm auk 32 fm bíl- skúrs. Eldhús með nýl. innrétt- ingu, rúmgóð stofa og borð- stofa, gott baðherb. Áhv. 5,7 millj. Verð 13,5 millj. Lynghagi. 100 fm sérhæð á 1. hæð, auk bílskúrs. stofa og borðstofa, 2 svefnherb. Verð 9,9 millj. Hlíðarvegur Kóp. Stórglæsileg efri sérhæð í tví- býli, hæðin 146 fm, bílskúr 29 fm. Allt á hæðinni, fallegt eld-r hús, búr og þvottahús, glæsi- legt þaðherþ. Tvennar svalir. Verð 12,9 millj. Grudnarstígur. Þinghoitin stórglæsilegt penthouse á besta stað í bænum með frá- bæru útsýni. Sjón er sögu rík- ari. Verð 13,5 millj. Einbyli, par-, raðhús Þingás. Gott einbýlishús ca 171 fm auk 44 fm bílskúrs. Allt á einni hæð, ekki fullb. Áhv. 6,9 millj. Verð 13,9 millj. Klukkurimi. Ca 246 fm ein- lyft timburhús, allt á einni hæð. Ekki fullbúið hús. Áhv. 6,1 millj. Verð 15,5 millj. Kambasel. Mjög gott raðhús á tveimur hæðum ásamt bíl- skúr, 4 svefnherb. Ath. skipti á minni eign. Áhv. 4 millj. Verð 12,5 millj. Esjugrund Kjalarnes. Glæsilegt einlyft einbýlishús ásamt bílskúr, hús 130 fm, bíklskúr 40 fm. Frábær aðstaða og stutt í alla þjónustu. Áhv. 6 millj. Verð 10,9 millj. Engjasel. Gott raðhús, kjall- ari, hæð og efri hæð ca 218 fm auk stæðis í bílskýli. Áhv. 1 millj. Verð 10,9 millj. Grettisgata. Lítið einbýiis- hús á 2 hæðum. Nýtt rafmagn, gluggar og gler, hús klætt að utan með bárujárni. Parket á 'stofu, 2 svefnherb. Verð 6,2 millj. Lindargata. Lítíð einbýii ca 64 fm auk 6 fm geymslu. Húsið allt nýtekið í gegri, m.a. nýjar skólplagnir, rafmagn og þak. Stórsniðugt hús m. suðurgarði. Verð 5,9 millj. <*$$£%*> 3ja herb. Rauðás. 3ja herb. 80,4 fm falleg íb. á 3. hæð. Bílskúrsplata fylgir. Verð 7,7 millj. GARÐUR S. 562-1280 562-1201 Skipholti 5 HÖrðaland. 3ja herb. íb. á miðhæð í blokk. Góðar suður- svalir. Mjög góður staður, gott útsýni. Laus. 2ja herb. LeifSgata. 2ja herb. 45,4 fm mjög snotur kjíb. í góðu steinhúsi. Nýl. eld- hús. ib. fyrir t.d. skólafótk. Mögul. að. taka bil uppí. Lokastígur. 3ja-4ra herb. 65,4 fm fb. á 1. hæð í steinhúsi. 34,5 fm vinnu- skúr fylgir. Góður kostur fyrir lista- /handverksfólk. Verð 6,2 mlllj. Hlíðarhjalli. 2ja herb. stór 81,4 fm ný íb. á jarðh. í mjög fallegu tvíbýlishúsi. íbúðin er stofa, svefnherb. m. fataherb. innaf. Flísal. rúmg. baðherb. For- stofa og mjög góðar geymslur. Parket á stofu svefnherb. og eldh. Sérinng. Frábær staðsetn. Hagstæð lán. Glæsileg aðkoma og garður. Verð 6,8 millj. Æsufell. 3ja-4ra herb. 86,7 fm góð íb. 3 5. hæð. Víðáttuút- sýni. Laus. Langtlár 3,2 millj. Verð 6,2 m illj. Heiðarás. Einb. tvær hæðir, 311,6 fm m. stórum tvöf. bílskúr. Glæsil. eign. Heitur pottur í garði. Fallegt út- sýni. Hveragerði. Einb. 100 fm og 48 fm bílskúr. Hús á góðum stað. Verö 8 millj. Sogavegur. Einbhús hæð, ris og kj. samt. 145 fm. Húsið þarfn. stand- setn. Góður garður. Hagst. kaup. Laust. Verð 8,4 millj. Markholt - MOS. Einbhús ein hæð 110 fm ásamt 50 fm bílsk. Mjög vinal. hús. Fallegur garður. Laus't fljótl. Verð 8,8 millj. SÓI vallagata. 2ja herb. mjög snot- ur kj.íb. í góðu steinhúsi. Laus. Verð 4,4 millj. Laus. NÖkkvaVOgur. 2ja herb. 66,3 fm mjög góð kjíb. Góður garður. Góður staður. Áhv. byggsj. Verð 5,3 millj. Hraunbær. 2ja herb. 50 fm íb. á 2. hæð í góðri blokk. Suðuríb. m. góðu útsýni. Blokkin viðg. Laus. V. 4,9 m. Karlagata. 2ja-3ja herb. 53,4 fm fb. á efri hæð f þríb. Sérhiti. Mjög snot- ur íb. á góðum stað. Verð 5,2 milij. Kaplaskjólsvegur - laus. 2ja herb. 55,3 fm fb. á 1. hæð í blokk. Mjög góður staður. Verð 4,9 millj. Blönduhlíð. 2ja herb. Irtil kj.fb. Verð 3,5 millj. Hringbraut. 3ja herb. 69,6 fm íb. á 2. hæð í blokk. Laus. ÁrkvÖm. 3ja herb. 77,3 fm íb. á efri hæð í 2ja hæða blokk. fb. er ný, ónotuð en ekki fullgerð. Verð 6,5 mlllj. Furugrund. 3ja herb. 85,1 fm íb. á 1. hæð í blokk. Laus í júlí. V. 6,7 m. Kaplaskjólsvegur. 3ja herb. 72,2 fm íb. á 4. hæð. Góð íb. Mikið útsýni. Góður staður. Verð 6,3 millj. 4ra herb. og stærra Víðiteigur - Mos. Raðhús á ein hæð, falleg 3ja herb. íb. Beiki-innr. í eldhúsi. Parket. Mjög rólegur staður. V. 8,3 m. Hofsvallagata. 5 herb. mjög góð og falleg íb. á 1. hæð. Herb. í kj. fylgir. Nýl. bílsk. Hita- lagnir í innkeyslu, bílastæðum og stéttum. Vönduð eign á góð- um stað. Aðalstræti. tíi söiu 2ja herb. gullfallegarfullb. íb. ívand- aðri nýbyggingu. Stærð frá 61,9 fm. Lyfta. Einstakt tækifæri til að eignast nýja ib. í hjarta borg- arinnar. íb. er til afh. strax. Fu rugerði. 2ja herb. mjög vel stað- sett íb. Hagstæð lán. OPIÐ HUS Víkurás 3, 2. hæð. 2ja herb. 58,8 fm falleg íb á 2. hæð í góðri blokk. Húsið er nýl. klætt utan. Stæði í bílg. fylgir. Verð 5,4 millj. Danfrfður tekur vel á móttykkur frá kl. 19-22 fkvbld og annaðkvöld. Engjasel. 2ja-3ja herb. 64 fm íb. á efstu hæð i blokk. Bílastæði í bíla- húsi fyigir. Grettisgata. 4ra herb. góð íb. á 1. hæð. Nýl. parket og nýl. á baði. Verð 5,5 millj. Vesturhús. Efri hæð 118,7 fm ásamt 45,6 fm bflsk. f tvíb. Óf ullg. eign. Tilvalin fyrir smiö eða lagtækt fólk. Mikið útsýni. Góð staðsetn. Barmahlíð. 4ra herb. 94,5 fm gull- falleg uppgerð kjib. m.a. nýtt í etd- húsi. Mjög góður staður. HáaleÍtÍSbraUt. 4ra herb. 100.9 fm íb. á 4. hæð. Góð íb. með nýl. park- etl. Verð 7,3 millj. SuðurbraUt - Hf. 4ra herb. 112,3 fm endaíb. á 4. hæð í blokk. Ágæt íb. Mjög mikið útsýni. Áhv. 3,2 millj. byggsj. Verð 7,6 mlllj. Rauðarárstígur. 4ra herb. 103,5 fm ib. á tveimur hæðum, (efstu) í nýl. blokk. Stæði f bílag. fylgir. V. 9,3 m. SmyrílshÓlar. 5 herb. endafb. á 3. hæð. 4 svefnherb. Parket á herb. og gangi. Góð íb. Verð 7,8 mlllj. Raðhús - einbýlishús Jötdugróf. Hús byggt 1979, einb./þríb. 263,6 fm. auk 49,3 fm bflskúrs. 27 fm sólskéli í byggingu. Skipti mögul. Verð 14,5 millj. Seljahverfi. Einbýlish. hæð og ris 176,3 fm. Á hæðinni er stofa, rúmg. eldh., þvottaherb., snyrting og borð- stofa. Uppi eru 4 rúmg. svefnherb. og bað. Bllskúr. Óskahús barnafjölskyld- unnar. Verð 14,3 millj. Skipti á 4ra herb. íb. mögul. Skógarlundur. Einbhús isi,3fm og 36,2 fm bílsk. Fallegt hús og garð- ur. Mjög hagst. kaup. Verð 12,9 millj. SunnuflÖt. 2ja íb. hús á mjög fal- legum og ról. stað við Lækinn. Stærri íb. er ca 180 fm, 2ja herb. kj. íb. TvÖf. bflskúr. Laust. Hraunflöt v/Álftanesveg. A einstakl. fallegum útsýnisstað (Hraun- inu erum við með til sölu nýt. og gullfal- legt 150 fm einb. auk 64,5 fm bilsk. Húsið sem er mjög bjart o; fallegt, er laust. Hús með einstakt umhverfi. Verð 18 millj. I smíðum Fróðengi. 5 herb. 145 fm íb. á 2 hæðum (efstu) í litilli blokk. ib. selst tilb. til innr. Til afh. strax. Stæði í bíla- húsi á jarðh. fylgir. Svalir á báðum hæðum. Frábært útsýni. MjÖg gott verð 7,5 millj. Lindasmári. Raðhús ein hæð 169,4 fm m. innb. bílsk. Selst tilb. til. innr. Til afh. strax. Verð 10,8 millj. Alfholt - Hafnarfj. Hæð og ris ca 142 fm. Tilb. til Innréttingar. Til afh. strax. Skemmtil. hönnuð íbúð. Verð 8,9 millj. Atvinnuhúsnæði Iðnaðarhúsnæði. ca 130 fm gott verkstæðishúsnæði v. Skemmu- veg. Verð 5,7 mlllj, Kári Fanndal Guðbrandsson. Sigrún Sigurpálsdóttir, lögg. fasteignasali Axel Kristjánsson hrl. Morgunblaðið/Guðlaugur Albertsson Götuprýði á Grundarf irði rif in HÚSIÐ Götuprýði sem stendur á Nesvegi 7 var rifið fyrir skömmu. Ekki hafði verið búið í húsinu í 3 ár enda húsið algjörlega óíbúðar- hæft. var 166 fm og þegar mest var þá bjuggu 40 manns í húsinu sem var 4 íbúðir. Á síðasta ári hófust byggingar 15 íbúða. Áfundi byggingarnefnd- var samþykkt að veita byggingar- leyfi fyrir 20 íbúðum sem eru ýmist í parhúsum eða einbýlishús. Myndin var tekin þegar húsið Götuprýði var rifið. Götuprýði var byggt 1940 og ar sem haldinn var fyrir nokkru

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.