Morgunblaðið - 04.01.1996, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 04.01.1996, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 4. JANÚAR 1996 15 NEYTENDUR Yfirfærsla mynda á tölvudiskettu HANS Petersen býður nú viðskipta- vinum sínum upp á þá þjónustu að fá myndir yfirfærðar á tölvudiskling um leið og þeir láta framkalla. Myndir á disklingi er hægt að fá bæði eftir 33 mm nekatívu og 35 mm skyggnu um leið og filman er framkölluð eða eftir gömlum film- um heima. Allt sem þarf að gera er að setja svokallaðan Floppy Shots diskling í diskdrifið og á örfá- um sekúndum birtast myndirnar á skjánum. Enginn aukahugbúnaður né -vélbúnaður er nauðsynlegur, myndirnar birtast sjálfkrafa í hæstu mögulegri upplausn sem hægt er að ná á tölvunni. Sérstakur hugbún- aður til að skoða myndirnar fylgir með á disklingnum og krefst hann engrar uppsetningar heldur keyrir beint frá disklingnum. Þessi hug- búnaður býður einnig upp á allar hinar hefðbundnu aðgerðir, eins og klippa, afrita, líma, eyða og prenta. Einnig er hægt að setja athuga- semdir á hverja mynd, keyra hand-, eða sjálfvirka myndasýningu, sjá yfirlitsmynd, snúa réttsælis/rang- sælis og yfirfæra á önnur skrársnið. Floppy Shots myndir er hægt að nota í næstum allan þann hugbúnað sem býður upp á myndvinnslu. Hugbúnaðurinn sem fylgir með hverjum disklingi getur yfirfært myndir á punktafylki fyrir IBM-PC samhæfðar vélar og PICT fyrir Macintosh. Einnig er hægt að yfir- færa myndir á JPEG skráarsnið sem merkir að myndirnar eru til- búnar til keyrslu inn á Internetið og því aðgengilegar milljónum manna. Floppy Shots er fáanlegt fyrir öll helstu stýrikerfin, Macintosh, Power Mac eða IBM-PC samhæfðar tölvur (DOS og Windows). Einnig er væntanlegt fljótlega Floppy Shots fyrir OS/2. UR VERINU Danskt heilsusælgæti HAFIN er sala á dönsku heilsusæl- gæti hér á landi. Um er að ræða súkkulaði og konfekt, hlaup, lakkr- ís og önnur sætindi. Allt er góðgæt- ið unnið í höndunum og aðeins val- ið og lífrænt hráefni er notað í fram- leiðsluna. Engar mjólkurvörur eru notaðar í uppskriftirnar nema í einu tilfelli og því er varan sögð henta þeim sem eru með mjólkurofnæmi. Þá hentar hún einnig þeim sem eru með glutenóþol þvl sælgætið er glutenfrítt. Þó næstum eingöngu sé notaður reyrsykur í vöruna hent- ar hún ekki sykursjúkum. Þar sem engum aukaefnum eins og rotvarnarefnum er bætt í fram- leiðsluna er geymsluþol vörunnar stutt eða um 2-3 mánuðir. Sælgæt- ið fæst í Heilsuhorninu á Akureyri, Heilsuhúsinu í Kringlunni, Vínber- inu við Laugaveg og hjá versluninni Mitt í náttúrunni við Laugaveg. Bandarískar matvörur á að geymsluþolsmerkja NOKKUÐ hefur borið á því að bandarískar matvörur séu ekki merktar með geymsluþolsmerking- unni best fyrir, til dæmis ýmsar sósur og niðursuðuvara. Þá em upplýsingar um næringargildi öðruvísi en við eigum að venjast frá íslenskum framleiðendum mat- væla. „Það er mikill munur á merking- um matvæla innan Evrópska efna- hagssvæðisins og þess sem tíðkast í Bandaríkjunum. Strangt til tekið er því varan óleyfileg hér á landi ef hún er ekki með merkingum eins og krafist er innan Evrópska efna- hagssvæðisins sem við byggjum okkar /eglur á", segir Sigríður Klara Árnadóttir matvælafræðing- ur hjá Hollustuvernd ríkisins. „Hinsvegar hefur innflytjendum verið gefinn frestur til að koma þessum málum í lag. Næringargild- ismerkingar eiga þá að vera sam- kvæmt íslenskum reglum. Bandarískir framleiðendur þurfa ekki að setja geymsluþolsmerking- ar á vörur sem geymast lengur en eitt og hálft ár og þurfa innflytjend- ur að breyta því. Þá er þess krafist að fyrirtæki innan Evrópska efna- hagssvæðisins taki ábyrgð á vör- unni, þ.e.a.s. ekki er nóg að standi á umbúðum að varan sé framleidd í Los Angeles í Kaliforníu, heldur þarf líka að standa á umbúðum vörunnar nafn innflytjanda eða umboðsmanns í Evrópu. Rydenskaffi Fyrirsæturnar þær „bestu í bænum"? NÝLEGA beindi Samkeppnis- stofnun þeim tilmælum til Ryden- skaffis hf. að hætt yrði að auglýsa Maarud kartöfluflögur sem „þær bestu í bænum". Túlkun sam- keppnisyfirvalda á samkeppnislög- um er að óheimilt sé að auglýsa vöru með efsta stigi lýsingarorðs nema hægt sé að færa sönnur á fullyrðinguna með auðveldum hætti. í fréttabréfi Samkeppnis- stofnunar segir að höfundar aug- lýsingarinnar hafi tilkynnt að henni verði breytt. Jafnframt er þess getið að með „þeim bestu í Vélstjórafélag Islands: Farmönnum hefur fækk- að um 60% á 10 árum FÉLAGSFUNDUR vélstjóra á far- skipum, lýsir yfir þungum áhyggj- um vegna stöðugrar fækkunar í farmannastétt en farmönnum hefur fækkað á liðnum 10 árum um rúm 60%. Fundurinn var haldinn 28. des- ember og telur einsýnt að án utan- aðkomandi aðgerða muni sama þró- un halda áfram og valda ómældu tjóni bæði fyrir íslenska farmenn og íslenskt samfélag. Fundurinn fullyrðir að störf farmanna eru ekki bara þeirra einkamál, störf far- manna snerta þjóðarheildina og eru óumdeilanlega hluti af okkar menn- ingarsamfélagið og sjálfstæði. Fyrir eyþjóð sem verður, legu sinnar vegna, að nýta hafið til 99% flutn- inga að og frá landinu er öflug far- mannastétt forsenda sjálfstæðis. Fundurinn leggur því áherslu á eftirfarandi: 1. Fundurinn hvetur stjórnvöld og hagsmunaaðila sem tengjast kaupskipaútgerð til þess að móta sameiginlega stefnu varðandi rekst- ur kaupskipa sem tryggi bæði ís- lenskt eignarhald og íslenska mönn- un skipanna. 2. Að rækilega verði farið yfir þær leiðir sem nágrannaþjóðirnar hafa valið til þess að tryggja, eins og kostur er, atvinnu farmanna í viðkomandi landi. í því sambandi vill þingið að sér- staklega verði litið til Danmerkur. Dönum hefur, með alþjóðlegri skipaskrá og sértækum aðgerðum sem felast í eftirgjöf danska ríkisins á sköttum farmanna, tekist að halda kaupskipaflota sínum og manna hann dönskum sjómönnum að stærstum hluta. 3. Fundurinn hvetur stjórnvöld til þess að létta af eigendum kaup- skipa álögum sem kunna að vera umfram þær sem gerast hjá sam- keppnisþjóðum okkar á þessu sviði. 4. Fundurinn bendir á að mikill hluti kaupskipa heimsins siglir und- ir fánum sem heimila undanþágu frá tekjuskatti og launatengdum gjöldum til fánalandsins, það getur skipt sköpum varðandi samkeppnis- stöðu þeirra innbyrðis. 5. Fundurinn telur það rétta stefnu að fela yfirverkstjórum kaupskipa ábyrgð á öllu viðhaldi um borð og að þeir beri ábyrgð gagnvart útgerð á þessu sviði, sem er í samræmi við tillögur IMO til breytinga á STCW-samþykktinni. 6. Fundurinn hvetur vélstjóra til þess að kynna sér rækilega niður- stöður málþings um vinnuöryggi og heilbrigði sjómanna sem haldið var i Þórshöfn í Færeyjum dagana 4.-8. sept. sl. Þar kom m.a. eftirfarandi fram: „Mikla athygli vakti að þeir sem vinna í vélarúmum skipa eru sér- stakur áhættuhópur varðandi krabbamein og eru þeir með mun hærri tiðni krabbameins en aðrar stéttir um borð. Ef haft er í huga að vélstjórar reykja minna en aðrar stéttir um borð í skipum, þarf að leita annarra orsaka og beindust sjónir manna að asbesti sem mikið var notað í skip en er nú bannað á Norðurlöndunum. Bent var á aðra hugsanlega krabbameinsvalda sem hefðu meiri áhrif á starfsmenn í vélarúmi en aðra í áhöfn. í vélarúmi er um mikla meðhöndlun allskyns olíuvara s.s. brennsluolíu, smurolíu, feiti og hreinsiefna. Brennsluolía hefur versnað mikið á síðustu árum og hafa Norðurlandaþjóðirnar sett reglur um snefilefni í henni þar sem vitað er að boðin er olía á markaðn- um sem er skaðleg bæði umhverfi og heilsu manna. Jafnvel er dæmi um að efnum eins og PCB (mjög krabbameinsvaldandi) er bætt út í olíuvörur án sjáanlegs tilgangs nema þá til að losna við efnið án þess að kosta til dýrri eyðingu. Vit- að er að inntaka snefilefna gerist með þrennum hætti, með öndun, með mat og í gegnum húðina. Gerð- ar hafa verið mælingar á lofti í vélarúmum og í ljós kemur að oft- ast er það mettað af mjög fínum olíudropum í einhverju magni auk þess mettar öndun eða jafnvel út- blástur frá vélum loftið líka. Við öndun þessa lofts fer fram nokkur inntaka snefílefna í gegnum lung- un. í flestum tilfellum nota starfs- menn í vél ekki hanska við vinnu sína og mikil olíuóhreinindi eru við- loðandi húð sem kemst svo áfram inn í vefi líkamans. Olíuóhreinindi á höndum komast auðveldlega í mat og áfram í meltingu. Lykilorðið er þrifnaður. Þrífa vélar og halda þeim þéttum eins og kostur er, nota hanska og önnur skjólföt við vinnu, viðhafa góðan þrifnað á sjálfum sér og gæta var- úðar við notkun hreinsiefna." Gasolía til húskyndingar og skipa hækkar í verði 150 milljóna kostn- aðarauki fyrir útgerð bænum" hafi verið átt við fyrir- sæturnar í auglýsingunni. OLIUFÉLÖGIN hafa hækkað verð á gasolíu til húskyndingar, frá sölu- dælu, diesel og skipaolíu um 4,14- 6,43%, sem Kristján Ragnarsson formaður Landsambands íslenskra útvegsmanna segir að leiði til um 150 milljón króna kostnaðarauka fyrir útgerðina á ári. Haldi olían áfram að hækka getur hækkunin þýtt breytingar á hlutaskiptum sjó- manna til lækkunar að sögn Krist- jáns. „Við að skiþtakjörin lækka minnka áhrifín á útgerðina á móti, einhvers staðar á bilinu 30-40 millj- ónir," segir Kristján. „En við þessi þröngu skilyrði eru allar hækkanir til erfiðleika, en við höfum hins vegar séð álíka olíuverð áður og tökum þessum hækkunum og sætt- um okkur við þær eins og hver önnur óveðursský, því að ástæður eru augljósar, þ.e. frosthörkur í Evrópu og mikil eftirspurn í kjölfar- ið-" Útreikningar útgerðarinnar mið- ast við að heildar eldneytisnotkun hennar er um 3 milljarðar króna, og er 80% þess skipaolía og 20% gasolía, sem þýðir að meðaltali um 5% hækkun í heildina. „Þegar olíu hækkar reyna menn að spyrna við fæti og eyða minna af henni og það er eðlileg þróun. Það sem er gott í þessu efni er að útgerðarmenn og sjómenn hafa komið sér saman um áhrifin á hlutaskiptin með sann- gjörnum hætti, en áður voru stjórn- völd að grípa inn í þessa þætti vegna áhrifa á útgerðina," segir hann. Samkeppni í olíuviðskiptum? Kristján minnir á að olíuverð lækkaði í sumar og þá hafi sjómenn notið þess meðal annars með því Hækkun á gasolíuverði 1. janúar 1996 II© * ¦ ¦ ¦ ' SkAlhmmir Skeijungur Gasolía - til húskyndingar (14,0% VSK) - leiðsluverð kr/lítra (án VSK) - aðrar afgreiðslur (24,5% VSK) -diesel(24,5%VSK) Skipaolíur - skipagasolía (án VSK) - skipagasolía (24,5% VSK) verð 31.121995 18,60 16,22 20,20 24,«) Hækkuní prósentum Hækkun t kronum Verð 1.11996 13,57 16,90 5,92% +1,10 19,60 5,97% 5,94% +0,97 +1,20 17,19 21,40 6,43% +1,60 +0,57 +0,70 26,50 4,14% 14,14 4,14% 17,60 að fá hækkun á hlutaskiptum, þar viðmiðun þeirra ræðst af verði í Rotterdam. „Við fengum aldrei þessa lækkun hérna heima og þegar við gengum eftir því að fá lækkun á olíuverði sem stafaði af verðlækkun á erlend- um markaði, var okkur sagt að þyrfti að selja birgðirnar, sem væru á hærra verði. Núna gerist svo það að vegna þess að olíufélögin eiga olíu á hærra verði á leið til lands- ins, þarf að hækka olíuverð strax áður en hún er komin til landsins. Þetta fínnst mér ekki hæfa miðað við það sem olíufélögin hafa áður sagt, auk þess sem þarna kemur fram að öll hækka þau olíuna sama daginn, öll hækka þau um sama hlutfall og 811 gefa út sama verðið. Síðan geta menn velt því fyrir sér hvort að einhver samkeppni sé í oliuviðskiptum á íslandi?," segir Kristján. LÍU stóð í fyrra að úttekt á kost- um þess að dreifa olíu í gegnum þrjár birgðarstöðvar og segir Krist- ján áhrif hennar hafa verið þau að olíufélögin hafí lækkað verð í fyrra, um svipað og leyti og viðskipta- mönnum voruboðnir mismunandi afslættir sem áður þekktust ekki. VUja afnám flutningajöfnunarsjóðs „Fyrirtæki hafa boðið út við- skipti og fengið betri kjör en þessi verðskrá þeirra segir til um, en 100 milljóna kostnaðarauki byggir samt á hlutfallslegri hækkun olíukostn- aðar eins og hún kemur fram í heildarreikningum útgerðarinnar þannig að áhrifin eru þessi." Kristján segir útgerðina vilja að innflutningsjöfnunarsjóður elds- neytis verði lagður niður þannig að hverju olíufélagi sé frjálst að selja olíu á því verði sem því sýnist. „Þessi flutningajöfnunarsjóður er Þrándur í Götu eðlilegrar verð- myndunar á olíu og við viljum af- nema hann," segir Kristján.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.