Morgunblaðið - 19.07.1996, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 19.07.1996, Blaðsíða 12
12 FÖSTUDAGUR 19. JÚLÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Afkoma Jöklaferða batnaði á síðasta ári þrátt fyrir hallarekstur Fimm milljóna tapá rekstrí Suðursveit. Morgunblaðið. RÖSKLEGA 5 milljóna króna tap varð hjá Jöklaferðum hf. á Höfn í Hornafirði á síðasta ári samanbor- ið við um 12 milljóna tap á árinu 1994. Varð afkoma félagsins um 5 milljónum lakari en áætlað var, þrátt fyrir 15% fjölgun gesta milli ára. Þetta kom fram á aðalfundi Jöklaferða, sem haldinn var nýlega í skála félagsins, Jöklaseli við Þor- móðshnútu á Sultartungujökli (Skálafellsjökli). Jöklaferðir sérhæfa sig í skipu- lagningu ferða með innlenda og erlenda ferðamenn á Vatnajökul ásamt því að reka tjaldstæði og umboðsskrifstofu á Höfn. Hluthaf- ar eru fjölmargir en stærstir eru Byggðastofnun, Flugleiðir hf., Austurleiðir hf. og Sigurður Ólafs- son hf. Starfsmenn eru að jafnaði 25 talsins yfir sumartímann en fjórir á veturna. Nam nettóvelta fyrirtækisins um 60 milljónum á árinu 1995. c*<* Morgunblaðið/Einar Jónsson JÖKLAFERÐIR reka m.a. vélsleðaleigu á Vatnajökli. Tekjutap vegna lélegs aðflugsbúnaðar Tryggvi Árnason framkvæmda- stjóri Jöklaferða sagði í samtali við Morgunblaðið, að rekstur félagsins hefði lagast verulega á síðasta ári og hafi hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað numið tæp- lega 9 milljónum. Tvær skýringar séu á því að áætlanir um afkomu hafi ekki gengið eftir á árinu. „í fyrsta lagi urðum við fyrir tölu- verðum tekjumissi vegna þess að óvenjulega mikið var um það að flug félli niður til Hornafjarðar. Þetta stafar af því að aðflugsbún- aður á flugvellinum er mjög bág- borinn. Við höfum þrýst á stjórn- völd um úrbætur á þessum búnaði en án árangurs. Síðast í dag urðum við fyrir verulegu tekjutapi þegar vél frá Flugleiðum gat ekki lent vegna hins lélega búnaðar. Þetta er fjórði hópurinn sem við missum af í ár af þessari ástæðu og nemur tekjutap fyrirtækisins og Flugleiða samtals um 5 milljónum á árinu. Í öðru lagi féllu út hópferðir skóla vegna verkfalls kennara í fyrravor. Tekjutapið nam um 5-6 milljónum á síðasta ári vegna þess- ara tveggja þátta." Tryggvi kvaðst hinsvegar vera bjartsýnn á reksturinn á þessu ári þrátt fyrir þessa erfiðleika í flugi til Hornafjarðar. Umsvifin í rekstr- inum það sem af er sumri væru þau mestu frá upphafi og stefnt að því að fyrirtækið skilaði hagn- aði á árinu. Heildareignir voru 65 milljónir í lok ársins 1995 en skuldir 51 milljón, þannig að eigið fé var um 14 milljónir. Lífleg viðskipti á hlutabréfamarkaði í gær Hlutabréf í Marel lækka HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI vorU lífleg í gær og námu heildarvið- skipti dagsins tæpum 62 milljónum króna. Engu að síður lækkaði hlutabréfavísitala lítillega, eða um 0,1%. Mest viðskipti áttu sér stað með hlutabréf í Vinnslustöðinni, sam- tals að söluvirði rúmlega 15,5 millj- ónir króna. Lokagengi bréfanna var 1,85 sem er nánast óbreytt frá því á miðvikudag. Mikil viðskipti áttu sér einnig stað með hlutabréf í Sölusambandi íslenskra fiskframleiðenda í gær, en eins og fram kemur í frétt hér á síðunni hefst hlutafjárútboð í félaginu í dag. Lokagengi bréfanna var 3,4 sem er tæplega 5% hækkun frá því á miðvikudag. Mesta lækkunin varð hins vegar á hlutabréfum í Marel, eftir miklar hækkanir undangenginna mánaða. Gengi bréfanna lækkaði um 9% og endaði í 13,0 en hafði staðið hæst í 14,30. Svipast um eftir nýjum tækifærum Svo virtist hins vegar sem fjár- festar væru að Ieita að nýjum fjár- festingartækifærum á markaðnum í gær eftir miklar hækkanir á hlutabréfum í fjölmörgum félögum á undanförnum vikum og mánuð- um. Þannig áttu sér stað viðskipti með hlutabréf í Softís og Vaka, en hlutabréf þessara fyrirtækja hafa ekki verið áberandi í viðskipt- um á verðbréfamarkaði upp á síð- kastið. Raunar varð talsverð hækkun á gengi hlutabréfa í Softís, gengi bréfanna í viðskiptum í gær var 7,25 en síðustu viðskipti voru skráð á genginu 4,50 í lok mars á þessu ári. Gengi bréfanna hækk- aði því um 61%. Hins vegar var um fyrstu viðskipti með hlutabréf í Vaka að ræða og voru þau á genginu 3,0. TILKYNNING UM ÚTBOD MARKADSVERDB RÉFA SÍF hf. HLUTABRÉFAÚTBOÐ Heildarnafhverð nýs hlutafjár: 122.000.000.- kr. Sölugengi til forkaupsréttarhafa: 3,10 Forkaupsréttartímabil: 19. júlí - 9. ágúst 1996 Gjalddagi hlutabréfa í forkaupsrétti: 26. ágúst 1996 Almennt sölutímabil: 12. - 26. ágúst 1996, sölugengi 3,30 Umsjón með útboði: Landsbréf hf. Gögn vegna útboðsins verða send hluthöfum í SÍF hf. í pósti. Útboðslýsing vegna ofangreindra hlutabréfa liggur frammi hjá SÍF hf. og Landsbréfum hf. f SÖLUSAMBAND ÍSLENKRA FISKFRAMLEIÐENDA HF. , LANPSBREFHF. Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík, sími 588 9200, bréfasími 588 8598. LOGGILTVERÐBREFAFYRIRTÆKI,AÐILIAÐVERÐBREFAÞINGIISLANDS. SIF'býðurút 122 milljóna hlutafé Hagnaður 48 milljónir á fyrsta ársfjórðungi SÖLUSAMBAND íslenskra fisk- framleiðenda hf. (SÍF) býður í dag út nýtt hlutafé að nafnvirði 122 milljónir króna. Hluthafar hafa forkaupsrétt að bréfunum eða geta framselt sinn rétt fram til 9. ágúst, en þá verða óseld bréf boðin á almennum markaði. Gengi bréfanna verður 3,1 á forkaups- réttartímabilinu, en 3,3 að því loknu. Söluandvirði útboðsins verður því a.m.k. 378 milljónir. Meginstarfsemi SÍF er fólgin í viðskiptum með saltfiskafurðir. Félagið hefur haft um 55-65% markaðshlutdeild frá því einka- leyfi þess til útflutnings var af- numið 1. janúar 1993. Tilgangur hlutafjárútboðsins er að afla fjármagns til fjárfestinga félagsins og styrkja eiginfjárstöðu þess. Um er að ræða fjárfestingar bæði hérlendis og erlendis, sem eru nauðsynlegar til frekari upp- byggingar á þjónustu, framleiðslu og markaðsstarfi SIF með það að markmiði að renna enn frekari stoðum undir sterka stöðu félags- ins og framtíðararðsemi þess, eins og segir í útboðslýsingu. í sumar fjárfestingarnar hefur þegar verið ráðist, bæði á síðasta ári og þessu ári. Þar má nefna byggingu um 2 þúsund tonna kæligeymslu í Frakklandi, aukn- ingu hlutafjár í NOR-MAR a.s. í Noregi, dótturfyrirtæki SÍF hf. og kaup á 40% hlut í breska fyrirtæk- inu Icebrit Ltd. NOR-MAR a.s. var stofnað í ársbyrjun 1996 og tók þá við starf- semi SÍF Unioa a.s. Fyrirtækið kaupir saltfisk af norskum fram- leiðendum og selur á hefðbundna saltfiskmarkaði. Icebrit Ltd. í Grimsby stundar viðskipti með ferskan fisk og heilfrystan fisk. Af öðrum fjárfestingum, sem eru fyrirhugaðar, má nefna bygg- ingu birgðastöðvar í Hafnarfirði og fjárfestingar í markaðsstarfi á Spáni á vegum dótturfélagsins Union Islandia sa. Góðar horfur í rekstri Þá kemur fram að afkoma SÍF hafi verið jákvæð undanfarin ár, en hagnaður sl. árs nam alls um 169 milljónum. Fyrstu þrjá mán- uði ársins nam hagnaður félagsins alls um 48 milljónum, en eigið fé var í lok mars sl. um 870 mijhonir. Horfur um rekstur SÍF og dótturfélaga eru sagðar góðar á árinu 1996 í útboðslýsingu og gert er ráð fyrir að hagnaður af rekstri samstæðunnar verði svip- aður og í fyrra. Hefur útflutningur SÍF verið heldur meiri fyrstu sex mánuði ársins en á árinu 1995. Hlutabréf í SÍF voru seld fyrir alls um 14 milljónir á Opna tilboðs- markaðnum í gær. Gengi þeirra fór hækkandi og var við lokun markaða 3,45. Stærstu hluthafar félagsins eru nú Fjárfestingarfélagið Skandia hf. með um 6% hlut, Bjarni Sig- hvatsson með 4,85% hlut og Salt- fiskframleiðendur með 4,01%. Lykiltölur úr rekstri 1994-96 Upphæðir í milljónum króna Rekstraryfiriit Rekstrartekjur ^^^^^ Rekstrargjöld Rekstrarhagnaður Fjármagnsliðír nettó Hagnaður fyrir skatta Tekju- og eignaskattar Hagn. af rekstri dótturfél. Hagnaður ársins Efnahagsyfirlit Veltufjármunir Fastafjármunir Eignir alls Skammtímaskuldir LangtímaskuldiY_______ Eigið fé Skuldir og eigið fé alls Eiginfjárhlutfall Sjóðsstreymisyfirlit Veltufé frá rekstri Handbært fé frá rekstri Fjárfestingar ^^^^^ Fjármögnun Breyting á handbæru fé 1.1-31.3 1996 1........."'-.....1 f 199S 1994 1.567 3.805 3.350 3.202 148 1.521 46 3.683 122 24 82 35 70 204 183 (22) 0 (50) (32) 15 13 48 31.3.96 169 31.12.95 164 31.12.94 2.906 2.227 1.879 661 651 572 3.568 2.520 2.878 2.451 1.876 1.616 177 175 153 870 3.568 827 682 2.878 2.451 27,8% 24,4% 28,7% 1.1-31.3.96 55 185 175 71 91 193 (8) (12) 51 (72) (116) 39 (51) (20) 26 Athugasemd vegna bjórtalna í TÖFLU í viðskiptablaði í gær yfir bjórmarkaðinn kom fram að hlutdeild Ölgerðarinnar Egils Skal- lagrímssonar hf. hefði verið 32,9% fyrstu sex mánuði þessa árs. í þessa tölu vantaði sölu á tveimur tegundum sem fyrirtækið flytur inn. Hið rétta er að markaðshlut- deild fyrirtækisins var 33,4% á tímabilinu. Þá skal það áréttað sem áður hefur komið fram að minni hlutdeild Egils gulls-bjórs stafar af því að fyrirtækið hefur skipt út þessari tegund á allmörgum veitingastöðum fyrir Tuborg-bjór. Hlutdeild Egils Gulls hefur ekkert minnkað í verslunum Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. I I í t I I i i I I t-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.