Dagblaðið Vísir - DV - 18.03.1983, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 18.03.1983, Blaðsíða 15
DV. FÖSTUDAGUR18. MARS1983 15 Starfsmannafélag Blindrafélagsins: _ _ Mótmælir af stoðu meirihlutans , „„.„ihluln INlll. ui" »" , Ikliw-iii.u um -.loou Jv-iWjí lulili luíiduimii Vgreiningur um ráöningu deildarstjóra íjá Blindrabókasafninu: Vleirihlutinn hafnaði iimsókn Arnþórs Helga- sonar og viil ráða sjá- indi mann í stööuna Stiórn Blindraf é- tegsi"s s**öur formanmnj. ft stiórnar Blindrabók 11 l'IOt .1 criihttrwfínf" [¦-unduiinnt.ddi ,,i hslð' ^H11' Win HinJum eti ruinað ¦"> I*" iT hiiini h.m' ð hneUjo uivrti Melrihlutl stjórnar Blindra- bókasafnslns: Útilokað fyrir blind- an mahn að gegna stöðu deiidarstjóra — nema tll koml stödug aöstoö sjáandi manns lElKlHLUTl sljórnw Blindrn- ÍkúaTu Íslands hefii hafnkð mAfcn Arnþórs Hchr.-"-.- . JCk a« tnsókn Arnþ. gi&ft&*-v tjóra. nitnsbó J arlUð a» ver» ild.i mtn, TetlU01 , siaa.."-roa*"\,.I>éi>"s- „Mér ósnar ao WmdraUennar ^m. skriraun<l.r^»a . scj," ' linuixaen* fjti dó"" ilimlt.kii.n.f. ÍSmW ""»„ I...«"" P" . ;u.«.,«tóllut t> 'Xi" « Tm mó".*""1 "SÍ ,at..ði umsik. S°i.to.i«.«»™""„„^kn«n „¦,..ihiu,i... *,*,',¦„„„ «""";„ ">»» *«*ís i R.tn.t totm... V_„ llckl""" "I,bli« «.>"" „' ,t o« Olo.fi Je.m'?'„. .10 «•"""¦ „ l.íiW ««" ull.tú., Bli«,if.t. >''", „l»..»» __""__£. !>'»""" itiutninni. m.l.l %„„ MjJ" £_,__,„«« „,ð tiðnin«u Ai sit».»"do." , „„..lu""'"' " im _1>u Bjöík '¦»»" a..í-&^i^ ..v*<r ibj.að. ORl> "'".wh. ¦Unþúri stoðu n-- ;.:kniik-ild. Staða dtfildarst MikiiilciUiar vorft-r icikum aunlvst aftui «>knar. in Arnþór rvuir skntiö máiint B.U.Wdat- i n*su ^-"^''¦«.T "»¦*..».», o. ,*T"" »*¦*. ¦ „Við mai 1 hatfni umsxkjendi verður jafnan að líla j ^A. hverja h"'ileik» hínn hcfur til ttarfa,Di og 1 kann að skorta á. að hann icgiþcimkröfumscmsiarfiðpern. í jaínl við um failaða menn scm ICgb m.a. i yfirlývingu Kfll uii «|6rnar Blindrahiikasalns htfur scnt tra sér vcgnj dcUn> mínnst>» tm u|ip hala Ltunið u'gna jfa Vo'',¦ « * umsiikn Amtnits I ls W.< uT.Vine. oK níérnsiaildeiUar'.tiúraviðsafnii'.. cMns HMi 1 Ó6n« * Cu» me'"ih,U ^ *" "* Niukm' "»""" „rftun l<«>n-«. sktit» ">«»[ I?ll.,1!W1(,n e' ¦«»nn ' , l>t! ",Vun" •*«¦ C*ki («" f*rl '^11" ' - .jðslo aljo"1" þjónuitu vcnjulcgm almcnn- hji s»tnmU. i,,,.,,,,!^ ím h<lf j „^.^,, ,|n»»- mcð rierta líLamskrafla. ¦ i urein*1" *glirsa "W ?ri'lr|darskvrð- 5*1 ""HtX- ,k'"""n" "'''""",iVJ',' - íÆ* "»r mi»i S.t».»» r ¦nið""-"' y,in'i''"" . (,.,ðant . "'.,.. .emeni.. u.ndi hlmdum ug.já.ndi ;,„». rf' »5si,,ð" "»»""'"'¦ ",,ið M-v>l i'"iiin' |„tl.ni-'.í«cr', ,|íV,ite,ð um M uhui.n It.mili o, L n » «""e?,', "„d. o« 1« =. kW. otð tyrét <m>. »11»» K» » fi' »»„að »™"k"l..in.«im.innuv,ð un. hókasöfn og útgáfufyrirlzki. Við úrvinnslu cfms þurli ofi aðgcra uinlalv vcrðar brcylingar á uppMlmngu og jíifnvel umsLrifa tcxta. þcgar smna eigi bók þar scm mynd og lcxra vl blandað saman yfir á blihdralclur. Vclj.i þurfi úr efni og Ma-LLa tilut.i þcss. s s skvringarmvnvlir og linuiii. Þaö cr vkin'Vun mi-iritilulan> að úti- lokað sc tyrii Nindan m.inn. þiatt Ivni þau hj,ilp;vrv.vki scvn v*t ci á að ffci þciin yfnsyn «g þcim vmnuhiaða sem ilnðs. attmu I i- Nindra m.uina fchst i lcslri Imu fuu KlMI ng þanmg sti' ckki unm að skjótri vlirsýn yíir clni og inmhald þv" Hlindui maður gcli aðcins sinnl þcssu starfi rncO shYhlgrj aðstnð siaandi t lnk yfiilýsingarinnar cr þsi nuil- mxlt að si|örnin gangi þvcirl gcgn þcirri •.lctnu avMtlindii fii vinnu vinsitt luefi, Þcgai scu Marfandi við Bfnið hlulfallskga flciri blindir en við hlið- siitð sofn j nágjannalnndunum l'a er þcvi gctið að Ainþðri Hclga^yni hafi veiið hoðið að gegna ilram þvi slaili við ufnið scm hann hafi hingað líl haft mcð m.ndum. þ.e. slarf txkmtnanns i tzknidcild. Utsala 32% afsláttur Viö rýmum fyrir nýjum vörum. Tilvaliö til fermingargjafa. fundarmanna. rsoi(&Bú.aö BLINDGOTURIS- LENSKS WÓÐFÉLAGS í einu magnaöasta leikriti allra tima, Lé konungi, er Gloucester jarí látiun segja að þá fyrst haf i hann séð lifið í réttu ljósi þegar búið var að stinga úr honuin bæði augun. „I stumbled when I savr" eða „mér var brugðið þegar ég sá" lætur Shakespeare þessa öldnu kempu segja á cinhvcrju kaldbæðnislegasta augnabliki í leiklistarsögunni. En þrem öldum síðar er enn til f ólk á íslandi sem heldur því f ram að blindur maður sé ekki hæfur til þess að gegna ábyrgðarstarfi, jafnvel ekki deOdarstjðrastöðu á... blindra- bókasafni. Þetta er þeim mun neyðarlegra fyrir þá sök að maðurinn sem á hlut að ináli hefur, ásamt bróður síimm, fyrir löngu hlotið landsfrægð fyrir störf sem fáir alsjáandi hefðu kuim- að skil á. Blindur leiði blindan! Mál þetta hlaut sem betur fer far- sælan endi vegna þess að ráðherra greip í taumana, en það sýnir samt í hnotskurn þau vandamál sem fatlað fólká viðaðstríða. Sem betur fer eru nef nilega ýmsir famir að taka undir með höfundi Hávamála þegar hann minnir á að það er fleira sem skiptir máli í líf inu en f jöldi skilningarvita. Haltur ríður hrossi, handalaus rekur hjörð, heyrnarlaus maður veg- ur og dugir, betra er að vera blindur en illa brenndur, en enginn hefur gagn af dauðummanni. Þarna er nefnilega komið að kjarna málsins: að við erum fyrst og síðast öll lifandi fólk með hugsanir og tilfinningar sem þjóðfélaginu ber að reynaaðskilja og virða. Sú hugmynd að meina blindum manni að gegna starfi deildarstjóra á blindrabókasafni gengur nefnilega þvert á þá hugmyndafræðilegu end- urskoðun sem nú á sér stað á þessu sviði, Við erum sem betur fer að hverfa frá þeirri forsjá ríkisvaldsins sem hér hefur ríkt á iiHum sviðum og hef- ur í mörgum tilvikum aðeins aukið á vandann. Við ertim að hverfa frá þeirri apartheidstefnu stjórnvalda sem hefur byggst á því að draga alla minnihlutahóp? í dilka og stía þeim í sundur undir kjörorðinu einn-hópur- eitt horn. Við erum loks að átta okkur á því að venjulegt fólk á að fá að starfa meö og umgangast venjulegt fólk án tiUits til þess hvort þaö hefur einu skilningarviti f leira eða færra. Við erum líka búin að uppgötva á nýjan leik sjálfsbjargarviðleitnina á þessu sviði sem öðrum, að hvetja hvern einstakling til þess að spreyta sig í samræmi við eigin getu. Einmitt núna, þegar við erum að reyna að skapa réttlátara og umburðarlyndara þjóðfélag munaði minnstu að blindum manni yrði hafnað í stöðu deildarstjóra á . . blindrabókasafni. Hvi að draga í land á þessu svifti? Menning ogumhverfí Jón Óttar Ragnarsson Og ef blindur maður getur ekki vænst þess að mæta skilningi hjá stjórn blindrabókasafns hvar getur hann þá búist við að f inna samstöðu? Það sem meira er: Sá maður sem hér um ræðir er fyrir löngu búinn að sýna og sanna að hann er hæfur til þess að gegna nánast hvaða stöðu í þjóðfélaginu sem vera skal. Það er ekki verið að biðja um að blindir stýri þotum eða þyrlum, heyrnarlausir gerist opinberir sátta- semjarar eða mállausir séu ráðnir sem þulir i ríkisf jöhniðlum. Það semum er að tefla er að fötluðu fólki sé gert kleift, eins og öðrum þjóðfélagsþegnum, að spreyta sig í störfum sem gefur meira í aðra hönd en krónur í budd- una. Það er nóg af blindgötum í þessu þjóðfélagi þótt við aukum ekki enn á firringu og óhamingju þeirra hópa sem lengst aUra hafa verið utan- garðs í þjóðlifinu. Fatlaðir eiga að grípa þetta spjót á lofti og hefja nýja sókn, ekki fyrir meiri ríkisafskiptum eða fleiri móð- urspenum, heldur fyrir auknum skilningi og fleiri heUlandi viðfangs- efnum.. .inniíþjóöfélaginu. Þetta dæmi sýnir jafnframt að sá eini í stjómiimi sem sá um hvað mál- ið snerist er um leið sá eini sem er jafnframt blindur, fonnaður stjórn- arinnar, Halldór Rafnar. Þökk sé honum. Jón Ottar Ragnarsson. Úr Hávamálum Haltr ríðr hrossi, hjörð rekur handar vanr, daufr vegr og dugir; blindr er betri, en brenndr séi; nýtr manngi nás. NÝR VÖRULISTI 860blaösíöna glæsilegur vor- og sumarlisti! I þessum vandaöa pöntunarlista frá Grattan International er að finna á 860 blaösíðum næstum allt sem hugurinn girnist, og margt á f rábæru verði. HRADPÖNTUNARÞJÖNUSTA: Afgreiðslufrestur pantana er aðeins 3 vikur. * Glœsilegur tískufatnaður * barnafatnadur * dömu- og herra- fatnaður * skór * búsáhöld * vefnaðarvörur * sportvörur * hús- gögn, heimilistœki, * úr, klukkur og skartgripir * hljóm- flutningstœki og hljóðfœri * teppi og dúkar * tjöld, viðlegubún- aður, garðáhöld og margt, margt fleira. ^illar vörur á einumstað og á góöu verdi ? Pantanasími 43766

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.