Dagblaðið Vísir - DV - 03.03.1989, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 03.03.1989, Blaðsíða 4
FÖSTUDAGUR 3. MARS 1989. Sfjórnmál Fréttir Húsbréfin: Framsókn bregðurfæti m m m m ¦ ¦¦ fyrir Johonnu BuUandi meirihluti þingílokks Framsóknarflokksins snýst gegn Jóhönnu Sigurðardóttur félags- málaráðherra í svonefndu hús- bréfamáli. Meirihluti framsóknar- manna vill halda á núverandi kerfi. Hann óttast, að húsbréfakerfið verði að fara úr öskunni í eldinn. Þegar litíð er á afstöðu framsókn- armanna til Jóhönnu, ber að hafa ýmislegt í huga. Framsóknarmað- urinn Alexander Stefánsson var félagsmálaráöherra 1986, þegar núverandi kerfi var komið á. Þá réðst þingmaðurinn Jóhanna Sig- urðardóttir hart að Alexander. Jó- hanna var meðal þeirra fyrstu, sem sögðu, að kerfi Alexanders væri komið í hausinn. Síðan hafa þau tvö barist. Andstaða Alexanders við Jóhönnu er meðal þess, sem gæta ber að, þegar skoðuð er af- staða framsóknarmanna nú. En fieira kemur ttl. Margir al- þýðubandalagsmenn eru einnig andvígir tiUögum Jóhönnu, þótt hún kunni að hafa fylgi meirihluta þingflokks þar á bæ. Það á eftír að koma í ljós. En húverandi kerfi var ekki aðeins barn Alexanders Stef- ánssonar. Það varð til í kjarasamn- ingum Alþýðusambands og vinnu- veitenda. Það átti að breyta málum mjög, þannig að fjölmargir kaup- endur íbúða og húsbyggjendur kæmust næstu ár úr úlfakreppu. Forseti Alþýðusambandsins, As- mundur Stefánsson, ber því mikla ábyrgð á núverandi kerfi. Því er skUjanlegt, að ekki vilja allir al- þýðubandalagsmenn ganga gegn Ásmundi. Jóhanna Sigurðardóttir leggur núkið upp úr að fá kerfinu breytt yfir í húsbréfakerfi. Hún hefur gef- ið í skyn, að hún geti ekki setið í embætti mjög lengi undir núver- andi kerfi. Uramæli hennar um það efni eru þó svo óljós, að hún á smugu til að sitja, þótt hún yrði undir. En svo ganga sögur um, að Jóhanna sé orðin þreytt á pólitík. Jóhanna telur sig hafa stuðning fyrir kerfisbreytingu í öörum flokkum en þeim, sem hér hafa verið nefndir. Hún hafi því þing- meirihluta fyrir breytingunum. En þetta á eftir að verða erfiður biti í Sjónarhorrrið Haukur Helgason háls ríkisstjómarinnar. Þarna mun verða tekist á - kannski um framtíð Jóhónnu Sigurðardóttur. Stjórnarsamstarfið getur orðið í hættu vegna málsins. Alþýðu- fiokksmenn leggja ofurkapp á að styðja Jóhönnu í því. En á móti eru ekki einungis framsóknarmenn. Á móti er stór hluti verkalýðsforyst- unnar og þar með lífeyrissjóðirnir. Svokallaö húsbréfakerfi hefði mikla ágalla. í því leyndust hættur. En viðurkenna ber, að núverandi kerfi gengur ekki. Hvaða kerfi? Núverandi kerfi byggðist á mik- Jóhanna Sigurðardóttir: - ráðherradómur að veði? illi hækkun lána til íbúðarkaupa. Þetta gat orðið mikill akkur fyrir almenning. Þannig var það hugsað af þeim, sem með góðum vilja hrundu því af stað. En reynslan talar sínu máli. Fólk bíður árum saman - kannski í þrjú ár - eftir að fá lánin frá húsnæðismála- srjórn. Þetta er kerfi, sem frum- kvöðlarnir óskuðu ekki eftir. Hús- næðisvandinn er enn mikill. Jóhanna Sigurðardóttír telur, að með húsbréfakerfi mætti eyða þessum biðtíma. Þá hefði seljandi íbúðar kost á að taka frá kaupanda allt að 65 pró- sent verðs íbúðar í húsbréfum. Byggingarsjóður ríkisins skiptir við kaupanda á skuldabréfi og hús- bréfum. Húsbréfin verða þannig ríkistryggð. Seljandi á samkvæmt því ekki að geta tapað. Hugmyndin er, að húsbréf verði til 20-25 ára. Þannig ætti að skapast grundvöllur fyrir lán til íbúðarkaupa til langs tima. Það eru einmitt skammtíma- lánin, sem íbúðakaupendur hafa orðið að taka, sem eru að sliga þá. Bankar vilja helst ekki lána nema til eins, tveggja eða þriggja ára. Þetta gerist, þótt um húsnæði ræði, sem stendur í meira en mannsald- ur. Með húsbréfum á einnig að reyna að koma útborgunarhlutfalU niður, þegar fasteign er keypt. Út- borgunarhlutfallið hefur verið allt of hátt. Þegar rætt er um öll skammtímalánin, ber að nefna, að greiðsluerfiðleikadeild húsnæðis- stofnunar hefur reynt að semja um lengingu slíkra lána. Þannig hafa mörg lán verið lengd í lán til átta ára. En þetta er fremur undantekn- ing en regla. Margir segja auðvitað, að mikil affóU muni veröa af húsbréfum, þótt þau verði bæði fasteignatryggð og ríkistryggð. Þetta verður vafa- laust rétt. Húsbréf eiga að ganga kaupum og sölum á almennum markaði. Þau þýða auðvitað, að íbúðarkaupendur munu strax þurfa að greiða hærri vexti, miklu hærri, en nú eru á lánum hús- næöisstofnunar. En hvað um afföll- in? Nú tíðkast gjarnan á gráa mark- aðinum, að seljendur skuldabréfs, til dæmis til átta ára með góðum fasteignaveðum, greiða um 20 pró- sent í affóll. Markaður húsbréfa mun að óbreyttu leika þetta eftir. Affölhn verða því þeim mun meiri, sem bréfin eru til lengri tíma. Þá sem dreymir um húsbréfamarkað- inn, dreymir einnig, að seðlabank- inn og byggingarsjóður eigi að geta haft hemil á affóllum húsbréfa, með því að selja og kaupa og hafa þannig áhrif á framboð og eftir- spurn húsbréfa. Þetta á óneitanlega nokkuð langt í land. Og hverjir kaupa húsbréf? Bank- ar og fjárfestingarfélög munu vilja fá vel fyrir snúð sinn. Fylgismenn húsbréfa mæna á lífeyrissjóðina. Þeir munu kaupa húsbréf. En sem stendur munu lífeyrissjóðirnir ekki vilja kaupa þessi bréf. Núverandi kerfi er hrunið. En húsbréfakerfið er enn á tilraunar- stigi og of snemmt að fullyrða, að það bætti málið. -Haukur Helgason. Litill snjór hefur verið á götum Egilsstaða í vetur. DV-mynd Sigrún Snjólétt fyrir austan: Reynt að ýta snjó í brekkur Fjarðarheiðar Sigiún Björgvinsdóttir, DV, Egflsstöðum: Á meðan fannkyngi er meira en í meðalári í flestum landshlutum hef- ,ur verið óvenju snjólétt á Héraði í vetur. Að vísu hefur jörð oft orðið alhvít en síðan blotar í og snjórinn hverfur eða verður að svelli. Þetta er auðvitað til mikilla hags- bóta fyrir alla þá sem um vegina fara og lítið hefur þurft að hreyfa snjó- ruðningstæki í byggð. Þó oft hafi verið hreinsað af götum á EgUsstöð- um er varla hægt að segja að ófært hafi orðið fyrir velbúna fólksbíla, hvað þá jeppa. En skíðamenn bíða eftir nægum og góðum snjó. Á Fjarðarheiði, þar sem skíðalyftan er í 450 metra hæð, er snjór enn of Uttil. Reynt hefur verið að ýta snjó í brekkurnar til að bæta færið. Það vantar því mikið á að komin sé sú dýrindis fannbreiða sem austfirskir skíðamenn eru vanir. Moka snjó fyrir 5,2 milljónir Gylfi Kristjánsson, DV, Akureyri: „Það var óvenjumikU snjókoma hér í febrúar og þá kostaði snjó- mokstur hér í bænum um 3,7 mUljón- ir króna," segir Guðmundur Guð- laugsson, verkfræðingur hjá Akur- eyrarbæ, þegar DV spurði hann um kostnað við snjómokstur í bænum frá áramótum. Guðmundur sagði að í janúar hefði snjómoksturinn kostað um 1,5 mUlj- ónir króna og er kostnaður viö snjómokstur á Akureyri tvo fyrstu mánuði ársins því um 5,2 mUljónir króna. Guðmundur sagði að vissu- lega væri það hátt hlutfaU því gert væri ráð fyrir því í fjárhagsáætlun bæjarins að snjómokstur á árinu myndi kosta 9,5 mUljónir króna. „Þetta er þó ekki verulega hærra hlutfaU en tvo fyrstu mánuðina í fyrra en þá var janúarmánuður mjög erfiður," sagði Guðmundur. Ófært ef hláka kemur Guðmundur sagði að geysUeg vinna væri enn eftir við að opna göt- ur í bænum eftir úrkomuna miklu á dögunum. „Ég tala nú ekki um ef gerir hláku, þá verða margar götur hreinlega ófærar," sagöi hann. Guðmundur sagði að tækjakostur bæjarins til snjómoksturs væri góð- ur en eðlUega þyrftu tækin viðhald þegar þau væru núkið notuð eins og að undanförnu. Um það hvort tækja- kosturinn væri nógu öflugur mætti ávaUt deUa. Það væri hægt að halda úti tækjum sem gæru hreinsað bæ- inn á mjög stuttum tírna en þá væri það spurningin hvort bæjarbúar væru tilbúnir að greiða fyrir það. „Þetta minnir okkur einfaldlega á hvar við búum á hnettinum. Við höf- um sætt okkur við það til þessa og verðum að gera það áfram eða flytja eitthvað annað," sagði Guðmundur. Mikil storka og rjúpan komin í byggð ÞórhaHur Asmuiidsson, DV, Sau&irkróki: Jarðbönn eru víðast hvar í Húna- þingi og hrossum gefið. Snjór hefur þó ekki verið verulegur í vetur en eftir umhleypinga síðustu vikna er mikU storka. Verulega bætti á snjó um síðustu helgi. MUtið er um að rjúpur sjáist í byggð og smáfuglar eru í hópum við bæi. í flugferð um Grímstungu- og Víði- dalstunguheiðar varð hvergi vart við rjúpnaslóðir en Bjarni Jónsson frá Bakka, sem um helgma fór á vélsleða fram á Auðkúluheiði, sagði aö mUtið heföi verið um rjúpu á svæöinu frá Sandárbúð að ArnarbæU. Þarna er snjór eitthvað minni og nær til jarðar á stöku stað. Á þessu svæði hefur áburði verið dreift undanfarin ár. Tuttugu umsóknir um tvær blokkaríbúðir Þórhallur Ásmundsson, DV, Sauöárkróki: Húsnæðisekla á Sauðárkróki virð- ist síður en svo fara minnkandi. Ný- lega voru auglýstar til endursölu tvær blokkaríbúðir hjá stjórn verka- mannabústaða. 20 umsóknir bárust eða 10 um hverja íbúð og er það Uk- lega met að sögn Htimis Jóhannes- sonar. Framboð á íbúðarhúsnæði í bæn- um er Utið bæði til sölu og leigu. Hús, sem auglýst voru til sölu fyrir stuttu, seldust um leið. Ekki er úttit fyrir að margar íbúðir bætist við á þessu ári þar sem einstakUngar hafa að undanfórnu haldið að sér hönd- um. Um miðjan október nk.verða afhentar átta íbúðir í verkamanna- bústöðum en vinna við þær hófst síð- asta vor.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.