Dagblaðið Vísir - DV - 03.03.1989, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 03.03.1989, Blaðsíða 6
FÖSTUDAGUR 3. MARS 1989. Fréttir Ný vatnsveita fyrir Keflavík og Njarðvík: Herinn verður látinn boraa 300 milljónir Stofhuð hefur veriö sameiginleg vatnsveita fyrir Keflavík og Njarð- vík. Henni er ætlað það hlutverk að koma upp nýrri vatnsveitu og hefja vatnstöku á nýjum stað. Að sögn Guðfinns Sigurvinssonar, bæjar- stjóra Keflavikur, er stefnt að því að taka hina nýju vatnsveitu í notkun næsta haust Eins og kunnugt er lak oha úr geymum hersins á Miðnesheiði haustið 1987 og er óttast að sú olia eigi eftir að menga núverandi vatns- ból þegar fram líða stundir. Þá hafa komið í ljós ýmis önnur hættuleg efni að undanförnu og jafnvel lífræn leysiefni eins og tetraklóríð. „Það er skýlaus krafa okkar að Bandaríkjamenn borgi allan kostnað við þessa nýju vatnsveitu. Okkur hefur skilist á allri umræðu um þetta mál að þessi kostnaður verði greidd- ur," sagði Guðfinnur en gert er ráð fyrir að það kosti um 300 milljónir króna að taka þessi nýju vatnstöku- svæði í notkun. Ekki hefur verið tekin nein endan- leg ákvörðun um það hjá hernum hvort þessi upphæð verður greidd. Að sögn upplýsingafulltrúa hersins hefur verið samþykkt að taka ný svæði í notkun en upphæðin sem herinn mun borga er enn á samn- ingsstiginu. Einhver ágreiningur mun yera um þau jarðfræðilegu gögn sem íslendingar hafa lagt fram í málinu og hafa Bandaríkjamenn ekki enn tekið afstöðu til þeirra. Guðfinnur sagði að utanríkisráð- herra, Jón Baldvin Hannibalsson, hefði rætt þessi mál viö bandaríska utanríkisráðherrann þegar hann hafði viðkomu hér um daginn. Sagð- ist hann því vonast eftir niðurstöðu fljótlega. -SMJ Akureyri: Minni notkun Ijósa og öryggisbelta Gyffi Kristjánsson, DV, Akureyri: Niðurstöður könnunar, sem lög- reglan á Akureyri framkvæmdi í umferðinni nú í vikunni, benda til þess að færri ökumenn noti ökuljós og öryggisbelti en áður. Lögreglan stöðvaði 200 bifreiðar og kannaði ástandið. í þeim tilfellum voru 13 sem ekki óku með ljósum, og af þessum 200 ökumönnum voru 64 sem ekki voru með öryggisbeltið spennt. Farþegar í framsætum þess- ara 200 bifreiða voru alls 48 talsins og 16 þeirra voru ekki með beltið spennt, eða þriðjungur. Aiikafjárveitingar: LIN ekki á lista - segir flármálaráðherra „Það hefur ekki veriö rætt um neina aukaijárveilingu til Lána- sjóðs Menskra námsmanna,'' sagði Ólafur Ragnar Grimssou fjármála- ráðherra þegar hann var spurður að þvi hvort breyting á framfærslu- grunni námsmanna, sem mennta- málaráðherra hefur ákveöið að hækka, kostaði aukafjárveitingu ti 1 LÍN á árinu. Námslán hækkuðu um 7,5% í mars og eiga að hækka um 5% í september. Því hefur verið haldið fram af formanni'srjórhar LÍN, Sigurbirni Magnússyni, að þessi hækkun þýði 137 miJljóna króna útgjaldaauka fyrir LÍNá þessu ári Þá telur S5g- urbjörn aö það þurfi 50 til 60 miltj- ón króna aukafjárveitingu frá rík- isvaldinu til sjóösins síðar á árinu. -SMJ Verður hætt að seíja bjór í Fríhöfninni? „Það hafa átt sér stað viðræður milli okkar og ráðuneytanna þar sem sú hugmynd að hætta bjórsölu í Frí- höfninni hér á Kefiavíkurfiugvelh' hefur borið á góma. Það hefur engin ákvörðun vérið tekin ennþá en þetta er hægt að gera með tvennum hætti: Með reglugerðarbreytingu frá fjár- málaráðuneytinu þar sem bannað verður að flytja bjór inni í landið eða selja hér, eða með því að hætta að selja bjór en leyfa farþegum að hafa hann með sér. I seinna tilfelhnu yrði um ákvörðun utanríkisráðuneytis- ins að ræða," sagði Guðmundur Karl Jónsson, framkvæmdastjóri Frí- hafnarinnar á Kefiavíkurflugvelh, í samtali við DV. Hugmynd um að hætta bjórsölu í Fríhöfninni er til komin þar sem menn hafa óttast að bjórsalan þar kæmi niður á bjórsölu ÁTVR. Ákvörðunar um bjórsölu í Fríhöfn- inni er ekki að vænta strax enda á eftir að koma í ljós hvort sá bjór verð- ur aukaneysla eða taki viðskipti af ÁTVR. 33 sentilítrar af innlendum þjór kosta um 30 krónur í Fríhöfninni meðan sama magn af þeim útlenda kostar um 50 krónur. Þannig er verðmismunur miðað við áfengisút- sölurnar allt að þrefaldur. Bjór í Frí- höfninni er seldur í hálfshtra um- búðum. -hlh Sólarferð á Akureyri Gylfi Kristjánsson, DV, Akureyri: Æfingar eru hafnar hjá Leikfélagi Akureyrar á leikritinu Sólarferð eftir Guðmund Steinsson og er stefnt að frumsýningu eftir rúman mánuð. Allir helstu leikarar LA taka þátt í sýningunni, s.s. Theódór Júlíusson, Sunna Borg, Þráinn Karlsson, Mar- inó Þorsteinsson og Margrét Péturs- dóttir. Þá leikur Sigurveig Jónsdóttir með LA að nýju en hún á 40 ára leik- afmæli um þessar mundir. Einnig leika Anna Einarsdóttir og Ingólfur Björn Sigurðsson en þau hafa bæði leikið með LA áður. Leikstjóri er Hhn Agnarsdóttir, Gylfi Gíslason og Freyja Gylfadóttir sjá um leikmynd og Ingvar Björns- son um lýsingu. Forstöðukona heimilisins, Hrefna Sigurðardóttir, ásamt nokkrum börnum á barnaheimilinu. DV-myndir Valgeir Ingi Kirkjubæjarklaustur: Barnaheimili reist á þrem mánuðum Valgeir L Ólalsson, DV, Kirkjubæjarklaustri: Barnaheimihð Kæribær hér á Kirkjubæjarklaustri var formlega tekið í notkun laugardaginn 18. febr- úar sl. en starfsemi hefur verið í húsinu frá því í haust. Barnaheimih hefur verið rekið á Klaustri síðastiiðin 18 ár en ekki haft neinn fastan samastað fyrr en, nú. Öll árin hafa verið þetta milh 10 og 20 börn á aldrinum frá 0 til 6 ára á barnaheimihnu. í opnunarræðu sinni sagði oddviti Kirkjubæjar- hrepps, Hanna Hjartardóttir, m.a. frá því að í þau 18 ár, sem þessi starfsemi hefði verið, hefði aldrei þurft að neita barni um pláss og mun slíkt vera nær einsdæmi á landinu. Byggingarfrani- kvæmdir tóku mjög stuttan tíma því ekki var byrjað á byggingunni fyrr en í júlí sl. og fyrstu börnin tekin inn þann 1. október í þetta glæsilega 130 fermetra húsnæði. Að vísu er lóð ekki fullfrágengin en hugmyndin er að byrja á henni í vor. Byggingar- og framkvæmdaá- ætlun hússins stóðst með mikilli prýði en kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 6,5 miUjónir en nú hafa rúmar 6 milljónir kr. farið í bygginguna. Ríkið veitti á fjárlögum síðasta árs 1 milljón til framkvæmdanna en á fjár- lögum þessa árs eru áætlaðar 2 millj- ónir til þessara framkvæmda. Marg- ir, bæði einstaklingar og fyrirtæki, hafa lagt hönd á plóginn til að.þetta húsnæði gæti risið og nema framlög þeirra samanlagt milh 500 og 600 þúsundum. Byggingaframkvæmdir voru í höndum Hags hf. hér á Kirkju- bæjarklaustri en teikningar hússins voru unnar af Ásmundi Harðarsyni arkitekt. Við opnunarhátíðina tóku krakk- arnir í Kærabæ lagið og sungu fyrir gesti en að því loknu var öllum boðið - til kafndrykkju í tilefni dagsins. Forstöðukona heimilisins er Hrefna Sigurðardóttir fóstra. HLtaveita Sauðárkráks: Gjaldskrain hækkuð ÞóxfoaDur Ásraundsson, DV, Saaðár kr.: Nýlega var ákveðin 6% hækk- un á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- króks og kom hún tíl fram- kvæmda 1. mars. Þéssi hækkun er gerðí samræmi viðaðrar yerð- lagshækkanir sem orðið hafa hér á lahdi á síðustu mánuöum. Á sama fundi og hækkunin var ákveðih kom frara að véruiegúr ágóði varð á hitaveitunni á síð- ; asta ári en þess má geta að bæjar- sjóður hefur gegnum árin notið góðs af velgengni í rekstri hita- veitunnar og er í nokkurri skuld :við hana, Eklti voru aflir ánægðir með hækkunina en vegna ótta við lögsetningu verðjöfhunargjalds hafa forráðamenn bæjarins kappkostað að hækka gjaldskrá I takt við verðlag. Hið opinhera mundi hirða hærra Mutfall ^f verði heita vatnsins ef til verð- jöfnunargjalds kemur. Peningamarkaður INNLÁNSVEXTIR (%) hæst Innlánóverðtryggð Sparisjóösbækur ób. 8-10 Bb.Sb Sparireikníngar 3ja mán. uppsögn 8-11 Vb.Sb 6mán. uppsogn 8-13 Vb.Sp 12mán. uppsögn 8-9.5 Ab 18mán. uppsögn 20 Ib Tékkareikningar.alm. 2-4 Ib.Sp,-Vb.Lb . Sértékkareikningar 3-10 Bb.Sb Innlán verðtryggð Sparireikningar 3jamán. uppsögn 1-2 Vb 6mán. uppsögn 2-3,5 Sp.Ab,-Vb.Bb Innlán með sérkjörum 18 Sb Innlángengistryggð Bandaríkjadalir 8,25-8.5 Bb.Vb,-Sb.Ab Sterlingspund 11.5-12,25 Ab Vestur-þýsk mörk 5-5,5 Bb.lb,-Vb.Sb,- — Sp Danskarkrónur 6.75-8 Vb.Ab ÚTLÁNSVEXTIR (%) lægst Útlán óverðtryggð Almennirvíxlar(forv.) 14-20 Lb Viðskiptavíxlar(forv.) (1) kaupgengi Almennskuldabréf 14.5-20,5 Lb Viðskiptaskuldabréf(l) kaupgengi Allir Hlaupareikningar(vfirdr.) 17,5-25 Lb Útlán verðtryggð Skuldabróf 7,75-9,25 Lb Utlántilframleiðslu isl. krónur 14.5-20,6 Lb- SDR 10 Allir Bandarikjadalir 11.25 Allir Sterlingspund 14,5 Alllr Vestur-þýsk mörk 8-8,25 Db Húsnæðislán 3.5 Lífeyrissjóðslán 5-9 Dráttarvextir 24 MEÐALVEXTIR Överðtr. feb. 89 13,2 Verðtr.feb.89 8,1 VÍSITÖLUR Lánskjaravísitala mars 2346 stig Byggingavisitalafeb. 424 stig Byggingavisitalafeb. 132,5stig Húsaleiguvisitala Hækkariapril VERÐBRÉFASJÓÐIR Gengi bréfa verðbréfasjóöa Einingabréf 1 3,586 Einingabréf 2 2,013 Einingabréf 3 2,345 Skammtímabréf 1,243 Lífeyrisbréf 1,803 Gengisbréf 1,641 Kjarabréf 3,538 Markbréf 1,876 Tekjubréf 1,597 Skyndibréf 1,080 Fjölþjóöabréf 1,268 Sjóðsbréf 1 1,703 Sjóðsbréf 2 1,435 Sjóðsbréf 3 1,211 Sjóðsbréf 4 1,009 HLUTABRÉF Söluverð að lokinni jöfnun m.v. 100 nafnv.: Sjóvá-Almennar hf. 274 kr. Eimskip 380 kr. Flugleiðir 292 kr. Hampiöjan 157 kr. HlutabréfasjóÖur 151 kr. Iðnaðarbankinn 177 kr. Skagstrendingur hf. 205 kr. Útvegsbankinn hf. 137 kr. Vérslunarbankinn 148 kr. Tollvörugeymslan hf. 128 kr. Kæribær, nýja barnaheimilið á Kirkjubæjarklaustri. (1) Við kaup á viðskiptavíxlum og við- skiptaskuldabréfum, útgefnum af þriðja aðila, er miðað við sérstakt kaupgengi, kge. Búnaðarbanki og Samvinnubanki kaupa viðskiptavíxla gegn 31% ársvöxt- um og nokkrir sparisj. 30,5%. - Skammstafanir: Ab = Alþýðubankinn, Bb=Búnaðarbankinn, lb=lðnaðar- bankinn, Lb= Landsbankinn, Sb = Samvinnubankinn, Úb = Útvegsbankinn, Vb = Verslunarbankinn, Sp = Sparisjóð- irnir. Nánari upplýsingar um peningamarkað- inn birtast i DV á fimmtudögum.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.