Dagblaðið Vísir - DV - 03.09.1993, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 03.09.1993, Blaðsíða 2
FÖSTUDAGUR 3. SEPTEMBER 1993 Fréttir Kæran á hendur Gunnari Bergsteinssyni, forsrjóra Landhelgisgæslunnar: Ríkissaksóknari vísar máli Ólafs Vals frá - vona að ógæfutímabili Gæslunnar sé að ljúka með nýjum forstjóra, segir Ólafur Ríkissaksóknari hefur vísaö frá kærumáli Ólafs V. Sigurðssonar, skipherra hjá Landhelgisgæslunni, á hendur Gunnari Bergsteinssyni, for- stjóra Gæslunnar. Skrifstofusrjóri ríkissaksóknara kom heim til Ólafs Vals og afhenti honum bréf þar sem honum var kynnt þessi niöurstaða. Þann 1. september var einnig síðasti starfsdagur Gunnars sem forsrjóra hjá Landhelgisgæslunni. Hann Iætur af störfum vegna aldurs. Eins og fram hefur komið í DV kærði Ólafur Gunnar fyrir margs konar afglöp í embætti, m.a. fyrir að hafa sagt Ólafi upp starfi í júní, fyrir að hafa tahð líklegt að Gunnar hafi legið á upplýsingum varðandi þyrlu- slysið í Jökulfjörðum árið 1983 og ásakaði hann jafnframt fyrir ýmis önnur mál sem yið komu öðrum starfsmönnum Gæslunnar. í bréfi ríkissaksóknara kemur fram að ekki séu talin eftii til að fela lög- reglu rannsókn á þessum ásökunum Ólafs á hendur Gunnari. Hins vegar er Ólafi bent á aö Ieita tíl dómstóla og stefna forstjóranum í einkamáU vegna uppsagnarinnar. „Það eru engin viðbrögð hjá mér. Ég mun bíða rólegur til að byrja með. Ég sé ekki ávinning í að fara Irmflutningur á skinku og hamborgarhrygg: Kemur okkur á óvart verðí þetta sett í sölu - segir formaður Svínaræktarfélagsins „Þetta er náttúrlega nýtilkomið og kemur okkur á óvart ef þetta verður sett í sölu til neytenda. Við höfum staðið í þeirri trú að íslensk srjórn- völd ætii sér að serja á verðjöfnunar- gjöld þegar kemur til þess að inn- flutningur búvara verður leyfður í samræmi við það GATT-samkomu- lag sem nú er verið að leggja loka- hönd á," segir Kristinn Gylfi Jóns- son, formaður Svínaræktarfélags ís- lands. „Menn eru sammála um að heims- viðskipti með búvörur séu að aukast en þessi vara er keypt á heimsmark- aðsverði sem þarf ekki endilega að endurspegla rétt framleiðslukostn- aðarverð í þvi landi sem viðkomandi vara er framleidd í. Oft á tíðum myndast heimsmarkaðsverð með því að einstök lönd eru að setja á markað' búvörur sem ekki er þörf fyrir í við- komandi framleiðslulandi. Til þess að selja þær þarf að lækka verð veru- lega," segir Kristinn Gylfi. Hann er sannfærður um að ef sama kjötmagn er í íslenskri skinku þá er hún á allan hátt samkeppnisfær inn- fiuttri framleiðslu ef keppt er á jafh- réttisgrundveUi hvað verð varðar. Sú mikla söluaukning á svínakjöti undanfarin ár sanni ánægju íslend- inga með bragðgæði og ferskleika íslenskasvínakjötsins. -þp VerSijÖmunargjald sennilega lagt á skúikuna: Hagkaupsmerin f ara líklega dóm- stólaleiðina - kjötið verður samt sem áður selt á rnjög lágu verði „Ef lagt verður jöfnunargjald á ekki lagt á vöruna en ef það verður kjötíð munum við grandskoða það með lögfræöingum hvort það gefi tilefni til að við leitum réttar okkar fyrir dórnstólum," sagði Þorsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Hag- kaups. í samtali við DV j morgun. Samkvæmt heunOdum DV, hyggst fjármálaráðuneytið leyfa innflutning á hálfu þriðja tonni af svinakjötí sem Hagkaup hefur Qutt til landsins. Veröjöfnunargjald verður hins vegar lagt á vöruna en hversu hátt er ekki enn vitað. Þorsteinn seglr að ekki aé leyfl- legt að leggja jöfnunargjald á þenn- an iqnflutning þar sem umer aö ræða vöru sem keypt er inn á heimsmarkaðsveröL Hins vegar líta yfirvöld svo á að beimsmark- aðsverð skapist viö verðmyndun niðurgreidds kjöts. Því sé eðlilegt að leggja á verðjöfnunargjöld. „Ef þetta er skflningur yfirvalda mega þau leggja á jöfnunargföld sem er raismunur á því sem talið er heimsmarkaðsverð og því veröi sem er niðurgreitt. Það jöfnunar- gjald má aldrci vera hærra en sem nemur misrnuninum á undirboði og heimsmarkaðsverði," segir Þor- 8teinn Pálason en fullyrðlr aö í þessu tilviki sé ekkí um niðurgreitt kjöt að ræða. Það sé hægt að fá staðfest með einu símtali. „Við munum tvímœlalaust gera kröfu um að jöfnunargjald verði lagt á lítum við svo á að það haö verið gert fyrir misskilning og munum fara fram á endurgrejðslu. Þess vegna ætlum við samt sem áður að seUa innflutta kjötiö á þvi verði sem upphaflega var stefnt að sem er 65 til 70% odýrara en ís- lensk framleiðsia. í iögfræðilegri samantekt sem Hagkaup lét gera kemur fram að innflutningur sem þessi er ekki ólöglegur. Þar segjr jafnframt að áöur hafi mátt takmarka innflutn- ing með reglugeröum og síðast var í gildi reglugerð frá 1988 sem bann- aði iruiflutning á flestöUum land- búnaðarafurðum. Ilins vegartóku ný lög um innflurning gildi árið 1992 og breyttu þau eldri skipan in nf 1 u t ningsmála. Buvönúög frá árinu 1985 gera ráð fyrir að innflutningsbann sé áfram i gilen vísa í önnur lög þvi tii staðfe8tingar en þau Iög eru ekid til. Frumvarp að nýjum búvörulög- um, sem náði ekki fram að ganga á seinasta þingi, átti að ná til þessa þáttar og því hefur myndast það sem kailað er lagatóm sem Hag- kaupsmenn hafa notað til innflutn- ings vörunnar. Samkvæmt heild- um DV verða lög sem banna eða takmarka verulega mnflutning sem þennan samþykkt á Alþingi í haust. -PP • M jólkurbíll inn er töluvert skemmdur eftir óhappið. DV-mynd BJB Mjólkurbíll út í skurð Ökumaður mjólkurbíls, sem fór út af á Vesturlandsvegi við Galtarholt, var fluttur með sjúkrabíl með bak- meiðsl og áverka á andUti í sjúkra- hús á Akranesi í gærmorgun. Þaðan var bílstjórinn fluttur til Reykjavík- w til nánari rannsóknar. BíUinn var að koma úr beygju þeg- ar hann fór út af. Bílstjórinn ók um 90 metra á vegaröxl og utan vegar áður en hann lenti út í skurði. Ekki ervitaðhvaðoUislysinu. -pp Nýjadómhúsið: I af greiðslu hjá borginni „Máhð snýst um hvort byggja megi þetta hús á þessum stað. Við vorum búin að senda borgaryflrvöldum er- indi um að fá að byggja á þessum reit áður en úrsUtin úr samkeppn- inni voru hós en þá var ekki vitaö hvaða hugmynd yrði fyrir valinu," segir Dagný Leifsdóttir, formaður nefndar um byggingu nýs dómhúss að Lindargötu 2. Búið er að samþykkja bygginguna í skipulagsnefnd borgarinnar en borgarráð frestaði málinu nú í vik- unni. Dagný segist ekki óttast að grænt ijós fáist ekki-á bygginguna. Undirbúningur haldi áfram af fullum krafti og nú sé unnið að því að semja við hönnuði hússins um nánari út- færslu á þeirri hugmynd sem vann. Máhð sé bara í einhverju „afgreiðslu- ferh" hjá borginni. -GHS Fíkniefhairmflutningur: 2 úrskurðaðir í gæsluvarðhald Héraösdómur Reykjavíkur hefur úrskurðað tvo menn í gæsluvarðhald til 20. september að kröfu fíkniefha- lögreglunnar. Samkvæmt heimildum DV eru mennirnir grunaðir um að fjár- magna víðtækan fíkniefnainnflutn- ing til landsins í félagi við að minnsta kosti tvo aðra menn sem nýlega var sleppt úr gæsluvarðhaldi. Tveir síð- arnefndu mennirnir voru handtekn- ir á Keflavíkurflugvelli í júlímánuði eftir að þrjú kíló af hassi og 900 grömm af amfetamíni fundust í fór- um annars þeirra. -PP með uppsögnina fyrir dómstóla. En það byrjar nýr forstjóri hjá Land- helgisgæslunni á morgun. Menn geta því horft bjartsýnir til framtíðarinn- ar og að með því ljúki ógæfutímabil- inu hjá Landhelgisgæslunni," sagði Ólafur Valur. -Ótt Stuttarfréttir 200 umsóknír vegna lækniskostnadar Tryggingastofnun rikisins hafa borist um 200 umsóknir um end- urgreiðslu vegna lækna- og lyfja- kostnaðar. Óvíst er hvernig stað- iö verður að endurgreiðslunum, samkvæmt Morgunblaðinu í morgun. Harkalegra aðgerða þörfífjármálum Utanríkisráðherra segir að harkalegri aðgerða sé þörf í rík- isfjármál um en gert hafl verið ráð fyrir. Þörf sé á stórfelldum niður- skurði útgjalda og nýrri tekjuófi- un. Óheimiltaðdraga eftirlaunfráskatti Yfirskattanefnd hefur úrskurð- að að Eimskip hafi veriöóheimUt að draga reiknuð eftirlaun frá skatti. Þetta kemur frami Morg- unblaðinu i morgun. Enginkennsla fyrirlöggur Engin kennsla verðör í Lög- regluskólanum á haustmisseri þar sem aðeins þrír hafa sótt um vist í skólanum. Þetta kom fram í Sjónvarpinu í gær. Sögðusígúr Samkeppnisráði Þórarinn V. Þórarinsson, lngi- björg Rafnar og Magnús Geirsson hafa sagt sig úr Samkeppnisráði. Umboðsmaður Alþingjs telur þau óhæf til setu í ráðinu. Lögganbrýturlög Efnaverkfræöingur fullyrðir að brugg flokltist sem eitrað efni og lögreglumenn brjóti iög þegar þeir heUa því niður í holræsi. Þetta kemur fram í Alþýðublað- inu í morgun. Starfsmenn RÚVmótmæla Stjórn Starfsmannafélags RÚV mótmæUr harðlega ummælum Hrafns Gunnlaugssonar um Her- bert Baldursson, deUdarhagfræð- ing Rítösútvarpsins. Þetta kemur fram í Tímanum í morgun. Geirdal haf nar Rannveigu Alþýöublaöið segiraö bæjar- srjórinn í Kópavogi hafi hafnað formanni menrungarmálanefnd- ar Norðurlandaráðs sém ræðu- manni á mehningarmálaráð- stefnuvinabæja. -GHS

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.